Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kriteria hodnocení programu „GROWTH“ 5. Rámcový program Ing. Ivan Dobáš, CSc. Synpo, akciová společnost, Pardubice Seminář UPCE 10.2.2005.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kriteria hodnocení programu „GROWTH“ 5. Rámcový program Ing. Ivan Dobáš, CSc. Synpo, akciová společnost, Pardubice Seminář UPCE 10.2.2005."— Transkript prezentace:

1 Kriteria hodnocení programu „GROWTH“ 5. Rámcový program Ing. Ivan Dobáš, CSc. Synpo, akciová společnost, Pardubice Seminář UPCE 10.2.2005

2 GROWTH program – 2705 Mio EUR 1998 - 2002 Třetí periodická výzva RTD projekty KA 1 - Innovative products, processes and organisation 65 Mio EUR pro program roku 2000 Generic Activity 1 – Materials and their technologies for production and transformation 79 Mio EUR pro program roku 2000

3 Časový plán Třetí výzvy Vyzvání k návrhům: 6. 6. 2000 Uzávěrka : 29.9.2000 Hodnocení: 6. – 17. 11. 2000 Panelová diskuse: 23. a 24. 11. 2000 Jednání výboru: 17. 1. 2001 Ukončení výběru: 31. 3. 2001 Start projektů: 1. 5. 2001

4 Směrnice pro hodnocení RTD projektů 1.Individuální posouzení Dvě skupiny hodnotitelů a.anonymní hodnocení vědecké a technické části a řízení projektu (S & T excellence, partnership & management) b.Socioekonomické aspekty (EU added value, societal needs, economic prospects) V každé skupině 3 experti, pracují samostatně, hodnocení a komentáře se vypisují do formulářů 2.Panelové posouzení Každému projektu se přiřadí průměrná známka podle individuálních kriterií, musí být dosaženo prahové hodnoty v každém z kriterií, celkově musí být dosaženo 18 bodů z 25, sepíše se sumární zpráva z každého projektu V případě neshody mezi experty se svolá panelová diskuse 3.Rozšířená panelová diskuse a závěrečná klasifikace Zúčastní se vybraní hodnotitelé z nahoře uvedených týmů s cílem: a.ověřit shodu a konsistenci celkových výsledků b.zvážit potřebu přehodnocení nebo diskuse c.zvážit a diskutovat návrhy na eventuální přeskupení projektů d.Ověřit a potvrdit hodnocení a rozhodnout o pořadí návrhů se stejným počtem bodů

5 Prahové hodnoty pro hodnocení Minimální známka (0 – 5) KA1 MAT S & T excellence 3,0 4,0 Partnership & Management3,0 3,0 Community added value3,0 3,0 Societal needs3,0 3,0 Economic prospects4,0 3,0

6 S & T excellence Je návrh v souladu s vědeckými a technologickými cíly programu? Je v projektu jasně definován přístup k řešení? Má návrh přiměřenou inovační hodnotu a originalitu? Prokazují navrhovatelé dostatečnou znalost stavu znalostí v daném oboru? Jsou dokumentovány omezení stávajících konkurenčních produktů? Je technický risk přijatelný? Je pracovní plán jasně popsán, jsou definovány úkoly odpovídající krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým cílům? Je jasně definován příspěvek jednotlivých partnerů, nepřekrývají se jejich úkoly? Jsou definovány hlavní etapy řešení?

7 Partnership & Management Je partnerství vyvážené a efektivní z hlediska aktivního přístupu a odpovědností hlavních partnerů, je úloha uživatele více než symbolická? Jsou v konsorciu též SME (v případě průmyslových projektů)? Jsou znalosti partnerů v souladu s jejich úlohou v projektu? Je odhad ceny realistický? Je koordinátor schopen prokázat svoje schopnosti k řízení projektu? Metody řízení projektu z hlediska administrativního, vědeckého a strategického musí být příslibem pro úspěšné ukončení projektu. Je časový plán projektu reálný a konzistentní s předpokládaným úsilím? Etapy řešení musí být doloženy.

8 Community added value and contribution to EU policies Jsou dokumentovány jasná potřeba a jasné výhody projektu na evropské úrovni místo na národní úrovni? Vykazuje projekt krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý strategický význam pro evropský průmysl a společnost? Podporuje projekt evropskou politiku co do ochrany prostředí, volnou směnu zboží, ochranu spotřebitelů, zaměstnanost, dopravu, energii? Je projekt s souladu s normami a standardy? Má projekt positivní dopad na evropskou sociální a ekonomickou soudržnost? Např. podpora méně technicky rozvinutých regionů. Povede projekt k nové nebo zlepšené technologické spolupráci v rámci EU (zejména pro SME)? Povede projekt k k dostatečnému doplnění znalostí, je multidisciplinární, mezinárodní? Jsou dostatečné zdroje lidských a finančních prostředků?

9 Contribution to Community social objectives Je z návrhu zcela zřejmý přístup k řešení problému? Bude mít řešení positivní dopad na zlepšení kvality života obyvatel? Bude mít projekt pozitivní vliv na zdraví a bezpečnost, včetně pracovních podmínek, obyvatel v Evropě? Bude mít projekt pozitivní vliv na ochranu a vytváření zaměstnanosti? Změní nebo zlepší projekt kvalitu pracovních míst? Přispěje řešení k ochraně a zlepšení prostředí, např. vliv na kvalitu vody, vzduchu, půdy, snížení hluku)? Minimalizuje projekt používání přírodních zdrojů surovin a energií? Přispívá řešení k trvalému rozvoji evropské společnosti?

10 Economic development and S & T prospects Jsou jasně definovány průmyslové výhody, jako nové trhy, patenty, atd? Budou výsledky jasně a užitečně aplikovatelné v jednom nebo více sektorech průmyslu, včetně SME? Jsou cíle konzistentní s obchodní strategií partnerů? Jsou partneři schopni exploatovat výsledky? Zlepší řešení konkurenceschopnost partnerů, nebo evropských spotřebitelů? Jsou plány využití výsledků uskutečnitelné, s dobrou nadějí na úspěch v cílové aplikaci? Identifikace potenciálních uživatelů, odhad rizik. Jsou jasně zvážena práva duševního vlastnictví?


Stáhnout ppt "Kriteria hodnocení programu „GROWTH“ 5. Rámcový program Ing. Ivan Dobáš, CSc. Synpo, akciová společnost, Pardubice Seminář UPCE 10.2.2005."

Podobné prezentace


Reklamy Google