Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 1 únor 2007 VÝZKUM POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Z HLEDISKA EURES Závěrečná zpráva ze sociologického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 1 únor 2007 VÝZKUM POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Z HLEDISKA EURES Závěrečná zpráva ze sociologického."— Transkript prezentace:

1 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 1 únor 2007 VÝZKUM POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Z HLEDISKA EURES Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

2 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 2 únor 2007 VÝZKUM POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Z HLEDISKA EURES Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu pro Ministerstvo práce a sociálních věcí

3 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 3 1. OBSAH 1. OBSAH3 2. DESIGN VÝZKUMU5 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY7 4. CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ10 5. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ A JEJÍ VÝVOJ13 5.1 Počet zaměstnanců14 5.2 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí15 6. REKRUTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ22 6.1 Rekrutace nových zaměstnanců v minulých 12 měsících24 6.1.1 Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci25 6.1.2 Počet nově přijatých zaměstnanců / podíl zahraničních zaměstnanců30 6.1.3 Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích33 6.2 Profese hledané v současnosti38 6.3 Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků40 7. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ46 7.1 Zaměstnávání zahraničních pracovníků v současnosti či nedávné minulosti47 7.2 Pracovní pozice a původ zahraničních pracovníků48 7.2.1 Důvody pro zaměstnání zahraničních pracovníků49 7.2.2 Způsob vyhledávání zahraničních zaměstnanců50 7.2.3 Zkušenost se zahraničními pracovníky51 7.2.4 Obvyklá délka pracovního kontaktu53 7.3 Bariéry zaměstnávání zahraničních zaměstnanců54

4 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 4 OBSAH 8. PLÁNY DO BUDOUCNA V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ55 8.1 Plán zaměstnat v blízké budoucnosti zahraniční pracovníky56 8.1.1 Možné pracovní pozice pro zahraniční zaměstnance57 8.1.2 Preferované a odmítané národnosti58 8.1.3 Potenciální způsoby vyhledávání59 9. EURES60 9.1 Znalost sítě EURES61 9.2 Zdroj informací o EURES62 9.3 Znalost služeb pro zaměstnavatele v ČR63 9.4 Využití služeb EURES64 9.5 Spokojenost se službami EURES67 9.6 Bariéry využití služeb EURES68 9.7 Zájem o využití vybraných služeb EURES69 9.8 Bariéry využití služeb EURES70

5 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 5 2. DESIGN VÝZKUMU  Kvantitativní výzkum mezi zaměstnavateli s více než 10 zaměstnanci v rámci ČR  Výběrový soubor (vzorek dotázaných)  Velikost výběrového souboru: N = 600 respondentů  Cílová skupina: zaměstnavatelé v v ČR s počtem zaměstnanců 10+  Způsob výběru vzorku: náhodný výběr z dtb firem organizací  Termín sběru dat : 8. 1. 2007 – 25.1. 2007  Nástroj sběru dat - dotazník  Délka vyplnění: cca 10 - 12 minut  Metodika sběru dat  Telefonické rozhovory školených tazatelů s respondenty. Rozhovory realizovali školení operátoři CCcentre tazatelská síť agentury FOCUS.  Kontrola sběru dat  Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna následujícím způsobem: položením kontrolních otázek operátorům, možnost provedení zkušebních telefonátů s operátory, možnost náslechového interview přímo v call centru, kontrolní listy se seznamy provedených telefonátů atd. METODA VÝZKUMU

6 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 6 DESIGN VÝZKUMU  Zpracování údajů  Řádně vyplněné dotazníky byly podrobeny optické kontrole.  Poté byly transformovány do datových matic  Datové matice byly podrobeny formální a logické kontrole.  Statistické zpracování dat proběhlo v programu SPSS/PC.

7 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 7 3. HLAVNÍ ZÁVĚRY  V otázce budoucí poptávky po vybraných kategoriích pracovníků se firmy shodují, že v budoucnu vzroste zájem nejvíce o kategorii kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů a řidičů (22%). Zájem se dle jejich názoru zvýší i o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním a technické a zdravotnické pracovníky se SŠ vzděláním (po 13%). U většiny dalších kategorií predikují setrvalost poptávky.  V předchozím roce hledaly nové zaměstnance tři čtvrtiny podniků s 10 a více zaměstnanci (73%).  Noví zaměstnanci byli poptáváni hledáni na pozice kvalifikovaných dělníků či obsluhy strojů (v 51% firem, které hledali zaměstnance), dále pak techničtí a zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním (28%) a vysoce kvalifikovaní pracovníci s VŠ vzděláním (25%).  Naprostá většina firem z těch, které v loňském roce hledaly zaměstnance, s náborem uspěla (99% z nich). Nejčastěji přijímaly 1 – 9 zaměstnanců (57%), větší počet zaměstnanců (20 a více) přijalo pouze 7% z těchto firem. Většinou však nešlo o zahraniční pracovníky (85%).  Firmy průměrně v loňském roce přijaly 6 pracovníků (průměr 6,37). Průměrný počet přijatých zahraničních pracovníků u firem, které přijaly alespoň 1 zaměstnance, byl 0,44 – zaměříme-li se na společnosti, které přijaly minimálně 1 zahraničního pracovníka, pak průměr nově přijatých zahraničních zaměstnanců činí 2,91. Z uváděných preferencí zaměstnavatelů vyplývá, že v rámci evropského pracovního trhu je výhodou specializace a vyšší kvalifikace spojená s nižšími mzdovými nároky, které ve vzájemné kombinaci vytváří konkurenční výhodu potenciálních zaměstnanců. Tento fakt vyniká zejména při zdůraznění faktu, že zvýšení poptávky v kategoriích definovaných zejména vyšší kvalifikací predikují zejména zahraniční či nadnárodní společnosti – na rozdíl od společností působících s tuzemskými vlastníky či působícími pouze na českém trhu. V této výhodě se však skrývá i potenciální riziko: v kontextu globalizace trhu hrozí, že s růstem životní úrovně a nákladů spojených se zaměstnáváním vzdělaných specialistů hrozí odchod nadnárodních společností (a nejen jich, týká se to i části tuzemských podniků již dnes) do zemí, odkud dnes rekrutují část svých zaměstnanců.

