Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků říjen 2008 INFORMACE: SCIO testování žáků podpora řemesel v odborném školství nový způsob přijímacího.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků říjen 2008 INFORMACE: SCIO testování žáků podpora řemesel v odborném školství nový způsob přijímacího."— Transkript prezentace:

1 Informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků říjen 2008 INFORMACE: SCIO testování žáků podpora řemesel v odborném školství nový způsob přijímacího řízení a podávání přihlášek ke studiu na SŠ Veletrh vzdělávání 2008 Informace od jednotlivých zástupců SŠ

2 Projekt SCIO „Optimalizace přijímacího řízení ve školním roce 2008/2009 Cíl projektu: zjištění předpokladů žáků základních škol pro úspěšné přijetí ke studiu ve střední škole, v okrese Vsetín zapojeno do projektu téměř 100% ZŠ 18. – 28 listopadu 2008 (testování) do 15. ledna 2009 zapojené školy obdrží analýzy výsledků testování pro školy a žáky.

3

4 Podpora řemesel v odborném školství Přímá finanční podpora žákům vybraných oborů škol zřizovaných Zlínským krajem Podpora je vyplacena přímo žákům, jedinou podmínkou pro vyplacení podpory je nulová neomluvená absence v daném měsíci Výše finanční podpory pro žáky vybraných oborů (měsíčně): 1. ročník: 300,- Kč, za vyznamenání jednorázově 1 500,- Kč 2. ročník: 400,- Kč, za vyznamenání jednorázově 2 500,- Kč 3. ročník: 500,- Kč, za vyznamenání jednorázově 5 000,- Kč. Žáci vybraných oborů mohou získat za 3 roky studia 12 000,- Kč, při vyznamenání až 21 000,- Kč.

5 Podpora řemesel v odborném školství ve Zlínském kraji v brožurkách „Kam na školu ve Zlínském kraji“ * Podporované obory - STROJÍRENSTVÍ: Zámečník Strojní mechanik – stroje a zařízení Klempíř – strojírenská výroba Obráběč kovů Strojní mechanik Nástrojař Lakýrník (od škol. roku 08/09)

6 Podporované obory – STAVEBNICTVÍ: Instalatér Klempíř – stavební výroba Podlahář Tesař Zedník Malíř Podporované obory - SKLÁŘSTVÍ: Sklář

7 Změna školského zákona v oblasti přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách Zákon 243/2008 Sb., kterým se mění s účinností od 4.7.2008 zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

8 Co nového změna školského zákona přináší Zásadní změny v §60: možnost podání až tří přihlášek v 1.kole přijímacího řízení pro případné konání přijímací zkoušky (PZ) stanoví ředitel nejméně dva termíny rozhodnutí o konání PZ, stanovené termíny PZ, kritéria podle oboru a formy vzdělávání, předpokládané počty přijímaných uchazečů – zveřejní ředitel SŠ pro 1.kolo již do 31.ledna (dříve konec března), obory s talentovou zkouškou do 30.října přihlášky odevzdá uchazeč řediteli střední školy (ne již prostřednictvím základních škol) stejný termín pro konání PZ v jiném oboru nebo jiné škole není důvod pro stanovení náhradního termínu PZ pro uchazeče.

9 nově stanoven termín pro ukončení hodnocení uchazečů – do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro PZ (dříve 7 dnů pro odeslání rozhodnutí ) nově stanovena lhůta pro tzv. fikci doručení rozhodnutí o výsledku PŘ – ukládá se po dobu 5 pracovních dnů, pak je považováno za doručené nově stanovena lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí ředitele SŠ o výsledku PŘ – 3 pracovní dny po doručení rozhodnutí (dříve 8 dnů) uchazeč, kterému bylo doručeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání, musí svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdit způsobem podle §60a (zápisový lístek) není obsažena podmínka, že uchazeč, který je přijat ke vzdělávání na jedné škole, nemůže být přijat na jiné škole v dalších kolech PŘ

10 Zápisový lístek §60a 1)k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek 2) uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na své ZŠ nejpozději do 15.března nebo do 30.listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů s talentovou zkouškou 3) každý uchazeč o vzdělávání na střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek

11 4) zápisový lístek musí být potvrzen razítkem a podpisem ředitele ZŠ, který lístek vydal. 5) svůj úmysl vzdělávat se v dané SŠ potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli SŠ, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči doručeno rozhodnutí o přijetí 6) nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve SŠ, vzdává se tímto práva být přijat za žáka SŠ a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem SŠ se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele příslušné střední školy o zpětné vydání zápisového lístku.

12 §60b Termíny podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení Uchazeč odevzdá přihlášku do denní formy vzdělávání řediteli střední školy do 15.března, v případě přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou do 30.listopadu.

13 Změna vyhlášky č. 671/2004 Sb. (v připomínkovém řízení) Průběh PŘ (termíny) Přijímací zkoušky v 1. kole PŘ (pokud jsou stanoveny) se konají v pracovním dni v období od 22.4. do 7.5., dny konání stanoví ředitel SŠ. Talentové zkoušky se konají v pracovním dni v období od 2.1. do 15.1. Pokud se koná společné PŘ do více oborů, ředitel zveřejní tuto skutečnost spolu s vyhlášením PŘ.

14 Pořadí uchazečů, přehled přijatých a nepřijatých a kritéria PŘ zveřejní ředitel školy do 3 pracovních dnů po konání přijímací zkoušky, nebo po vyhodnocení přijímacího řízení (není-li zkouška stanovena)

15 Text zákona č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon 561/2004 Sb. (školský zákon) je zveřejněn na: www.zkola.cz v sekci:www.zkola.cz Legislativa/Zákony,vyhlášky a nařízení vlády

16 KARIÉRA 2008 16. ročník nadregionálního veletrhu vzdělávání a pracovních příležitostí Termín konání: 4. a 5. listopadu 2008 Místo konání: v prostorách Domu kultury ve Vsetíně Žáci dostanou na úterý 4.11.2008 volno, aby s rodiči navštívili veletrh. Úterý: 9.30 - 16.30 hod. Středa: 8.00 - 16.00 hod. Dny otevřených dveří (1 den na návštěvu)

17 Konzultační hodiny Pondělí 11.20 – 12.15 hodin Středa 14.10 – 15.00 hodin Tel.: 571 658 920 Po vzájemné nebo telefonické domluvě je možný i jiný termín konzultace s rodiči a se žáky.


Stáhnout ppt "Informativní schůzky pro rodiče vycházejících žáků říjen 2008 INFORMACE: SCIO testování žáků podpora řemesel v odborném školství nový způsob přijímacího."

Podobné prezentace


Reklamy Google