Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Metoda Leader = iniciativa používaná k rozvoji venkovských oblastí 1. L E A D E R - propojení aktivit rozvíjející venkovskou ekonomiku 2. Metoda - používaná v Evropské Unii k rozvoji venkovských oblastí od roku Od roku 2003 je metoda LEADER pilotně uplatňována i v ČR ( POV MMR ČR), 2004 – samostatně jako národní program LEADER ČR, 2005 – součást OP Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, – součást OP PRV ČR ( průřezová osa IV.) 4. Klade důraz na zapojení místních aktérů venkovského území prostřednictvím místního partnerství občanů, veřejné správy, neziskových organizací a podnikatelů – vytvářejí se společné organizace MAS ( Local action group, LAG)

3 ZÁKLADNÍ PRINCIPY METODY LEADER 1) Existující strategie místního rozvoje 2) Partnerství mezi veřejnou a soukromou sférou na místní úrovni 3) Přístup „zdola-nahoru“ při přípravě i realizaci strategie 4) Integrované a multisektorové akce 5) Inovační přístup 6) Mezinárodní spolupráce 7) Vytváření sítí

4 MAS Horňácko a Ostrožsko - území působnosti 16 obcí Ostrožka a Horňácka, rozloha 264,79 Km2, obyvatel

5 Strategický plán LEADER „ Návrat ke kořenům lidové kultury, služeb a řemesel“  MAS je občanským sdružením, které bylo založeno dne  Sídlo máme v Uherském Ostrohu v budově Přízámčí  V roce 2006 jsme se zapojili do programu Leader + v rámci osvojování dovedností  V roce 2008 jsme se zapojili do programu Leader

6 Orgány MAS Horňácko a Ostrožsko  Valná hromada MAS – je nejvyšším orgánem MAS a tvoří ji 28 členů: 8 členů je z podnikatelského sektoru 12 členů je z neziskového sektoru 8 zástupců z veřejného sektoru  Mgr. Vlastimil Vaněk – předseda MAS ( NNO)  Ing. Jiří Prášek – místopředseda MAS ( P)

7 Programový výbor MAS  Výkonný orgán je šestičlenný: Antonín Jelének, Ing. Jiří Prášek, Ing. Libor Zlomek, Karel Bojko, Alena Vyskočilová, Anna Vašicová  Podílí se na přípravě a realizaci SPL  Hodnotí kritéria přijatelnosti projektů  Schvaluje výběr projektů  Provádí další činnosti

8  Je orgánem MAS, který je šestičlenný - Mgr. Vlastimil Vaněk, Ing. Jiří Pšurný, Milan Švrček, František Křivák, Vladimír Švihel, Jarmila Hrušková  Hodnotí a vybírá projekty  Provádí další činnosti Výběrová komise MAS

9 Zaměstnanci MAS Horňácko a Ostrožsko  Jana Bujáková – manažer MAS Je oprávněna jednat za sdružení v rozsahu vymezeném plnou mocí, koordinuje aktivity směrem k prohloubení spolupráce v regionu, připravuje a řídí rozpočet hospodaření, řídí realizace SPL Leader a projektů MAS  Ing. Barbora Galliová– projektová manažerka MAS Zpracovává administraci projektů předkládaných na MAS, podílí se řízení realizace SPL Leader a projektů MAS  Iva Čechová – účetní MAS Vedení účetnictví v souladu s legislativou a dotačními pravidly  Mgr. Vlastimil Vaněk – regionální manažer projektu Školy pro venkov Koordinace činností v rámci realizace projektu na vzdělávací aktivity

10 Strategické cíle SPL MAS Horňácko a Ostrožsko Cíl 1 Využívat přírodního a kulturního bohatství regionu Cíl 2 Zastavit odchod mladých lidí z venkova do větších měst Cíl 3 Posílit tradiční výrobu regionálních produktů Cíl 4 Zlepšit kvalitu života obyvatel

11 Priority SPL MAS Horňácko a Ostrožsko Podpora cestovního ruchu Rozvoj vesnic a kvality života obyvatel Podpora drobných producentů v regionu Podpora podnikatelských aktivit