8 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 8 HLAVNÍ ZÁVĚRY  Nejobtížněji se firmám a organizacím hledali kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů a řidiči (51%), dále pak vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním (44%) a techničtí či zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním (40%) – tedy totožné kategorie pracovníků, které byly nejčastěji poptávány.  V současné době patří mezi nejžádanější konkrétní profese zejména kvalifikovaní dělníci (zedníci, soustružníci, klempíři atp.) 30 %, techničtí pracovníci a technologové 16 %, vedoucí pracovníci a manažeři 10% a řidiči 9%. Nejobtížněji se podle mínění firem obsazují pozice kvalifikovaných dělníků (12%), řidičů (9%) a vedoucích pracovníků (7%).  Noví zaměstnanci jsou nejčastěji rekrutováni prostřednictvím úřadů práce (61% hledá zaměstnance obvykle takto), dále pak prostřednictvím inzerce v tisku (47%) a inzercí na internetu (38%). Důležitý, ale v uvažování o fungování trhu práce často opomíjeným způsobem, je doporučení stávajících zaměstnanců (30%).  Čtvrtina respondentů uvedla, že v jejich firmě někdy zaměstnávali zahraniční pracovníky. Častěji to bylo ve velkých firmách, ve firmách se zahraničními vlastníky a s mezinárodní působností. Nejčastěji se jednalo o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče (41%) nebo o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním (29%). Nejčastěji se jednalo o zaměstnance ze Slovenska, ovšem u vyšších pozic je převaha Slováků méně výrazná.  Na manažerské pozice dosadila zahraničního pracovníka většinou mateřská společnost či vlastník v zahraničí. Pokud jde o nemanažerské pozice, tak na ně jsou zahraniční pracovníci přijímáni převážně proto, že mezi českými pracovníky nenašli dostatek zájemců.  Zaměstnavatelé mají se zahraničními pracovníky téměř vždy velmi dobré či spíše dobré zkušenosti. Výjimky se objevují mezi kvalifikovanými dělníky a zejména pak mezi pomocnými nekvalifikovanými či polokvalifikovanými dělníky – s nimi mělo 30% firem, které je někdy zaměstnaly, špatnou zkušenost.

9 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 9 HLAVNÍ ZÁVĚRY  Dlouhodobější kontrakt s firmou získávají zahraniční pracovníci na pozicích managementu (67% z nich na více než 3 roky), provozní pracovníci ve službách a v obchodě (58% z nich na více než 3 roky) a techničtí a zdravotničtí pracovníci se středoškolským vzděláním (56% z nich na více než 3 roky).  Pouze 3% dotázaných vážně plánují zaměstnat zahraničního pracovníka. Dalších 9% to spíše plánuje. Vyšší podíly takových firem jsou mezi velkými společnostmi, společnostmi se zahraničním vlastníkem a s mezinárodní působností. Zahraničními pracovníky mají tito respondenti v plánu obsadit zejména pozice kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů, řidičů  Stejně jako u reálně zaměstnaných zahraničních pracovníků i při těchto plánech respondenti preferují pracovníky ze Slovenska (46%), dále pak z Polska (13%) a Ukrajiny či Ruska (13%). Jen malá část respondentů apriori odmítá pracovníky z některých zemí. Nejčastěji odmítanou zemí původu pak bylo Rumunsko či Bulharsko (6%), Ukrajina a Rusko (3%) a Asie (3%).K vyhledávání zahraničních pracovníků by respondenti použili vyrovnaně hlavně tři způsoby: inzerci na internetu (34%), pomocí služeb personálních agentur (32%) a prostřednictvím tuzemských úřadů práce (31%).  O síti EURES nemají zaměstnavatelé příliš velký přehled – slyšelo o ní jen 29% z nich. Nejčastěji získali informace na internetu nebo na Úřadu práce. Z tohoto počtu však velká část respondentů (72%) neví, jaké služby EURES nabízí. Nejběžnější znalostí tak je, že EURES zprostředkovává zaměstnání (8%) a vyhledává zahraniční zaměstnance (6%).  Služeb EURES využila jen 3% dotázaných.Většinou šlo o pomoc s náborem zaměstnanců v zahraničí. Se službami byli respondenti převážně spokojeni  Bariéry využití služeb EURES jsou nejčastěji ty, že respondenti aktuálně nemají potřebu přijímat zahraniční zaměstnance, či zaměstnance obecně. Vystačí si s českými a dávají jim přednost.  Relativně největší zájem by respondenti mohli mít o poradenství v otázkách zaměstnávání zahraničních pracovníků (25%) a o pomoc při náboru zaměstnanců v zahraničí (23%).

