Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2OP482 Manažerská informatika 2VisioSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2OP482 Manažerská informatika 2VisioSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část."— Transkript prezentace:

1 2OP482 Manažerská informatika 2VisioSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část

2 VisioSnímek 22OP482 Manažerská informatika 2 Obsah 1. Seznámení Seznámení 2. Formát Formát 3. Obrazec Obrazec 4. Vložit Vložit 5. Úpravy Úpravy 6. Zobrazit Zobrazit 7. Soubor Soubor 8. Nástroje Nástroje 9. Okno Okno 10. Data Data 11. Prostorový plán Prostorový plán

3 SEZNÁMENÍ 1 VisioSnímek 32OP482 Manažerská informatika 2

4 VisioSnímek 42OP482 Manažerská informatika 2 Kde najít Učební text Visio 2010 ISIS/E-osnovy předmětů Učební text Visio 2010 v prodeji na VŠE http://knihy.cpress.cz/microsoft-visio-2010.html kap. 11 Prostorový plán pouze v elektronické podobě Cvičné soubory ISIS/E-osnovy předmětů Domácí úkoly ISIS/E-osnovy předmětů

5 VisioSnímek 52OP482 Manažerská informatika 2 Seznámení K čemu slouží aplikace Visio program pro vytváření diagramů, které jsou kresleny do tzv. výkresů, výkresy mohou čerpat data z databází Oblasti života informatika: vývojové diagramy, diagramy počítačových sítí, diagramy software, struktura databází, diagramy webu elektrotechnika a strojírenství: elektrické obvody stavebnictví: plány budov, plány interiéru ekonomické obory: marketingové grafy, diagramy obchodních procesů, organizační diagramy další oblasti: blokové diagramy, diagramy debat, plány projektu, grafy Verze programu (liší se rozsahem nabídky a počtem dodávaných obrazců) Standard Professional Premium (Podpora diagramů procesů pro SharePoint)

6 VisioSnímek 62OP482 Manažerská informatika 2 Diagramy firmy Encián Model životního cyklu malých a středních podniků 69 odběratelů 5 základních vývojových stadií (koncepce, existence, růst, rozvoj, vyspělost), 3 vedlejší vývojová stadia (životní styl, zastavený růst, zastavený rozvoj) Analýza tržeb firmy v 1. pololetí roku 2014 Analýza tržeb firmy v 1. pololetí roku dle stadií odběratelů a jednotlivých odběratelů dle programů a měsíců dle oddělení a zaměstnanců dle stadií odběratelů a prodaných programů Organizační diagram firmy 20 zaměstnanců v 5 odděleních Časový diagram projektu Start úpravy zasedací místnosti na školící počítačovou místnost Ganttův diagram úpravy zasedací místnosti na školící počítačovou místnost Kalendář vybrané události na základě dat z programu Outlook

7 Model životního cyklu malých a středních podniků VisioSnímek 72OP482 Manažerská informatika 2

8 Seznámení s aplikací Visio Soubor, Možnosti, Obecné – Při spuštění této aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku VisioSnímek 82OP482 Manažerská informatika 2

9 Nový výkres V obrazovce Nový vybíráme šablonu: Základní diagram, Prázdný výkres je dostupná i prohlídka Můžeme také vyjít: z šablon doporučených z šablon rozdělených do kategorií (obsahují nejen vzorníky, ale také obsah výkresu)  Mapy a plány prostorového uspořádání  Obchodní  Obecné  Plán  Projektová příprava  Software a databáze  Síť  Vývojový diagram Nový z existujícího VisioSnímek 92OP482 Manažerská informatika 2

10 Příprava Zvolíme v kategorii Obecné – Základní diagram Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné – Spustit v režimu Vývojář VisioSnímek 102OP482 Manažerská informatika 2

11 Popis aplikace VisioSnímek 112OP482 Manažerská informatika 2

12 Podokna Okno Průzkumník výkresu seznam objektů ve výkresu Vývojář ve sk. Zobrazit nebo skrýt - pole Průzkumník výkresu Okno Velikost a umístění zobrazuje a umožňuje editovat vlastnosti objektu vybraného ve výkresu Zobrazení, Zobrazit, Podokna úloh a volbou Velikost a umístění nebo klepnutím na vlastnost zobrazenou ve stavovém řádku Okno Data obrazce zobrazuje data přiřazená vybranému obrazci Data ve skupině Zobrazit nebo skrýt v poli Okno dat obrazce Okno Posun a lupa zobrazuje miniaturu celé stránky výkresu Zobrazení ve sk. Zobrazit klepnutím do tlačítka Podokna úloh a volbou Posun a lupa nebo klepnutím do tlačítka Okno posunu a lupy ve stavovém řádku Okno Externí data zobrazuje zdrojová data připojovaná k jednotlivým obrazcům Data ve sk. Zobrazit nebo skrýt v poli Okno Externí data VisioSnímek 122OP482 Manažerská informatika 2

