Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAHRANIČNÍ AKCE. ŠKOLNÍ AKCE – povinná cestovné učitelů ubytování učitelů stravné učitelů pracovní doba (nepřímá ped. činnost) dozor nad žáky kryto pojištěním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAHRANIČNÍ AKCE. ŠKOLNÍ AKCE – povinná cestovné učitelů ubytování učitelů stravné učitelů pracovní doba (nepřímá ped. činnost) dozor nad žáky kryto pojištěním."— Transkript prezentace:

1 ZAHRANIČNÍ AKCE

2 ŠKOLNÍ AKCE – povinná cestovné učitelů ubytování učitelů stravné učitelů pracovní doba (nepřímá ped. činnost) dozor nad žáky kryto pojištěním odpovědnosti školy zpravidla celé třídy do 25 žáků 1 pedagog, nad 25 žáků 2 pedag. (v praxi však min. 2) ŠKOLNÍ AKCE – nepovinná cestovné učitelů ubytování učitelů stravné učitelů pracovní doba (nepřímá ped. činnost) dozor nad žáky kryto pojištěním odpovědnosti školy zpravidla větší skupiny žáků do 25 žáků 1 pedagog, nad 25 žáků 2 pedag. (v praxi však min. 2) MIMOŠKOLNÍ AKCE - neposuzuje se jako výkon práce, nutno vzít dovolenou není kryto pojištěním školy libovolně velká skupina doporučení: min. 2 doprovázející osoby

3 CESTOVNÍ NÁHRADY cestovnéproplacení skutečných prokázaných nákladů ubytováníproplacení skutečných prokázaných nákladů stravné- stanoveno pro každou zemi zvlášť, obvykle cca 30 - 50 € (např. Slovensko 30 €, Rakousko 45 €) - stravu může zaplatit škola fakturou, pak náleží cca 25% stravného - vyplácí se v měně navštíveného státu nebo v Kč

4 KRITÉRIA ŠKOLNÍ AKCE 1.finanční náklady žáků si hradí sami nebo jsou hrazeny z jiných zdrojů 2. počet zúčastněných žáků optimálně třída, autobus apod. 3. náplň akce - přednost dostanou akce zaměřené na bezprostřední doplnění výuky a akce přímo vyplývající ze vzdělávacího programu, tedy odborné exkurze nebo kurzy, odborné praxe, odborné soutěže... - ostatní akce nejsou vyloučeny za předpokladu splnění ostatních kritérií 4.přiměřené náklady hrazené školou - např. krátkodobé akce (1 – 2 dny) - nebo cestovní náklady pro ped. dozor zdarma - nebo minimalizace nákladů (např. levné ubytování a stravování v partnerské škole...) - nebo úhrada nákladů z mimoškolních zdrojů

5 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ Z MIMOŠKOLNÍCH ZDROJŮ Možností je celá řada, dále jsou uvedeny příklady. Reciproční akce: za akci uskutečněnou v zahraničí uspořádáme obdobnou pro zahraniční studenty u nás. Zahraniční (vysoké) náklady za ubytování a stravování nese zahraniční partner, my poskytujeme obdobný objem služeb za tuzemské (nižší ceny). Výhody: - nižší ceny služeb - možnost ubytovat za režijní náklady na DM, poskytnout obědy ve škole, atp. Nevýhody:- zvolíme-li levné služby nebo ubytování na DM – kvalita nebude odpovídat standardu západoevropských zemí - jen částečné snížení nákladů - neřeší náklady na ped. doprovod

6 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ Z MIMOŠKOLNÍCH ZDROJŮ Možností je celá řada, dále jsou uvedeny příklady. Sponzorování akce: je možno získat peníze od sponzora, např. někoho z rodičů. Takovou podporu bychom realizovali pravděpodobně přes nadační fond. Výhody: - přímá podpora akce, snadná administrace Nevýhody:- sponzorů je málo, žadatelů moc... - zpravidla jen částečné snížení nákladů - zpravidla neřeší náklady na ped. doprovod (sponzor věnuje obvykle částku určenou pro žáky)

7 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ NÁKLADŮ Z MIMOŠKOLNÍCH ZDROJŮ Možností je celá řada, dále jsou uvedeny příklady. Získání grantu: je možno získat peníze z grantového fondu (města, kraje, ministerstva, EU). Výhody: - vysoký (často 100%-ní) podíl uhrazených nákladů, vč. ped. doprovodu - možnost zaplacení služeb a aktivit, které by si jinak nebylo možné objednat (kvůli vyšší ceně) - vícestranná spolupráce, podpora většího počtu aktivit Nevýhody:- administrativně náročné - aktivity je nutno mít dopředu pečlivě promyšlené, často není možné je v průběhu projektu zásadně měnit

