Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 Předmětem přednášky je… ….odpovědět na následující otázky:  Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje?  Kdo obdrží.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 Předmětem přednášky je… ….odpovědět na následující otázky:  Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje?  Kdo obdrží."— Transkript prezentace:

1 slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA

2 slide 1 Předmětem přednášky je… ….odpovědět na následující otázky:  Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje?  Kdo obdrží důchody z produkce?  Kdo nakoupí celkový výstup?  Co vyrovná poptávku a nabídku zboží?

3 slide 2 Model Uzavřená ekonomika, čistící se trhy Strana nabídky  Trhy VF (nabídka, poptávka, cena)  Determinace výstupu/důchodu Strana poptávky  Determinace C, I, a G Rovnováha  Trh zboží  Trh zapůjčitelných fondů

4 slide 3 2.1. Čím je determinován celkový objem produkce?

5 slide 4 Výrobní faktory K = kapitál: nástroje, stroje a zařízení používaná při výrobě L = práce: fyzická a intelektuální námaha pracovníků

6 slide 5 Produkční funkce  Y = F(K, L)  Udává, jak mnoho výstupu (Y ) může ekonomika vyprodukovat pomocí K jednotek kapitálu a L jednotek práce  Odráží úroveň technologií dané země  Konstantní výnosy z rozsahu (v tomto modelu)

7 slide 6 Výnosy z rozsahu: Opakování Původně Y 1 = F (K 1, L 1 ) Vynásobme všechny vstupy konstantou z (z>1): K 2 = zK 1 a L 2 = zL 1 (např: pokud z = 1.25, potom jsou všechny výstupy zvýšeny o 25%) Co se stane s výstupem, Y 2 = F (K 2, L 2 )?  A) konstantní výnosy z rozsahu, Y 2 = zY 1  B) rostoucí výnosy z rozsahu, Y 2 > zY 1  C) klesající výnosy z rozsahu, Y 2 < zY 1

8 slide 7 Příklad 1 Konstantní výnosy z rozsahu pro každé z > 0

9 slide 8 Příklad 2 klesající výnosy z rozsahu pro každé z > 0

10 slide 9 Příklad 3 rostoucí výnosy z rozsahu pro každé z > 1

11 slide 10 Příklad pro vás…  Určte, zda produkční funkce vykazuje konstantní, klesající nebo rostoucí výnosy z rozsahu: (a) (b)

12 slide 11 Řešení (a) Konstantní výnosy z rozsahu z > 0

13 slide 12 Řešení (b) konstantní výnosy z rozsahu pro každé z > 0

14 slide 13 Předpoklady modelu 1. Technologie se nemění. 2. Nabídka práce i kapitálu je fixní a nemění se

15 slide 14 Determinace HDP Produkt je tak určen danými výrobními faktory a danou technologií.

16 slide 15 3.2. Jak je rozdělován národní důchod?

17 slide 16 Rozdělování národního důchodu  determinováno cenami výrobních faktorů, cenami, které firmy platí za jednotku výrobního faktoru  mzda = cena L  nájemní cena = cena K

18 slide 17 Značení W = nominální mzda R = nominální nájemní cena kapitálu P = cena výstupu W /P = reálná mzda R /P = reálná nájemní cena kapitálu W = nominální mzda R = nominální nájemní cena kapitálu P = cena výstupu W /P = reálná mzda R /P = reálná nájemní cena kapitálu

19 slide 18 Jak jsou určeny ceny výrobních faktorů?  Ceny výrobních faktorů jsou určeny interakcí nabídky a poptávky na trhu výrobních faktorů.  Opakování: Nabídka každého z VF je fixní.  Co poptávka?

20 slide 19 Poptávka po práci  Předpokládejme, že trhy jsou konkurenční: každá firma považuje W, R, a P za dané.  Základní idea: Firma najímá dodatečnou jednotku práce, dokud náklad nepřesahuje přínos.  náklad = reálná mzda  přínos = mezní produkt práce

21 slide 20 Mezní produkt práce (MPL )  definice: Dodatečný produkt, který firma může vyrobit zapojením dodatečné jednotky práce (při neměnných ostatních vstupech): MPL = F (K, L +1) – F (K, L)

22 slide 21 Y výstup MPL a produkční funkce L práce 1 MPL 1 1 S rostoucím množstvím práce MPL  Sklon produkční funkce je roven MPL

23 slide 22 Klesající mezní výnosy  S rostoucím množstvím zapojeného VF klesá jeho mezní produkt (ceteris paribus).  Intuice: Předpokládejme  L zatímco udržujeme K fixní  Méně strojů na pracovníka  Nižší produktivita práce

24 slide 23 Klesající mezní výnosy  Které z následujících produkčních funkcí mají klesající mezní výnosy z práce?

