Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Metoda Leader = iniciativa používaná k rozvoji venkovských oblastí 1. L E A D E R - propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku 2. Metoda - používaná v Evropské Unii k rozvoji venkovských oblastí od roku 1991 3. Od roku 2003 je metoda LEADER pilotně uplatňována i v ČR ( POV MMR ČR), 2004 – samostatně jako národní program LEADER ČR, 2005 – součást OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, 2007 -2013 – součást OP PRV ČR 2007 -2013 ( průřezová osa IV.) 4. Klade důraz na zapojení místních aktérů venkovského území prostřednictvím místního partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů – vytvářejí se společné organizace MAS ( Local action group, LAG)

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER 1) Existující strategie místního rozvoje 2) Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni 3) Přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 4) Integrované a multisektorové akce 5) Inovační přístup 6) Mezinárodní spolupráce 7) Vytváření sítí

4 MAS Horňácko a Ostrožsko - území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, 26610 obyvatel

5 Strategický plán LEADER „ Návrat ke kořenům lidové kultury, služeb a řemesel“  MAS je občanským sdružením, které bylo založeno dne 16.11.2005  Sídlo máme v Uherském Ostrohu v budově Přízámčí  V roce 2006 jsme se zapojili do programu Leader + v rámci osvojování dovedností  V roce 2008 jsme se zapojili do programu Leader 2007-13

6 Orgány MAS Horňácko a Ostrožsko  Valná hromada MAS – je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji 28 členů: 8 členů je z podnikatelského sektoru 12 členů je z neziskového sektoru 8 zástupců z veřejného sektoru  Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS ( NNO)  Ing. Jiří Prášek – místopředseda MAS ( P)

7 Programový výbor MAS  Výkonný orgán je šestičlenný: Antonín Jelének, Ing. Jiří Prášek, Ing. Libor Zlomek, Karel Bojko, Alena Vyskočilová, Anna Vašicová  Podílí se na přípravě a realizaci SPL  Hodnotí kritéria přijatelnosti projektů  Schvaluje výběr projektů  Provádí další činnosti

8  Je orgánem MAS, který je šestičlenný - Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Vladimír Švihel, Jarmila Hrušková  Hodnotí a vybírá projekty  Provádí další činnosti Výběrová komise MAS

9 Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková – manažer MAS Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS  Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS  Iva Čechová – účetní MAS Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly  Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

10 Strategické cíle SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 -2013 Cíl 1 Využívat přírodního a kulturního bohatství regionu Cíl 2 Zastavit odchod mladých lidí z venkova do větších měst Cíl 3 Posílit tradiční výrobu regionálních produktů Cíl 4 Zlepšit kvalitu života obyvatel

11 Priority SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 -2013 Podpora cestovního ruchu Rozvoj vesnic a kvality života obyvatel Podpora drobných producentů v regionu Podpora podnikatelských aktivit

12 Fiche – 7 dotačních opatření SPL MAS Horňácko a Ostrožsko Podpora cestovního ruchu * ubytování a sport Podpora drobných producentů v potravinářské výrobě Podpora zemědělských podnikatelů Podpora drobných podnikatelů Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Občanské vybavení pro děti a mládež Dopravní infrastruktura a zeleleň

13 Aktivity, které mají za cíl naplnit SPL MAS Horňácko a Ostrožsko 2007 - 2013 Výzva na předkládání žádostí o dotaci Školení a semináře pro žadatele i příjemce Odborná podpora při administraci projektu Bezplatné dotační poradenství Rozvoj spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem Realizace projektů národní a mezinárodní spolupráce Podpora vzdělávání obyvatel v regionu

14 Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL 2008 - 2011 Fiche2008200920102011Celkem 1. Ubytování01225 2. Dopravní infr.960015 3. Občanské vybavení 063615 4. Kulturní dědictví 00347 5. Producenti00033 6. Zemědělci00055 7. Podnikatelé00000 Projekty MAS91382050 Projekty MAS v Kč 5 630 9127 546 7296 911 3795 615 25325 705 463 Průměrná výše dotace 625 657580 517863 922280 763514 109

15 Finančního plnění SPL 2008 - 2013 v Kč Fiche2008200920102011Celkem 1. Ubytování01 162 3801 351 257464 5972 978 234 2. Dopravní inf., zeleň5 632 1023 846 795009 478 897 3. Občanské vybavení02 537 5543 841 8851 810 7958 190 234 4. Kulturní dědictví001 718 2372 171 0063 889 243 5. Producenti000648 755 6. Zemědělci000520 100 7. Podnikatelé00000 Projekty MAS5 632 1027 546 7296 911 3795 615 25325 705 463 Režie MAS1 252 5791 703 0501 720 0001 221 0005 896 629 Celkem6 884 6819 249 7798 631 3796 836 25331 602 092

16 Plán finančního plnění SPL 2008 - 2013 v procentech Fiche200820092010201120122013Celkem 1. Ubytování3%5%2%5% 20% 2. Dopravní inf., zeleň 13%9%21% 3. Občanské vybavení 6%9%4%2% 21% 4. Kulturní dědictví4%5%1% 18% 5. Producenti1% 3% 6. Zemědělci1% 2% 7. Podnikatelé0%2% 4% Režie MAS3%4% 3% 19% Celkem15%21% 15%14% 100% Výpočet vychází z finančního plánu v Kč. Procenta dle Fichí a režie MAS jsou v jednotlivých letech zaokrouhlena na celá procenta.

17 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši 6 856 200,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od 1.9.2010 – 31.8.2013.  Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši 4 887 905,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi a hotařská búda ve Strážnici. Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.11. 2012.

18 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Moravské slezské ovocné stezky: Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV. 2.1. – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši 602 053,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od 6.10.2010 – 31.5.2012.  Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR 2007 -2013 - fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem 2 830 EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od 1.2.2011 – 31.12.2011.

19 Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko  V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk  Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů.  V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

20 www.leader.ostrozsko.cz MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, 687 24 IČO: 270 16 005 Tel. 572 501 425, 572 503 961 e-mail: : mikroregion@uhostroh.cz mas@ostrozsko.cz Naším cílem je pomoci zapojit do metody LEADER i ostatní obce a města

21 Děkuji Vám za pozornost Jana Bujáková Dveře ke spolupráci jsou Vám otevřeny………….


Stáhnout ppt "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google