Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přesnost rozměrů..

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přesnost rozměrů.."— Transkript prezentace:

1 Přesnost rozměrů.

2 Princip problému „přesnost rozměrů:
Je-li na výkresu zadán rozměr na př. 108: Jaký rozměr musí být zhotoven (na výrobku), aby tento rozměr byl správný (nebyl zmetkový)? přesně 108 kolem 108 108 plus minus „autobus“ rozměr musí být v tolerancích daných normou

3 Možnosti definice tolerancí rozměrů podle normy:
1)Nepředepsané mezní úchylky délkových a uhlových rozměrů Platí pro rozměry,které nemají u kóty udanou toleranci – Např.: “108“ 2)Tolerování délkových a uhlových rozměrů 2a. předepisování tolerancí rozměrů číselnými údaji mezních úchylek Např.: „ 108 ± 0,1 „ 2b. Předepisování tolerancí využitím tolerančních značek Např.: „108 h6 „ nebo „ 108 F8 „ 3)Využitím pravidla tolerování ISO 8015 -viz přednáška o geometrických tolerancích

4 Ad1) Nepředepsané mezní úchylky délkových a uhlových rozměrů
a) Platí zde: ISO 2768 – 1 Všeobecné tolerance b) Uplatňuje se pro tolerance rozměrů, které nemají předepsanou přesnost číselnými hodnotami ani tolerančními značkami Zásady aplikace: Norma rozeznává 4 druhy přesnosti: přesnost písmenný kód velmi hrubá v hrubá c střední m přesná f

5 2. Třída přesnosti se předepisuje v popisovém poli
(nebo nad pop.polem) výkresu uvedením písmenného kódu. Příklad: obecně: příklad: ISO 2768 – písmenný symbol třídy ISO 2768 – m 3. Pro všechny rozměry bez udání tolerance, které jsou na výkrese platí stejná třída přesnosti (podle kódu, který je předepsán) 4. Norma ISO 2768 – 1 udává : pro každou třídu a různá rozmezí rozměrů konkrétní úchylku rozměrů, kterou je nutno dodržet 5. V normě uvedené úchylky jsou vždy symetrické Ukázka normy:

6 úchylka je vždy  od hodnoty kóty střední m 0,3 hrubá c 0,8 1,2
skupina rozměrů v mm Pozn. Název třídy přesnosti Písm. kód 0,5 do 3 přes 3 do 6 přes 6 do 30 přes 30 do 120 přes 120 do 400 jemná f 0,05 0,1 0,15 0,2 úchylka je vždy  od hodnoty kóty střední m 0,3 hrubá c 0,8 1,2 velmi hrubá v 1,0 1,5 2,5 rozměry úchylek v mm

7 Ad2a) Předepisování tolerancí rozměrů číselnými údaji mezních úchylek
Použití: - především v kusové výrobě - pokud má být rozměr dodržen v určitých konkrétních mezích Příklad zápisu: Mezní úchylky Jmenovitý rozměr Poznámka: Rozsah mezních úchylek tvoří tzv.toleranční pole. Zásady aplikace:

8 Zásady aplikace: 1.Hodnoty mezních úchylek se zapisují číslicemi stejné velikosti jako jmenovitý rozměr. 2.Obě úchylky se zapisují stejným počtem desetinných míst. 3.Výjimku tvoří nulová mezní úchylka, která se zapisuje číslicí 0. 4. Souměrná úchylka se zapisuje pouze jednou a předznamená se symbolem  .

9 Poznámky: 30,4 Norma povoluje, aby místo mezních úchylek byly,
jako hodnota kóty, předepsány přímo mezní rozměry. Ukázka: 30,4 30,1 2. Ve vhodných případech lze využít i omezení rozměru v  jednom směru a to zápisem zkratky max. nebo min. za jmenovitou hodnotu kóty. Ukázka: 40 min.

10 Ad2b) Předepisování tolerancí využitím tolerančních značek
Provádí se podle: Jednotné soustavy tolerancí a uložení ISO Použití: - především v sériové a hromadné výrobě - pokud má být rozměr dodržen v určitých konkrétních normami ISO daných mezích Meze jsou dány: a)soustavou tolerančních polí b)polohou toler. pole vůči nulové čáře

11 Základní pojmy a princip:
Ukázka tolerančního pole Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře předmět tolerančního pole Horní mezní úchylka Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT Dolní mezní úchylka

12 Základní pojmy a princip:
Ukázka tolerančního pole Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře předmět tolerančního pole Horní mezní úchylka Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT Dolní mezní úchylka

13 Polohy tolerančních polí jsou definovány písmeny abecedy.
Polohy tolerančních polí vnějších rozměrů (např.hřídele) určují písmena malé abecedy Polohy tolerančních polí vnitřních rozměrů (např. díry) určují písmena velké abecedy

14 Základní pojmy a princip:
Ukázka tolerančního pole Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře předmět tolerančního pole Horní mezní úchylka Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT Dolní mezní úchylka

15 - jsou označovány značkou IT - soustava definuje 20 těchto stupňů.
Stupně přesnosti - jsou označovány značkou IT - soustava definuje 20 těchto stupňů. Stupně přesnosti IT 01 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 …………… 18 nejpřesnější výroba běžná výroba hrubá výroba velikost tolerančního pole nejmenší největší

16 50e7 50P9 Ukázky zápisu: Vnější rozměr: Stupeň přesnosti
(velikost tolerance) Poloha tol.pole Jmenovitý rozměr Vnitřní rozměr: 50P9 Stupeň přesnosti (velikost tolerance) Jmenovitý rozměr Poloha tol.pole

17 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách
Praktické použití: 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách využívajících výjimečného postavení tolerančního pole h a H (jednou svojí hranicí leží na nulové čáře): soustava jednotného hřídele, - všechny vnější tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole h - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnitřních rozměrů. soustava jednotné díry, - všechny vnitřní tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole H u vnějších rozměrů. Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší) s přesahem (menším, větším)

18 Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší)
s přesahem (menším, větším) nulová čára

19 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách
Praktické použití: 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách využívajících výjimečného postavení tolerančního pole h a H (jednou svojí hranicí leží na nulové čáře): soustava jednotného hřídele, - všechny vnější tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole h - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnitřních rozměrů. soustava jednotné díry, - všechny vnitřní tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole H u vnějších rozměrů. Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší) s přesahem (menším, větším) různé podniky (podle charakteru výroby) si vnitropodnikovým předpisem stanoví užší výběr různých uložení a ten pak používají.

20 3. Při předpisu uložení je vhodné u vnějšího rozměru volit
nižší třídu přesnosti IT než u odpovídajícího vnitřního rozměru. Důvod spočívá v tom ,že dodržení přesnosti u vnitřních rozměrů je nákladnější než u vnějších rozměrů. 4. Norma dovoluje, aby v případě potřeby byly k toleranční značce na kótovací čáru připsány i číselné mezní úchylky 5. V případě kótování uložení na výkresu sestavení se užívá kombinovaný zápis


Stáhnout ppt "Přesnost rozměrů.."

Podobné prezentace


Reklamy Google