Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Automatizace v testování Dušan Vaněk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Automatizace v testování Dušan Vaněk"— Transkript prezentace:

1 Automatizace v testování Dušan Vaněk dusan.vanek@adastracorp.com

2  Čím více stoupá komplexita a integrace,... ...tím více se zvyšuje význam automatizace v testování

3 Automatizace v testování  se kterými NÁSTROJI ve KTERÝCH oblastech  PRO/PROTI automatizaci  KDO může automatizovat  JAK automatizaci konstruovat  CO a PROČ je (ne)vhodné automatizovat

4 Oblasti automatizace v testování  Automatizace vykonání testů  (ATEx - Automated Test Execution)  functionality tests  reliability tests  performance tests  Automatizace analýzy a návrhu testů  (ATAD – Automated Test Analysis & Design)  Automatizace řízení a vyhodnocování testování  (ATMEv - Automated Test Management and Evaluation)

5 ATEX – aut. vykonání testů  nástroje pro záznam maker (Macro Recorders)  zaznamenávající:  akce s objekty DOM (Document Object Model)  akce myši a klávesnice (či jiných periférií)  nástroje pro přehrávání maker (Macro Players)  functionality tests (včetně regrese)  non-functionality tests  nástroje pro porovnávání (Comparators)  záznamů dat v databázích  obsahu souborů  dřívějšího a současného obsahu disků/adresářů  struktury tabulek/polí v databázích a jejich vlastností  současných a dřívějších výsledků testů

6 ATAD - aut. analýzy a návrhu testů  nástroje pro extrakci dat (Data Extractors)  nástroje pro analýzu Dat (typicky pro hledání tříd ekvivalence) (Data Analysis Tools)  nástroje pro extrakci/generování Test cases (Test Case Generators)

7 ATME – aut. řízení a vyhodnocování testování  nástroje pro automatizaci sledování stavu ukazatelů kvality (Quality Metrics Tracking Tools)  nástroje monitorující pokrytí kódu testy (Coverage monitoring tools)

8 Functionality vs. performance tests  na GUI vs. substituce za klienta  assertions vs. měření hodnot  přenositelnost skriptů  speciality architektury  distribuce  vyvolat správně load není triviální (příklad)

9 Výhody a nevýhody ATEx  Jasná průkaznost výsledků.  Jistota, že každá iterace testů probíhá stejně.  Výrazně snižuje použití HR při vykonání testů. Testy je možno vykonávat i „bez přítomnosti“ živých pracovníků.  Odbourává to, co irituje pracovníky testování – nudnou rutinu.  Testy je možno vykonávat denně (i několikrát), a to i s automatickým spouštěním.  Většinou je třeba připravit dokonale terminály pro sběr výsledků.  Je třeba zasadit skripty ATEx správy elementů testování.  Změna připraveného testu je v některých situacích poměrně náročná.  Vyžaduje dokonale zpracované sady dat (včetně očekávaných výsledků).  Výrazně se zvyšuje použití HR při přípravě testů a při analýze výsledků testů.  Nástroje nejsou laciné, nebo mají omezenou použitelnost.

10 Kdo může automatizovat  code-based vs. visual-based  skriptování nad existujícím kódem vs. příprava „abstrakce“ pomocí test cases  hrubá síla vs. optimalizace tvorby skriptů

11 Automatizace se musí vyplatit  v konečném důsledku (v součtu za cykly) musí být lacinější, než manuální testy  nebo musí přinést testy do jinak netestovatelné oblasti  nebo musí zvýšit důvěryhodnost testů  nebo jiná výhoda – automat neprotestuje, když má jít na noční

12 Znaky vhodnosti pro výběr a optimalizace  Nenasazovat plošně, ale pouze u Test Cases, u kterých:  je plánován větší počet iterací (alespoň 5 až desítky)  je možno jeden Test Script použít pro otestování velkého množství Test Cases (např. pro velké množství dat)  spíše již ustálené funkcionality  Optimalizovat Test Scripts a jejich strukturu  získat obecněji použitelné skripty (zejména parametrizací)  dekompozicí do elementárních skriptů a funkcí zajistit znovuvyužitelnost (viz Business Components HP QC)

13 Příklady nástrojů  „nejvyšší liga“ (velké možnosti, ale též nejdražší)  Mercury Inc.  IBM/Rational  Compuware  „střední liga“ (hodně možností, avšak příznivější cena)  GUIdancer  Empirix  „dobrá koupě“ (limitované možnosti, dobrá cena, je však třeba vědět, k čemu nám budou sloužit)  JStudio  Automate 6  Macro Express  Open STA  Ken Test Man  ApTest Manager  Atlassian JIRA


Stáhnout ppt "Automatizace v testování Dušan Vaněk"

Podobné prezentace


Reklamy Google