Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čárové kódy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čárové kódy."— Transkript prezentace:

1 Čárové kódy

2 Čárové kódy Čárové kódy vznikly v polovině minulého století jako efektní řešení problému bezpečného strojového čtení krátkých číselných a později i alfanumerických řetězců. K masovému nasazení čárových kódů dochází až ve druhé polovině 20. století. Dnes existují stovky druhů čárových kódů, ale jen několik druhů se dočkalo značného využití v praxi. Technologie čárových kódů výrazně zjednodušila, zrychlila a hlavně se zabránila častým chybám při identifikaci. Automatická identifikace čárovými kódy je dodnes nejrozšířenější a nejlevnější variantou.

3 Čárové kódy spadají do oblasti tzv
Čárové kódy spadají do oblasti tzv. "automatické identifikace" neboli jinak řečeno do oblasti "registrace dat bez použití kláves". Do stejné oblasti patří rovněž magnetické kódy používané např. na kreditních kartách. Setkal se s nimi již téměř každý, nejspíše v jejich tradiční podobě pro označování zboží v prodejní síti. Čárový kód má však mnohem širší potenciál a uplatnění. Čárový kód se skládá z tmavých čar a světlých mezer, ve kterých jsou zakódovány různé informace (číslo artiklu, číslo výrobce, cena, hmotnost, skladové informace, jméno osoby atd.). Ke čtení a dekódování čárového kódu slouží snímače, které na principu světla dokáží převést informace v podobě čísel a znaků do počítače či jiného zařízení, kde lze s těmito informacemi dále pracovat.

4 Jaké jsou hlavní výhody čárových kódů?
Přesnost Rychlost Flexibilita Produktivita Efektivita

5 Přesnost: Užití čárových kódů je jedna z nejpřesnějších a nejrychlejších metod k registraci většího množství dat. Při ručním zadávání dat dochází k chybě průměrně při každém třístém zadání, při použití čárových kódů se počet chyb snižuje až na jednu milióntinu, přičemž většina z těchto chyb může být eliminována, je-li do kódu zavedena kontrolní číslice, která ověřuje správnost čtení všech ostatních číslic. Proto byly např. v mnoha zemích vybaveny transfúzní stanice čárovými kódy, aby byli stoprocentně rozlišeni rozdílní dárci a aby následně nemohla být použita pro pacienta neodpovídající krev. Přesné a nezaměnitelné značení a následná identifikace umožňují získat vždy odpovídající informace a data. Rychlost Rychlost je jeden z hlavních argumentů pro rozšiřování technologie čárových kódů ve všech oborech. Rychlost identifikace s použitím čárového kódu a při ručním zadávání a vyhledávání informací nelze srovnávat. Srovnáme-li rychlost pořízení dat z čárového kódu s klávesnicovým zadáním, zjistíme, že i ta nejlepší písařka je nejméně třikrát pomalejší než jakýkoliv snímač.

6 Flexibilita: Technologie čárových kódů je mnohoúčelová, spolehlivá a má snadné užití. Čárové kódy se mohou užívat v nejrůznějších a extrémních prostředích a terénech. Je možné je tisknout na materiály odolné vysokým teplotám nebo naopak extrémním mrazům, na materiály odolné kyselinám, obroušení, nadměrné vlhkosti. Jejich rozměry mohou být dokonce přizpůsobeny tak, aby mohly být užity i na miniaturní elektronické součástky. Produktivita Zahraniční materiály uvádějí, že např. využíváním čárových kódů v supermarketech se produktivita odbavování u pokladny zvýší nejméně o 30 %. Efektivita Čárové kódy přinášejí možnost rychlého zaznamenání informací a zpětnému přístupu k nim v jakékoli chvíli, což přináší obrovské úspory provozních nákladů. V jakémkoliv okamžiku lze např. zjistit přesný stav zásob na skladě, což umožňuje poskytovat přesné informace svým zákazníkům a potažmo tak zvýšit prodejní obrat.

7 Jak probíhá čtení čárových kódů?
Čárový kód se skládá z tmavých čar a ze světlých mezer, které se čtou např. pomocí laserového paprsku. Červené světlo paprsku je pohlcováno tmavými čárami a odráženo světlými mezerami a snímač zjišťuje rozdíly v reflexi, které jsou převedeny v elektrické signály odpovídající šířce čar a mezer. Každá číslice či písmeno je zaznamenáno v čárovém kódu pomocí přesně definovaných šířek čar a mezer. Data obsažená v čárovém kódu mohou zahrnovat údaje o výrobci, výrobku, skladové pozici, čísle série nebo i jména osob oprávněných k manipulaci s určeným zbožím.

8 Snímače čárových kódů Snímač čárového kódu slouží k přečtení čárového kódu a jeho převedení do hostitele stejně tak, jako kdyby obsah čárového kódu napsal operátor na klávesnici. Mezi nejvýznamnější výrobce snímačů čárových kódů patří společnost Motorola Snímače čárového kódu dělíme na laserové a digitální. Laserové využívají technologie čtení jedním nebo více paprsky emitovanými laserovými diodami. Laserové snímače jsou schopny snímat čárové kódy z přímého kontaktu i z větší vzdálenosti. Digitální snímače obsahují CCD senzor. Použitá technologie je podobná jako u digitálních fotoaparátů: kód se vyfotí a obrázek je poté dekodérem, který je součástí snímače, dekódován.