13 Vzorník prázdný výkres, 1 stránka vzorníky: pro šablonu Základní diagram vzorník Základní obrazce Obrazce šipek Ozdobné tvary redukovaný vzorník Rychlé obrazce místní nabídka vzorníku VisioSnímek 132OP482 Manažerská informatika 2

14 Vzorník Vzorníky jsou uloženy v instalaci Visia ve složce:..\Program Files\Microsoft Office\ Office15\Visio Content\1029 Soubory s příponou vssx Názvy vzorníků nejsou lokalizovány do češtiny VisioSnímek 142OP482 Manažerská informatika 2

15 Otevření vzorníku VisioSnímek 152OP482 Manažerská informatika 2 vzorník dokumentu hledat obrazce

16 Vzhled stránky na kartě Návrh Nastavení tisku: A4 na výšku Velikost stránky: shodná s velikostí papíru Měřítko výkresu: 1:1 Vlastnosti stránky: v mm, název stránky Diagram stadií Pravítko hustota pravítka: Zobrazení, Zobrazit, spouštěč dialogového okna  jemné, normální, hrubé VisioSnímek 162OP482 Manažerská informatika 2

17 Vzhled stránky Mřížka umožňuje přichycení obrazce při jeho umísťování do výkresu Přichycení: při umísťování do výkresu  Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč dialogového okna: Přichytit a připevnit Připevnění: připevnění obrazců navzájem Lupa: 100 % (mřížka je po 5 mm) Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč – Přichytit a připevnit, Upřesnit, Mřížka: z 5 na 10 pixelů VisioSnímek 172OP482 Manažerská informatika 2

18 Výkres Táhneme předlohu obrazce Elipsa ze vzorníku Základní obrazce do výkresu. Velikost je 6 x 4 Je-li obrazec vybrán, zobrazují se modře pomocné objekty v závislosti na zvoleném nástroji. Nástroj (karta Domů, Nástroje): Ukazatel: Umožňuje vybrat, přesunout a změnit velikost objektů Spojovací bod: Umožňuje přidat, přesunout, odstranit spojovací bod obrazců Spojnice: Umožňuje nakreslit spojnice mezi objekty Text: Přidá textový obrazec nebo vybere existující text Blok textu: Umožňuje přesunout, změnit velikost nebo otočit text v obrazci VisioSnímek 182OP482 Manažerská informatika 2

19 Spojovací body k připevnění spojnic k obrazci Spojnice jsou jednoduché obrazce, které mají počáteční a koncový bod Bok textu do obrazců lze doplnit text – do textového pole VisioSnímek 192OP482 Manažerská informatika 2

20 Úchyty obrazce v režimu Ukazatel změna výšky, šířky, či proporcionálně změníme velikost z 4 x 6 na 1 x 3 cm pozice elipsy: X 120 mm, Y 270 mm VisioSnímek 202OP482 Manažerská informatika 2

21 Spojovací body modré křížky pro připevnění spojnic nový bod: klepnutím současně s Ctrl VisioSnímek 212OP482 Manažerská informatika 2

22 Výkres označíme 1. elipsu Ctrl D pozice 120, 210 elipsy spojíme spojnicí Domů, Nástroje, Spojnice spojnici táhneme ze spodního spojovacího bodu první elipsy do horního spojovacího bodu druhé elipsy VisioSnímek 222OP482 Manažerská informatika 2

23 Text Text se zapisuje do bloku textu prostřednictvím textového rámečku, který otevřeme: výběrem obrazce a zapisováním textu nebo poklepáním na obrazec nebo klepnutím do tlačítka Text ve skupině Nástroje v kartě DOMŮ a klepnutím na obrazec Calibri, 8 bodů VisioSnímek 232OP482 Manažerská informatika 2

24 Blok textu velikost a natočení textového bloku Domů, Nástroje, Blok textu Práci s blokem textu ukončíme klepnutím do tlačítka Ukazatel ve skupině Nástroje v kartě Domů VisioSnímek 242OP482 Manažerská informatika 2

