Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek"— Transkript prezentace:

1 Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek
splupracovníci: Richard Dadák Oliver Kloc

2 Obsah IP telefonie VoIP IM Chat Informační etika Autorská práva
Normy pro citování z různých zdrojů Licence

3 IP telefonie Telefonie je souhrnný název pro obousměrný způsob přenosu lidského hlasu na velkou vzdálenost v reálném čase Telefonie se uskutečňuje prostřednictvím telefonní technologie, ta zahrnuje: koncová zařízení, telefony přenosové prostředí, neboli telefonní síť skládající se z telefonních vedení a telefonních přepínačů či přepínacích systémů Analogová telefonie Využívá převod zvukové informace na analogový elektrický signál do podoby střídavého napětí, které se přenáší po vodičích Zásadními potížemi této technologie jsou mimo jiné rušení, přeslechy a útlum signálu Je vytlačována digitálními technologiemi Používá se v koncových zařízeních - analogových telefonech, které pro svoji jednoduchost a spolehlivost odolávají digitalizaci Digitální telefonie Digitální telefonie zaznamenala nástup ve druhé polovině dvacátého století Jejím základním principem je převod analogového signálu do digitální podoby Problém technologie časového multiplexu TDM je v její obtížné slučitelnosti s technologiemi, používanými v současných počítačových sítích Technlogie TDM užívá médium rozdělené na velký počet kanálů s malou kapacitou.

4 VoIP telefonie Voice over Internet Protocol je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP Využívá se pro telefonování prostřednictvím Internetu, nebo jakéhokoliv jiného datového spojení Nutnou podmínkou pro srozumitelné a spolehlivé VoIP telefonní spojení je zajištění tzv. kvality služby, zkráceně označované QoS Historie Telefonie se vyvíjela od analogové přes digitální až po bezdrátovou a VoIP Zařízení Nejzákladnější VoIP sestava pro uskutečnění jednoduchého hovoru zahrnuje dvě VoIP koncová zařízení a spojovací médium

5 Problémy VoIP Technologie VoIP má stále několik nevýhod, které způsobily v mnohých přesvědčení, že není hodna velkému rozšíření Faxy: softwarovým a síťovým omezením ve většině domácností Připojení k Internetu Požadavky na připojení k Internetu: dostačuje připojení 100/100 kbps a kvality ADSL Výpadky elektřiny: bateriovým zálohováním Spolehlivost a kvalita služby: různá širokopásmová připojení mají kvalitu nižší než by bylo třeba Tísňová volání nemohou být jednoduše přesměrovány na nejbližší operační středisko záchranného systému Když není volající schopný udat svojí adresu, nemusí být možné najít ho jiným způsobem Poskytovatelé VoIP v EU i v ČR tyto funkce umožňují zákonnou povinností registrace telefonní linky na konkrétní adresu a telefonní obvod

6 Bezpečnost Většina běžných spotřebitelských řešení VoIP zatím nepodporuje šifrování Proto pro odposlouchávání platí to samé, co pro jiné datové přenosy Zatím jen málo zařízení podporuje účinné kryptování provozu, natož aby mohlo být použito Musí ho podporovat koncová zařízení obou účastníků komunikace Zobrazení čísla účastníka Podpora zobrazování čísla volajícího účastníka je u různých poskytovatelů IP telefonie odlišná - někteří ho podporují úplně, jiní ne, což způsobuje, že se volané straně číslo nemůže zobrazit Programy - SW klienti IP telefonie Microsoft NetMeeting Skype IPphone X-Lite Tlen.pl Ekiga Empathy linphone SJphone wxCommunicator

7 IM Instant messaging je internetová služba, umožňující svým uživatelům sledovat, kteří jejich přátelé jsou právě připojeni, a dle potřeby jim posílat zprávy: chatovat, přeposílat soubory mezi uživateli atd. Hlavní výhodou oproti používání u spočívá v principu odesílání a přijímání zpráv v reálném čase (zpráva je doručena ve velmi krátké době od odeslání) Výhody Instant messaging zrychluje komunikaci a umožňuje snadnou spolupráci mezi více lidmi Historie První IM službou byla síť IRC (Internet Relay Chat), která vznikla v roce 1988 Širokou adopci v netechnické veřejnosti způsobil program ICQ izraelské firmy Mirabilis představený v roce 1996 Díky jeho velmi rychlému růstu se stal hrozbou pro komerční IM síť amerického poskytovatele internetu AOL Instant Messenger, který na to zareagoval zakoupením firmy Mirabilis. Během několika let bylo vyvinuto mnoho alternativních IM klientů (Yahoo Messenger, MSN Messenger, Excite, Ubique, či bezpečnější program Lotus Sametime od firmy IBM), každý s vlastním protokolem