9 Snímače čárových kódů se dodávají v mnoha provedeních tak, aby mohly být použity v nejrůznějších prostředích. Mezi nejprodávanější ruční snímače čárového kódu patří pistolové snímače Symbol LS2208. Jedná se o malé ergonomické laserové snímače s nízkou hmotností představující dobrou investici do budoucna.

10 Typy nejčastěji používaných čárových kódů
Aby každý uživatel technologie čárových kódů mohl využívat kódy přesně tak, jak potřebuje a jak je pro jeho obor nejefektivnější, existuje mnoho různých typů čárových kódů. Každý z těchto typů umožňuje zaznamenávat různý rozsah informací. Existuje několik typů čárových kódů, z nichž každý má svou vlastní charakteristiku. Některé mohou kódovat pouze číslice, jiné mohou kódovat i písmena a některé dokonce i speciální znaky jako znak "$" nebo znaménka ">" a "<".

11 Čárový kód EAN Nejznámějšími druhy čárových kódů v naší oblasti jsou EAN 13 a jeho kratší varianta EAN 8, kterými se označuje zboží běžně obchodované v obchodních řetězcích. Tento kód využívá každý stát zapojený do sdružení EAN International. Nasazení standardizovaného kódu, jehož použití řídí registrační organizace každé země , (ČR má číslo 859). Kódovány jsou číslice 0 až 9, kde každou číslici kódují dvě čáry a dvě mezery. Může obsahovat 8 nebo 13 čísel (EAN8 nebo EAN13). První číslice určují stát (2-3 číslice), dalších několik číslic výrobce nebo dodavatele (většinou 4-6 číslic), další určují zboží a poslední číslice je kontrolní správnosti kódu.

12 Čárové kódy EAN usnadnily a zrychlily práci hlavně pokladním a inventurní operace v obchodech. Tím, že přidělování kódů EAN řídí registrační autorita je dosaženo jedinečnosti označení zboží = žádný jiný druh zboží na světě nemůže být označen stejně.

13 Další kódy Oproti čárovým kódům, jejichž použití podléhá registraci u národních registračních autorit, velká většina kódů umožňuje volné použití = kdokoli může kódy generovat, ale nikdo neodpovídá za jedinečnost kódu. Mezi nejrozšířenější "volné" kódy patří např.: Interleaved 2/5, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, ITF-14 a další.

14 UCC/EAN 128, Code 128 Jedná se o průmyslové kódy, které se používají pro obchodní a logistické kódování informací o daném výrobku (např. číslo artiklu, datum dodání, datum výroby, trvanlivost, hmotnost, velikost atd.). Každý z informací má svůj aplikační identifikátor, který udává o jaký typ údaje se jedná. Do tohoto kódu je možno zakódovat 102 znaků, kde každý znak je určován třemi čarami a třemi mezerami.

15 Code 39 Code 39 se využívá v nejrůznějších aplikacích s výjimkou prodeje v malém. Je přizpůsoben jako norma v automobilovém průmyslu, ve zdravotnické službě, v obraně a v mnoha dalších odvětvích průmyslu a obchodu. Je schopen kódovat číslice 0 až 9, písmena A až Z a dalších sedm speciálních znaků, přičemž každý znak je reprezentován pěti čárami a čtyřmi mezerami. Codabar Tento kód je mezinárodně využíván při označování krevních bank v transfúzních stanicích. Je schopen kódovat číslice 0 až 9 a šest znaků. Každý znak je reprezentován čtyřmi čárami a třemi mezerami.

16 PDF 417 S narůstajícími nároky na objem dat, které je nutno do čárových kódů zakódovat, byly vyvinuty koncem 20. století i tzv. 2D čárové kódy, které jsou oproti běžným "1D" čárovým kódům složitěji konstruovány a také složitěji čitelné – pomocí speciálních CCD snímačů s pokročilými algoritmy pro analýzu obrazu. Mezi takové kódy patří např.: PDF-417, Data Matrix, Aztec.

17 Nová generace čárového kódu - dvoudimenzionální kód s velmi vysokou informační kapacitou a schopností detekce a oprav chyb (při porušení kódu). Označení PDF 417 (Portable Data File) vychází ze struktury kódu: každé kódové slovo se sestává ze 4 čar a 4 mezer o šířce minimálně jednoho a maximálně šesti modulů. Celkem je však modulů ve slově vždy přesně 17. Velikost kódovaného souboru může být až 1,1 kB. Na rozdíl od tradičních čárových kódů, které obvykle slouží jako klíč k vyhledání údajů v nějaké databázi externího systému, si PDF 417 nese všechny údaje s sebou a stává se tak nezávislý na vnějším systému. Příkladem použití mohou být nejrůznější identifikační karty, řidičské průkazy (v některých státech USA). PDF 417 se s výhodou využije i pro zakódování diagnózy pacientů atd. Výhodou čárového kódu PDF 417 je samoobnovení v případě 50% poškození. Čárový kód lze kombinovat s kódy systému EAN.

18 Závěr Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Čárové kódy."

Podobné prezentace


Reklamy Google