25 slide 24 Příklad Předpokládejme W/P = 6. a) Pokud L = 3, měly by firmy najmout více nebo méně práce? Proč? b) Pokud L = 7, měly by firmy najmout více nebo méně práce? Proč? LYMPL 00n.a. 11010 2199 3278 4347 5406 6455 7494 8523 9542 10551

26 slide 25 MPL a poptávka po práci Každá firma najímá práci až do bodu, kdy MPL = W/P. Jednotky práce, L MPL, poptávka po práci Realná mzda Množství poptávané práce

27 slide 26 Rovnovážná reálná mzda Reálná mzda se přizpůsobuje, aby vyrovnala poptávku po práci s nabídkou. MPL, Poptávka po práci Rovnovážná reálná mzda Nabídka práce

28 slide 27 Určení reálné ceny kapitálu Právě jsme odvodili, že MPL = W/P. Stejná logika dokazuje, že MPK = R/P :  Klesající výnosy z kapitálu: MPK  když K   Křivka MPK je poptávková křivka firmy při najímání kapitálu.  Firmy maximalizují zisky pokud zvolí takový objem K, pro který MPK = R/P.

29 slide 28 Rovnovážná reálná nájemní cena kapitálu Reálná nájemní cena kapitálu se přizpůsobuje, aby vyrovnala poptávku po kapitálu s nabídkou. Jednotky kapitálu, K MPK, poptávka po kapitálu Rovnovážná cena (R/P) Nabídka kapitálu

30 slide 29 Neoklasická teorie rozdělování  Tvrdí, že každý výrobní faktor je zaplacen svým mezním produktem  Je akceptována většinou ekonomů

31 slide 30 Jak je rozdělován důchod: Celkový pracovní důchod = Pokud produkční funkce vykazuje konstantní výnosy z rozsahu, potom: Celkový kapitálový důchod = Důchod z práce Důchod z kapitálu Národní důchod

32 slide 31 Podíl pracovních důchodů na celkovém důchodu (USA) Podíl pracovního důchodu na celkovém důchodu Podíl pracovního důchodu je v dlouhém období přibližně konstantní (tudíž i podíl důchodu z kapitálu je konstantní)

33 slide 32 Cobb-Douglasova produkční funkce  Cobb-Douglasova produkční funkce má konstantní podíly výrobních faktorů:  = podíl kapitálového důchodu na celkovém důchodu: Důchod z kapitálu = MPK x K =  Y Důchod z práce = MPL x L = (1 –  )Y  Cobb-Douglasova produkční funkce: kde A představuje úroveň technologie.

34 slide 33 Cobb-Douglasova produkční funkce  Mezní produkt každého výrobního faktoru je proporcionální k jeho průměrnému produktu.

35 slide 34 3.3. Co determinuje poptávku po zboží a službách?

36 slide 35 Model Uzavřená ekonomika, čistící se trhy Nabídková strana  Trhy VF (nabídka, poptávka, cena)  Determinace výstupu/důchodu Poptávková strana  determinace C, I, a G Rovnováha  Trh zboží  Trh zapůjčitelných fondů hotovo nyní 

37 slide 36 Poptávka po zboží a službách Složky agregátní poptávky: C = spotřebitelská poptávka po zboží a službách I = poptávka po investičních statcích G = vládní poptávka po zboží a službách (uzavřená ekonomika: žádné NX )

38 slide 37 Spotřeba, C  definice: Disponibilní důchod je celkový důchod mínus celkové daně: Y – T.  Spotřební funkce: C = C (Y – T ) Ukazuje, že pokud  (Y – T )   C  definice: Mezní sklon ke spotřebě (MPC) je zvýšení C způsobené jednotkovým zvýšením disponibilního důchodu

39 slide 38 Spotřební funkce C Y – T C (Y –T ) 1 MPC Sklon spotřební funkce je MPC.

40 slide 39 Investice, I  Investiční funkce je I = I ( r ), kde r označuje reálnou úrokovou míru, což je nominální úroková míra očištěná o inflaci.  Reálná úroková míra je  Nákladem výpůjčky  Nákladem příležitostí při využívání vlastních fondů k financování investice. Proto,  r   I

41 slide 40 Investiční funkce r I I (r )I (r ) Výdaje na investiční statky závisí negativně na reálné úrokové míře.

