Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Směnky. Směnky cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Směnky. Směnky cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje."— Transkript prezentace:

1 Směnky

2 Směnky cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) uvedenou částku zaplatit cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje bezpodmínečný závazek (u směnky vlastní) uvedenou částku zaplatit má zákonem stanovené podstatné náležitosti má zákonem stanovené podstatné náležitosti

3 Náležitosti směnky - cizí slovo směnka v textu, bezpodmíneční příkaz zaplatit směn. částku, jméno toho, kdo má platit = směnečník slovo směnka v textu, bezpodmíneční příkaz zaplatit směn. částku, jméno toho, kdo má platit = směnečník datum a místo vystavení i splatnosti směnky datum a místo vystavení i splatnosti směnky vlastnoruční podpis výstavce = trasant, jméno toho, komu vlastnoruční podpis výstavce = trasant, jméno toho, komu nebo na jeho řad má být placeno = remitent nebo na jeho řad má být placeno = remitent

4 Náležitosti směnky - vlastní slovo směnka v textu, bezpodmínečný slib výstavce zaplatit směnečnou částku slovo směnka v textu, bezpodmínečný slib výstavce zaplatit směnečnou částku datum a místo vystavení i splatnosti směnky, jméno toho, komu nebo na jeho řad má být placeno = remitent datum a místo vystavení i splatnosti směnky, jméno toho, komu nebo na jeho řad má být placeno = remitent vlastnoruční podpis výstavce = trasant vlastnoruční podpis výstavce = trasant

5 Operace se směnkami U cizí směnky výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku (částka uvedená na směnce) ve prospěch remitenta. Směnečník akceptuje směnku tím, že provede akcept směnky, kde se zavazuje zaplatit uvedenou částku. U cizí směnky výstavce vystavuje směnku a přikazuje směnečníkovi zaplatit směnečnou částku (částka uvedená na směnce) ve prospěch remitenta. Směnečník akceptuje směnku tím, že provede akcept směnky, kde se zavazuje zaplatit uvedenou částku.

6 Operace se směnkami U vlastní směnky je postup jednoduší. U vlastní směnky je postup jednoduší. Výstavce vystavuje směnku a sám se zavazuje zaplatit směnečnou částku ve stanovené době a ve prospěch remitenta. Výstavce je zároveň směnečníkem a závazek mu vzniká předáním směnky remitentovi. Výstavce vystavuje směnku a sám se zavazuje zaplatit směnečnou částku ve stanovené době a ve prospěch remitenta. Výstavce je zároveň směnečníkem a závazek mu vzniká předáním směnky remitentovi.

7 Převod směnky Provádí se indosamentem = rubopisem nebo postoupením směnky Provádí se indosamentem = rubopisem nebo postoupením směnky (cesí). Indosant převádí směnku na indosataře (nová oprávněná osoba, která nabude práva ke směnce). (cesí). Indosant převádí směnku na indosataře (nová oprávněná osoba, která nabude práva ke směnce). Indosamentem nelze převést část směnečné částky, vždy pouze celou. Indosamentem nelze převést část směnečné částky, vždy pouze celou.

8 Eskont směnek Banky mohou odkupovat od svých klientů směnky – eskontují směnky a tento odkup směnek banky označují jako eskontní úvěry s dobou splatnosti do 6 měsíců. Banky mohou odkupovat od svých klientů směnky – eskontují směnky a tento odkup směnek banky označují jako eskontní úvěry s dobou splatnosti do 6 měsíců. Úrokem za eskont směnky je = diskont, který se platí za dobu od toho dne eskontu do dne splatnosti směnky. Úrokem za eskont směnky je = diskont, který se platí za dobu od toho dne eskontu do dne splatnosti směnky.

9 Základní druhy směnek směnka vlastní – výstavce neboli trasant se zavazuje, že zaplatí v daném směnka vlastní – výstavce neboli trasant se zavazuje, že zaplatí v daném termínu majiteli směnky = remitentovi termínu majiteli směnky = remitentovi směnka cizí – výstavce dává příkaz směnečníkovi, aby v daném termínu místo směnka cizí – výstavce dává příkaz směnečníkovi, aby v daném termínu místo něho zaplatil remitentovi směnečnou částku něho zaplatil remitentovi směnečnou částku

10 Zvláštní druhy směnek směnka na vlastní řad směnka na vlastní řad zastřená směnka vlastní zastřená směnka vlastní směnka na viděnou (vistasměnka) směnka na viděnou (vistasměnka) lhůtní vistasměnka lhůtní vistasměnka datasměnka datasměnka směnka denní (fixní) směnka denní (fixní)


Stáhnout ppt "Směnky. Směnky cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz (u směnky cizí), že v přesně stanovené době se musí zaplatit směnečná částka nebo obsahuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google