Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PARTNERSKÁ DOHODA Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PARTNERSKÁ DOHODA Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013."— Transkript prezentace:

1 PARTNERSKÁ DOHODA Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013

2 Partnerská dohoda (1) Standardizovaná – po finalizaci bude k dispozici ke stažení na www.strukturalni-fondy.cz www.strukturalni-fondy.cz Dvojjazyčná (česko-německá) Vyžadována společně s předložením projektové žádosti podepsaná všemi partnery podílejícími se na projektu Vedoucí partner musí stanovit ustanovení o zárukách Cíl: stanovení práv a povinností na projektu se účastnících partnerů Jakékoliv doplnění ze strany partnerů nejsou ve standardizované dohodě možná →nutno uzavřít jinou dohodu/smlouvu mezi partnery

3 Účastníci projektu Partner z ČR Patřit do kategorie vhodných příjemců (www.strukturalni- fondy.cz)www.strukturalni- fondy.cz V rámci projektu je na české straně přípustný pouze 1 partner požadující dotační prostředky z EU/SR, tzn.příjemce podpory. Případní ostatní čeští partneři nemohou v projektu požadovat dotační prostředky ani prostředky SR. Existují-li další čeští partneři - jsou uvedeni v příloze žádosti a podepisují partnerskou dohodu Na projektu se podílí min. 2 partneři (1 z ČR + 1 z Bavorska) Partner ≠ Dodavatel

4 Vedoucí partner projektu Vždy jeden a určen partnery projektu ze svých řad Zodpovědný za realizaci celého projektu Uzavře s ostatními partnery projektu tzv. PARTNERSKOU DOHODU – stanoví ustanovení o zárukách včetně podmínek pro získání neoprávněně vyplacených prostředků EU Ujistí se, že výdajů partnerů byly vynaloženy pro účely projektu a na činnosti dle dohody Ujistí se, že výdajů partnerů byly potvrzeny Kontrolory Převádí příspěvek EU partnerům

5 Partner projektu Plní úkoly za svou část projektu svědomitě a dle stanovené lhůty, čímž přispívá k úspěšné realizaci projektu Používá prostředky EU pouze ke splnění stanoveného účelu Zodpovědný za výdaje, které v rámci projektu vykázal Vrací neoprávněně vyplacené prostředky EU zpět vedoucímu partnerovi

6 Partnerská dohoda(2) Obsah dohody vychází pouze z nařízení ES: Účel Definice partnera Povinnosti vedoucího partnera a partnera projektu Dokumenty Změna partnerské dohody Závěrečná ustanovení Nabytí platnosti Podpisy partnerů Příloha Partnerské dohody: Ustanovení o zárukách (buď využít navržený text nebo formulovat vlastní ustanovení)

7 SMLOUVY Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013

8 Smluvní vztahy Dvoustupňový postup 1. Rámcová smlouva Cíl 3 ČR-Bavorsko 2. Národní smlouvy

9 Rámcová smlouva Uzavírá se pouze s vedoucím partnerem Uzavírá ji Řídící orgán, tzn. Bavorské státní ministerstvo hospodářství, infrastruktury, dopravy a technologií v Mni- chově Je standardizovaná Účelem je stanovení rámcových podmínek pro poskyt- nutí prostředků EU

10 Národní smlouvy Česká strana (MMR) uzavírá s každým českým partne- rem (i s vedoucím partnerem, či s partnerem, který se na projektu nepodílí finančně) Bavorská strana (SMWIVT) uzavírá s každým bavors- kým partnerem (i s vedoucím partnerem, či s partnerem, který se na projektu nepodílí finančně) Účelem je stanovení národních podmínek pro poskytnutí prostředků danému projektu.

11 DĚKUJI ZA POZORNOST! Ing. Lenka Nováková Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Tel: 224 354 393 E-mail: novlen@mmr.cz Petra Ježková, BA Krajský úřad Plzeňského kraje Tel: 377 195 618 E-mail: petra.jezkova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "PARTNERSKÁ DOHODA Program přeshraniční spolupráce ČR-Bavorsko 2007-2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google