Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ"— Transkript prezentace:

1 Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ
Možnosti využití informačních a digitálních technologií pro terapii a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ

2 Speciálně pedagogická terapie
Terapeutické metody ve speciální pedagogice jsou platné u všech speciálněpedagogických disciplín Terapie = způsob léčení širší význam zahrnuje nejen léčbu, ale i nápravu; podle S. M. Mayerové (1998) jde o proces řízení a doprovázení klienta z aktuální úrovně na úroveň, které má být dosaženo

3 Terapeutické metody ve speciální pedagogice :
Metoda (re)edukace Metoda kompenzace Metoda rehabilitace

4 Metoda (re)edukace Reedukace = znovuobnovení schopnosti (která byla z nějakého důvodu narušena) Edukace (education angl.) = výchovně vzdělávací proces, učení úplně nové schopnosti, pokud se funkce či schopnost nikdy nevyvinula nebo nebyla, nereedukujeme, ale edukujeme. Jde o souhrn všech speciálněpedagogických postupů zaměřených na postiženou funkci a zlepšování její činnosti. Rozvoj funkce, která byla omezená nebo snížená.

5 Metoda (re)edukace Proces reedukace = dlouhodobý diagnosticko-terapeutický proces. cílem je odstranění nebo zmírnění obtíží jedince a zlepšení jeho celkového psychického stavu neexistuje univerzální účinná metoda nezbytné ji přizpůsobit individualitě dítěte a typu poruchy při výběru metody je nutno respektovat stupeň poruchy a fázi nápravy, v níž se jedinec nachází Rozlišujeme přístup: Monosenzoriální - rozvoj postižené funkce bez podpůrného využití jiných funkcí Multisenzoriální - využívá pomocných činitelů i funkcí zdravých. Zaměřuje se na příčiny defektivity

6 Metoda kompenzace Postupy, díky nimž se zlepšuje a zdokonaluje výkonnost jiných než postižených funkcí. Zaměřuje se na maximální využití zbývajícího potenciálu člověka.

7 Metoda rehabilitace Navazuje na reedukaci a kompenzaci
Upravuje společenské a pracovní vztahy jedince s postižením Zmírňuje důsledky narušení sociálních vztahů, vzniklých v důsledku postižení Chápána jako širokospektrální = komprehensivní (ucelená, komplexní, globální, integrální)

8 Komprehensivní rehabilitace zahrnuje tyto druhy rehabilitací:
Léčebná (medikamentózní, operativní, léčba rehabilitační, fyzioterapie, léčebná tělesná výchova, ergoterapie/léčba prací); Výchovně-vzdělávací (všeobecná a odborná, příprava na povolání, výchovné poradenství); Pracovní (kvalifikace a rekvalifikace osob se změněnou pracovní schopností); Sociální (zajištění zaměstnání, bydlení, dopravy, zájmové a kulturní činnosti, důchodu); Psychologická (psychologie klinická, pedagogická, sociální, pracovní); Psychorehabilitace = psychické ovlivňování postiženého při vyrovnávání se s postižením, rozvoj motivace. Technická (protézy a pomůcky ortopedické, ortoptické, ortodontické, akustické, odstraňování architektonických zábran); Právní (zákony a směrnice k zajištění práv a péče); Ekonomická (organizace a řízení výrobní činnosti a produktivní práce);

9 Příklady informačních a digitálních technologií využitelných pro terapii a vzdělávání žáků se SVP
Pomůcky pro jedince se sluchovým postižením: sluchadla osobní zesilovače pojítka s infračerveným a rádiovým přenosem ( FM pojítka) rádiová sluchadla indukční smyčky – pro zesílený poslech TV pomůcky pro zesílení televize pomůcky pro zesílený poslech telefonu kochleární implantáty vibrotaktilní a elektronické pomůcky

10 Kochleární implantát

11 PŘENOSNÁ BEZDRÁTOVÁ NASLOUCHACÍ SOUPRAVA S RADIOVÝM PŘENOSEM INTERHELP Souprava se skládá z přenosného vysílače (malá krabička) s malinkým mikrofonem, který nosí učitel (přednášející) a z přijímače (malá krabička), který má žák (student, posluchač). Souprava má bateriové napájení.