25 vytvořením samostatného textového obrazce použitím obrazců ze vzorníku určených pro popisy obrazce jsou v kategorii Visio extra ve vzornících  Bublinové popisky, Nadpisy, Poznámky použitím obrazců textového bloku také jsou ve vzorníku Grafické obrazce v šabloně Schémata a grafy v kategorii Obchodní použitím obrazců pro okraje a názvy v kartě Návrh, skupina Pozadí, Okraje a názvy Texty ve výkresu VisioSnímek 252OP482 Manažerská informatika 2

26 Uložení výkresu Uložit Ctrl S encian.vsdx VisioSnímek 262OP482 Manažerská informatika 2

27 Funkce Automatiky připojit Soubor, Nový, Základní diagram Zobrazení, Vizuální pomůcky, Automatické připojení Elipsa na pozici 105, 260 2. elipsa pod 1. s využitím dynamické mřížky, pozice 105; 212,5 Spojnice prostřednictvím modré šipky spojení Ukazatel myši na spodní modré šipce 2. elipsy – minipanel Rychlé obrazce Klepneme do předlohy elipsy Ve vzorníku Základní obrazce klepneme do Šesticípé hvězdy A poté do pravé modré šipky 3. elipsy Pětiúhelník táhneme na obrazec 3. elipsy a poté na modrou šipku dolů Pozice 2. elipsy 45; 212,5 Z místí nabídky změníme typ spojnice na Přímou spojnici VisioSnímek 272OP482 Manažerská informatika 2

28 KARTA DOMŮ 2 VisioSnímek 282OP482 Manažerská informatika 2

29 VisioSnímek 292OP482 Manažerská informatika 2 Karta Domů pro formátování obrazců pro výběr nástrojů pro práci s vrstvami obrazců a další úpravy

30 Písmo upravíme formát textu elipsy koncepce tučné, velikost 12 VisioSnímek 302OP482 Manažerská informatika 2

31 Odstavec VisioSnímek 312OP482 Manažerská informatika 2

32 Obrazec Domů, Obrazec, Výplň: Zvýraznění 1 pro elipsu koncepce i existence VisioSnímek 322OP482 Manažerská informatika 2

33 Čára označíme elipsu koncepce čára – tloušťka 1 ½ bodu černá barva VisioSnímek 332OP482 Manažerská informatika 2

34 Stín VisioSnímek 342OP482 Manažerská informatika 2

35 Nástroje Obdélník Tažením nakreslíme obdélník, s klávesou Shift čtverec Elipsa Tažením nakreslíme elipsu, s klávesou Shift kruh Čára Tažením nakreslíme rovnou čáru Volný tvar Tažením nakreslíme volný tvar Oblouk Tažením nakreslíme eliptický oblouk Tužka Tažením nakreslíme přímou čáru nebo (po prudším zatočení) kruhový oblouk VisioSnímek 352OP482 Manažerská informatika 2

36 Schránka V našem případě zkopírujeme z elipsy koncepce pouze formát do elipsy existence: Klepnutím vybereme elipsu koncepce Poklepeme do tlačítka Kopírovat formát Ukazatel myši je doprovázen ikonou štětce Klepneme do elipsy existence Zkopírovala se velikost písma a tloušťka čáry Klepneme do spojnice elipsy koncepce a existence Zkopírovala se tloušťka čáry, na čáře již není šipka Kopírování formátu ukončíme klepnutím do tlačítka Kopírovat formát nebo klávesou Esc VisioSnímek 362OP482 Manažerská informatika 2

37 Uspořádat vybereme elipsu existence Ctrl D vytvoříme duplikáty: růst, rozvoj, vyspělost (Ctrl Shift N … nový text) označíme elipsy existence, růst, rozvoj, vyspělost Domů, Uspořádat, Zarovnat Zarovnat na střed VisioSnímek 372OP482 Manažerská informatika 2

38 Uspořádat 2 Upravíme rozestupy: elipsu vyspělost umístíme na 120,30 vybereme existenci, růst, rozvoj, vyspělost Domů, Uspořádat, Umístění – Další možnosti rozmístění VisioSnímek 382OP482 Manažerská informatika 2

39 Uspořádat 3 elipsy spojíme spojnicemi (z dolního spojovacího bodu do horního spojovacího bodu) nakopírujeme formát doplníme vodorovné vodítko pro elipsu koncepce – táhneme vodorovné pravítko na pozici 270 elipsu připevníme k vodítku VisioSnímek 392OP482 Manažerská informatika 2

