Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příležitosti (nejen) studia v zahraničí spravované NAEP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příležitosti (nejen) studia v zahraničí spravované NAEP."— Transkript prezentace:

1 Příležitosti (nejen) studia v zahraničí spravované NAEP

2 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP)  součást Domu zahraničních služeb MŠMT  úkoly: informovat o možnostech mezinárodní spolupráce organizace informačních seminářů a konferencí vydávání informačních publikací správa evropských programů (LLP, Erasmus Mundus, FM EHP/Norska, Sciex-NMS ch, e-twinning…) přidělování grantů na realizaci evropských programů

3 Program celoživotního učení (LLP) zapojeno 33 evropských zemí (27 států EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko, Makedonie a Chorvatsko) COMENIUS (primární a sekundární vzdělávání) LEONARDO DA VINCI (odborné vzdělávání a příprava) ERASMUS (terciární vzdělávání a odborné vzdělávání na VŠ úrovni) GRUNDTVIG (vzdělávání dospělých a celoživotní učení) PRŮŘEZOVÝ PROGRAM JEAN MONNET (výzkum a výuka v oblasti evropské integrace na úrovni VŠ)

4 Program celoživotního učení STUDIJNÍ PŘÍLEŽITOSTI

5 COMENIUS - individuální mobilita určeno pro žáky ZŠ a SŠ (minimální věk 15 let) studium na partnerské škole v zahraničí o délce 3-10 měsíců ubytování v hostitelské rodině (Charta hostitelské rodiny) zapojené státy (13): Belgie, Rakousko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Lotyšsko, Lucembursko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Česká republika vysílající škola: výběr žáků, přidělení grantu, jazyková příprava, studijní smlouva, zajištění cesty do zahraničí a zpět přijímající škola: výběr a monitorování hostitelských rodin, kontaktní učitel, studijní smlouva, integrace přijíždějícího žáka podání žádosti: 1x ročně (prosinec) poštou a elektronicky → podává vysílající škola vůči NAEP

6 ERASMUS – studijní pobyt studenti VŠ 2. ročníku a výše na základě bilaterální dohody mezi vysokoškolskými institucemi (partnerské školy) délka pobytu 3-12 měsíců 31 zapojených států (27 EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko) + „tichý partner“ Švýcarsko žádné poplatky za výuku na hostitelské instituci zahraniční studijní pobyt jako součást studia na domácí škole možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 226-583€) → Ø 404€ v době výjezdu nutné být stále zapsán/a ke studiu! výběrové řízení probíhá na domácí škole studenta (kvalifikační podmínky, požadavky, termíny…) → stipendium vyplácí domácí škola

7 ERASMUS – studijní pobyt → realizace 1998/99-2008/09: vysláno 38 010 studentů X přijato 19320 studentů

8 + FM EHP/Norska – studijní pobyt pro studenty minimálně SŠ, VOŠ a VŠ, a to pouze s českou státní příslušností (příp. statut uprchlíka, trvalý pobyt, bez státní příslušnosti)! žádná bilaterální dohoda (student si hledá školu sám) délka pobytu 1 týden až 6 měsíců (možno prodloužit na 12 měsíců) 3 zapojené státy: Norsko, Island, Lichtenštejnsko žádné poplatky za výuku na hostitelské instituci zahraniční studijní pobyt jako součást studia na domácí škole možnost získat stipendium (1. fáze 2006-2010 → 780€/měsíc + uhrazení cestovních nákladů a příspěvek na studijní pomůcky) v době výjezdu nutné být stále zapsán/a ke studiu! výběrové řízení organizuje NAEP → nejblíže 2011 (2010 jednací pauza mezi 1. a 2. fází programu) → stipendium vyplácí NAEP

9 STUDIJNÍ POBYT V ZAHRANIČÍ → DOPAD NA STUDENTY zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence životní zkušenost samostatnost kontakty motivace k dalšímu vzdělávání zájem o další možnosti seberealizace v zahraničí zájem o pracovní stáže v zahraničí a dobrovolnické projekty zahraniční zkušenost jako hodnotný prvek pro budoucího zaměstnavatele získání pracovní pozice v mezinárodním prostředí