10 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 10 4. CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ v%, n= 600 Počet zaměstnancůPobočka / centrála v%, n= 600 Podnikání ČR / zahraničí v%, n= 600 Právní forma v%, n= 600

11 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 11 CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ v%, n= 600 Zahraniční / tuzemský vlastníkPobočka / centrála v%, n= 600 Podnikání ČR / zahraničí v%, n= 600 Kraj v%, n= 600

12 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 12 v%, n= 600 Pozice ve firmě CHARAKTERISTIKA DOTAZOVANÝCH SPOLEČNOSTÍ

13 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 13 5. STRUKTURA ZAMĚSTNANCŮ A JEJÍ VÝVOJ  Nadpoloviční část firem zúčastněných v našem šetření zaměstnává 10 – 24 pracovníků (56%), naopak více než 100 zaměstnanců zaměstnává jen desetina respondentů (10%).  Z hlediska počtu zaměstnanců velké firmy nalezneme častěji mezi společnostmi se zahraniční účastí či nadnárodními společnostmi, pobočkami firem, družstvy a akciovými společnostmi.  V otázce budoucí poptávky po vybraných kategoriích pracovníků se firmy shodují, že v budoucnu vzroste zájem nejvíce o kategorii kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů a řidičů (22%). Zájem se dle jejich názoru zvýší i o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním a technické a zdravotnické pracovníky se SŠ vzděláním (po 13%). U většiny dalších kategorií predikují setrvalost poptávky.  Zájem o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče vzroste zejména podle největší společnosti se 100 a více zaměstnanci, poboček firem, akciových společností, společností podnikajících v zahraničí či nadnárodních společností a rovněž podle názoru společností se zahraničním vlastníkem či zahraniční majetkovou účastí. Zvýšení poptávky po vysoce kvalifikovaných odbornících odhadují především akciové společnosti, největší společnosti se 100 a více zaměstnanci a společnosti se zahraničním vlastníkem či zahraniční majetkovou účastí. Z uváděných preferencí zaměstnavatelů vyplývá, že v rámci evropského pracovního trhu je výhodou specializace a vyšší kvalifikace spojená s nižšími mzdovými nároky, které ve vzájemné kombinaci vytváří konkurenční výhodu potenciálních zaměstnanců. Tento fakt vyniká zejména při zdůraznění faktu, že zvýšení poptávky v kategoriích definovaných zejména vyšší kvalifikací predikují zejména zahraniční či nadnárodní společnosti – na rozdíl od společností působících s tuzemskými vlastníky či působícími pouze na českém trhu. V této výhodě se však skrývá i potenciální riziko: v kontextu globalizace trhu hrozí, že s růstem životní úrovně a nákladů spojených se zaměstnáváním vzdělaných specialistů hrozí odchod nadnárodních společností (a nejen jich, týká se to i části tuzemských podniků již dnes) do zemí, odkud dnes rekrutují část svých zaměstnanců.

14 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 14 5.1 Počet zaměstnanců Jaká je velikost podniku podle počtu zaměstnanců ? (q12) počet zaměstnanců pobočka / centrála v %; n = 600 právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 35 27 39 59 32 28 113 32 57 24 17 71 35 31 11 541 48 130 470 5 11 57 74 29 1 3 346 74 394 167 39 62 73 129 336 n = v%, n= 600 Počet zaměstnanců

15 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 15 5.2 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Graf shrnuje hodnoty odpovědí na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. Odpovědi jsou následně kategorizovány: zvýší = 1 a 2; zůstane stejná = 3; sníží = 4 a 5.

16 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 16 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí DETAIL Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Graf odpovědí na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit.

17 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 17 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry hodnoty průměrů vyšší zájem nižší zájem Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit.

18 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 18 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry vzrostesníží se Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. sníží sevzroste Vedoucí a řídící pracovníci (management) Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Nižší administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči Pomocní nekvalifikovaní či polokval. pracovníci Sezónní pracovníci a brigádníci

19 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 19 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. Vedoucí a řídící pracovníci (management) Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Nižší administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči Pomocní nekvalifikovaní či polokval. pracovníci Sezónní pracovníci a brigádníci vzrostesníží se vzroste

20 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 20 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. Vedoucí a řídící pracovníci (management) Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Nižší administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči Pomocní nekvalifikovaní či polokval. pracovníci Sezónní pracovníci a brigádníci vzrostesníží se vzroste

21 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 21 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. Vedoucí a řídící pracovníci (management) Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Nižší administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči Pomocní nekvalifikovaní či polokval. pracovníci Sezónní pracovníci a brigádníci vzrostesníží se vzroste