12 VIBRAČNÍ SIGNALIZACE Vibrační budík ◗ Buzení vibračním nebo zvukovým signálem. ◗ Určeno pro sluchově postižené od lehké vady až po hluchotu, ale užitečné i pro ostatní (neruší okolí). Vibrační budík Jumbo ◗ Výběr možností signalizace: vibrace, světlo a zvuk, světlo a vibrace, vibrace a zvuk.

13 Digitální náramkové hodinky s vibrační signalizací
Vibrační minutka ◗ Vypínatelná signalizace vibrací, zvukem nebo blikáním

14 Bezdrátové zařízení umožňující poslech televizního
přijímače nebo jiného zdroje zvuku Zařízení se skládá z vysílače (je na televizi) a přijímače = sluchátek nebo přijímačem je „kolečko“, do kterého se připojí indukční smyčka. Osobní zesilovač Pro nedoslýchavé osoby, které nemají sluchadlo. Použití nejen k televizi, ale také k přímé komunikaci.

15 Signalizace zvonění telefonu i faxu
◗ Určeno pro sluchově postižené od lehké vady až po hluchotu. Telefonní zesilovač Signalizace zvonění telefonu a domovního zvonku ◗ Velmi silná signalizace (do 95dB). ◗ Nastavení hlasitosti. ◗ 4 volby alarmu: vypnuto, světlo + zvuk, světlo + vibrační

16 Telefon s přivoláním pomoci
Vytáčení telefonních čísel pro přivolání pomoci: ◗ programovatelná hlasová nouzová zpráva, ◗ potvrzení přijetí nouzové zprávy pípnutím, ◗ aktivace hlasitého odposlechu příjemcem zprávy. Bezdrátový telefon se zesílením zvuku ◗ Zesílení zvuku +26 dB. Zesílení zvonění +/- 10 dB. ◗ Možnost multifunkčního připojení. ◗ Identifikace volajícího (10 příchozích čísel). ◗ Telefonní seznam 20 čísel. ◗ Vizuální signalizace zvonění. ◗ Nastavení extra silného zvonění. ◗ Možnost připojení: indukční smyčky U všech telefonních přístrojů možnost doplnění o zvukovou a světelnou signalizaci zvonění.

17 Psací telefon pro neslyšící
◗ Písemná forma komunikace. ◗ Přímá komunikace s jiným psacím telefonem. ◗ S hlasovým telefonem (běžným i mobilním) a faxem komunikuje prostřednictvím operátora. ◗ Světelná indikace příchozího hovoru a nové zprávy. Záznamník. ◗ Nouzové tlačítko rychlé pomoci. Individuální indukční smyčka ◗ Lze použít k mobilnímu telefonu nebo k MP3, diskmenu, radiu, televizi, k počítači apod.

18 BEZDRÁTOVÝ SIGNALIZAČNÍ SYSTÉM
◗ Upozorňuje na: dveřní zvonek, zvonění telefonu, pláč dítěte, kouř ◗ Signalizace: zvuková,světelná, vibrace ◗ Systém je tvořen vysílači a přijímačem. ◗ Dosah vysílače a přijímače je 30 metrů. ◗ Bezdrátový přenos signálu. ◗ Vhodné pro neslyšící. Obr. 1/ Kapesní vibrátor ◗ Upozorňuje vibracemi a světelnými signály. Obr. 2/ Přenosný přijímač ◗ Upozorňuje vibracemi, světelnými a zvukovými signály. ◗ Velmi silná signalizace (do 90 dB). Obr. 3/ Signalizátor kouře ◗ Upozorňuje na vznik požáru. Obr. 4/ Signalizátor pláče dítěte ◗ Upozorňuje na pláč dítěte. ◗ Je bezdrátový, pláč dítěte vyšle signál pro přijímače. Obr. 5/ Telefonní vysílač ◗ Upozorňuje na telefonní hovory. Obr. 6/ Nabíječ soupravy ◗ Slouží k nabíjení kapesního vibrátoru (v případě napájení z akumulátorů). Obr. 7/ Postelový vibrátor ◗ Lze jej připojit k přenosnému přijímači nebo nabíječi soupravy.

19 Využití počítače  aplikace výukových programů a didaktických her:
k rozvoji obecných znalostí; prostorových představ; matematických představ; rozvíjí myšlení dětí; žáci si zdokonalují jemnou motoriku i koordinaci oko – ruka; prodlužuje se doba soustředění; hry mají svá pravidla, která se žáci učí dodržovat; hra má motivační charakter, rozvíjí fantazii dětí, obohacuje jejich slovní zásobu; žáci mohou při poslechu písniček či pohádek relaxovat.

