Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Přesnost rozměrů.. Princip problému „přesnost rozměrů: Je-li na výkresu zadán rozměr na př. 108: Jaký rozměr musí být zhotoven (na výrobku), aby tento.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Přesnost rozměrů.. Princip problému „přesnost rozměrů: Je-li na výkresu zadán rozměr na př. 108: Jaký rozměr musí být zhotoven (na výrobku), aby tento."— Transkript prezentace:

1 Přesnost rozměrů.

2 Princip problému „přesnost rozměrů: Je-li na výkresu zadán rozměr na př. 108: Jaký rozměr musí být zhotoven (na výrobku), aby tento rozměr byl správný (nebyl zmetkový)? přesně 108 kolem 108 108 plus minus „autobus“ rozměr musí být v tolerancích daných normou

3 Možnosti definice tolerancí rozměrů podle normy: 1)Nepředepsané mezní úchylky délkových a uhlových rozměrů Platí pro rozměry,které nemají u kóty udanou toleranci – Např.: “108“ 2)Tolerování délkových a uhlových rozměrů 2a. předepisování tolerancí rozměrů číselnými údaji mezních úchylek 3)Využitím pravidla tolerování ISO 8015 -viz přednáška o geometrických tolerancích Např.: „ 108 ± 0,1 „ 2b. Předepisování tolerancí využitím tolerančních značek Např.: „108 h6 „ nebo „ 108 F8 „

4 Ad1) Nepředepsané mezní úchylky délkových a uhlových rozměrů a) Platí zde: ISO 2768 – 1 Všeobecné tolerance b) Uplatňuje se pro tolerance rozměrů, které nemají předepsanou přesnost číselnými hodnotami ani tolerančními značkami Zásady aplikace: 1.Norma rozeznává 4 druhy přesnosti: přesnostpísmenný kód velmi hrubá v hrubá c střední m přesná f

5 2. Třída přesnosti se předepisuje v popisovém poli (nebo nad pop.polem) výkresu uvedením písmenného kódu. Příklad: 3. Pro všechny rozměry bez udání tolerance, které jsou na výkrese platí stejná třída přesnosti (podle kódu, který je předepsán) 4. Norma ISO 2768 – 1 udává : pro každou třídu a různá rozmezí rozměrů konkrétní úchylku rozměrů, kterou je nutno dodržet 5. V normě uvedené úchylky jsou vždy symetrické Ukázka normy: obecně: příklad: ISO 2768 – písmenný symbol třídy ISO 2768 – m

6 rozměry úchylek v mm skupina rozměrů v mm Pozn. Název třídy přesnosti Písm. kód 0,5 do 3 přes 3 do 6 přes 6 do 30 přes 30 do 120 přes 120 do 400 jemná f0,05 0,10,150,2úchylka je vždy  od hodnoty kóty střední m0,1 0,20,30,5 hrubá c0,20,30,50,81,2 velmi hrubá v0,51,01,52,5

7 Ad2a) Předepisování tolerancí rozměrů číselnými údaji mezních úchylek Zásady aplikace: Použití: - především v kusové výrobě - pokud má být rozměr dodržen v určitých konkrétních mezích Příklad zápisu: Jmenovitý rozměr Mezní úchylky Poznámka: Rozsah mezních úchylek tvoří tzv.toleranční pole.

8 Zásady aplikace: 1.Hodnoty mezních úchylek se zapisují číslicemi stejné velikosti jako jmenovitý rozměr. 2.Obě úchylky se zapisují stejným počtem desetinných míst. 3.Výjimku tvoří nulová mezní úchylka, která se zapisuje číslicí 0. 4. Souměrná úchylka se zapisuje pouze jednou a předznamená se symbolem .

9 Poznámky: 30,4 30,1 1.Norma povoluje, aby místo mezních úchylek byly, jako hodnota kóty, předepsány přímo mezní rozměry. Ukázka: 2. Ve vhodných případech lze využít i omezení rozměru v jednom směru a to zápisem zkratky max. nebo min. za jmenovitou hodnotu kóty. Ukázka: 40 min.