40 Vlastní karta Užitečné Soubor, Možnosti, Přizpůsobit pás karet Nová karta – Přejmenovat – Užitečné Nová skupina – Přejmenovat – Různé Zvolit příkazy, Příkazy mimo pás karet: Zarovnat objekty  Přidat. Ok Zarovnáme obrazce vodorovně podle středu a zaškrtneme Vytvořit vodítko a připevnit k němu obrazce VisioSnímek 402OP482 Manažerská informatika 2

41 Úprava výkresu – vodítka Tažením za svislé pravítko připravíme svislá vodítka na pozicích (X) 30, 60, 90, 150, 180 Tažením za vodorovné pravítko doplníme vodorovná vodítka na pozicích (Y) 240, 180, 120, 60 VisioSnímek 412OP482 Manažerská informatika 2

42 Úprava výkresu doplníme elipsu opuštění přesuneme koncepci s Ctrl na pozici 150, 240 změníme text na opuštění  výplň: Zvýraznění 3 Domů, Nástroje, Spojovací bod s Ctrl na spojnici koncepce a existence na 120, 250 a 120, 230 Domů, Nástroje, Spojnice z bodu mezi koncepcí a existencí do opuštění přímá spojnice VisioSnímek 422OP482 Manažerská informatika 2

43 Doplnění obrazců VisioSnímek 432OP482 Manažerská informatika 2 30,180 rozměr 25x10 60,180 90,180 vodorovná pozice 45 120,190 120,170 150,180 výplň Zvýraznění 2 150,150150,180 vodorovná pozice 165

44 Doplnění obrazců 2 obrazce pod elipsami růst a rozvoj budou obdobné vytvoříme duplikát doplníme spojovací body  120,130  120,110  120,70  120,50 VisioSnímek 442OP482 Manažerská informatika 2

45 Automatické zarovnání a mezery nový výkres – Základní diagram nakopírujeme elipsu koncepce duplikát elipsy koncepce s pozicemi: existence 110;255, růst 115;240, rozvoj 110;225, vyspělost 130;205, životní styl 155;255, zastavený růst 165;235, zastavený rozvoj 155;215 doplníme spojnice, ponecháme pravoúhlé se šipkami klepneme mimo, aby nebylo nic označeno VisioSnímek 452OP482 Manažerská informatika 2

46 Automatické zarovnání a mezery Domu, Uspořádat, Automatické zarovnání a mezery VisioSnímek 462OP482 Manažerská informatika 2

47 Automatické zarovnání a mezery Domů, Uspořádat, Umístění, Možnosti mezer Možnosti řádkování  Vodorovně ze 7,5 na 10  Pro obě použít stejné řádkování Domů, Uspořádat, Umístění – Bez konců stránek VisioSnímek 472OP482 Manažerská informatika 2

48 Otáčení diagramu VisioSnímek 482OP482 Manažerská informatika 2

49 Otáčení obrazce Nový výkres – Základní diagram pravoúhlý trojúhelník, název: životní styl VisioSnímek 492OP482 Manažerská informatika 2

50 Pořadí Nový výkres z šablony Základní diagram Kruh: šířka 20 mm Text 1 Vybereme kruh a změníme velikost textu na 14 Kruh umístíme na pozici 30;260 Duplikát kruhu umístíme na pozici 45;260 a přejmenujeme na 2 Další duplikát kruhu umístíme na pozici 37,5;250 a přejmenujeme na 3 Duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 80;260 Další duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 130;260 Vybereme třetí kruh ve druhé skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést dál. Vybereme třetí kruh ve třetí skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést do pozadí. VisioSnímek 502OP482 Manažerská informatika 2

51 Úprava výkresu Duplikát elipsy koncepce umístíme na pozici 30;255 a přejmenujeme na pozitivní stadium. Duplikát elipsy životní styl umístíme na pozici 30;240 a přejmenujeme na neutrální stadium. Duplikát elipsy opuštění umístíme na pozici 30;225 a přejmenujeme na negativní stadium. Duplikát obdélníku prodej se ziskem umístíme na pozici 60;240 a přejmenujeme na neutrální konec. Duplikát obdélníku prodej se ztrátou umístíme na pozici 60;225 a přejmenujeme na negativní konec. VisioSnímek 512OP482 Manažerská informatika 2

