Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stavba a složení zemského tělesa Tvar Země Stavba zemského tělesa Litosféra, litosférické desky Desková tektonika VY_32_INOVACE_26-13.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stavba a složení zemského tělesa Tvar Země Stavba zemského tělesa Litosféra, litosférické desky Desková tektonika VY_32_INOVACE_26-13."— Transkript prezentace:

1 Stavba a složení zemského tělesa Tvar Země Stavba zemského tělesa Litosféra, litosférické desky Desková tektonika VY_32_INOVACE_26-13

2 Terestrické planety Sluneční soustavy – určení velikosti zemského tělesa Autor: neznámy Název: Terrestrial_planet_size_comparisons.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b9/Terrestrial_planet_size_comparisons.jpg

3 Tvar zemského tělesa  Terestrická planeta s kamenitným povrchem, těleso eliptického tvaru  Zemské těleso na pólech mírně zploštělé – vliv odstředivé síly rotace (rozdíl je 21 km)  Pólový poloměr – 6 357 km  Rovníkový poloměr – 6 378 km  Nesouměrný rozeklaný povrch Země (výškové rozdíly mezi mořem a souší)  Maximální rozdíl až 20 km  Skutečný tvar není elipsoid, ale geoid

4 Trojrozměrná vizualizace geoidu škála znázorňuje vzdálenost povrchu od středu Země Autor: Neznámý Název: Geoids_sm.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Geoids_sm.jpg

5 Stavba zemského tělesa  Zemské těleso je sférické – složeno z několika soustředných vrstev (pomeranč, cibule)  Dáno hustotou materiálu, který se diferencoval během fáze, kdy těleso bylo rozžhavené  Těžší materiály klesly k jádru, lehčí „vyplavaly“ na povrch  Zkoumání stavby zemského tělesa  Hlubinné vrty do litosféry – maximálně jen 8 km  Analýza seismických vln – materiály s rozdílnou hustotou – změny vlnění  Lze určit charakter vrstvy, kterou vlnění prochází

6 Jednotlivé vrstvy zemského tělesa  V tzv. diferenciační fázi vývoje planety (1. miliarda let) došlo k rozčlenění na sféry – vrstvy  Rozlišujeme tři základní vrstvy  Zemské jádro - 31% hmotnosti Země, v hloubce 2 900 km  Zemský plášť – 69 % hmotnosti Země, v hloubce 60 km  Zemská kůra – 0,001% hmotnosti Země, na povrchu  Podobně sférický charakter mají i ostatní terestrické planety

7 Sférický model Země Autor: Neznámý Název: Průřez_Zemí.png Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Pr%C5%AF%C5%99ez_Zem%C3%AD.png

8 Vrstvy diskontinuity  Mezi jednotlivými vrstvami se nachází přechodné zóny  Mohorovičičova vrstva diskontinuity  Odděluje svrchní a spodní plášť  Gutenbergova vrstva diskontinuity  Odděluje spodní plášť a jádro  Na těchto vrstvách dochází k radikální změněn frekvence seismické vln a k výrazným změnám teplot a charakteru hornin

9 Stavba zemského tělesa Autor: Neznámý Název: Slice_earth.svg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Slice_earth.svg

10 Zemské jádro  Velikost jako planeta Mars (30 % objemu Země)  Tvořeno především roztavenými horninami na bázi železa (86 %) a niklu (7 %), jádro (NiFe)  Teplota až 6000°C  Vnější jádro  Polotekuté materiály s nižším obsahem železa  Vnitřní jádro  Velikost jako Měsíc, z pevných materiálů  Rotuje vyšší rychlostí než zbytek zemského tělesa (rotuje uvnitř Země, osa jeho rotace není shodná s osou zemské rotace)

11 Geomagnetické pole  Díky rotaci vnitřního kovového jádra uvnitř vnějšího jádra z roztavené horniny vzniká silné elektromagnetické pole  Země se chová jako gigantický magnet (generátorem je rotující jádro)  Osa rotace jádra vytváří severní a jižní magnetický pól  Osa rotace není shodná s osou zemské rotace, nejsou ani magnetické póly zcela shodné s geografickými  Přepólování  Změna směru rotace jádra  Poslední přepólování před 700 mil. let

12 Význam geomagnetického pole  Zásadní pro existenci života na Zemi  Vytváří ochranný magnetický štít Země  Odklání smrtelně nebezpečný sluneční vítr (proud nabitých částic do Slunce)  Van Allenovy pásy  Pásy silné magnetické ochrany okolo Země ve výškách nad 400 km  Nejslabší v polárních oblastech – proud elektronů proniká na zemský povrch  Polární záře  Proud silně nabitých částic, které proniknou Van Allenovými pásy na povrch Země (jen okolo pólů)

13 Van Allenovy pásy a schéma geomagnetického pole Země Autor: Neznámý Název: Van_Allen_radiation_belt.svg, Structure_of_the_magnetosphere_mod.svg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/V an_Allen_radiation_belt.svg, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/St ructure_of_the_magnetosphere_mod.svg

14 Polární záře Autor: Neznámý Název: Polarlicht_2.jpg Zdroj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Polarlicht_2.jpg

15 Zemský plášť  Poloroztavená hornina tvořící víc jak 80 % objemu Země  Dělí se na svrchní, (lépe prozkoumaný) a spodní plášť  Horniny zemského pláště neustále rotují díky tzv. konvekčním proudům  Hornina se zahřívá od jádra a stoupá k litosféře  U povrchu se ochladí a klesá k jádru  V místech výstupu proudů k litosféře dochází k vyklenutí a popraskání litosféry - zlomy

16 Význam konvekčních proudů  Hlavní projevy vnitřních sil planety  Mají klíčový význam pro pohyby litosféry, zemětřesnou, sopečnou a horotvornou činnost  Materiál pláště obrovským tlakem láme litosféru na jednotlivé desky  Pohybující se materiál unášený konvekčními proudy pohybuje deskami  Na zlomech dochází k sopečné činnosti - materiál pláště je vyvrhován na povrch v místě výstupu proudů  Na zlomech dochází ke kumulaci energie - zemětřesení

17 Zemská kůra  Tenká kamenitá vrstva na povrchu Země (skořápka vajíčka) – jediná pevná a chladná vrstva  Tvořena lehkými horninami žulou, čedičem – v diferenciační fázi „vyplavaly“ na povrch  Hlavními prvky obsažené v zemské kůře  Křemík, Hliník, Hořčík, Kyslík, Dusík  Zemská kůra - SiAl  Hloubka 20 – 90 km  Největší mocnosti pod vysokými pohořími – až 90 km

18 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. Martin Brzóska


Stáhnout ppt "Stavba a složení zemského tělesa Tvar Země Stavba zemského tělesa Litosféra, litosférické desky Desková tektonika VY_32_INOVACE_26-13."

Podobné prezentace


Reklamy Google