Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 31.10.2012 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 31.10.2012 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 31.10.2012 Ústí nad Labem

2 Program Evropa pro občany je hlavním programem Evropské unie pro částečné financování mezinárodních projektů zaměřených na podporu aktivního evropského občanství

3 Obecné cíle programu:  podporovat a rozvíjet aktivní občanství  rozvíjet vědomí evropské identity  podporovat pocit spoluvlastnictví EU mezi jejími občany  posilovat toleranci a vzájemné porozumění mezi občany  respektovat a podporovat kulturní a jazykovou rozmanitost

4 Specifické cíle programu:  setkávání občanů za účelem sdílení a výměny názorů  přiblížení Evropy občanům  podpora spolupráce mezi občany a organizacemi občanské společnosti

5 Horizontální rysy  evropské hodnoty  informální učení pro aktivní evropské občanství  dobrovolná činnost - výraz akt. evrop. o bčanství  nadnárodnost a místní dimenze  kulturní a jazyková rozmanitost  vzájemné obohacování  rovný přístup k programu  rovnost žen a mužů  mezigenerační solidarita

6 Struktura programu: Akce 1 Aktivní občané pro Evropu Akce 2 Aktivní občanská společnost v Evropě Akce 3 Společně pro Evropu Akce 4 Aktivní evropská paměť

7

8 Rozpočet 2007-13 215 mil. EUR akce 1: přinejmenším 45 % akce 2: přibližně 31 % akce 3: přibližně 10 % akce 4: přibližně 4 %

9 Akce 1 – Aktivní občané pro Evropu 1.1. Partnerství měst I – setkávání občanů … přímá výměna mezi evropskými občany podpora vytváření spolupráce mezi partnerskými městy žadatelé: obce / města či partnerská sdružení / partnerské výbory s právním statutem (právní subjektivitou), se sídlem v zúčastněné zemi programu uzávěrka: 3x ročně / podpora možná pouze 1x ročně min. 5 000 EUR/ max. 25 000 EUR

10 1.1. Partnerství měst II – setkávání občanů … zapojení obcí z nejméně 2 zúčastněných zemí v programu z nichž přinejmenším jedna je členským státem EU projekt = 1 setkání: nejméně 25 účastníků ze zahraničí maximální setkání je 21 dní (volení zástupci místní správy nebo funkcionáři obcí nesmí převládat mezi účastníky) činnosti se musí uskutečnit v jedné se zemí způsobilých pro Program na toto opatření se nevztahuje předběžné financování

11 1.2. Sítě partnerských měst minimální počet 4 zemí zapojených do projektu uzávěrky: 1.únor/ 1.září spolupráce nebo diskuze o společných evropských otázkách inovační metody umožňující účast občanů výměna poznatků o osvědčených postupech min. 10.000 EUR / max. 150 000 EUR žadatelé pouze: obce a partnerské výbory/místní a regionální orgány sdružení/ federace zastupující místní orgány

12 2.1. Projekty občanů minimálně 5 zemí zapojených do projektu (min jedna z EU) uzávěrka: 1. červen min. 100 000 EUR/ max. 250 000 EUR min. 200 účastníků způsobilí žadatelé: místní a regionální správy neziskové organizace

13 2.2. Podpůrná opatření opatření za účelem podpory programu Evropa pro občany min. 2 země zapojené do programu uzávěrka: 1. červen trvání projektu 12 měsíců min. 30.000 EUR / max. 100 000 EUR 20% kofinancování ze strany žadatele způsobilí žadatelé: neziskové organizace, svazy

14 Opatření 3 Podpora projektů uskutečňovaných z podnětu organizací občanské společnosti podpora spolupráce NNO na projektech organizací činných na místní, regionální, národní nebo evropské úrovni min 2 země zapojené do projektu trvání projektu: max. 18 měsíců min. 10 000 EUR/ max. 150 000 EUR 70 % z prostředků EK/ 30% spolufinancování z jiných zdrojů uzávěrka: 1.února Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě

15 Opatření 3 Paušální nebo rozpočtové financování Uplatnitelné předběžné financování: 50% z celkového grantu Opatření 1 a 2 Provozní granty: poskytují finanční podporu pro organizace: personální náklady, cestovné, nájemné, náklady na interní schůze, propagaci, publikace aj. uzávěrka: 15.listopadu Akce 2 – Aktivní občanská společnost v Evropě

16

17  ochrana hlavních míst a archivů spojených s deportacemi  připomínání obětí nacismu a stalinismu  způsob vyrovnání se s minulostí a utváření budoucnosti  ochrana, připomínka, úvaha, vytváření sítí Akce 4 – Aktivní evropská paměť I

18  uzávěrka: 1.června  Max. délka trvání projektu: 18 měsíců  žadatelé: NNO, sdružení lidí, kteří přežili; muzea, místní a regionální orgány  výše podpory mezi: min.10.000 EUR / max.100.000 EUR  70 % z prostředků EK / 30% spolufinancování z jiných zdrojů Akce 4 – Aktivní evropská paměť II

19

20 Programový průvodce  na stránkách Europe for CitizensEurope for Citizens  ve všech jazycích EU  obecné a specifické cíle projektu  struktura programu a specifika k jednotlivým Akcím a opatřením  kritéria hodnocení  termíny pro předkládání žádostí

21 Kritéria hodnocení 25% Relevantnost pro cíle a priority programu 25% Kvalita projektu a navrhované metody 15% Dopad 15% Viditelnost a následná opatření ------------- 10% Geografický dopad 10% Cílová skupina

22 Financování a platební postupy  rozhodnutí o udělení grantu a grantová dohoda  paušální a rozpočtové financování  předběžná platba do výše 50% (kromě Akce 1 Opatření 1.1)  platba 45 dnů od data podpisu grantové dohody EACEA  závěrečná zpráva a žádost o platbu

23

24

25

26 Národní kontaktní místo v ČR (NKM)  zřízeno v červnu 2008  gestorem programu v ČR: Odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR  program řídí Evropská komise/ Generální ředitelství pro komunikaci  prováděním je pověřena Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizi (EACEA)  příjem a hodnocení žádostí: EACEA

27 Evropa pro občany Národní kontaktní místo + 420 725 755 503 + 420 224 002 645 www.euroskop.cz hamplova.katerina@vlada.cz


Stáhnout ppt "Evropa pro občany 2007-13 Obecné informace 31.10.2012 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google