Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SETKÁNÍ S NOVINÁŘI Závěry Programové konference Datum: 07.04.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SETKÁNÍ S NOVINÁŘI Závěry Programové konference Datum: 07.04.2010."— Transkript prezentace:

1 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI Závěry Programové konference Datum: 07.04.2010

2 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.2 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference Účastníci Tiskové konference Mgr. Peter Duhan – prozatímní ředitel ČRo Mgr. Lukáš Hurník, Ph.D. – pověřený programový ředitel Bc. Hana Hikelová – ředitelka zpravodajských stanic Ing. Pavel Balíček – zástupce ředitele Úseku techniky Mgr. René Zavoral – ředitel Odboru marketingu a PR

3 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.3 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference Programová konference, 25.-26.3.2010, Poděbrady  Účastníci: vyšší, střední a nižší management ČRo a stanicemi a divizemi další nominovaní pracovníci, hosté, cca 100 účastníků  Cíl: zhodnocení aktuálního postavení ČRo na mediálním trhu a ve společnosti, diskuse o dalším směřování ČRo a formulace doporučení novému vedení pro další vývoj rozhlasu

4 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.4 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference Programová konference, 25.-26.3.2010, Poděbrady  Sekce, diskutované okruhy  Pojetí veřejnoprávnosti  Redefinice obsahu celoplošných stanic  Regionální vysílání  Internet, nové technologie a speciální stanice  Vztah programu a marketingu  Náklady na program  Rozhlas jako národní kulturní instituce

5 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.5 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference POJETÍ VEŘEJNOPRÁVNOSTI  Atributy veřejnoprávnosti jsou: serióznost, nezávislost, pravdivost, důvěryhodnost a kvalita  Veřejnoprávní rozhlas má tři pilíře svého působení: informace, vzdělání, kultura  Obsah pojmu veřejné služby se v čase proměňuje v závislosti na vývoji společnosti Veřejnoprávnost je definována: a/ výběrem obsahu, kterému se médium věnuje (s důrazem na hodnoty jako je pravdivost, serióznost, odbornost) b/ způsobem zacházení s obsahem (zasazování do kontextů, zodpovědné, nemanipulativní nakládání s informacemi) c/ stylem sdělení (jazyková úroveň, kultivovanost projevu)  K hodnocení úkolů vyplývajících z veřejnoprávního statutu je třeba vytvořit relevantní systém kritérií (evaluace)

6 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.6 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference REDEFINICE OBSAHU CELOPLOŠNÝCH STANIC  Konference zúžila spektrum navrhovaných konceptů na dva:  Varianta A: trojice komplementárních celoplošných stanic, z nichž žádná není plnoformátová, formáty se nepřekrývají. Tuto trojici tvoří ČRo 1 – Radiožurnál, ČRo 2 – Praha a ČRo 3 – Vltava. Je doplňuje na středních vlnách vysílající stanice mluveného slova a stanice pro mladé vysílající v DVB-T a na internetu. Model dramaticky nemění dnešní stav, čistí však formáty stanic a zamezuje překryvům. Jasněji definuje ČRo 2.  Varianta B: model postavený na jedné plnoformátové stanici (ČRo 1) doplněné zpravodajskou (základem ČRo 6, Rádio Česko a Leonardo) a kulturní (ČRo 3 obohacena o vzdělávací pořady) stanicí. Toto portfolio doplňuje stanice pro mladé a síť regionálních stanic s výrazněji koordinovaným obsahem. Tento koncept proměňuje formát všech stanic a rozpouští obsah dnešního ČRo 2 do přeformátovaných stanic a regionů.  Byla diskutována možnost vzniku programových center, za nejefektivnější je považován smíšený model stanic a center.