22 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 22 Predikovaný vývoj potřeby vybraných kategorií profesí - průměry Jak se bude podle Vašeho odhadu vyvíjet potřeba pracovníků různých následujících kategorií ve Vašem podniku ? (q13) Hodnocení na škále 1 = vzroste, 2 = trochu vzroste, 3 = zůstane stejná, 4 = trochu se sníží, 5 = výrazně se sníží, 8 = takové pracovníky nemáme, 9 = nevím, neumím posoudit. Vedoucí a řídící pracovníci (management) Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Nižší administrativní pracovníci Provozní pracovníci ve službách a obchodě Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči Pomocní nekvalifikovaní či polokval. pracovníci Sezónní pracovníci a brigádníci vzrostesníží se vzroste

23 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 23 6. REKRUTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ  V předchozím roce hledaly nové zaměstnance tři čtvrtiny podniků s 10 a více zaměstnanci (73%).  Platí, že čím větší podnik (z hlediska počtu zaměstnanců), tím roste pravděpodobnost, že v předchozím roce aktivně hledal zaměstnance. Častěji hledali nové pracovníky podniky se zahraničními vlastníky, resp. podílníky, firmy podnikající i v zahraničí a pobočky firem.  Noví zaměstnanci byli poptáváni hledáni na pozice kvalifikovaných dělníků či obsluhy strojů (v 51% firem, které hledali zaměstnance), dále pak techničtí a zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním (28%) a vysoce kvalifikovaní pracovníci s VŠ vzděláním (25%).  I zde se projevují diference podle velikosti podniku a dalších popisných charakteristik – manažery a řídící pracovníky hledají zejména větší společnosti a spíše firmy s majoritním vlastníkem v zahraničí, menší firmy se z hlediska poptávky po zaměstnancích ostatním vyrovnávají v zájmu o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče.  Naprostá většina firem z těch, které v loňském roce hledaly zaměstnance, s náborem uspěla (99% z nich). Nejčastěji přijímaly 1 – 9 zaměstnanců (57%), větší počet zaměstnanců (20 a více) přijalo pouze 7% z těchto firem. Většinou však nešlo o zahraniční pracovníky (85%).  U firem, které přijaly v loňském roce alespoň jednoho nového zaměstnance, činil podíl zahraničních zaměstnanců max 50% (10% firem), 50 – 90% ČI 100% podíl zahraničních zaměstnanců mezi nově přijatými nalezneme jen u 7% společností.  Firmy průměrně v loňském roce přijaly 6 pracovníků (průměr 6,37). Průměrný počet přijatých zahraničních pracovníků u firem, které přijaly alespoň 1 zaměstnance, byl 0,44 – zaměříme-li se na společnosti, které přijaly minimálně 1 zahraničního pracovníka, pak průměr nově přijatých zahraničních zaměstnanců činí 2,91.

24 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 24 REKRUTACE NOVÝCH ZAMĚSTNANCŮ  Nejobtížněji se firmám a organizacím hledali kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů a řidiči (51%), dále pak vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním (44%) a techničtí či zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním (40%) – tedy totožné kategorie pracovníků, které byly nejčastěji poptávány.  V současné době patří mezi nejžádanější profese zejména kvalifikovaní dělníci (zedníci, soustružníci, klempíři atp.) 30%, techničtí pracovníci a technologové 16%, vedoucí pracovníci a manažeři 10% a řidiči 9%. Nejobtížněji se podle mínění firem obsazují pozice kvalifikovaných dělníků (12%), řidičů (9%) a vedoucích pracovníků (7%).  Obecně firmy hovoří o problémech skloubit v osobě uchazeče kvalifikaci s odpovídající praxí, často jsou problémem rezervy v jazykové výbavě uchazečů.  Noví zaměstnanci jsou nejčastěji rekrutováni prostřednictvím úřadů práce (61% hledá zaměstnance obvykle takto), dále pak prostřednictvím inzerce v tisku (47%) a inzercí na internetu (38%). Důležitý, ale v uvažování o fungování trhu práce často opomíjeným způsobem, je doporučení stávajících zaměstnanců (30%).  Služeb úřadů práce a inzerce v tisku či na internetu využívají především větší firmy, naopak na doporučení zaměstnanců dají zejména menší společnosti.  U jednotlivých typů rekrutace nových zaměstnanců nacházíme výrazné distinkce zejména mezi tuzemskými a zahraničními společnostmi. To se projevuje zejména u využívání služeb personálních agentur, které využívá třetina zahraničních společností, avšak pouze dvacetina tuzemských podniků.