52 Skupina Domů, Uspořádat, Seskupit, Seskupit Oddělení: Domů, Uspořádat, Seskupit, Oddělit Označíme 1 obrazec: Odebrat ze skupiny Vybereme skupinu a další obrazec: Přidat do skupiny VisioSnímek 522OP482 Manažerská informatika 2

53 Vrstvy Vrstvy mohou být přiřazeny předlohám obrazcům: Elipsa, Obdélník a Dynamická spojnice: do vrstvy Spojnice Vybereme elipsy pozitivní stadium, koncepce, existence, růst, rozvoj, vyspělost: Domů, Úpravy, Vrstvy: Přiřadit vrstvě Nová: Stadia pozitivní VisioSnímek 532OP482 Manažerská informatika 2

54 Vrstvy Stadia neutrální: elipsy neutrální stadium, životní styl, zastavený růst, zastavený rozvoj Stadia negativní: elipsy negativní stadium a opuštění, Konce neutrální: obdélník neutrální konec a všechny obdélníky prodej se ziskem Konce negativní: obdélník negativní konec a všechny obdélníky zánik a prodej se ztrátou VisioSnímek 542OP482 Manažerská informatika 2

55 Vlastnosti vrstvy Domů, Úpravy, Vrstvy, Vlastnosti vrstvy VisioSnímek 552OP482 Manažerská informatika 2

56 Najít. Nahradit. Vybrat Najít: můžeme hledat v aktuálním výběru, na celé stránce nebo na všech stránkách Vybrat: Vybrat vše: Vybere všechny obrazce na stránce. Vybrat podle typu: jen některé typy obrazce či obrazce s určitou nebo z vybraných vrstev Výběr oblasti: vybrat obrazce vytvořením obdélníkového rozsahu tažením myší kolem nich Nepravidelný výběr: výběr tažením kolem obrazců VisioSnímek 562OP482 Manažerská informatika 2

57 KARTA NÁVRH 3 VisioSnímek 572OP482 Manažerská informatika 2

58 Karta Návrh VisioSnímek 582OP482 Manažerská informatika 2

59 Motivy barvy definují barvy pro jednotlivé typy barev efekty definují písmo textu, čáru, výplň, stín, spojnici VisioSnímek 592OP482 Manažerská informatika 2

60 Varianty Barevné varianty VisioSnímek 602OP482 Manažerská informatika 2

61 Nové barvy motivu Vytvořit nové barvy motivu: Stadia – barvy VisioSnímek 612OP482 Manažerská informatika 2 světle zelená žlutá světle červená

62 Motiv – místní nabídka Použít u všech stránek Motiv aplikujeme na všechny stránky výkresu Použít pro aktuální stránku Motiv aplikujeme na aktuální stránku výkresu Upravit Parametry motivu můžeme upravovat obdobně jako v dialogovém okně Nové barvy motivů Duplikovat Vytvoříme duplikát motivu, který můžeme přejmenovat a modifikovat. Odstranit Vlastní motiv odstraníme. Přidat galerii na panel nástrojů Rychlý přístup VisioSnímek 622OP482 Manažerská informatika 2

63 Efekty motivu VisioSnímek 632OP482 Manažerská informatika 2

64 Povolení motivu Karta Vývojář, Návrh obrazce, Zámek Barvy motivu. Efekty motivu Aplikujeme motiv U některých obrazců zakážeme aplikaci Aplikujeme 2. motiv VisioSnímek 642OP482 Manažerská informatika 2

65 Kopie motivu Motiv lze nepřímo zkopírovat do jiného výkresu: Zkopírujeme obrazec s motivem Odstraníme obrazec VisioSnímek 652OP482 Manažerská informatika 2

66 Pozadí. Okraje a názvy Návrh, Pozadí, Pozadí Centrální přechod Návrh, Pozadí, Okraje a názvy Dlaždice  Pozadí_aplikace_Visio_1 Nadpis upravíme na: Model životního cyklu Obrazec s datem: Domů, Styly obrazců, Výplň, Zvýraznění 5 Vybereme pozadí: Domů, Úpravy, Vrstvy, Přiřadit vrstvě – vytvoříme vrstvu Pozadí. Obdobně vrstvu Okraje a názvy. VisioSnímek 662OP482 Manažerská informatika 2

67 Rozložení – Spojnice Pravý úhel. Rovné čáry. Křivky Zobrazit přeskakování čar VisioSnímek 672OP482 Manažerská informatika 2