42 slide 41 Vládní spotřeba, G  G = vládní výdaje na statky a služby.  G nezahrnuje transfery (např, starobní a invalidní důchody, nemocenská, dávky v nezaměstnanosti ).  Předpokládáme, že vládní výdaje a celkové daně jsou exogenní:

43 slide 42 3.4. Jak dojde k vyrovnání nabídky s poptávkou?

44 slide 43 Trh zboží a služeb  Agregátní poptávka:  Agregátní nabídka:  Rovnováha:  Reálná úroková míra se přizpůsobuje, aby vyrovnala nabídku s poptávkou.

45 slide 44 Trh zapůjčitelných fondů  Jednoduchý model nabídky a poptávky na finančních trzích.  Jediné aktivum: “zapůjčitelné fondy”  poptávka po fondech : investice  nabídka fondů : úspory  “cena” fondů : reálná úroková míra

46 slide 45 Poptávka po fondech: Investice Poptávka po zapůjčitelných fondech: …  Přichází od investic: Firmy si vypůjčují, aby financovali výdaje na továrny, zařízení, kancelářské budovy, atd. Spotřebitelé si vypůjčují na nákup nových domů.  Závisí negativně na r, “cena” zapůjčitelných fondů (náklad výpůjčky).

47 slide 46 Poptávková křivka po zapůjčitelných fondech r I I (r )I (r ) Investiční křivka představuje také poptávkovou křivku po zapůjčitelných fondech.

48 slide 47 Nabídka fondů: Úspory  Nabídka zapůjčitelných fondů je tvořena úsporami:  Domácnosti používají své úspory k vkladům do bank, k nákupu dluhopisů a dalších finančních aktiv. Tyto fondy se tak stávají dostupné pro firmy k financování jejich investičních projektů.  Vláda může také přispět k národním úsporám, pokud neutratí veškeré daňové příjmy, které vybere.

49 slide 48 Úspory soukromé úspory= (Y – T ) – C veřejné úspory = T – G národní úspory = S = soukromé úspory + veřejné úspory = (Y –T ) – C + T – G = Y – C – G

50 slide 49 Míra úspor domácností (% disponibilního důchodu) Zdroj: OECD Factbook

51 slide 50 PŘÍKLAD: Vypočtěte změnu úspor Předpokládejme MPC = 0.8 a MPL = 20. Vypočtěte  S pro následující případy: a.  G = 100 b.  T = 100 c.  Y = 100 d.  L = 10

52 slide 51 Odpovědi

53 slide 52 odbočka: Přebytky a deficity veřejných rozpočtů  Pokud T > G, rozp. přebytek = (T – G ) = veřejné úspory  Pokud T < G, rozp. deficit = (G – T ) a veřejné úspory jsou záporné.  Pokud T = G, rozpočet je vyrovnaný a veřejné úspory = 0.  Vláda financuje deficity vydáváním vládních dluhopisů – tj. výpůjčkou.

54 slide 53 Vládní deficit ČR (%HDP) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

55 slide 54 Vládní dluh ČR (% HDP) Zdroj: Makroekonomická predikce MFČR

56 slide 55 Vládní dluh (% HDP) Zdroj: OECD Factbook

57 slide 56 Nabídková křivka zapůjčitelných fondů r S, I Národní úspory nezávisí na r, proto je nabídková křivka vertikální.

58 slide 57 Rovnováha na trhu zapůjčitelných fondů r S, I I (r )I (r ) Rovnovážná reálná úroková míra Rovnovážná úroveň investic

59 slide 58 Speciální role r r se přizpůsobuje, aby uvedla do rovnováhy současně trh zboží a trh zapůjčitelných fondů: Pokud je trh zapůj. fondů v rovnováze, potom: Y – C – G = I Přičtením ( C + G ) k oběma stranám dostaneme: Y = C + I + G (rovnováha na trhu zboží) proto, r se přizpůsobuje, aby uvedla do rovnováhy současně trh zboží a trh zapůjčitelných fondů: Pokud je trh zapůj. fondů v rovnováze, potom: Y – C – G = I Přičtením ( C + G ) k oběma stranám dostaneme: Y = C + I + G (rovnováha na trhu zboží) proto, Rovnováha na trhu Z.F. Rovnováha na trhu zboží

60 slide 59 Odbočka: Modely Pro zvládnutí modelů je důležité vědět: 1.Které z proměnných jsou endogenní a které exogenní. 2.Pro každou křivku znát: a.definici b.intuici pro sklon c.Všechny faktory, které mohou posouvat křivku 3.Umět používat model k analýze důsledků každého faktoru z 2c.

