Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska."— Transkript prezentace:

1 Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska

2 Jak se zapojit do programu? Ujistit se, že splňuji podmínky (SŠ, VOŠ, VŠ, česká státní příslušnost…) Promyslet si, o jakou aktivitu mám zájem 1.Najít si partnerskou školu 2.Vyplnit žádost 3.Odeslat vše do NAEP

3 Jak nalézt partnerskou školu? Využijte kontakty, které má Vaše škola s těmito zeměmi Databáze škol na www.naep.cz v sekci Partner searchwww.naep.cz SIU - http://www2.siu.no/EOSpart.nsf/starthttp://www2.siu.no/EOSpart.nsf/start www.studyinnorway.no Webové stránky NAEP– anglická verze

4 Podání žádosti Existují tři typy žádosti: Žádost – student Žádost – učitel/administrativní pracovník Žádost – projektové aktivity  Všechny tři žádosti se vyplňují v češtině. Žádost musí být potvrzena žadatelovou domácí institucí (poslední strana žádosti). V případě projektů vyplňuje žádost koordinující instituce.  Kdo může žádost potvrdit? SŠ, VOŠ - ředitel školy nebo jeho zástupce VŠ – kompetentní osoba (info na zahr. oddělení), projekty – rektor VŠ

5 Žádost - student Potvrzení o přijetí (Letter of Endorsement/ Letter of Acceptance) – vydává přijímající škola, specifikace poplatků a studijních materiálů, musí být studentovi poslána dopisem nebo faxem Learning Agreement (Studijní smlouva) – formulář v angličtině ke stažení na www.naep.cz, musí být potvrzena přijímající i vysílající školouwww.naep.cz Motivační dopis – konkrétní studijní záměr, individuální motivace, v češtině, max. 2 strany A4 Řádně vyplněná žádost

6 Jak se píše motivační dopis? Píše se v češtině Max. 2 stránky A4 Motivační dopis by měl obsahovat odpověď na tyto otázky: 1.Proč chci studovat v Norsku, na Islandu nebo v Lichtenštejnsku? 2.Co konkrétně tam budu studovat? 3.Co od studia v zahraničí očekávám? Co si myslím, že mi to přinese? 4.Jak to může ovlivnit mé další studium (např. na VŠ)?

7 Student OA a VOŠS v Ostravě 2 měsíční pobyt na Sámi Joatkkaskuvla v Karasjoku Do školy jsem se obvykle těšil, vyučující i studenti byli velmi příjemní a kamarádští. Počasí je pro středoevropana poněkud mrazivé (teploty dosahovaly i – 39 o C), ale člověk si rychle zvykne, je-li ovšem řádně vybaven teplým oblečením a hlavně teplou obuví.

8 Žádost – učitel/ admin. pracovník Zvací dopis -jméno žadatele, datum narození -přesný termín pobytu, účel a cíl pobytu (konkrétní)  Výuka (počet hodin, předměty)  Job shadowing – přesný plán  Příprava projektu – přesný plán -zaslán poštou nebo faxem, originální razítko Řádně vyplněná žádost

9 Jak napsat kvalitní žádost? Pečlivě zvážit výběr partner. školy (stejné oborové zaměření), zdůvodnění výběru partner. instituce Jasný a konkrétní záměr, důvod, cíl pobytu Zřejmá náplň (plán) mobility Přínos pro profesní růst žadatele Přínos pro domácí instituci Očekávané výsledky mobility a jejich šíření

10 Výchova v Norsku směřuje k úctě k přírodě a životu v přírodě. V tělesné výchově se nesoutěží. V sedmi letech lze slyšet výtku dítěte: „Chcete, abych brzy umřel? Dnes jste mi nedali zeleninový salát.“

11 Žádost - projekty Řádně vyplněná žádost Zavazující partnerské dopisy ( zaslány poštou nebo faxem, originální razítko) Hodnotící kritéria Jasně definovaný cíl a účinek, přínos projektu Kvalitní řízení projektu – zapojení partnerů, promyšlená koordinace projektu, jasná role partnerů Jasná struktura projektu a časový harmonogram aktivit Jasný rozpočet Propracovaný systém šíření výsledků projektu, průběžná evaluace

12 Co mohu nabídnout partnerům? Zahraniční partneři nemohou ve své zemi získat finanční podporu z FM EHP/Norska do rozpočtu projektu je možné započítat náklady na mobilitu partnerů (zahraničních i českých) Partneři mají nárok i na paušální částku Výše finanční podpory partnera zcela závisí na dohodě Náklady na mobilitu výrazně krátí rozpočet projektu

13 Jak napsat kvalitní projekt? Čeho se vyvarovat?  Jasně formulovat cíl projektu  Přínos projektu pro školu / pedagogy/ studenty  Kvalitní řízení projektu jasná role a úkoly koordinátora vyvážené úkoly a odpovědnost partnerů propracovaná struktura (jednotlivé fáze)  Promyšlený systém průběžného monitorování projektu  Promyšlený systém šíření výsledků projektu (diseminace)

14 Příklady témat schválených projektů Tvorba e-learningových materiálů pro výuku anglického jazyka Interaktivní tabule a internet - moderní prostředky výuky jazyka Architektura jako objekt ve fotografii. Srovnání historických slohů v architektuře České republiky a Norska. Oděv – řeč beze slov, Módní výstřelky našich předků, Komunikace oděvem Kulinářské umění a tradice bez hranic – studenti Norska i Čech oživují a šíří tradice krajových specialit Obnovitelné zdroje energie v našich regionech Kulturní a přírodní bohatství Islandu Česko-norská konference o podpoře specifických potřeb handicapovaných studentů NETRADIČNÍ ZDROJE ENERGIE a jejich integrace do výuky Dietní výživa ve společném stravování – prakticky i didakticky PISE 3 - Paper In School – Environment – Economy - Education

15

16 Užitečné rady, informace www.naep.cz -Manuál pro vyplnění žádosti, Příručka pro žadatele, sekce FAQ -Závěrečné zprávy „Místní dopravu jsem nevyužívala. Byla příliš drahá. Jezdila jsem na kole, které jsem našla na smetišti a opravila si.“

17 Kontaktní informace Kateřina Šíchová – mobilita studentů a učitelů katerina.sichova@naep.cz Jitka Šťastná – projekty jitka.stastna@naep.cz WWW.NAEP.CZ Kontaktní místo v Norsku – agentura SIU www.siu.no


Stáhnout ppt "Formální náležitosti Fond pro podporu spolupráce škol FM EHP/Norska."

Podobné prezentace


Reklamy Google