20 Didaktickou hrou na PC mohou být:
Omalovánky, přínos: Žáci se naučí klikat myší, táhnout myší, volit barvy. Procvičují si poznávání barev, zdokonalují jemnou motoriku i koordinaci oko – ruka. Mohou kreslit vlastní obrázky a rozvíjet své výtvarné cítění. Svůj obrázek také mohou okomentovat a rozvíjet tak svou slovní zásobu. Pexeso, přínos: procvičení paměti, logiky, učí se dodržovat pravidla. U zvukového pexesa navíc rozlišují jednotlivé zvuky – například hlasy zvířat, zvuky hudebních nástrojů atd. Hry na rozvoj zrakového vnímání, sluchového vnímání, logické hry, atd…

21

22 Výuka s využitím ICT Interaktivní tabule Řešení pracovního listu s podporou multimédií

23 Pomůcky pro jedince se zrakovým postižením:
program s hlasovým výstupem, odečítací program, zpracování tištěné předlohy;    kamerová zvětšovací stolní lupa, skládací kamerová lupa k notebooku se snímáním tabule; mezi české screen readery patří software WinTalker; zvětšování obrazovky mobilu; poznámky v Braillu - kapesní mechanický psací strojek; elektronické zápisníky s hlasovým nebo hmatovým výstupem, přenosné zápisníky s hlasovým výstupem; Atd…

24 zvětšování obrazovky mobilu
skládací kamerová lupa k notebooku se snímáním tabule zvětšování obrazovky mobilu Jot-a-Dot, česky „rychlobod“, kapesní mechanický psací strojek, kdekoli zapíše poznámky v bodovém písmu na papír.

25 Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky (př
Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky (př. u jedinců s tělesným postižením): zjednodušené klávesnice; polohovací zařízení a spínače; konfigurovatelné klávesnice s velkými tlačítkami; podpůrné programové vybavení; track bally, polohovací zařízení; externí spínače pro ovládání PC; Atd…

26 Speciální klávesnice s
velkoplošnými klávesami pro tělesně hendikepované. Polohovací zařízení - systém pro navádění ukazatele myši pohybem hlavy. Externí spínače pro ovládání PC                 BigTrack Trackball funguje jako velká a statická myš.

27 Klávesnice Clevy navržená pro děti na 1.stupni ZŠ (pro věk 4 až 10 let). Má redukovaný počet kláves a fonty pro jejich popis odpovídají těm, které se děti ve škole učí. Klávesy jsou barevně odlišené, velké a dobře viditelné                  Zjednodušená klávesnice

28 Pomůcky pro jedince s narušenou komunikační schopností:
rotavibrátor (pomůcka logopeda a foniatra k navození hlásky "R„); vibrační pomůcky na rozvoj citlivosti a motoriky mluvidel; jednoduché komunikátory; tabulkové komunikátory; komunikační tabulky; piktogramy; obrázky pro slovník pro afatiky; atd.

29 Sekvenční komunikátor umožňuje nahrát vzkazy
sekvenčně za sebou                Rotavibrátor Vibrační pomůcky

30 Tabulkový komunikátor                     
Komunikační tabulky Obrázky pro slovník pro afatiky

31 POUŽITÁ LITERATURA A ZDROJE
Kolektiv autorů. Akademický slovník cizích slov. Praha:Academia, 2001.ISBN MAYER, S. M.: Survival guide for the beginning speech-language clinical. Maryland, Aspen 1998. BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení I. Brno: Masarykova univerzita, ISBN BARTOŇOVÁ, M. Kapitoly ze specifických poruch učení II. Brno: Masarykova univerzita, ISBN PIPEKOVÁ, J. a kol. Kapitoly ze speciální pedagogiky. Brno: Paido, ISBN JESENSKÝ,J. Základy komprehenzívní speciální pedagogiky. Hradec Králové: Gaudeamus, ISBN ZOUNEK, J. ICT v životě základních škol. Triton, s. ISBN ROUBAL, P. Počítač pro učitele. Computer Press, s.


Stáhnout ppt "Klenková, Gajzlerová, Girglová, Sychrová 2011, MU Projekt FRVŠ"

Podobné prezentace


Reklamy Google