8 Získání grantu – příklady: OPERAČNÍ PROGRAMY Vzdělávání pro konkurenceschopnost Přeshraniční spolupráce SR – ČR Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko - velké částky na dlouhodobé komplexní projekty, řádově v mil. Kč - komplikovaný proces žádosti, schvalování, vyúčtování FOND MIKROPROJEKTŮ Přeshraniční spolupráce SR – ČR Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko - částky do 500 tis. Kč - podpora různých aktivit učitelů i žáků, poměrně velká volnost při plánování akcí (vzdělávací, kulturní sportovní,...) - relativně jednoduchá žádost - nutnost mít přeshraničního partnera Co je Fond mikroprojektů SR - ČR?Co je Fond mikroprojektů SR - ČR? Vše o FM SR - ČRVše o FM SR - ČR Vše o FM ČR - Polsko

9 Získání grantu – příklady: PROGRAM LEONARDO DA VINCI - podpora odborných praxí a stáží žáků v zahraničí (země EU) - jen pro střední odborné školy - plná úhrada nákladů na praxi, vč. pobytových nákladů, vč. ped. dozoru - poměrně jednoduchý proces žádosti, schvalování, vyúčtování - nevyžaduje se reciprocita, nutnost mít zajištěné pracoviště v zahraničí - možnost vyslání jednotlivců i skupin žáků - možnost pokračovat několik let - řada zahraničních institucí nabízí zprostředkování stáží či praxí Vše o programu - stránky Národní agentury evropských programů Příklady projektů z let 2008, 2009 - pro stáže a praxe žáků v Německu: projekt může kompletně zajistit agentura Tandem, je však nutné mít domluveného partnera Tandem - Program podpory odborných praxí

10 Získání grantu – příklady: PROGRAM COMENIUS Projekty partnerství škol - podpora téměř jakýchkoliv aktivit žáků a učitelů v zahraničí (země EU) - pro všechny školy (ZŠ, SŠ) - plná úhrada nákladů schválené akce, vč. ped. dozoru - poměrně jednoduchý proces žádosti, schvalování, vyúčtování - nutnost mít alespoň jednu partnerskou školu ze zahraničí - možnost přidat se k již naplánovanému projektu jiné školy (jiných škol) Vše o programu - stránky Národní agentury evropských programůVše o programu - stránky Národní agentury evropských programů – včetně příkladů aktivit a zahr. výjezdů

11 Získání grantu – příklady: PROGRAM COMENIUS Přípravné návštěvy - podpora návštěv učitelů na partnerských institucích v zahraničí (země EU) za účelem navázání kontaktů a příprav společných projektů - není nutné, aby po návštěvě skutečně projekt vznikl - pro všechny školy (ZŠ, SŠ) - plná úhrada nákladů návštěvy - jednoduchý proces žádosti, schvalování, vyúčtování - nutnost mít partnera v zahraničí - možnost přidat se k již naplánovanému projektu jiné školy (jiných škol) - může se jednat i o účast na zahraniční konferenci – kontaktním semináři (velmi jednoduchá forma výjezdu) Vše o programu - stránky Národní agentury evropských programů Kontaktní semináře

12 Získání grantu – příklady: PROGRAM COMENIUS Další vzdělávání pedagogických pracovníků - podpora dalšího vzdělávání učitelů v zahraničí (země EU) - plná úhrada nákladů schváleného kurzu či konference, vč. pobytových nákladů - jednoduchý proces žádosti, schvalování, vyúčtování - nutnost najít si odpovídající kurz * vzdělávací kurz trvající alespoň 5 plných pracovních dnů; * stáže nebo hospitace ve škole nebo jiné vhodné instituci (např. NGO- nevládní organizace); * účast na evropské konferenci nebo semináři organizované centralizovanými projekty Comenius, Národními agenturami nebo evropskými asociacemi, které působí v oblasti školního vzdělávání; - kurzy: všeobecné (odborné) kurzy; jazykově-metodologické kurzy; čistě jazykové kurzy Vše o programu - stránky Národní agentury evropských programů

13 Získání grantu – příklady: PROGRAM GRUNDTVIG Mobility osob - cílem této aktivity je umožnit učitelům z oblasti vzdělávání dospělých účast na vzdělávacích akcích v zahraničí. - individuální granty - téma vzdělávací akce musí odpovídat profesnímu zaměření žadatele a souviset se vzděláváním dospělých - jinak podobně jako u programu Comenius - DVPP (vyhledání kurzu, žádost apod.) - žádat mohou pracovníci působící na částečný nebo plný úvazek v oblasti vzdělávání dospělých (žadatel musí pracovat v oblasti vzdělávání osob starších 25 let nebo osob ve věku 16-24, které již nejsou studenty denního studia na střední nebo vysoké škole); Vše o programu - stránky Národní agentury evropských programů


Stáhnout ppt "ZAHRANIČNÍ AKCE. ŠKOLNÍ AKCE – povinná cestovné učitelů ubytování učitelů stravné učitelů pracovní doba (nepřímá ped. činnost) dozor nad žáky kryto pojištěním."

Podobné prezentace


Reklamy Google