Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropské hlavní město kultury 2015

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropské hlavní město kultury 2015"— Transkript prezentace:

1 Evropské hlavní město kultury 2015
Vyhlášení soutěže a informační den 10. února 2009 JUDr. Hana Běhanová, LL.M. – Interel, s.r.o.

2 Co je Evropské hlavní město kultury?
Projekt EU ke „sblížení národů Evropy“ Cílem je vyzdvihnout bohatství, rozmanitost a společné rysy evropských kultur Dnes jeden z nejúspěšnějších projektů EU nejenom v oblasti kultury Úspěšná města těží z prestižního ocenění EHMK Titul uděluje Rada ministrů kultury na dobu jednoho roku Pravidla a náležitosti soutěže upravuje Rozhodnutí 1622/2006/EC

3 Historie Řecká iniciativa z roku 1983 s cílem posílení kulturní politiky v rámci agendy EU První ocenění uděleno v roce 1985 (Atény) 32 ocenění (např. Stockholm, Bruggy, Liverpool, Janov, Krakov, Porto atd.) od roku 1985 Formát soutěže se měnil (např. v roce 2000 bylo oceněno 9 měst včetně Prahy) Od roku 2007 získávají cenu dvě města (každé z jiného členského státu, podle harmonogramu do roku 2019) 2009: Linec (Rakousko) a Vilnius (Litva) Možnost připojení regionu k městu při kandidatuře

4 EHMK 2015 V roce 2015 bude cena udělena jednomu městu v Belgii a v České republice Šest let před tímto datem je zveřejněna výzva k podání žádosti (1. ledna 2009) Lhůta pro podání přihlášek je Přihlášky přijímá Ministerstvo kultury – řídicí orgán EHMK 2015 K tomuto datu je třeba zaslat přihlášku spolu s formulářem žádosti (formuláře poskytuje Ministerstvo kultury nebo jsou k dispozici na stránkách Evropské komise – administrátora soutěže EHMK)

5 Základní principy Pro udělení titulu není rozhodující historická proslulost města, ale KULTURNÍ PROGRAM V DANÉM ROCE → základní odlišnost od seznamu UNESCO Kulturní program v daném roce musí být VÝJIMEČNÝ → nikoli pouze obsahovat pravidelné akce Evropská dimenze soutěže EHMK → zdůraznění společných rysů a rozmanitosti evropských kultur Vhodná souvislost mezi programy obou měst vybraných v daném roce

6 Evropský rozměr projektu
Kulturní program 2015 musí zdůrazňovat: Podporu spolupráce mezi kulturními institucemi, umělci a městy členských států ve všech oblastech kultury Bohatství a kulturní rozmanitost v Evropě Společné znaky evropských kultur Kandidátská města by měla poukázat na svou historickou úlohu v evropské kultuře a na současnou účast na evropském kulturním životě.

7 Evropský rozměr projektu
Začlenění projektu do prioritních oblastí EU v oblasti kultury: Posilování nadnárodní mobility kulturních činitelů Podpora nadnárodního pohybu kulturních a uměleckých děl Podpora mezikulturního dialogu Výhodou pořádání mezinárodních konferencí a udělování evropských cen v daném roce

8 Začlenění občanů Vedle evropské dimenze druhý základní rozměr projektu
V rámci občanského rozměru projektu je třeba: Zajistit účast občanů daného města a blízkého okolí a podnítit zájem občanů z jiných zemí → nutnost vyhnout se akcím místního významu Začlenit kulturní program 2015 do dlouhodobých rozvojových plánů → např. infrastruktury (nová muzea, divadla), pokud budou využívány i v budoucnu; opakování kulturních akcí započatých v roce 2015

9 Zkušenosti z úspěšných projektů
Náměty pro úspěšnou kandidaturu: Vytvořit ucelenou koncepci Udržet neměnnost programu a rozpočtu Zajistit finanční a administrativní kapacitu Pečlivě vybrat partnery a projekty (usilovat o evropský rozměr) Nebát se kontroverzních či ambiciózních projektů Konzultovat kulturní činovníky Zajistit partnerství s podniky, sponzory (např. zvýhodněná doprava) Uvést s předstihem komunikační kampaň Zajistit nezávislost kulturního vedení projektu (z důvodu možné výměny politických představitelů) Navázat styky s úspěšnými uchazeči z minulosti Více informací viz „Palmerova studie“ o projektech Evropské hlavní město kultury, Evropské město kultury a Evropský měsíc kultury ( )

