Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Děkan FAST Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy PŮSOBENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Děkan FAST Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy PŮSOBENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA."— Transkript prezentace:

1 Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Děkan FAST Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy PŮSOBENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA V KLASTRECH

2 Fakulta stavební aktivně působí ve 2 klastrech: -Stavební klastr Registrace na Ministerstvu vnitra ČR dne 12.10.2006. www.stavebniklastr.cz -Moravskoslezský dřevařský klastr Registrace na ministerstvu vnitra ČR pod č.j. VS/1-1/61556/05-R ze dne 10.08.2005. www.msdk.cz

3 Spolupráce a působení FAST v klastrech zahrnuje řadu oblastí: 1. Vzájemná spolupráce na projektech, projekty výzkumu a inovace, projekty rozvoje lidských zdrojů, 2. Konzultační a poradenská činnost, 3. Oblast řešení správy majetku a provozu budov, 4. Informační činnost, 5. Výchovně vzdělávací činnost, 6. Diagnostika, 7. Činnost v rámci celoživotního vzdělávání, 8. Workshopy, semináře, konference, atd.

4 PŘÍKLADY SPOLUPRÁCE  Spolupráce při regeneraci panelové bytové výstavby a regeneraci panelových sídlišť (návaznost na „Poradenské středisko pro regeneraci panelového bytového fondu“ na FAST VŠB-TUO).  CEEPUS - Development of Methods for Timber Structures and Timber Based Construction Designing,číslo CII-CZ- 0101-01.  Regenerace průmyslových ploch „Brownfield“.  Spolupráce v oblasti výstavnictví a návrhů interiéru.  Industriální sídla a nové využití budov industriálních sídel. Stavebně energetické koncepce, management a údržba.

5  „Benchmarking, zkušenosti Česka a Polska, projekty zaměřené na životní prostředí a příhraniční spolupráci“ (účast přednášejících z MPO, MŽP, MMR, Česko-polská obchodní komora, Krajská hospodářská komora MSK, a další).  „Vzájemná spolupráce stavebních fakult v oblasti navrhování a posuzování dřevostaveb a dřevěných konstrukcí“. Projekt OP (spolupráce stavebních fakult v Ostravě a Žilině).  Semináře: „Dřevostavby od A až po Z“, „Dřevostavby – využití dřeva v bytové výstavbě“, „Dřevo – materiál budoucnosti“.

6  Projekt „Výzkum ploch pro rezidenční funkce v kontextu ekonomického rozvoje Moravskoslezského kraje“  Pilotní projekt Leonardo da Vinci – LEPOB - „Lifelong Educational Project on Brownfields Projekt „LEPOB“.  „Urbanistický rozvoj nevyužívaných ploch neprůmyslového charakteru“

7 Uvedené projekty byly a jsou připravovány v návaznosti na rozvoj studijních oborů, zejména Architektura a stavitelství, Městské stavitelství a inženýrství, Prostředí staveb, Příprava a realizace staveb, Správa majetku a provoz budov, a to ve spolupráci s katedrami FAST, zejména: -Katedra architektury -Katedra městského inženýrství -Katedra pozemního stavitelství -Katedra prostředí staveb a TZB -Katedra stavebních hmot a diagnostiky staveb.

8 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Doc. Ing. Alois Materna, CSc., MBA Děkan FAST Doc. Ing. Darja Kubečková Skulinová, Ph.D. Proděkan pro vnější vztahy PŮSOBENÍ FAKULTY STAVEBNÍ VŠB-TU OSTRAVA."

Podobné prezentace


Reklamy Google