61 slide 60 Model zapůjčitelných fondů… Faktory, které mohou posunout křivku úspor:  Veřejné úspory  Fiskální politika: změny v G nebo T  Soukromé úspory  Preference spotřebitelů  Daňové zákony, které ovlivní ochotu spořit

62 slide 61 CASE STUDY: Reaganovy deficity  Reaganova politika na počátku 80. let:  Zvýšení výdajů na obranu:  G > 0  Velké snížení daní:  T < 0  Obě politiky vedly k poklesu národních úspor:

63 slide 62 CASE STUDY: Reaganovy deficity r S, I I (r )I (r ) r1r1 I1I1 r2r2 2.…což způsobí růst reálné úrokové sazby… I2I2 3.…což sníží investice. 1.Zvýšení deficitu snižuje úspory…

64 slide 63 Jsou reálná data konzistentní s teorií? proměnná1970s1980s T – G–2.2–3.9 S19.617.4 r1.16.3 I 19.919.4 T–G, S, a I jsou vyjádřeny jako % HDP. Všechna data jsou průměry za dekádu.

65 slide 64 Příklad…  Předpokládejme, že daňové zákony budou modifikovány takovým způsobem, aby poskytovaly vyšší pobídky pro soukromé úspory. (Předpokládejme, že celkový daňový příjem T se nezmění)  Co se stane s úrokovou mírou a investicemi?

66 slide 65 Model zapůjčitelných fondů, pokr. Faktory, které posouvají křivku investic:  Technologické inovace  K využití inovací, firmy musí nakupovat nové investiční statky  Daňové zákony, které ovlivňují investice  Investiční daňové pobídky

67 slide 66 Zvýšení investiční poptávky Růst zamýšlených investic… r S, I I1I1 I2I2 r1r1 r2r2 …zvýší úrokovou m. Ovšem rovnovážné množství investic nemůže vzrůst, protože nabídka zapůjčitelných fondů je fixní.

68 slide 67 Úspory a úroková míra  Proč by úspory mohly záviset na r ?  V čem by v takovém případě byly odlišné důsledky zvýšení investiční poptávky?  Vzrostla by r stejně?  Změnila by se rovnovážná hodnota I ?

69 slide 68 Zvýšení investiční poptávky, pokud úspory závisí na r r S, I I(r)I(r)I(r)2I(r)2 r1r1 r2r2 Zvýšení investiční poptávky zvyšuje r, což způsobí růst objemu úspor, což způsobí růst I. Zvýšení investiční poptávky zvyšuje r, což způsobí růst objemu úspor, což způsobí růst I. I1I1 I2I2

70 Shrnutí  Celkový výstup je determinován  dostupným množstvím práce a kapitálu  úrovní technologií  Konkurenční firmy najímají každý výrobní faktor do bodu, dokud se jeho mezní produkt nerovná ceně.  Pokud produkční funkce vykazuje konstantní výnosy z rozsahu, potom důchody z práce plus důchody z kapitálu se rovnají celkovému důchodu (výstupu). slide 69

71 Shrnutí  Výstup v uzavřené ekonomice je použit na  spotřebu  investice  vládní nákupy  Reálná úroková sazba se přizpůsobuje, aby vyrovnala nabídku a poptávku na trzích  zboží a služeb  zapůjčitelných fondů slide 70

72 Shrnutí  Pokles národních úspor způsobuje růst úrokové sazby a pokles investic.  Zvýšení investiční poptávky způsobuje růst úrokové sazby, ale neovlivní rovnovážnou úroveň investic, pokud je nabídka zapůjčitelných fondů fixní. slide 71

73 slide 72 Literatura Mankiw (2010): Chapter 3: National Income: Where It Comes From and Where It Goes. Holman (2010): Kapitola 2: Národohospodářské agregáty a národohospodářská identita. Kapitola 8: Všeobecná rovnováha trhů. Powerpoint Slides: Mankiw’s Macroeconomics 6th edition. Worth Publishers.(autor: R. Cronovich) slide 72


Stáhnout ppt "Slide 0 2. EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA. slide 1 Předmětem přednášky je… ….odpovědět na následující otázky:  Kolik se toho v ekonomice vyprodukuje?  Kdo obdrží."

Podobné prezentace


Reklamy Google