Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."— Transkript prezentace:

1 Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu

2 Cykloturistika OB21-VVP-HUM-TV-HUD-M-SUPL-005

3 Cykloturistika Jízdní kolo p ř edstavuje nejjednodušší, nejlevn ě jší dopravní prost ř edek na vlastní pohon, který nás dostane z místa A do místa B.

4 Popis a výbava jízdního kola

5 !!! Takhle NE !!!

6 Zákonu o silničním provozu 411/2005 Sb. platný od 1. července 2006 nařizuje povinné nošení přileb na pozemních komunikacích pro cyklisty do 18 let. (dříve do 15 let).

7 CYKLOPOJMY, DRUHY CYKLISTICKÉ DOPRAVY A TRAS Cyklotrasy Cyklostezka Cykloturistická trasa Singltrek

8 Cyklotrasa vede po silnicích, drobných místních a účelových komunikacích. Jejich značení je podobné jako u silničního značení pro motorová vozidla. Používají se tři základní cykloznačky - návěst před křižovatkou, směrová tabule a směrová tabulka. Na všech najdete symbol kola, číslo dané trasy a na směrových tabulích i kilometrové vzdálenosti k dalším cílům na trase. Umísťují se stejně jako dopravní značky před každou křižovatkou nebo odbočkou cyklotrasy. Při jízdě na cyklotrase je cyklista povinen dbát veškerých ustanovení a v žádném případě nepožívá žádných výhod. Značky tohoto druhu mají pouze orientační a informační charakter.

9 Cyklostezka je vyšší forma organizace řízení pohybu cyklistů. Na cyklostezkách jsou pro cyklisty přesně vymezené prostory pohybu vyznačeny vodorovným a svislým dopravním značením a pro uživatele to znamená, že pro ně tyto speciálně umístěné dopravní značky jsou povinni respektovat a dodržovat přesně stanovená pravidla. Cyklostezka je vždy ohraničena na svém a začátku a konci a je výhradně určena pouze pro cyklistickou dopravu Pokud je souběžně vedena se silnicí, má cyklista povinnost tuto stezku využívat. Povrch je zpravidla zpevněný (asfalt, dlažba) o minimální šířce 2 metry. Pozor, mohou ji využívat nejen uživatelé kolečkových bruslí a lyží ale i chodci, především pokud se jedná o společnou trasu pro chodce i cyklisty, takže ohleduplnost všech je na místě! Na cyklostezku se psy pouze na vodítku!!!

10 Cykloturistická trasa opouští silnice s automobilovým provozem a vede přírodou a terénem,většinou po horší polní či lesní cestě a určena by měla být především pro vyznavače horských kol. Je vyznačena pásovými značkami, které mají krajní pásy žluté a prostřední je červený, modrý, zelený nebo bílý. Jedná se tedy o podobné značení jako u tras pěších, lišící se navíc i velikostí a delším intervalem umístění. Pásové značení je doplněno směrovkami, které mají opět žlutý podklad, dva řádky textu a v záhlaví napsáno „Cyklotrasa KČT č. …

11 Singltrek Cesta o šířce do 1,8 m má přírodní povrch, nesmí nikdy stoupat víc než polovinu sklonu spádnice a úsek trasy by nikdy neměl mít celkový sklon větší než 15 %. Koruna stezky je celá zařízlá do svahu a mírně se v příčném směru sklání, aby odváděla vodu. Ve směru jízdy stezka často alespoň na krátký čas mění směr a sklon Singltrek harmonizuje pohyb různých uživatelských skupin, cyklistů i pěších. Není potřeba zákazů a příkazů, cyklisté můžou jet pouze takovou rychlostí, která neohrožuje ostatní. Singltrek představuje menší zásah do přírodních procesů, s věkem zraje a srůstá s přírodou.

12 Singltrek

13 Jídní kola pro cykloturistiku Silni č ní Kola jsou vyrobena z lehkých materiál ů ( carbon, kevlar, hliník). Váha stroj ů na Tour de France č iní 7,4 kg. Úzký profil plášt ě vede k dosahování rychlosti p ř i šlapání i kolem 55 km/h.

14 Jídní kola pro cykloturistiku Horská ( lehký typ trat ě ) Kola jsou ur č ena pro univerzální použití všude, kde jsou terénní nerovnosti.

15 Jídní kola pro cykloturistiku Enduro – All moutain Kola jsou uzp ů sobeny na hravý výjezd i sjezd v p ř írod ě, díky systému odpružení zadní stavby. Ta pohlcuje nárazy a nebrání nijak ve šlapaní.

16 Jídní kola pro cykloturistiku Downhill/ Freeride Kolo má tup ě jší úhel mezi vidlicí a rámen kola. Vyšší zdvihy vidlice a zadní odpružené stavby zajiš ť ují plynulejší pr ů jezd terénními nerovnostmi z kopce. Maximální ú č inek kotou č ových brzd.

17 UCI- Mezinárodní cyklistická asociace Rozhoduje o za ř azení bicyklových disciplín do programu mistrovství sv ě ta. Spolupracuje s Mezinárodním olympijským výborem ( MOV ) Kontrola dopingu p ř i nejvyšších sout ě žích. ( Každý sportovec m ů že bý t podroben testu na zakázanou látku

18 UCI- Mezinárodní cyklistická asociace Každý závodník musí mít platnou licenci v disciplín ě, ve které závodí.

19 Disciplíny pod záštitou UCI Silnice

20 Disciplíny pod záštitou UCI Dráhová cyklistika

21 Disciplíny pod záštitou UCI Cyklokros

22 Disciplíny pod záštitou UCI Biketrial

23 Disciplíny pod záštitou UCI BMX

24 Disciplíny pod záštitou UCI Krasojízda Kolová

25 Disciplíny pod záštitou UCI Cross-country ( XC )

26 Disciplíny pod záštitou UCI Four-cross ( 4x )

27 Disciplíny pod záštitou UCI Downhill ( DH)

28 Další odv ě tví cyklistiky Freestyle BMX Flat-land

29 D ě kuji za pozornost


Stáhnout ppt "Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu."

Podobné prezentace


Reklamy Google