68 Rozložení – Rozložení stránky Nový výkres: Vývojový diagram – Základní vývojový diagram Vzorník Obrazce základních vývojových diagramů – spojovací body na středu hran Vzorník Základní obrazce: spojovací body ve středu obrazce Návrh, Vzhled stránky, Rozložení a směrování, Styl: Vývojový diagram VisioSnímek 682OP482 Manažerská informatika 2

69 Automatické rozložení vývojového diagramu Návrh, Rozložení, Znovu rozložit stránku VisioSnímek 692OP482 Manažerská informatika 2

70 Vzhled stránky Nastavení velikosti stránky nastavení tisku: velikost stránky na tiskárně velikost stránky: velikost stránky pro účely kreslení výkresu Vzhled stránky Automatická velikost  Visio může podle potřeby stránku rozšířit Orientace Velikost VisioSnímek 702OP482 Manažerská informatika 2

71 Výkres mapy České republiky Kreslena na výkres A4 na šířku, tištěna na A4 Zakreslit ve srozumitelném měřítku VisioSnímek 712OP482 Manažerská informatika 2

72 Výkres mapy ČR Mapy, Směrová mapa Návrh, Vzhled stránky, Orientace, Na šířku Šířka ČR: 420 km … na vodorovném pravítku je 297 mm – potřebujeme asi 600 km  1 mm = 2 km Vzhled stránky, Měřítko výkresu, Vlastní měřítko: 1 mm = 2 km Vzhled stránky, Vlastnosti stránky, Měrné jednotky: km VisioSnímek 722OP482 Manažerská informatika 2

73 Výkres mapy ČR Vložení, Ilustrace, Obrázek: cr.wmf Vývojář, Návrh obrazce, Zámek: zaškrtneme Možnost výběru Nová tlačítka do karty Užitečné: Příkazy mimo pás karet:  Umístit do středu výkresu  Zamknout dokument Obrázek umístíme do středu výkresu Zamknout dokument: Obrazce VisioSnímek 732OP482 Manažerská informatika 2

74 Výkres mapy ČR Průsečík vodorovného a svislého pravítka současně s Ctrl přesuneme na Prahu Spouštěč dialogového okna v Zobrazení, Zobrazit: Nula pravítka i Počátek mřížky ve sloupci Vodorovně: 241 km, svisle: 231 km Brno: Obrazce, Další obrazce, Obecné, Základní obrazce: Kruh … šířka 6 km … pozice 130, -80 Duplikáty: na pozice 0,0 Brno a 50,-60 Humpolec VisioSnímek 742OP482 Manažerská informatika 2

75 Výkres mapy ČR Přidáme text k Brnu a upravíme: Domů, Nástroje, Blok textu – tažením rozšířit blok textu, aby byl zobrazen vodorovně Text: Praha, Humpolec Doplníme spojnice – přímé, tloušťka 1 b Doplníme obrazec Měřítko ze vzorníku Obrazce orientačních bodů vpravo nahoře: X = 250 km, Y = 100 km text: 1 : 2 000 000 1 dílek 10 km, celková šířka obrazce 40 km VisioSnímek 752OP482 Manažerská informatika 2

76 Výkres mapy ČR Dále růžici světových stran: Obrazce orientačních bodů/Sever: X = -120 km, Y = 100 km Doplníme označení dálnice a cest Obrazce dopravy/Číslo cesty 1: X = 20 km, Y = -50 km  text D1 Obrazec Číslo cesty 2: X = 65 km, Y = -75 km  text E50 Duplikát na pozici X = 100 km, Y = -85 km  text E65 VisioSnímek 762OP482 Manažerská informatika 2 uložíme … později doplníme pole se vzorcem

77 Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému VisioSnímek 772OP482 Manažerská informatika 2

78 Diagram Pokyny k obsluze vyvolávacího systému Deska o rozměrech 67 x 76 cm tisk na zařízení pro velkoplošný tisk – plotru pokusný tisk na laserové tiskárně A4 Vzhled stránky, Vlastnosti stránky Název: Pokyny k obsluze vyvolávacího systému Měrné jednotky: cm Vzhled stránky, Velikost stránky Vlastní velikost 67 cm (šířka) a 76 cm (výška) VisioSnímek 782OP482 Manažerská informatika 2