12 Fiche – 7 dotačních opatření SPL MAS Horňácko a Ostrožsko Podpora cestovního ruchu * ubytování a sport Podpora drobných producentů v potravinářské výrobě Podpora zemědělských podnikatelů Podpora drobných podnikatelů Ochrana a rozvoj kulturního dědictví Občanské vybavení pro děti a mládež Dopravní infrastruktura a zeleleň

13 Aktivity, které mají za cíl naplnit SPL MAS Horňácko a Ostrožsko Výzva na předkládání žádostí o dotaci Školení a semináře pro žadatele i příjemce Odborná podpora při administraci projektu Bezplatné dotační poradenství Rozvoj spolupráce mezi soukromým a veřejným sektorem Realizace projektů národní a mezinárodní spolupráce Podpora vzdělávání obyvatel v regionu

14 Počet vybraných projektů v rámci realizace SPL Fiche Celkem 1. Ubytování Dopravní infr Občanské vybavení Kulturní dědictví Producenti Zemědělci Podnikatelé00000 Projekty MAS Projekty MAS v Kč Průměrná výše dotace

15 Finančního plnění SPL v Kč Fiche Celkem 1. Ubytování Dopravní inf., zeleň Občanské vybavení Kulturní dědictví Producenti Zemědělci Podnikatelé00000 Projekty MAS Režie MAS Celkem

16 Plán finančního plnění SPL v procentech Fiche Celkem 1. Ubytování3%5%2%5% 20% 2. Dopravní inf., zeleň 13%9%21% 3. Občanské vybavení 6%9%4%2% 21% 4. Kulturní dědictví4%5%1% 18% 5. Producenti1% 3% 6. Zemědělci1% 2% 7. Podnikatelé0%2% 4% Režie MAS3%4% 3% 19% Celkem15%21% 15%14% 100% Výpočet vychází z finančního plánu v Kč. Procenta dle Fichí a režie MAS jsou v jednotlivých letech zaokrouhlena na celá procenta.

17 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Školy pro venkov: Vzdělávací projekt podpořen z OPVK, oblast podpory 1.1. Zvyšování kvality ve vzdělávání. Mas Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako partner s finančním příspěvkem ve výši ,- Kč. Do projektu je zapojeno 8 ZŠ z Ostrožska a Horňácka. Realizace projektu od –  Oživujeme venkovská stavení na Moravě a Myjavě: Mezinárodní projekt ve spolupráci s MAS Strážnicko a MAS Kopaničářský region podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Koordinační MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Cílem spolupráce je rozvoj partnerství tří MAS, vzniknou venkovské třžnice a bude obnoven památkový domek v Ostrožské Nové Vsi a hotařská búda ve Strážnici. Realizace projektu od –

18 Projekty MAS Horňácko a Ostrožsko  Moravské slezské ovocné stezky: Národní projekt ve spolupráci ze sedmi MAS. Podpořen z PRV ČR – Osa IV – Realizace projektů spolupráce MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako Partnerská MAS s finančním rozpočtem ve výši ,- Kč. Podstata projektu spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součástí tradic a významných prvků v krajině. Realizace projektu od –  Na co chodit pěšky, když můžou být běžky: Projekt přeshraniční spolupráce mezi MAS Horňácko a Ostrožsko a MAS Kopaničářský region.Podpořen z OPPS ČR – SR fond mikroprojetů. MAS Horňácko a Ostrožsko je zapojena jako přeshraniční partner s finančním rozpočtem EUR. Cílem projektu je vytrasování a vyznačení běžkařských tras a posílení sportovně rekreačního potenciálu Horňácka. Realizace projektu od –

19 Folklórní fond MAS Horňácko a Ostrožsko  V roce 2008 MAS založila folklórní fond na podporu kulturních aktivit Ostrožska a Horňácka a na záchranu lidového tance verbuňk  Existence fondu je založena na principu dobrovolných příspěvků a finančních darů od různých subjektů.  V regionu Horňácka a Ostrožska se objevily nové akce, Boršická svajba, Humor – koření života, Drapte, drapte, drapulenky aj.

20 MAS Horňácko a Ostrožsko Zámecká 24, IČO: Tel , : Naším cílem je pomoci zapojit do metody LEADER i ostatní obce a města

21 Děkuji Vám za pozornost Jana Bujáková Dveře ke spolupráci jsou Vám otevřeny………….


Stáhnout ppt "LEADER A MAS HORŇÁCKO A OSTROŽSKO 16.3.2012 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google