Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poslední cesta vede k nám! POH Ř EBNÍ SLUŽBA Poh ř ební služba Hálkova 42 Jihlava- Helenín 586 03.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poslední cesta vede k nám! POH Ř EBNÍ SLUŽBA Poh ř ební služba Hálkova 42 Jihlava- Helenín 586 03."— Transkript prezentace:

1 Poslední cesta vede k nám! POH Ř EBNÍ SLUŽBA Poh ř ební služba Hálkova 42 Jihlava- Helenín 586 03

2 Billboard na D1 777 825 492

3

4

5 INFORMACE Jsme koncesovaná živnost, pot ř ebujeme oprávn ě ní ud ě lované živnostenským ú ř adem. Majitel podniku za p ř ípadné ztráty svého podniku ru č í veškerým svým majetkem. Poskytujeme odvezení t ě la na vybrané místo(patologie, márnice, kostel, h ř bitov). Výrobní prost ř edky: K založení firmy pot ř ebujeme poh ř ební auta, rakve, urny, sví č ky, dohodu s kv ě tiná ř stvím, od ě vy pro zam ě stnance, dohodu s kn ě zem, dohodu s p ě veckým sborem a dohodu s krematoriem.

6 Náš podnik bude pot ř ebovat p ř ibližn ě 10 zam ě stnanc ů, kte ř í budou mít za úkol sjednávat ob ř ady. Mzda zam ě stnanc ů : Z ř ízenci: 25 000K č Ř idi č : 20 000K č Sekretá ř ka: 15 000K č Uklíze č ka: 10 000K č K podnikání s poh ř ební službou budeme pot ř ebovat pobo č ku, kam lidé p ř íjdou s prosbou o ob ř ad.

7 Mzdy 3 300 000K č Automobily- Náklady 1 800 000K č Pobo č ka 1 200 000K č Vybavení pobo č ky 150 000K č Vybavení poh ř bu 1 500 000K č 7 950 000 Sponzo ř i 500 000K č Poh ř eb 1 kategorie 30 000K č Poh ř eb 2 kategorie 45 000K č Poh ř eb 3 kategorie 60 000K č Poh ř eb 4 kategorie 85 000K č 12 550 000K č Zbyde 4 600 000K č Státu dáme 1 150 000K č Každý dostane 1 150 000K č ROZPO Č ET FIRMY P Ř ÍJMY VÝDAJE

8 HOSPODA Ř ENÍ SE ZISKEM Investice do firmy Soukromý život


Stáhnout ppt "Poslední cesta vede k nám! POH Ř EBNÍ SLUŽBA Poh ř ební služba Hálkova 42 Jihlava- Helenín 586 03."

Podobné prezentace


Reklamy Google