25 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 25 6.1 Rekrutace nových zaměstnanců v minulých 12 měsících Hledali či jste přijali v uplynulých 12 měsících, či v současnosti hledáte nové zaměstnance ? (q14) počet zaměstnanců pobočka / centrála v %; n = 600 právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 35 27 39 59 32 28 113 32 57 24 17 71 35 31 11 541 48 130 470 5 11 57 74 29 1 3 346 74 394 167 39 62 73 129 336 n = v%, n= 600

26 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 26 6.1.1 Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci Na jaké pozice jste hledali, či hledáte nové zaměstnance ? (q15) v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

27 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 27 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Vedoucí a řídící pracovníci (management) Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

28 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 28 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci Nižší administrativní pracovníci 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

29 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 29 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Provozní pracovníci ve službách a obchodě Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

30 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 30 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Pomocní nekvalifikovaní či polokvalifikovaní pracovníci Pozice, na které byli rekrutováni noví zaměstnanci Sezónní pracovníci a brigádníci 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

31 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 31 6.1.2 Počet nově přijatých zaměstnanců / podíl zahraničních zaměstnanců Kolik nových pracovníků jste přijali v posledních 12 měsících? A kolik z toho bylo cizinců – zahraničních pracovníků ? (q16) v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví n=n= 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 nově přijatí zaměstnanci

32 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 32 Počet nově přijatých zaměstnanců / podíl zahraničních zaměstnanců Kolik nových pracovníků jste přijali v posledních 12 měsících? A kolik z toho bylo cizinců – zahraničních pracovníků ? (q16) v%, n= 431; přijali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví n=n= 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 nově přijatí zahraniční zaměstnanci

33 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 33 počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví n=n= 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 Počet nově přijatých zaměstnanců / podíl zahraničních zaměstnanců v%, n= 431; přijali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících Průměr Medián Modus Minimum Maximum celkový počet přijatých pracovníků v posledním roce6,3432080 celkový počet přijatých pracovníků v posledním roce (přijali alespoň 1 zaměstnance) 6,4632180 počet přijatých zahr. zaměstnanců v posl. roce (přijali alespoň 1 zaměstnance) 0,4400013 počet přijatých zahr. zaměstnanců v posl. roce (přijali min. 1 zahraničního. zam.) 2,9122113

34 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 34 6.1.3 Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích Do jaké míry je podle Vás obtížné nalézt nové zaměstnance následujících kategorií ? (q17) v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

35 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 35 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Vedoucí a řídící pracovníci (management) Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích Vysoce kvalifikovaní odborníci s VŠ vzděláním 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

36 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 36 n = Techničtí, zdravotničtí pracovníci se SŠ vzděláním Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích Nižší administrativní pracovníci počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

37 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 37 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Provozní pracovníci ve službách a obchodě Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích Kvalifikovaní dělníci, obsluha strojů, řidiči 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

38 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 38 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Pomocní nekvalifikovaní či polokvalifikovaní pracovníci Obtížnost rekrutace nových zaměstnanců ve vybraných profesích Sezónní pracovníci a brigádníci 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

39 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 39 6.2 Profese hledané v současnosti v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících Které profese a kvalifikace v současnosti hledáte ? (q18) v%, n= 201; hledají v současnosti nové zaměstnance hledané profese

40 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 40 Profese, které se obtížně obsazují novými zaměstnanci v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících A které konkrétní profese a kvalifikace se nejhůře hledají ? (q19) v%, n= 346; mají problémy s náborem některých profesí hledané profese

41 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 41 6.3 Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Jaký způsobem obvykle vyhledáváte nové pracovníky ? (q20) v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících Další uváděné varianty („jiné“) n = 73 variantan n na doporučení známých, kolegů31nabídky pracovníkům organizací končících činnost2 veřejné vývěsky13přes zahraniční databáze, inzerci či úřady práce2 databáze uchazečů7dny otevřených dveří1 nabízí krajský / obecní úřad5na základě reference1 individuálně hledají v inzerátech3odbor školství1 konkurzní řízení3vychovávají sami z učňů1 v rámci profesně obdobných organizací3

42 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 42 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Pomocí inzerátů v tisku Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Pomocí inzerátů na internetu 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

43 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 43 n = Pomocí inzerce v jiných typech médií Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Prostřednictvím úřadů práce počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

44 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 44 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Prostřednictvím personálních agentur Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Hlásí se sami 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

45 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 45 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Doporučení zaměstnanců Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Děláme nábory přímo ve školách 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

46 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 46 n = počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví Účastníme se burz práce atp. Využívané techniky vyhledávání nových pracovníků Jiný způsob 28 17 24 47 25 19 88 25 43 13 44 28 25 10 386 43 116 323 4 6 37 45 13 1 3 272 58 273 132 34 55 57 100 227 v%, n= 439; rekrutovali nové zaměstnance v předchozích 12 měsících