10 Program celoživotního učení zahraniční praxe v průběhu studia

11 LEONARDO DA VINCI – pracovní stáž pro studenty SOŠ, SOU, U a VOŠ realizace na základě projektu mezi školou a podnikem (partnerství) praxe v podniku či vzdělávací instituci pro osoby v počátečním odborném vzdělávání délka pobytu 2 – 39 týdnů 31 zapojených států (27 EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko) žádost o grant 1x ročně (únor) ze strany školy, podniku, orgnizace apod. → výběrové řízení a výplatu stipendia jedinci provádí příjemce grantu

12 ERASMUS – pracovní stáž pro studenty VŠ jakéhokoliv ročníku práce na plný pracovní úvazek v zahraničním podniku, školícím či výzkumném středisku nebo jiné organizaci délka pobytu 3-12 měsíců 31 zapojených států (27 EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko) + „tichý partner“ Švýcarsko uznatelná součást studijního programu na domácí škole možnost získat stipendium Erasmus (výše dle cílové země, 323-819€) → Ø 577€ 2009/10 x Ø 570€ 2010/11 v době výjezdu nutné být stále zapsán/a ke studiu! 2007/2008 (252 studentů), 2008/2009 (605 studentů) → nárůst 140%! výběrové řízení probíhá na domácí škole studenta (kvalifikační podmínky, požadavky, termíny…) → stipendium vyplácí domácí škola

13 COMENIUS – asistentský pobyt určeno pro studenty učitelství (minimálně 3. ročníku) a čerstvé absolventy těchto oborů žadatel nesmí být až do nástupu na asistentský pobyt zaměstnán jako učitel! (trvalý pracovní poměr na škole) délka pobytu 3-10 měsíců výpomoc při výuce a jiných školních aktivitách ve škole v některém z 31 zapojených států (27 EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko) asistent ≠ náhražka za učitele! získání praktické zkušenosti v oblasti školního vzdělávání rozsah činnosti 12-16 hodin/týden budoucí učitelé cizích jazyků: pobyt se koná v zemi, kde vyučovaný jazyk cizím jazykem grant pokrývá pobytové a cestovní náklady, pojištění, víza výběrové řízení (1x ročně – leden), výplatu grantu a přidělení hostitelské školy provádí NAEP

14 GRUNDTVIG – asistentský pobyt určeno pro budoucí i současné pracovníky v oblasti vzdělávání dospělých žadatel musí být zaměstnán na částečný či plný úvazek v oblasti formálního či neformálního vzdělávání dospělých (oblast osob starších 25 let, příp. 16 let – nejsou-li vzdělávané osoby studenty denního studia na SŠ či VŠ) délka pobytu 3-10 měsíců zapojeno 31 států (27 EU, Norsko, Island, Lichtenštejnsko, Turecko) pomocná asistentská činnosti či přímo převzetí zodpovědnosti za konkrétní kurzy získání praktické zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých grant pokrývá pobytové a cestovní náklady, pojištění, víza hostitelskou instituci si hledá žadatel sám X Comenius hostitelská škola přidělena výběrové řízení (1x ročně – 31. březen 2010!) a výplatu grantu provádí NAEP

15 PRAXE V ZAHRANIČÍ V PRŮBĚHU STUDIA → DOPAD NA ÚČASTNÍKY zlepšení sociálně-komunikační a jazykové kompetence životní zkušenost samostatnost kontakty ověření poznatků v praxi (přesah studia do praxe) seznámení s progresivními technologiemi zázemí pro budoucí zaměstnání lepší profil absolventa zkušenost se zahraničním zaměstnavatelem

16 Program celoživotního učení jazyková příprava pro pobyt v zahraničí

17 JAZYKOVÁ PŘÍPRAVA PRO POBYT V ZAHRANIČÍ A) COMENIUS – individuální pobyt → závazek vysílající školy B) EILC JAZYKOVÉ KURZY (Erasmus Intensive Language Courses) → pro aktivity: ERASMUS – studijní pobyt ERASMUS – pracovní stáž COMENIUS – asistentský pobyt → probíhají 2-6 týdnů před či v průběhu pobytu v cílové zemi → pouze méně užívané jazyky (NE Aj, Fj, Nj, Šj) → možnost získat stipendium (grant) již na období EILC

18 DĚKUJI ZA POZORNOST! * Petra E. Krňanská Dům zahraničních služeb (www.dzs.cz) Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (www.naep.cz) Na Poříčí 1035/4, Praha 1 petra.krnanska@naep.cz


Stáhnout ppt "Příležitosti (nejen) studia v zahraničí spravované NAEP."

Podobné prezentace


Reklamy Google