10 Jednotné soustavy tolerancí a uložení ISO Ad2b) Předepisování tolerancí využitím tolerančních značek Provádí se podle: Použití: - především v sériové a hromadné výrobě - pokud má být rozměr dodržen v určitých konkrétních normami ISO daných mezích Meze jsou dány: a)soustavou tolerančních polí b)polohou toler. pole vůči nulové čáře

11 Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr předmět Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře Ukázka tolerančního pole Horní mezní úchylka Dolní mezní úchylka tolerančního pole Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT

12 Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr předmět Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře Ukázka tolerančního pole Horní mezní úchylka Dolní mezní úchylka tolerančního pole Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT

13 Polohy tolerančních polí jsou definovány písmeny abecedy. Polohy tolerančních polí vnějších rozměrů (např.hřídele) určují písmena malé abecedy Polohy tolerančních polí vnitřních rozměrů (např. díry) určují písmena velké abecedy

14 Základní pojmy a princip: Jmenovitý rozměr předmět Nulová čára Ukázky různých poloh tolerančních polí vůči nulové čáře Ukázka tolerančního pole Horní mezní úchylka Dolní mezní úchylka tolerančního pole Velikost tolerančního.pole daná stupněm přesnosti IT

15 Stupně přesnosti - jsou označovány značkou IT - soustava definuje 20 těchto stupňů. Stupně přesnosti IT 010123456789101112……………18 nejpřesnější výroba běžná výroba hrubá výroba velikost tolerančního pole nejmenší největší

16 Ukázky zápisu: Vnější rozměr: Vnitřní rozměr: 50e7 Jmenovitý rozměr Poloha tol.pole Stupeň přesnosti (velikost tolerance) 50P9 Jmenovitý rozměr Poloha tol.pole Stupeň přesnosti (velikost tolerance)

17 Praktické použití: 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách využívajících výjimečného postavení tolerančního pole h a H (jednou svojí hranicí leží na nulové čáře): soustava jednotného hřídele, - všechny vnější tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole h - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnitřních rozměrů. soustava jednotné díry, - všechny vnitřní tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole H - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnějších rozměrů. Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší) s přesahem (menším, větším)

18 Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší) s přesahem (menším, větším) nulová čára

19 Praktické použití: 1.soustavy užívá ve dvou základních tolerančních soustavách využívajících výjimečného postavení tolerančního pole h a H (jednou svojí hranicí leží na nulové čáře): soustava jednotného hřídele, - všechny vnější tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole h - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnitřních rozměrů. soustava jednotné díry, - všechny vnitřní tolerované rozměry mají polohu tolerančního pole H - způsob uložení plyne z předpisu různých poloh tolerančních polí u vnějších rozměrů. Vysvětlivka: způsob uložení = s vůlí (menší, větší) s přesahem (menším, větším) 2.různé podniky (podle charakteru výroby) si vnitropodnikovým předpisem stanoví užší výběr různých uložení a ten pak používají.

20 3. Při předpisu uložení je vhodné u vnějšího rozměru volit nižší třídu přesnosti IT než u odpovídajícího vnitřního rozměru. Důvod spočívá v tom,že dodržení přesnosti u vnitřních rozměrů je nákladnější než u vnějších rozměrů. 4. Norma dovoluje, aby v případě potřeby byly k toleranční značce na kótovací čáru připsány i číselné mezní úchylky 5. V případě kótování uložení na výkresu sestavení se užívá kombinovaný zápis


Stáhnout ppt "Přesnost rozměrů.. Princip problému „přesnost rozměrů: Je-li na výkresu zadán rozměr na př. 108: Jaký rozměr musí být zhotoven (na výrobku), aby tento."

Podobné prezentace


Reklamy Google