79 Velikost stránky VisioSnímek 792OP482 Manažerská informatika 2

80 Nastavení tisku VisioSnímek 802OP482 Manažerská informatika 2 tisk mřížky tisk v poloviční velikosti

81 Vývojový diagram pro zpracování rodného čísla Vývojový diagram, Základní vývojový diagram styl směrování Vývojový diagram VisioSnímek 812OP482 Manažerská informatika 2

82 VisioSnímek 822OP482 Manažerská informatika 2 Styl směrování

83 Přeskakování čar Styl přeskakování čar Výška a Šířka: nastavení velikosti oblouků VisioSnímek 832OP482 Manažerská informatika 2

84 KARTA VLOŽENÍ 4 VisioSnímek 842OP482 Manažerská informatika 2

85 Karta Vložení vložit do výkresu další stránky doplnit textové informace formou textových polí, popisů a komentářů obrazců vložit či propojit do výkresu objekty z jiných programů vložit do stránky: speciální symboly v textu pole, která mohou provádět výpočty obrázky ze souborů či galerie klipartů kontejner, který sdružuje více obrazců, a popisek hypertextové odkazy VisioSnímek 852OP482 Manažerská informatika 2

86 Stránky Vložení, Stránky, Prázdná stránka Přejmenujeme na Četnost stadií Z místní nabídky stránky Vložit Odstranit Přejmenovat Duplikovat Vzhled stránky Uspořádat stránky VisioSnímek 862OP482 Manažerská informatika 2

87 Text Na stránku Četnost stadií vložíme tabulku s četnostmi našich odběratelů v jednotlivých stadiích Vložení, Text, Objekt: List aplikace Excel VisioSnímek 872OP482 Manažerská informatika 2

88 Tabulka Vyplníme tabulku v buňce A3 odsadíme text – Domů, Zarovnání, Zvětšit odsazení (stejně tak další) Domů, Formátovat jako tabulku  Styl tabulky 9 – středně sytá Nástroje tabulky/Návrh, Možnosti stylů tabulek  Řádek souhrnů Optimalizujeme šířku sloupců VisioSnímek 882OP482 Manažerská informatika 2

89 Tabulka 2 Upravíme okno, aby byla vidět celá tabulka Klepnutím mimo tabulku se vrátíme do Visia Další možnosti vkládání objektů Vložit objekt – Vytvořit ze souboru Propojení VisioSnímek 892OP482 Manažerská informatika 2

90 Popis obrazce K obrazcům doplníme popis: název a číslo stádia: 1 koncepce, 1a opuštění, 2 existence, 2a životní styl, 3 růst, 3a zastavený růst, 4 rozvoj, 4a zastavený rozvoj, 5 vyspělost Ke koncepci Vložení, Text, Popis VisioSnímek 902OP482 Manažerská informatika 2

91 Vložení pole V okrajích je pole Aktuální datum a Číslo stránky Místo čísla stránky vypíšeme název: Klepneme na záložku Pozadí_aplikace_Visio-1. Klepneme na skupinu okrajů a znovu klepneme na číslo stránky. Vložení, Text, Pole Informace o stránce, Název, OK Na stránce Diagram stadií vpravo dole název stránky VisioSnímek 912OP482 Manažerská informatika 2

92 Další pole V kategorii Data obrazce budou dostupná data obrazce, až je nadefinujeme V kategorii Geometrie jsou dostupné geometrické údaje o obrazci Šířka, Výška, Úhel V kategorii Vlastní vzorec můžeme vytvořit svůj vzorec VisioSnímek 922OP482 Manažerská informatika 2

93 Vzorec v mapě ČR Poklepáním na spojnici Praha – Humpolec zahájíme vkládání textu spojnice V kartě Vložení ve skupině Text klepneme do tlačítka Pole Vlastní vzorec VisioSnímek 932OP482 Manažerská informatika 2

94 Vzorec v mapě ČR =(Width^2+Height^2)^0.5 Nutno používat vnitřní (anglické) názvy parametrů obrazce: místo desetinné čárky desetinnou tečku Klepneme do tlačítka Formát dat a zadáme formát Číslo na 0 desetinných míst. Zaškrtneme pole Zobrazit jednotky. VisioSnímek 942OP482 Manažerská informatika 2

95 Textové pole Vložení, Text, Textové pole, Vodorovné textové pole Myší vymezíme pole vlevo dole: text: Zpět na diagram Velikost a umístění: šířka 30 mm, výška 30 mm, poloha pole 30,30 Domů, Písmo: 16 Domů, Styly obrazců, Čára: 1 ½ bodu Domů, Styly obrazců, Výplň: bílá barva VisioSnímek 952OP482 Manažerská informatika 2

