Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP."— Transkript prezentace:

1 Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP

2 Databáze SHERPA/RoMEO  Databáze SHERPA/RoMEO vznikla z projektu RoMEo (Rights Metadata for Open Achiving) podporovaného JISC v letech 2002/2003  Nyní je spravována Univerzitou v Nottinghamu

3 Databáze SHERPA/RoMEO  Poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři  databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů) především anglo-americké provenience

4 Databáze SHERPA/RoMEO – hlavní stránka Vyhledávací pole Abecední seznam časopisů Abecední seznam vydavatelů FAQ Formulář pro navrhování nových časopisů a vydavatelů Informace o databázi

5 Co RoMEO umí?  informuje o přístupu vydavatelů k otázce autoarchivace a barevně rozlišuje tyto přístupy  umožňuje vyhledávání podle názvu časopisu, ISSN nebo podle názvu vydavatele  je sestavován seznam vydavatelů, kteří autorům umožňují uložení vydavatelské verze článkuvydavatelské verze článku  je sestavován seznam vydavatelů, kteří za poplatek umožňují zpřístupnění článku v režimu open access poplatek umožňují zpřístupnění

6 Barevné rozlišení vydavatelů:  Legenda:  zelená – možnost archivace preprintu i postprintu  modrá – možnost archivace autorského postprintu  žlutá – možnost archivace preprintu  bílá – autoarchivace není podporována

7 Základní obrazovka – jednoduché vyhledávání Popis použitých barevných rozlišení Základní vyhledávací pole Vyhledávání z názvových informací: přesný název název začíná na název obsahuje Vyhledávání podle: názvu časopisu ISSN názvu vydavatele

8 Pokročilé vyhledávání Vyhledávání podle „barvy“ vydavatele, ID nebo data změny v záznamu

9 Záznam vydavatele v SHERPA  název a odkaz na webové stránky vydavatele  počet časopisů vedených pod tímto vydavatelem  obecná informace o možnostech archivace („barva“ vydavatele)  odkaz na dokument, odkud byly informace získány (vydavatelská politika)  datum aktualizace

10 Vyhledání vydavatele

11 Záznam vydavatele - CERGE

12 Záznam vydavatele - Elsevier

13 Pokud záznam není Pokud záznam není … Bylo by třeba doplnit především informace o časopisech vydávaných jednotlivými ústavy AV ČR Lze kontaktovat jakoukoli redakci

14 Záznam časopisu v SHERPA  název a odkaz na webové stránky časopisu, ISSN  barevné označení vydavatelské politiky  informace o možnostech archivace preprintu, postprintu, případně vydavatelského postprintu  obecné podmínky popisující možné zacházení s dokumentem  možnosti placeného OA (tj. zpřístupnění díla v režimu open access za poplatek)  datum poslední aktualizace

15 Záznam časopisu Archivace preprintu je povolena Archivace vydavatelského postprintu není povolena Archivace postprintu je předmětem určitých omezení Obecné podmínky archivace

16 Další možné výsledky vyhledávání … Časopis ze seznamu DOAJ (Directory of Open Access Journals) – má se za to, že časopis publikuje v režimu otevřeného přístupu (tj. je dovoleno archivovat vše) – je třeba ověřit v DOAJ

17 DOAJ.org ISSN se vyhledává bez mezer (ve formátu např. 12345678) Lze vyhledávat podle názvu časopisu, ISSN, názvu článku, jména autora, klíčových slov …

18 Časopis nemá záznam tj. je třeba zjistit podmínky archivace

19 Obecně ke smlouvám s vydavateli …  Smlouvu na vydání článku musí uzavřít osoba oprávněná nakládat s dílem. Tzn. v případě zaměstnaneckého díla zaměstnavatel, nebylo-li se zaměstnancem dohodnuto jinak (lze i ústně)  V případě spoluautorského díla je nutné, aby osoba jednající s vydavatelem (tzv. korespondenční autor) měla uzavřenou dohodu se všemi spoluautory, na základě které je oprávněna jednat za ostatní spoluautory díla.  Ve smlouvě je zapotřebí označit, že se jedná o dílo „work for hire“, tedy zaměstnanecké dílo.

20 Elsevier  V případě zřízení institucionálního repozitáře AV ČR, do kterého by měly být ukládány veškeré publikační výstupy zaměstnanců ústavů AV ČR, je třeba, aby AV (ústavy) uzavřela s Elsevierem speciální smlouvu, která bude toto ukládání umožňovat.  V opačném případě lze tyto publikační výstupy uložit pouze na intranetu předmětného ústavu nebo na autorových osobních stránkách.  V současné době je vyřešeno – povolení od Elsevierů získáno

21

22 Obecné podmínky

23 Springer  Vydavatelství Springer umožňuje archivovat finální verzi článku (postprint) v institucionálním repozitáři. Vzhledem k tomu, že v rámci AV ČR bude zřízen jediný centralizovaný repozitář, lze jej považovat za institucionální repozitář AV ČR.  Článek by může být archivován po uplynutí 12 měsíční lhůty od jeho vydání.  Odkaz na vydavatelskou verzi  Uvedení zdroje

24

25

26 Emerald  Vydavatelství Emerald umožňuje autorovi archivovat článek v institucionálním repozitáři k nekomerčnímu užití za podmínky, že je uveden zdroj a připojen odkaz na vydavatelskou verzi. K tomuto užití není potřeba žádat o souhlas vydavatelství Emerald.  Nesmí být užita vydavatelská verze PDF

27

28

29 ACS  Archivace již přijatých a vydaných děl v repozitáři je možná za splnění těchto pravidel:  je-li tak požadováno zaměstnavatelem,  po obdržení písemného potvrzení od příslušného editora ACS časopisu stvrzující, že umístění není v konfliktu s politikou časopisu před zveřejněním a politikou embarg,  je-li požadováno zpřístupnění dříve než 12 měsíců od online vydání, je třeba zaplatit open access zpřístupnění  dílo bude uloženo s poznámkou o vydání finální verze společností ACS

30

31 Uložení možné po 12 měsících

32 Děkujeme za pozornost Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP Knihovna AV ČR, v. v. i.


Stáhnout ppt "Sherpa/ RoMEO Iva Burešová + rozšířený kolektiv ASEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google