Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

P4a1 ETALONY. P4a2 Definice etalonu Etalon je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "P4a1 ETALONY. P4a2 Definice etalonu Etalon je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování."— Transkript prezentace:

1 P4a1 ETALONY

2 P4a2 Definice etalonu Etalon je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování jednotky nebo jedné nebo více hodnot veličiny k použití pro referenční účely.

3 P4a3 Charakteristika etalonu a)Používá se výhradě k reprodukování a uchovávání jednotky (resp. jejího násobku či dílu) fyzikální (popř. technické) veličiny. b)Má požadované (a zpravidla předepsané) technické a metrologické vlastnosti a je vybaven předepsanou dokumentací.

4 P4a4 Charakteristika etalonu c)Je navázán na etalony metrologické instituce nebo mezinárodní etalony a na základě stanovení (vyhodnocení) vybraných technických a metrologických vlastností vyhlášen jako etalon, v předepsaných lhůtách je periodicky znovu pravidelně kalibrován.

5 P4a5 Charakteristika etalonu d)Je příslušnou metrologickou institucí evidován jako etalon. e)Je používán stanoveným způsobem a určenými osobami, přičemž se o používání vede záznam. f)Je uchováván na stanoveném místě. Podobně jako je etalon uchováván, je podle určitých zásad ošetřován a kontrolován.

6 P4a6 Druhy etalonů primární etalon, sekundární etalon, státní etalon, národní etalon, mezinárodní etalon, hlavní etalon, referenční etalon, hlavní podnikový etalon,

7 P4a7 Druhy etalonů pracovní etalon, svědecké etalony, porovnávací etalon, navazovací etalon, samostatný etalon, skupinový etalon.

8 P4a8 Primární etalon Zabezpečuje reprodukci dané jednotky s největší současně dosažitelnou přesností. Nejvyšší přesnost se zde obvykle váže na nejvyšší úroveň vědy a techniky ve světě. Pro primární etalony základních a odvozených jednotek platí, že reprodukce jednotky primárním etalonem vychází z její definice.

9 P4a9 Sekundární etalony Jsou v hierarchii etalonů podřazeny etalonu primárnímu, od něhož také odvozují svou hodnotu. Dělíme je na řády, čím vyšší je označení řádu (vyjádřené arabskými číslicemi), tím nižší je postavení etalonu v hierarchii. Počet sekundárních řádů plyne z množství měřidel, na které se má přenést hodnota veličiny.

10 P4a10 Další druhy etalonů Státní nebo národní etalon je dán právním aktem, je to obvykle primární etalon. Mezinárodní etalon se používá pro zajištění jednotnosti a správnosti měření (kg, s). Hlavní etalon (referenční etalon) je nejvyšší etalon v dané organizaci. Pracovní etalon je určený ke kalibraci provozních měřidel, prostředník hlavního etalonu.

11 P4a11 Další druhy etalonů Svědecké etalony jsou určeny ke kontrole stálosti primárního etalonu. Je jich obvykle větší počet. Porovnávací etalon je prostředníkem ke vzájemnému porovnávání etalonů. Navazovací etalon slouží k porovnávání státního etalonu s etalonem mezinárodním, od něhož odvozuje svou hodnotu.

12 P4a12 Další druhy etalonů Samostatný etalon představuje jediné měřidlo nebo míru. Skupinový etalon tvoří větší počet měřidel téhož typu a týchž vlastností. Používá se v případech, kdy reprodukovaná hodnota závisí na mnoha průvodních vlivech vnitřních i vnějších. CRM je etalonový vzorek materiálu nebo látky.

13 P4a13 Mezinárodní porovnávaní etalonů kruhová metoda, etalon cestuje mezi více účastníky a pak se vrací zpět na původní místo (čas, elektrické napětí), radiální metoda, etalon cestuje vždy k jednomu z účastníků a pak se vrací zpět (hmotnost).

14 P4a14 Relativní chyby reprodukce základních jednotek soustavy SI ČMI r. 1984 r. 1995r. 2004r. 1995 m 10 -9 10 -11 10 -12 2,5·10 -11 kg 10 -9 10 -9 2·10 -9 1,5·10 -7 s 10 -12 10 -14 1·10 -15 1·10 -13 A 10 -6 10 -6 9·10 -8 K 10 -6 10 -6 3·10 -7 4·10 -6 mol 10 -2 10 -2 2·10 -9 cd 10 -3 10 -4 10 -4

15 P4a15 Schéma návaznosti etalonů a měřidel pole primárních etalonů, pole sekundárních etalonů, pole provozních měřidel.

16 P4a16

17 P4a17 Dokumentace etalonů Atestační list etalonu. Pravidla pro uchovávání a používání etalonů. Deník etalonu. Pas (pasport) etalonu. Registr etalonů.

18 P4a18 Udávání chyb etalonů a měřidel Primární etalony: systematická chyba nominální hodnoty, standardní nejistota typu A výběrová směrodatná odchylka: jednoho měření (z řady měření), výběrového průměru, tj. aritmetického středu (z řady měření) výsledná standardní nejistota typu B, časová stálost.

19 P4a19 Udávání chyb etalonů a měřidel Sekundární etalony: systematická chyba – nutnost korekce, systematická chyba nevyloučená (nejistota přesnějšího etalonu), kombinovaná standardní nejistota nebo nejistota kalibrace p = 0,99 časová stálost (krátkodobá i dlouhodobá).

20 P4a20 Udávání chyb etalonů a měřidel Provozní měřidla : index třídy přesnosti (···, 0,1; 0,2; 0,5; 1, ···) největší dovolená chyba

21 P4a21 Porovnání Mezilaboratorní porovnání – zkouška odborné způsobilosti laboratoře. Porovnání podléhají: etalony měření zkoušky. Klíčová porovnání: BIPM, EUROMET

22 P4a22 Rozbor výsledků porovnání Výpočet parametru E N

23 P4a23

24 P4a24


Stáhnout ppt "P4a1 ETALONY. P4a2 Definice etalonu Etalon je ztělesněná míra, měřidlo, referenční materiál nebo měřicí systém, určený k definování, realizaci nebo reprodukování."

Podobné prezentace


Reklamy Google