47 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 47 7. ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ  Čtvrtina respondentů uvedla, že v jejich firmě někdy zaměstnávali zahraniční pracovníky. Častěji to bylo ve velkých firmách, ve firmách se zahraničními vlastníky a s mezinárodní působností. Nejčastěji se jednalo o kvalifikované dělníky, obsluhu strojů a řidiče (41%) nebo o vysoce kvalifikované odborníky s VŠ vzděláním (29%). Nejčastěji se jednalo o zaměstnance ze Slovenska, ovšem u vyšších pozic je převaha Slováků méně výrazná.  Na manažerské pozice dosadila zahraničního pracovníka většinou mateřská společnost či vlastník v zahraničí. Pokud jde o nemanažerské pozice, tak na ně jsou zahraniční pracovníci přijímáni převážně proto, že mezi českými pracovníky nenašli dostatek zájemců.  Firmy se o zahraniční zaměstnance většinou nehlásí aktivně. Nejběžnějším způsobem, jak je firma „vyhledá“ je ten, že se pracovníci přihlásí sami.  Zaměstnavatelé mají se zahraničními pracovníky téměř vždy velmi dobré či spíše dobré zkušenosti. Výjimky se objevují mezi kvalifikovanými dělníky a zejména pak mezi pomocnými nekvalifikovanými či polokvalifikovanými dělníky – s nimi mělo 30% firem, které je někdy zaměstnaly, špatnou zkušenost.  Dlouhodobější kontrakt s firmou získávají zahraniční pracovníci na pozicích managementu (67% z nich na více než 3 roky), provozní pracovníci ve službách a v obchodě (58% z nich na více než 3 roky) a techničtí a zdravotničtí pracovníci se středoškolským vzděláním (56% z nich na více než 3 roky). Naopak nejkratší pracovní kontakt nají firmy pochopitelně se sezónními pracovníky (75% na méně než 1 rok). Tyto údaje jsou však vzhledem k malému počtu odpovídajících respondentů pouze orientační.  Ti, kteří zahraniční pracovníky dosud nezaměstnávali, uváděli jako důvod především to, že je nepotřebovali a tito pracovníci se jim ani sami nehlásili.

48 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 48 7.1 Zaměstnávání zahraničních pracovníků v současnosti či nedávné minulosti Zaměstnáváte, či jste v minulosti (v uplynulých 2 letech) zaměstnávali pracovníky ze zahraničí? (q21) v %; n = 600 počet zaměstnanců pobočka / centrála v %; n = 600 právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 35 27 39 59 32 28 113 32 57 24 17 71 35 31 11 541 48 130 470 5 11 57 74 29 1 3 346 74 394 167 39 62 73 129 336 n =

49 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 49 7.2 Pracovní pozice a původ zahraničních pracovníků Na jakých pozicích či v jakých profesích pracovali či pracují u vás zahraniční pracovníci? (q22) v %; n = 143 Z jakých zemí jsou či byli tito pracovníci? (q23)

50 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 50 7.2.1 Důvody pro zaměstnání zahraničních pracovníků jiné důvody:  zaměstnance doporučila/dosadila mateřská společnost či zahraniční vlastník (6x)  zahraniční zaměstnanec měl vyšší kvalifikaci (1x) Z jakých důvodů jste zaměstnali či zaměstnáváte zahraniční pracovníky na manažerských pozicích? (q24) v%, n = 9; možnost více odpovědí jiné důvody: Z jakých důvodů jste zaměstnali či zaměstnáváte zahraniční pracovníky na nemanažerských pozicích? (q25) v%, n = 139; možnost více odpovědí Manažerské poziceNemanažerské pozice přihlásili se, splňovali všechna kritéria - 16x dosadila do mateřské spol., zahr. vlastník apod. – 7x tlumočník, rodilý mluvčí, znalost jazyka – 6x na doporučení – 5x zkušenosti – 3x náhoda – 2x výměnný program – 1x velká profesionalita – 1x rozšíření trhu – 1x loajalita – 1x kvalifikovaný odborník – 1x

51 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 51 7.2.2 Způsob vyhledávání zahraničních zaměstnanců v %; n = 143 Jakým způsobem jste vyhledávali či vyhledáváte tyto zahraniční pracovníky? (q26) jiné způsoby: doporučení jiné firmy - 6x doporučení (nespecifikováno) - 6x osobní kontakty - 3x inzerce v tuzemském tisku - 2x přihlášení do výměnného pobytu - 1x kontakt se zahraniční školou - 1x reorganizace firmy - 1x

52 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 52 7.2.3 Zkušenost se zahraničními pracovníky Jakou máte zkušenost se zahraničními pracovníky, které zaměstnáváte na následujících pozicích? (q27) v %; n = 143 průměrná hodnota (1=velmi dobrá zkušenost, 2=spíše dobrá, 3=spíše špatná, 4=velmi špatná) N (respondenti kteří zaměstnávali zahr. pracovníky na daných pozicích) 1,229 1,2441 1,4118 1,58 1,3312 1,5859 2,0520 1,54 Detail (jen respondenti zaměstnávající zahr. pracovníky na daných pozicích)

53 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 53 hodnoty průměrů nadprůměrně dobrá zkušenost podprůměrná zkušenost Zkušenost se zahraničními pracovníky Jakou máte zkušenost se zahraničními pracovníky, které zaměstnáváte na následujících pozicích? (1=velmi dobrá zkušenost, 2=spíše dobrá, 3=spíše špatná, 4=velmi špatná) (q27) N (respondenti kteří zaměstnávali zahr. pracovníky na daných pozicích) 9 41 12 18 8 4 59 20

54 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 54 v %; n = 143 N (respondenti kteří zaměstnávali zahr. pracovníky na daných pozicích) 9 41 18 8 12 59 20 4 Detail (jen respondenti zaměstnávající zahr. pracovníky na daných pozicích) Jaká je obvyklá délka pracovního kontaktu Vaší společnosti se zahraničními pracovníky na vybraných pozicích? (q28) 7.2.4 Obvyklá délka pracovního kontaktu