8 Chat Chat je krátká komunikace nebo rozhovor dvou nebo více lidí prostřednictvím komunikační sítě Slovo chat se v angličtině běžně používá pro klábosení, pokec, přátelský rozhovor V technologickém smyslu se původně jednalo o čistě textovou formu komunikace, při které mohly být vyměňovány pouze znaky Pro chat byl zaveden komunikační protokol IRC Později se k tomuto způsobu přidala možnost přenášet zvuk, případně i obraz (audiochatu, případně videochatu) V současné době se rozšiřuje využívání „webchatů“ Ty jsou založeny na protokolu HTTP a texty jsou zobrazovány pravidelnou aktualizací stránky. Ještě častější variantou chatu je služba známá jako instant messaging mezi nejpoužívanější příklady této služby patří: Jabber, ICQ, Facebook, Skype

9 Informační etika obecná věda o informaci, věda zabývající se zákonitostmi procesů vzniku, zpracování, měření, kódování, ukládání, transformace, distribuce a recepce informací ve společnosti informační věda zahrnuje: informaci jako jev a proces probíhající v lidském vědomí, informaci potenciální, tj. zaznamenanou jakýmkoli znakovým systémem na jakémkoli hmotném nosiči procesy shromažďování, zpracování, uchovávání a šíření takových informací

10 Autorská práva hotovo odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. „autorských děl“ k příslušným dílům Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná práva k jejich dílu Autorské právo nechrání samotné myšlenky či ideje; chrání pouze konkrétní díla, Autorským dílem je pouze jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, dílem není námět, zpráva, informace, metoda, teorie, vzorec, graf, tabulka fyzikálních konstant, výstup počítačového programu Autorské právo je v Česku upraveno autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb. ve znění pozdějších novelizací) symbol © následovaným jménem autora a rokem Tento symbol má však v Česku pouze ryze informativní význam – dílo je plně chráněno i tehdy, není-li to na něm nijak uvedeno

11 Normy pro citování z různých zdrojů
Citační normy a styly Existuje mnoho způsobů jak citovat použitou literaturu v odborném textu. V České republice je nejvíce rozšířena mezinárodní norma ISO 690 a ISO 690-2 Akademická komunita však celosvětově používá mnoho různých jiných citačních stylů, které se liší podle oboru Při citování je důležité znát: Jak citovat použitou literaturu v textu vaší práce Jak správně strukturovat bibliogafické záznamy v seznamu použité literatury Norma definuje: • obecná pravidla pro psaní údajů bibliografických citací (autor, název, vydání,…) • formální úprava a struktura citací (v jakém pořadí a v jaké formě se zapisují) • povinné a nepovinné údaje • uspořádání soupisu bibliografických citací a metody odkazů

12 Licence Licence je právní termín, kterým lze vyjadřovat několik skutečností, které jsou závislé na souvislostech v jakém je tento termín používán Právní předpisy vymezují, co může být obsahem licenčního rozhodnutí nebo ujednání Úřední souhlas s provozováním činnosti Slovo vzniklo z latinského slova licentia a po celou historii bylo chápáno jako udělení výjimečného povolení k nějaké činnosti ve smyslu živnostensko-právním Licence byla udělována úřady a zpravidla byla časově omezena Cílem takovéto licence je korigovat určité lidské činnosti, a to buď rozsahem, nebo s cílem donutit licencovanou činnost dělat to, co stát považuje za správné Do licence je možné zadat řadu omezení, např. že koncert smí probíhat jen na určitých místech Z anglického práva proniklo do kontinentálního práva pojetí licence jako podmínky k provozování tzv. licencované živnosti Cílem tohoto druhu licence je zisk státu Tato licence musí být v souladu s právním řádem státu v němž je vydávána Typy licencí Licence k provozování linkové osobní dopravy podle Zákona o silniční dopravě, č. 111/1994 Sb. Jednotná bankovní licence je licence nutná pro provozování bank na území České republiky, kterou vydává Česká národní banka Licence k vynálezu, průmyslovému vzoru a autorskému dílu K tomuto významu se připojil ještě další význam vycházející z patentového práva, kdy se licence stala svolením majitele vynálezu, který uděluje jiným osobám svolení s využitím svého vynálezu, zpravidla za úplatu. Licence vzniká buď povinně na základě zákona (např. podle § 29–39 autorského zákona), nebo dobrovolně na základě smlouvy (např. podle § 46–57 autorského zákona nebo podle § 508–515 obchodního zákoníku).

13 MOJE JEHO a JEHO !Prostě naše! ;)


Stáhnout ppt "Elektronická pošta a další možnosti komunikace majitel: Tomáš Holusek"

Podobné prezentace


Reklamy Google