7 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.7 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference REGIONÁLNÍ VYSÍLÁNÍ  Jednou z nejvyšších hodnot regionálního vysílání je (vedle kvality) jeho regionálnost  Příprava pretestu značky ČRo 5 jako zastřešující pro regionální studia a v případě pozitivního testu realizace společné marketingové strategie  Pokračovat ve sdílení společného nočního programu, obohatit programovou výměnu  Příprava a realizace workshopu na téma koordinace zpravodajství ČRo 1 a RS, pravidla, standardy, priority, kompetence apod.  Doporučení přidělit CRR pravomoc pro sdílený program všech RS a vytváření prostředí pro vývoj nových programových prvků pro RS  Vytvořit základ pro fungování Produkčního centra Morava

8 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.8 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference INTERNET, NOVÉ TECHNOLOGIE A SPECIÁLNÍ STANICE  Do září až října 2010 bude spuštěn nový internet ČRo s novým obsahovým členěním a novou navigací  Internet je podporou programu, program se musí na webu ČRo vyskytovat ve větší míře, bude rozšířena nabídka pořadů pro „podcasting“ a „rádio na přání“  Zahájeny práce na provázanosti základních redakčních a informačních systémů  Web je nutné otevřít propagaci, mj. cestou e-shopu ČRo a efektivní webové prezentace archivu ČRo  Vytvoření centrální strategie komunikace ČRo na sociálních sítích

9 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.9 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference INTERNET, NOVÉ TECHNOLOGIE A SPECIÁLNÍ STANICE  Speciální stanice nebudou zaváděny jako samostatné internetové projekty, ale jako souběžné projekty pro vysílání v DVB-T, příp. DAB a dalších formátech  ČRo Leonardo uplatní maximální množství své produkce na analogových stanicích  ČRo D-dur zůstává efektivní modulární stanicí coby klon ČRo 3  O obsahovém formátu ČRo Radio Wave a jeho šíření rozhodne specializovaná programová a technická platforma ČRo  Nezbytná je analýza hodnoty a nákladů na speciální stanice

10 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.10 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference VZTAH PROGRAMU A MARKETINGU  6. a 7. května 2010 se uskuteční marketingová konference ČRo, která bude vedle divizních interních tezí řešit následující témata:  Mise a vize ČRo  Komunikační a marketingová strategie  Značka „Český rozhlas“ a značky jednotlivých stanic  Rebranding a repositioning  Corporate image a corporate identity (mj. absence disciplíny v této oblasti)  Financování a rozpočtování marketingových aktivit  Tvorba či aktualizace vnitřní předpisové základny v oblasti MKTG  Interní komunikace  Posílení selfpromotion atd.

11 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.11 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference NÁKLADY NA PROGRAM  Součástí redefinice stanic musí být vyčíslení předpokládaných úspor, vytvoření motivačních stimulů na podporu těchto opatření  Koordinace programu a odstranění duplicit  Více uplatňovat ekonomické aspekty v umělecké výrobě  Efektivní řízení lidských zdrojů  Zformování programových center  Optimalizace využití technických pracovišť  Prověření smluvních vztahů (př. autorské svazy)  Prověření efektivity vysílání na dlouhé vlně atd.

12 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.12 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference ROZHLAS JAKO NÁRODNÍ KULTURNÍ INSTITUCE  Zachovat uměleckou prvovýrobu, tj. vytváření původní rozhlasové hudební, slovesné a dokumentární tvorby  Zvážit efektivitu a rozsah této prvovýroby v regionálních stanicích s ohledem na jejich výrobní, finanční a personální kapacity  Postupně zpřístupňovat kulturní obsah archivu ČRo na internetu ČRo  Pracovat s hudbou jako s kulturotvorným prvkem a nositelem estetických hodnot  Zprostředkovávat hodnoty současné české, evropské a světové kultury a rozhlasové tvorby  Včas a efektivně propagovat původní rozhlasovou tvorbu

13 07.04.2010S námi nejste nikdy sami.13 SETKÁNÍ S NOVINÁŘI: Závěry Programové konference Děkujeme za pozornost. S námi nejste nikdy sami.


Stáhnout ppt "SETKÁNÍ S NOVINÁŘI Závěry Programové konference Datum: 07.04.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google