Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Bologna Experts 2009 – 2011 Certifikát ECTS&DS Label Rudolf Šindelář/Praha 19. 11. 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Bologna Experts 2009 – 2011 Certifikát ECTS&DS Label Rudolf Šindelář/Praha 19. 11. 2009."— Transkript prezentace:

1 Projekt Bologna Experts 2009 – 2011 Certifikát ECTS&DS Label Rudolf Šindelář/Praha 19. 11. 2009

2 .. certifikát ECTS&DS Label forma ocenění pro vysokoškolské instituce a označení spolehlivého partnera pro mezinárodní spolupráci certifikát ECTS Label implementace kreditního systému ve všech bakalářských i magisterských studijních programech certifikát DS Label dodatek k diplomu všem studentům zdarma a v široce používaném jazyce Evropské unie udělení certifikátů ECTS &DS Labels zvlášť a vysokoškolské instituci jako celku a nikoliv jednotlivým fakultám

3 .. žádost o certifikát ECTS&DS Labels obecné informace období platnosti 2010 - 2013 oprávněné země (země EU, EHP a Turecko) oprávněné instituce (Erasmus University Charter) formulář žádosti v anglické verzi na www.naep.cz/erasmus podání žádosti termín 15. 1. 2010 (poštovní razítko) ve 3 vyhotoveních (originál a 2 identické kopie včetně příloh) a v elektronické verzi národní agentuře

4 .. žádost o certifikát ECTS&DS Labels struktura žádosti identifikace žádající instituce požadované informace/dokumentace k posouzení/hodnocení žádosti prohlášení podepsané statutárním zástupcem výběrová procedura dvoufázová decentralizovaná/Národní agentura a členové týmu Bologna Experts centralizovaná/Výkonná agentura Evropské komise výsledek písemně jednotlivým žadatelům http://eacea.eceuropa.eu/llp/eramus/erasmus_en.htm (květen 2010)

5 .. kritéria získání certifikátu ECTS Label Information Package/Course Catalogue identický v anglickém a českém jazyce správné užití ECTS v mobilitě studentů příklady dokumentů 3 vyjíždějících studentů Transcript of Records před mobilitou Learning Agreement Transcript of Records po uskutečněné mobilitě příklady dokumentů 3 přijíždějících studentů Learning Agreement Transcript of Records po uskutečněné mobilitě doklad o akademickém uznání vysílající instituce

6 .. nesplnění kritérií ECTS Label v roce 2009 formální chybějící certifikované kopie dokumentů; chybějící kopie požadovaných dokumentů. obsahová Information package/Course catalogue požadované údaje, data a informace chybí nebo nejsou snadno dostupné; anglická verze obsahuje popis programů v českém jazyce; chybí některé z položek; nefunkční odkazy; uvedené příklady alokace kreditů v rámci jednotlivých programů neodpovídají obecným pravidlům ECTS nebo chybí. Transcript of records (seznam předmětů včetně kreditů odpovídá stavu po uskutečněné mobilitě a nikoliv stavu před)

7 .. kritéria získání certifikátu DS Label vydávání dodatku k diplomu bezplatně všem absolventům bakalářského a magisterského stupně studia v široce užívaném jazyce Evropské unie užití standardního modelu dodatku k diplomu zveřejňování informací o dodatku k diplomu (online) a příklad vyplněného dodatku k diplomu 4 příklady již vydaných dodatků k diplomu v roce 2008 nebo 2009 (do 15.1.2010) 2 příklady z rozdílných oborů bakalářského stupně studia 2 příklady z rozdílných oborů magisterského stupně studia nebo 1 příklad magisterského studia a 1 příklad doktorského studia výjimky 4 příklady z rozdílných oborů v případě pouze bakalářského stupně studia 4 příklady ze všech oborů v případě méně než 4 rozdílných oborů

8 .. nesplnění kritérií DS Label v roce 2009 formální chybějící kopie 2 dodatků magisterských studijných programů (doloženy 4 dodatky Bc studijního programu); chybějící certifikované kopie dodatků; neodpovídající údaje v žádosti. obsahová dodatek k diplomu není vydaný v široce používaném evropském jazyce; vzor vydávaného dodatku k diplomu není k dispozici na oficiální webové stránce instituce; požadované informace nejsou uvedeny na oficiální webové stránce instituce; v části 2.3 vydaných dodatků k diplomu chybí postavení instituce.

9 ECTS LabelEvropaČeská republika obdržené žádosti637 nominované žádosti363 schválené žádosti 232.. výsledky ECTS&DS Labels v roce 2009 DS LabelEvropaČeská republika obdržené žádosti16121 nominované žádosti9215 schválené žádosti5215

10 .. výsledky ECTS&DS Labels v roce 2009

11 .. úspěšnost ECTS&DS Labels v roce 2009

12 .. harmonogram podávání žádostí o certifikát ECTS&DS Labels propagace, konzultace, poradenství příprava žádostí semináře září – prosinec 2009 termín pro podávání žádostí národní agentuře 15.1.2010 prověřování, hodnocení a nominace podaných žádostí únor 2010 předložení seznamu nominovaných žádostí hodnocení nominovaných žádostí březen 2010 rozhodnutí a oznámení o udělení certifikátů duben – květen 2010 slavnostní předání certifikátů červen 2010

13 .. kontakt Dům zahraničních služeb MŠMT Národní agentura pro evropské vzdělávací programy Program Erasmus/projekt Bologna Experts 2009 - 2011 Na Poříčí 1035/4 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 850 600 Fax. +420 221 850 251 www.naep.cz/erasmus Rudolf Šindelář GSM: +420 724 967 615 E-mail: rudolf.sindelar@naep.cz

14 Děkuji za pozornost www.naep.cz/rudolf.sindelar@naep.cz


Stáhnout ppt "Projekt Bologna Experts 2009 – 2011 Certifikát ECTS&DS Label Rudolf Šindelář/Praha 19. 11. 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google