10 Výběr vítězného projektu
O vítězi rozhoduje výběrová Komise: Skládá se ze 13 členů 7 členů nominováno evropskými institucemi: EK (2), Rada (2), EP (2), Výbor regionů (1) 6 členů nominuje řídicí orgán (MKČR), členové jsou bez vazeb na MKČR Všichni členové nezávislí odborníci bez vazeb na kandidující města Zasedání Komise nejsou veřejná Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina, řídicí orgán zajistí simultánní překlad

11 Výběr vítězného projektu
2 fáze: Předběžný výběr (listopad 2009) – rozhodne o seznamu měst postupujících do závěrečného kola, výběrová Komise vypracuje detailní hodnotící zprávu, MKČR oficiálně schválí užší výběr Konečný výběr (2. polovina roku 2010) – Komise navrhne vítězné město Definitivní schválení vítězného města z Belgie a ČR na zasedání Rady ministrů kultury (jaro 2011)

12 Předběžný výběr Kandidáti předloží přihlášku a vyplněný formulář žádosti, v této fázi není nutné vyplňovat nepovinné položky Možnost doprovodit přihlášku podpůrnými materiály Povinné vyhotovení dokumentace v angličtině Před zasedáním Komise nejsou povoleny návštěvy kandidátských měst Počet výtisků: 12 v anglickém jazyce, 10 v českém jazyce

13 Předběžný výběr Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu
Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy Delegace kandidátských měst o maximálně 10 osobách

14 Konečný výběr Kandidáti předloží odpovědi na otázky, které byly v předchozí fázi nepovinné Kandidáti předloží odpovědi na další otázky formulované Komisí po užším výběru Kandidáti předloží další dokumentaci požadovanou Komisí Kandidáti doplní své žádosti Před konečným výběrem jsou možné návštěvy jednotlivých kandidátských měst. Pokud se Komise pro tuto variantu rozhodne, musí navštívit všechna města z užšího výběru.

15 Konečný výběr Kandidáti budou mít 30 minut na prezentaci projektu
Komise bude mít 30 minut na doplňující dotazy Komise vydá odůvodněnou zprávu o vítězném městě, která bude obsahovat doporučení vybranému městu ke konkrétním opatřením

16 Monitoring Od jmenování vítěze po realizaci akce
Monitorovací a poradní výbor (7 členů jmenovaných institucemi EU) Hodnocení pokroku v přípravách Poskytování rad vítěznému městu Kontrolování závazků v prioritních oblastech „Evropský rozměr“ a „Město a občané“ Monitorovací a poradní výbor vypracuje závěrečnou zprávu → na jejím základě Evropská komise udělí vítěznému městu cenu Meliny Mercouriové Cena obsahuje i finanční příspěvek 1,5 milionu eur

17 Evropské financování Cena pro vítězné město 1,5 mil. Eur (nejpozději tři měsíce před rokem 2015) Strukturální fondy (Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond) na projekty: Zlepšení místní infrastruktury Posílení sociální soudržnosti Podpory místních politik inovace, růstu a zaměstnanosti Program Kultura (spravovaný Evropskou komisí – generálním ředitelstvím pro vzdělávání a kulturu), více informací o programu Kultura jeho využití poskytuje v ČR Institut umění ( Další iniciativy GŘ vzdělávání a kultura

18 Důležité dokumenty Rozhodnutí č. 1622/2006/EC týkající se projektu Evropského hlavního města kultury Pokyny pro města kandidující na titul Evropské hlavní město kultury Návrh pro vypracování žádosti o kandidaturu Jednací řád výběrové Komise

19 Kontakty, další informace
Ministerstvo kultury Mgr. Magdalena Boučková Samostatné oddělení Evropské unie Maltézské náměstí 1 PRAHA 1 Tel.: +420 257 085 296 Web: Evropská komise DG EAC/Kulturní odbor (Culture Unit) MADO 17/64 1049 Brusel, Belgie Tel: Web:

20 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Evropské hlavní město kultury 2015"

Podobné prezentace


Reklamy Google