Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska"— Transkript prezentace:

1 Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska
Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

2 Jak se zapojit do programu?
Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost…) Promyslet si, o jakou aktivitu mám zájem Najít si partnerskou školu Vyplnit žádost Odeslat vše do NAEP

3 Jak nalézt partnerskou školu?
Využijte kontakty, které má Vaše škola s těmito zeměmi Databáze škol na v sekci Partner search SIU - Webové stránky NAEP– anglická verze

4 Podání žádosti Existují tři typy žádosti: Žádost – student
Žádost – učitel/administrativní pracovník Žádost – projektové aktivity Všechny tři žádosti se vyplňují v češtině. Žádost musí být potvrzena žadatelovou domácí institucí (poslední strana žádosti). V případě projektů vyplňuje žádost koordinující instituce. Kdo může žádost potvrdit? SŠ, VOŠ - ředitel školy nebo jeho zástupce VŠ – kompetentní osoba (info na zahr. oddělení), projekty – rektor VŠ

5 Žádost - student Potvrzení o přijetí (Letter of Endorsement/ Letter of Acceptance) – vydává přijímající škola, specifikace poplatků a studijních materiálů, musí být studentovi poslána dopisem nebo faxem Learning Agreement (Studijní smlouva) – formulář v angličtině ke stažení na musí být potvrzena přijímající i vysílající školou Motivační dopis – konkrétní studijní záměr, individuální motivace, v češtině, max. 2 strany A4 Řádně vyplněná žádost

6 Jak se píše motivační dopis?
Píše se v češtině Max. 2 stránky A4 Motivační dopis by měl obsahovat odpověď na tyto otázky: Proč chci studovat v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku? Co konkrétně tam budu studovat? Co od studia v zahraničí očekávám? Co si myslím, že mi to přinese? Jak to může ovlivnit mé další studium (např. na VŠ)?

7 Student OA a VOŠS v Ostravě
2 měsíční pobyt na Sámi Joatkkaskuvla v Karasjoku Do školy jsem se obvykle těšil, vyučující i studenti byli velmi příjemní a kamarádští. Počasí je pro středoevropana poněkud mrazivé (teploty dosahovaly i –39oC), ale člověk si rychle zvykne, je-li ovšem řádně vybaven teplým oblečením a hlavně teplou obuví.

8 Žádost – učitel/ admin. pracovník
Zvací dopis jméno žadatele, datum narození přesný termín pobytu, účel a cíl pobytu (konkrétní) Výuka (počet hodin, předměty) Job shadowing – přesný plán Příprava projektu – přesný plán zaslán poštou nebo faxem, originální razítko Řádně vyplněná žádost

9 Jak napsat kvalitní žádost?
Pečlivě zvážit výběr partner. školy (stejné oborové zaměření), zdůvodnění výběru partner. instituce Jasný a konkrétní záměr, důvod, cíl pobytu Zřejmá náplň (plán) mobility Přínos pro profesní růst žadatele Přínos pro domácí instituci Očekávané výsledky mobility a jejich šíření

10 Výchova v Norsku směřuje k úctě k přírodě a životu v přírodě.
V tělesné výchově se nesoutěží. V sedmi letech lze slyšet výtku dítěte: „Chcete, abych brzy umřel? Dnes jste mi nedali zeleninový salát.“

11 Žádost - projekty Řádně vyplněná žádost
Zavazující partnerské dopisy (zaslány poštou nebo faxem, originální razítko) Hodnotící kritéria Jasně definovaný cíl a účinek, přínos projektu Kvalitní řízení projektu – zapojení partnerů, promyšlená koordinace projektu, jasná role partnerů Jasná struktura projektu a časový harmonogram aktivit Jasný rozpočet Propracovaný systém šíření výsledků projektu, průběžná evaluace

12 Co mohu nabídnout partnerům?
Zahraniční partneři nemohou ve své zemi získat finanční podporu z FM EHP/Norska do rozpočtu projektu je možné započítat náklady na mobilitu partnerů (zahraničních i českých) Partneři mají nárok i na paušální částku Výše finanční podpory partnera zcela závisí na dohodě Náklady na mobilitu výrazně krátí rozpočet projektu

13 Jak napsat kvalitní projekt? Čeho se vyvarovat?
Jasně formulovat cíl projektu Přínos projektu pro školu / pedagogy/ studenty Kvalitní řízení projektu jasná role a úkoly koordinátora vyvážené úkoly a odpovědnost partnerů propracovaná struktura (jednotlivé fáze) Promyšlený systém průběžného monitorování projektu Promyšlený systém šíření výsledků projektu (diseminace)

14 Příklady témat schválených projektů
Tvorba e-learningových materiálů pro výuku anglického jazyka Interaktivní tabule a internet - moderní prostředky výuky jazyka Architektura jako objekt ve fotografii. Srovnání historických slohů v architektuře České republiky a Norska. Oděv – řeč beze slov, Módní výstřelky našich předků, Komunikace oděvem Kulinářské umění a tradice bez hranic – studenti Norska i Čech oživují a šíří tradice krajových specialit Obnovitelné zdroje energie v našich regionech Kulturní a přírodní bohatství Islandu Česko-norská konference o podpoře specifických potřeb handicapovaných studentů NETRADIČNÍ ZDROJE ENERGIE a jejich integrace do výuky Dietní výživa ve společném stravování – prakticky i didakticky PISE3 - Paper In School – Environment – Economy - Education

15 PISE3 - Paper In School – Environment – Economy - Education

16 Užitečné rady, informace
Manuál pro vyplnění žádosti, Příručka pro žadatele, sekce FAQ Závěrečné zprávy „Místní dopravu jsem nevyužívala. Byla příliš drahá. Jezdila jsem na kole, které jsem našla na smetišti a opravila si.“

17 Kontaktní informace Kateřina Šíchová – mobilita studentů a učitelů
Jitka Šťastná – projekty Kontaktní místo v Norsku – agentura SIU


Stáhnout ppt "Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska"

Podobné prezentace


Reklamy Google