Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Božena Genrtová Banky Bankovnísoustava ČR. Obsah:  Banka  Vznik a vývoj bankovnictví  Česká národní banka -charakteristika -funkce -nástroje  Bankovní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Božena Genrtová Banky Bankovnísoustava ČR. Obsah:  Banka  Vznik a vývoj bankovnictví  Česká národní banka -charakteristika -funkce -nástroje  Bankovní."— Transkript prezentace:

1 Božena Genrtová Banky Bankovnísoustava ČR

2 Obsah:  Banka  Vznik a vývoj bankovnictví  Česká národní banka -charakteristika -funkce -nástroje  Bankovní soustava ČR  Činnost bank

3 Dějiny bankovnictví  18.století př.n.l. chrámy jako úschovny úspor, půjčky obchodníkům  3. století př.n.l. v Egyptě sýpky, funkci uložených peněz plnilo obilí  od 5. století př.n.l. úschovny peněz v antickém Řecku  velký rozmach v období starověkého Říma (lat. il banco = lavice pro finanční transakce)  ve středověku bankéři židé

4  zlatnické firmy jako úschovny zlata  potvrzenky na konkrétní zlato  potvrzenky na jakékoliv zlato  nákup a prodej peněz  půjčky na úrok - zisk

5 Kde vznikalyprvní bankovnídomy?  S růstem obchodní výměny se posléze přistupovalo i k bezhotovostním platbám. Pohledávky se vzájemně vyrovnávaly, ke slovu přišly i půjčky a směnky. Půjčování peněz na vysoký úrok (lichva) byl zpočátku doménou Židů, od 13. století však vznikají první bankovní domy v Lombardii. Obchodník již nemusel cestovat s hromadou peněz a vystavovat se rizikům. Začal využívat bankovních služeb. Jeho práce se zrychlila.

6 Kde vznikalyprvní bankovnídomy?  nejstarší banky v 15. stol.  slovo banka z italského „il banco“ (lavice)  v Janově, Benátkách, Florencii, Augsburku…  velký boom od konce 18. stol. – průmyslová revoluce

7 Českébanky  1909 – 700 poboček bank, záloţen a kampeliček na území Rakousko-Uherska  V roce 1910 – 12 bank na českém území  Po roce 1918 – Bankovní úřad, 27 bank  1920 – Národní banka  Okupace – útlum, podřízenost N  1945 – zestátnění bank

8 České banky  Po r. 1948 -SBČS -Živnobanka -ČSSP -Československá obchodní banka  1989 - návrat k standardnímu systému tržních ekonomik, expanze, problémy, špatné zákony, slabý dohled, tunely…

9 Současné bankovnictví v ČR  ČNB  Bankovní soustava  Princip fungování banky

10 Česká národní banka  její postavení vymezeno v ústavě a zákoně o ČNB č.6/1993 Sb.  hlavní cíl cenová stabilita, udržitelný hospodářský růst (čl. č. 8 Ústavy ČR, zákon č. 6/1993 Sb.)  ze zákona na vládě nezávislá  guvernér a bankovní rada  neposkytuje běžné bankovní služby  Evropská centrální banka – pečuje o euro, Frankfurt n. Mohanem

11  guvernér ČNB: Ing. Miroslav Singer, PhD.

12 Česká národní banka - funkce 1. emise peněz a peněžní oběh 2. měnová politika (monetární) 3. dohled nad finančním trhem 4. platební styk a zúčtování bank (dohled) 5. devizová činnost 6. banka státu 7. „banka bank“ http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_banka

13 Nástroje měnové politiky ČNB  Povinné minimální rezervy Povinné odvody ze vkladů  Základní sazby - signální (např. diskontní,reposazba, lombardní sazba)  Operace na volném trhu - nákup a prodej CP, dluhopisy  Ostatní nástroje - regulační opatření

14 Řízení ČNB  Bankovní rada (7 členů – guvernér, 2 více guvernéři, 4 členové, jmenuje prezident na dobu 6 let, funkce ne více než dvakrát)  Na schůzi vlády hlas poradní  Dvakrát ročně zpráva Poslanecké sněmovně o měnovém vývoji  Centrální sídlo Praha, 7 regionálních poboček Praha, České Budějovice, Plzeň, Ústí nad Labem, Hradec Králové, Ostrava

15 Bankovní soustava  Dvoustupňová:  ČNB – Banka bank  Soukromý sektor -komerční banky -specializované finanční instituce

16 Bankovní soustava ČR ČNB Banka 1Banka 2Banka …n

17 Jaká je cena peněz?  Prosím Vás, kolik stojí 1 000 Kč…???  „Štěstí je krásná věc, ale prachy, prachy si za ně nekoupíš…“  Chtěl bych si koupit milion, kolik za něj zaplatím?  ÚROK je cena peněz!

18 Činnosti komerčních bank: Usilují o zisk prostřednictvím tří typů operací:  Aktivní operace – úvěry a půjčky  Pasivní operace – přijímání vkladů – termínované -  Zprostředkovatelské operace – banka za ně vybírá zprostředkovatelský poplatek - bezhotovostní platby, směnárenské služby, depozitní služby, finanční poradenství - na požádání

19 Seznam použitých zdrojů  online]. [cit. 2013-01-02] dostupné na: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:CBNod.JPG?uselang=cs  [online]. [cit. 2013-01-02] dostupné na: http:/ cs.wikipedia.org/wiki/Bankovn%C3%AD_syst%C3%A9m_%C4%8Ceska  [online]. [cit. 2013-01-02] dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Banka#Historiehttp:/ cs.wikipedia.org/wiki/Banka#Historie  [online]. [cit. 2013-01-02] dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:KnightsTemplarPlayingChess1283.jpg  [online]. [cit. 2013-01-02] dostupné na: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Abakusstab.jpg  J. Sokol, Moc, peníze a právo. Plzeň: A. Čeněk 2007  Jiří Sejbal, Základy peněžního vývoje. Brno: Masarykova univerzita 1997  BARTONÍČKOVÁ, Klára. Občanský a společenskovědní základ - přehled středoškolského učiva. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2009, 272 s. Maturity. ISBN 978-80-251-2631-8.  SOJKA, Milan. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 3. dopl. vyd. Praha: Libri, 1999, 271 s. Maturity.ISBN 80-859-8378-8.  HORECKÝ, Jan. Společenské vědy pro střední školy. Vyd. 1. Brno: Didaktis, c2011, 95 s. Maturity.ISBN 978-807-3581-633.  http://www.cnb.cz/cs/index.html http:/ www.cnb.cz/cs/index.html  LE GOFF, Jacques; SCHMITT, Jean-Claude, a kol. Encyklopedie středověku. 2. vyd. Praha : LE GOFF, JacquesSCHMIT, Jean-Claude Vyšehrad, 2008. 935 s. ISBN 978-80-7021-917-1.


Stáhnout ppt "Božena Genrtová Banky Bankovnísoustava ČR. Obsah:  Banka  Vznik a vývoj bankovnictví  Česká národní banka -charakteristika -funkce -nástroje  Bankovní."

Podobné prezentace


Reklamy Google