55 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 55 7.3 Bariéry zaměstnávání zahraničních zaměstnanců v %; n = 457 Pokud jste pracovníky ze zahraničí dosud nezaměstnávali, řekněte mi proč. (q29) jiné důvody: nikdo se nehlásil - 86x zaměstnance nepotřebujeme - 9x specializace, kvalifikace - 8x nezaměstnanost, raději dáme práci Čechům - 3x nemáme kontakty - 3x ubytování - 2x nejsou vhodní pro naše potřeby - 2x zahr. zaměstnanci neznají naši legislativu - 2x nemohli by je zaplatit, nízké mzdy - 2x ochrana know-how, aby se novinky nedostaly do zahraničí - 1x nejsou platové tabulky - 1x stát. zakázky i pro armádu - nepřejí si zahr. pracovníky - 1x potřebujeme výbornou znalost češtiny - 1x nikdo vhodný není - 1x neuvažovali jsme o tom - 1x problémy s úřadem práce - 1x cizinci u nás nejsou - 1x

56 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 56 8. PLÁNY DO BUDOUCNA V OBLASTI ZAMĚSTNÁVÁNÍ ZAHRANIČNÍCH PRACOVNÍKŮ  Pouze 3% dotázaných vážně plánují zaměstnat zahraničního pracovníka. Dalších 9% to spíše plánuje. Vyšší podíly takových firem jsou mezi velkými společnostmi, společnostmi se zahraničním vlastníkem a s mezinárodní působností.  Zahraničními pracovníky mají tito respondenti v plánu obsadit zejména pozice kvalifikovaných dělníků, obsluhy strojů, řidičů (60%).  Stejně jako u reálně zaměstnaných zahraničních pracovníků i při těchto plánech respondenti preferují pracovníky ze Slovenska (46%), dále pak z Polska (13%) a Ukrajiny či Ruska (13%). Jen malá část respondentů apriori odmítá pracovníky z některých zemí. Nejčastěji odmítanou zemí původu pak bylo Rumunsko či Bulharsko (6%), Ukrajina a Rusko (3%) a Asie (3%).  K vyhledávání zahraničních pracovníků by respondenti použili vyrovnaně hlavně tři způsoby: inzerci na internetu (34%), pomocí služeb personálních agentur (32%) a prostřednictvím tuzemských úřadů práce (31%).

57 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 57 8.1 Plán zaměstnat v blízké budoucnosti zahraniční pracovníky Plánujete v blízké budoucnosti zaměstnat zahraniční pracovníky? (q30) v %; n = 600 počet zaměstnanců pobočka / centrála v %; n = 600 právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 35 27 39 59 32 28 113 32 57 24 17 71 35 31 11 541 48 130 470 5 11 57 74 29 1 3 346 74 394 167 39 62 73 129 336 n =

58 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 58 8.1.1 Možné pracovní pozice pro zahraniční zaměstnance Jaké pracovní pozice hodláte obsadit zahraničními zaměstnanci? (q31) v %; n = 68 respondentů plánujících zaměstnat zahraniční pracovníky

59 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 59 8.1.2 Preferované a odmítané národnosti Pracovníky z jakých zemí byste nejraději zaměstnali? (q32) v%, n = 68; možnost více odpovědí A z jakých zemí byste pracovníky určitě nezaměstnali? (q33) v%, n = 68; možnost více odpovědí Preferované zeměZemě, z nichž by pracovníky nezaměstnali nikdo nejmenoval Slovensko

60 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 60 8.1.3 Potenciální způsoby vyhledávání jiné způsoby: Jak byste tyto pracovníky hledali? (q34) v%, n = 68; možnost více odpovědí doporučení (nespecifikováno) - 4x sami se hlásí - 4x řešil by až v případě potřeby - 4x osobní kontakty - 2x doporučení jiné firmy - 1x kontakt v zahraničí - 1x vlastní kartotéka - 1x obchodní komora - 1x doporučení zaměstnanců - 1x firma zabývající se zahr. pracovníky - 1x

61 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 61 9. EURES  O síti EURES nemají zaměstnavatelé příliš velký přehled – slyšelo o ní 29% z nich. Nejčastěji získali informace na internetu nebo na Úřadu práce. Z tohoto počtu však velká část respondentů (72%) moc neví, jaké služby EURES nabízí. Nejběžnější znalostí tak je, že EURES zprostředkovává zaměstnání (8%) a vyhledává zahraniční zaměstnance (6%).  Respondenti se domnívají, že služby EURES nejsou zpoplatněny, že oblastí působnosti jsou země EU/EHP + Švýcarsko, že zde lze prostřednictvím EURES najít volná pracovní místa, že se zde lze informovat v otázce sociálního zabezpečení a daní v těchto zemích a že jim EURES poradci pomůžou s náborem zaměstnanců z tzv. třetích zemí. Nejvíce nejistoty panovalo kolem otázky ubytování – respondenti se rovnoměrně rozdělili do dvou skupin podle toho, zda si myslí, že EURES ubytování a dopravu pracovníků zabezpečuje či ne. Polovina dotázaných neznala na tyto otázky odpověď.  Služeb EURES využila jen 3% dotázaných, Většinou šlo o pomoc s náborem zaměstnanců v zahraničí. Se službami byli respondenti převážně spokojeni, až na jednoho, kterému se s pomocí EURESU nepodařilo najít požadované zaměstnance.  Bariéry využití služeb EURES jsou nejčastěji ty, že respondenti aktuálně nemají potřebu přijímat zahraniční zaměstnance, či zaměstnance obecně. Vystačí si s českými a dávají jim přednost.  Relativně největší zájem by respondenti mohli mít o poradenství v otázkách zaměstnávání zahraničních pracovníků (25%) a o pomoc při náboru zaměstnanců v zahraničí (23%).