96 Symbol Na začátek textového pole vložíme šipku Vložení, Text, Symbol, Další symboly  Wingdings … šipka vlevo VisioSnímek 962OP482 Manažerská informatika 2

97 Ilustrace na stránku Diagram stadií doplníme vlevo dolů logo firmy Encián z obrázku encian_logo.gif: Vložení, Ilustrace, Obrázky: encián_logo.gif Umístíme obrázek na pozici 35;15 VisioSnímek 972OP482 Manažerská informatika 2

98 Graf Na stránku Četnost stadií pod tabulku vložíme graf z dat tabulky: Data z tabulky - poklepeme na objekt Excelu a zkopírujeme A4:B10 Klepneme do stránky mimo okno Excelu Vložení, Ilustrace, Graf. Vloží se ukázkový graf Excelu Klepneme na záložku List1 do buňky A2. Vložíme obsah schránky Do prvního řádku dopíšeme nadpisy sloupců stadium, počet Klepneme na záložku Graf1. Nástroje grafu/Návrh, Data, Vybrat data. Odebereme řady Palivo a Motel Popisky, Název grafu, Žádný Popisky, Legenda, Žádná V Listu1 odstraníme sloupce C a D Klepneme do stránky mimo okno Excelu Zadáme polohu 105;130 VisioSnímek 982OP482 Manažerská informatika 2

99 Online obrázky Do stránky Četnost stadií doplníme do pravého horního rohu grafu klipart symbolizující dosažení cíle: Vložení, Ilustrace, Online obrázky – Klipart z Office.com Hledat: cíl Velikost a umístění: poloha 185,255 Výkres CAD (ve formátu AutoCadu) VisioSnímek 992OP482 Manažerská informatika 2

100 Části diagramu Na stránce Diagram stadií vytvoříme kontejner pro vysvětlivky v levém horním rohu Vybereme 5 obrazců vysvětlivek Vložení, Části diagramu, Kontejner – Klasický Domů, Styly obrazců, Výplň: Zvýraznění 3, velmi světlá 40 % Poklepeme na kontejner, název: Vysvětlivky VisioSnímek 1002OP482 Manažerská informatika 2

101 Popisek k elipse koncepce Vložení, Části diagramu, Bublinový popisek – Myšlenková bublina Domů, Odstavec: Zarovnat na střed Domů, Písmo: 8 Domů, Styly obrazců, Výplň: Zvýraznění 1 – Velmi světlá 60 % Čára – tloušťka ¼ bodu Popisky jsou ve vrstvě Bublinový popisek VisioSnímek 1012OP482 Manažerská informatika 2

102 Hypertextové odkazy Odkaz na: webovou stránku jiný soubor jinou stránku stejného výkresu konkrétní obrazec na stejné či jiné stránce VisioSnímek 1022OP482 Manažerská informatika 2

103 Hypertextové odkazy Na stránce Diagram stádií vybereme elipsu existence Vložení, Odkazy, Hypertextový odkaz VisioSnímek 1032OP482 Manažerská informatika 2

104 Doplnění hypertextových odkazů Na stránce Diagram stadií z loga firmy odkaz na stránku Četnost stadií v okně Hypertextové odkazy tlačítko Procházet vedle pole Podadresa vybereme v poli Stránka stránku Četnost stadií Na stránce Četnost stadií z textového pole zpět na diagram odkaz na elipsu růst s lupou 50 % je nutné elipsu růst nazvat: Vývojář, Návrh, Název obrazce: elipsa růst vybereme obrazec Zpět na diagram: Vložení hypertextového odkazu – stránka Diagram stadií, obrazec Elipsa růst (nelze vybrat z rozbalovací nabídky), v poli Lupa 50 %. Na stránce Diagram stadií z jednotlivých elips s výjimkou koncepce a opuštění do externího souboru Accessu Encian.accdb na dotazy zobrazující odběratele v jednotlivých stadiích např. pro existenci Adresa: Encian.accdb, Podadresa: Query Visio – stadium existence VisioSnímek 1042OP482 Manažerská informatika 2


Stáhnout ppt "2OP482 Manažerská informatika 2VisioSnímek 1 2OP482 Manažerská informatika 2 Microsoft Visio 2013 – 1. část."

Podobné prezentace


Reklamy Google