Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AIP ČR - Brno - 19.4.2007 ProAct, SUPER-SME Evropské projekty k regionální inovační politice Adolf Filáček, Jiří Loudín Kabinet pro studium vědy, techniky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AIP ČR - Brno - 19.4.2007 ProAct, SUPER-SME Evropské projekty k regionální inovační politice Adolf Filáček, Jiří Loudín Kabinet pro studium vědy, techniky."— Transkript prezentace:

1 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 ProAct, SUPER-SME Evropské projekty k regionální inovační politice Adolf Filáček, Jiří Loudín Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, v. v. i.

2 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 „Strategické hodnocení“ Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013, (2006), Synthesis Report, A report to The European Commission, Directorate-General Regional Policy, Evaluation and additionality, see: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evalu ation/pdf/strategic_innov.pdf Strategic Evaluation on Innovation and the knowledge based economy in relation to the Structural and Cohesion Funds, for the programming period 2007-2013 (2006), Country Report: CZECH REPUBLIC, A report to The European Commission, Directorate-General Regional Policy, Evaluation and additionality, compiled by A. Filáček, J. Loudín, Š. Krbec, K. Mráček, 7 July 2006, see: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evalu ation/rado_en.htm

3 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Strategické hodnocení – hlavní okruhy problémů  specializace vs učení se z „nejlepších postupů“  dominance nabídkové kultury – potřeba povzbuzovat podnikatelskou poptávku  rovnováha infrastruktury a aktivity – sama infrastruktura neinovuje, rozhoduje kvalita aktivit  široké pojetí inovace – „otevřené inovace“, netechnologické inovace  dlouhodobé aspekty inovací – inovace jako dlouhodobě udržitelný proces, dlouhodobé vedlejší efekty (učení)  strategické priority – podporovat silné aktéry/lokality (hotspots) či pomáhat slabším?

4 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 ProAct – 6. RP EU  Practical Regional Innovation Policy in Action. The Efficient Tools for Regional Catching-up in New Member States  výzkumná pracoviště a regiony z Maďarska, Rakouska, Velké Británie, Holandska, Dánska, Polska, Slovenska, České republiky  ČR: region Jižní Morava

5 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Cíle a metody  podpora transferu „nejlepších postupů“ regionální inovační politiky z nejrozvinutějších regionů EU (jihovýchodní Anglie, Vídeň, Leiden, severní Dánsko)  vytvoření určité sady benchmarkových indikátorů regionální inovační politiky  teoretická analýza  případové studie o jednotlivých regionech, workshopy

6 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Model: 3 různé aspekty regionální inovační politiky, které vytvářejí cyklus politiky učení  formování strategie  realizace strategie a pružnost politiky  realizace programů/projektů

7 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Policy learning cycle (cyklus politiky učení)  regionální inovační politika jako stálý cyklický proces  učení – analýza dosud uplatňovaných postupů

8 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 I. Utváření strategie indikátory (benchmarks) -zformování vize ( specializace regionu ● ) -cíle strategie ( podpora šampiónů či outsiderů ● ) -zapojení zainteresovaných ( stakeholders ) -koordinace -koncepce podpory inovací a výzkumu ( „otevřená inovace“ ● ) -rovnováha politik: EU-národní-regionální-lokální -zvládání rizik ● soulad se strategickým hodnocením

9 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 II. Realizace strategie a pružnost politiky  nástroje  správa ( hierarchická, tržní, síťová )  síťování  finanční toky  evaluace  učení a zpětné vazby

10 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 III. Programy a projekty  iniciace a rozhodování o programech  vypsání programů (calls)  management  dokumentace  monitoring  audit  sdílení zkušeností (interní i externí)

11 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Zkušenosti vyspělých regionů případové studie a workshopy ProAct  rostoucí váha „reflexivity“ – evaluace, monitoring, audit  mix pružnosti a stability – možnost měnit cíle i nástroje v průběhu realizace programů, na druhé straně velký důraz na stabilitu lidských zdrojů – kompetence v této oblasti jsou vzácné a jedinečné a budují se dlouhodobě  význam dlouhodobých a nepřímých efektů – učení – i „neúspěšné“ projekty mohou být velmi úspěšné v tom, co se zde lidé naučí a co mohou přenést do dalších projektů - důraz na procesy (třeba i na úkor produktů) a na potencialitu

12 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Jihomoravský kraj  kvalitní infrastruktura (zdroje) i aktivity  propracovaná strategie ( postavená na společné vůli a souhře aktérů různého typu)  vznik a rozvoj Jihomoravského inovačního centra (JIC)  inovace či „nejlepší postupy“ JICu (příklady nových originálních postupů):  mikropůjčky  patentový a licenční fond  webový portál www.gate2biotech.com

13 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 http://e-innovation.org/supersme/index.html Hlavní cíl: podpořit optimalizaci regionálního inovačního systému

14 AIP ČR - Brno - 19.4.2007  typu ERA-NET koordinačních aktivit. Projekt by měl v ERA podpořit užší spolupráci regionálních institucí a SME, zmapovat existenci „intermediačních subjektů“, nalézt „dobrou praxi“ jejich fungování a zprostředkovávání, která by byla předávána, a sestavit metodologického průvodce pro SME a regionální instituce  Účastníci:Francie, Španělsko, Řecko, ČR, Estonsko, Rumunsko, Turecko  Analyzovaný region v ČR: Praha Projekt SUPER-SME je

15 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Regionální aktéři ve VaV v Praze

16 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Dílčí poznatky průzkumu SUPER-SME  Aktivity Prahy jsou převážně celostátní resp. nadnárodní, málokdy pokládány za regionální  Ekonomický úspěch (podnikání, finanční služby, turismus) – nízká motivace ke změnám a inovacím  Vysoká koncentrace VaV v Praze – významný předpoklad ale i tendence k autarkii  Institucionalizace zprostředkovatelského systému (Intermediary System) v počátcích – nedostatek kapacit, chybí specializace a kontakty na rozhodovatelskou sféru, nedostatek poptávky ze strany MSP, neexistuje pražské regionální inovační centrum

17 AIP ČR - Brno - 19.4.2007 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "AIP ČR - Brno - 19.4.2007 ProAct, SUPER-SME Evropské projekty k regionální inovační politice Adolf Filáček, Jiří Loudín Kabinet pro studium vědy, techniky."

Podobné prezentace


Reklamy Google