62 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 62 9.1 Znalost sítě EURES Tuzemské úřady práce jsou součástí sítě EURES, jejímž posláním je usnadňovat mobilitu pracovníků v rámci EU. Slyšel/a jste již o této síti? (q35) v %; n = 600 počet zaměstnanců pobočka / centrála v %; n = 600 právní forma místo podnikání kraj vlastnictví 35 27 39 59 32 28 113 32 57 24 17 71 35 31 11 541 48 130 470 5 11 57 74 29 1 3 346 74 394 167 39 62 73 129 336 n =

63 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 63 9.2 Zdroj informací o EURES Jinde: Kde jste se o EURES dozvěděli? (q36) v%, n = 171 respondentů, kteří už slyšeli o EURES; možnost více odpovědí od známých - 6x na poradě, školení - 5x od kolegů - 4x od vedení firmy - 2x z předchozího pracoviště - 1x na VŠ - 1x od jiné firmy - 1x někdo volal s nabídkou, nepamatuji si - 1x hospodářská komora - 1x

64 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 64 9.3 Znalost služeb pro zaměstnavatele v ČR Víte, které služby tato síť nabízí zaměstnavatelům v ČR? (q37) v%, n = 171 respondentů, kteří už slyšeli o EURES; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

65 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 65 Znalost služeb EURES Budu vám postupně číst jednotlivé výroky o síti EURES. U každého výroku mi prosím řekněte, zda je, dle vašeho názoru, pravdivý či nikoliv. (q38) v %; n = 171 respondentů, kteří už slyšeli o EURES

66 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 66 9.4 Využití služeb EURES Využili jste již někdy služeb EURES? (q39) počet zaměstnanců pobočka / centrála právní forma místo podnikání kraj vlastnictví n = v %; n = 171 respondentů, kteří už slyšeli o EURES 90 38 25 19 11 54 107 28 90 2 0 7 21 20 2 2 130 42 18 151 3 11 14 7 4 12 11 38 8 10 20 10 8 8

67 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 67 Využití služeb EURES Které služby EURESU jste využili? (q40) v %; n = 5 respondentů, kteří využili služeb EURES

68 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 68 9.5 Spokojenost se službami EURES Do jaké míry jste byli spokojeni se službami EURES? (q41) v %; n = 5 respondentů, kteří využili služeb EURES  Jeden respondent, který byl se službami EURES nespokojen, uvedl jako důvod své nespokojenosti to, že podle jeho zadání mu žádného pracovníka nevyhledali. Pokud jste se službami EURES nebyli spokojeni, řekněte mi prosím, proč. (q42)

69 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 69 9.6 Bariéry využití služeb EURES Jiné důvody Proč jste služeb EURES nevyužili? (q43) v%, n = 166 respondentů, kteří už slyšeli o EURES, ale nevyužili jejich služeb; možnost více odpovědí nepotřebovali jsme - 11x neznalost služeb, málo informací - 4x máme možnost sami vyhledávat pracovníky - 3x nepotřebujeme zaměstnance - 2x nikdo služby nenabídl - 1x nesrozumitelná brožura - 1x nepochopila informace na internetu - 1x nemá na ně kontakt - 1x administrativní náročnost - 1x

70 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 70 9.7 Zájem o využití vybraných služeb EURES Bez ohledu na to, zda jste již někdy nějaké služby EURES využili či nikoliv, EURES nabízí širokou škálu služeb. Měl by Váš podnik o některé z nich zájem? Budu Vám číst jednotlivé služby a Vy mi prosím řekněte, zda byste o ně měli zájem či nikoliv. (q44) v %; n = 600

71 AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 71 9.8 Bariéry využití služeb EURES Proč byste služeb EURES nevyužili? (q45) v%, n = 419 respondentů, kteří uvedli, že by neměli zájem o žádnou ze služeb EURES; možnost více odpovědí, kategorizace spontánních odpovědí

72 CCcentre s.r.o. Vápenice 17, 796 01 Prostějov Provozovna: Kollárovo nám. 7, 772 00 Olomouc Tel.: 585 570 557, fax: 585 570 558 FOCUS, Marketing & Social Research Vrchlického sad 4 602 00 Brno Tel.: 545 545 494, fax: 545 245 495


Stáhnout ppt "AD-HOC RESEARCH: Výzkum potřeb zaměstnavatelů z hlediska EURES 1 únor 2007 VÝZKUM POTŘEB ZAMĚSTNAVATELŮ Z HLEDISKA EURES Závěrečná zpráva ze sociologického."

Podobné prezentace


Reklamy Google