Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

2. října 2013VY_32_INOVACE_100215_Hospodarska_politika_statu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "2. října 2013VY_32_INOVACE_100215_Hospodarska_politika_statu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."— Transkript prezentace:

1 2. října 2013VY_32_INOVACE_100215_Hospodarska_politika_statu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.

2  úkolem hospodářské politiky je sledovat průběh ekonomiky daného státu a do určité míry do ní zasahovat  je to konkrétní jednání státu, kterým je ovlivňována hospodářská realita v národním měřítku  základem pro hospodářskou politiku vlády je formulace základních cílů, kterých chce vláda dosáhnout

3 Hospodářské cíle dělíme z několika hledisek: z hlediska časového  krátkodobé cíle (týdny, měsíce)  střednědobé cíle (rok až 5 let)  dlouhodobé cíle (více než 5 let) z hlediska významu  hlavní cíle  vedlejší cíle  dílčí cíle

4  mezi základní cíle hospodářské politiky, které jsou společné všem vládám, patří zejména pět cílů, které jsou někdy označovány jako „magický pětiúhelník“  říká se jim tak proto, že se obtížně dosahuje úspěchu ve všech těchto oblastech najednou  některé z těchto cílů se navzájem vylučují (např. vysoké tempo růstu produktu vyvolává větší zaměstnanost, ale také vyšší míru inflace)

5  ekonomický růst (vysoká úroveň a vysoké tempo růstu celkového produktu - HDP)  cenová stabilita = nízká míra inflace (o stabilitě cen se hovoří při jejich průměrném růstu do 2%)  vysoká zaměstnanost = nízká míra nezaměstnanosti (za přiměřenou míru nezaměstnanosti se považuje 2 – 6%)  vyrovnaná bilance zahraničního obchodu = rovnováha obchodní bilance a platební bilance (vyrovnané vývozy a dovozy a vzájemně provedené platby se zahraničím)  spravedlivé rozdělování důchodů

6  jsou všechny instituce, organizace i jednotlivci, kteří jsou na základě své kompetence nebo politické moci schopni formulovat politické a ekonomické cíle a vytvářet pro jejich dosažení nástroje a podmínky  rozhodujícím subjektem hospodářské politiky je vláda  prostřednictvím vlády může většina ostatních subjektů prosazovat svůj zájem a zasahovat do hospodářské politiky

7 parlament  skládá se ze dvou komor – poslanecké sněmovny a senátu  schvaluje zákony  vytváří tak mantinely pro fungování společnosti a ekonomiky  jeho vliv na hospodářskou politiku je značný vláda  je nejvyšším výkonným orgánem státu  významně se podílí na legislativním procesu  je základním tvůrcem konkrétní hospodářské politiky

8 centrální banka  má v ekonomice významnou funkci  reguluje množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (inflaci)  měla by být co nejvíce samostatná, suverénní a nezávislá na vládě Mezi další významné subjekty hospodářské politiky patří:  politické strany  státní úřady  odbory

9  pro každou oblast hospodářství jsou zpravidla vytvářeny specifické nástroje vhodné pro řešení jejích problémů  Mezi tyto nástroje řadíme:  monetární politiku  fiskální politiku  důchodovou a cenovou politiku  zahraničně-obchodní politiku  sociální politiku  politiku zaměstnanosti  regionální politiku  antiinflační politiku

10  prostřednictvím regulování hladiny cen a mezd má bránit inflaci  jejím cílem je potlačovat inflaci bez negativních důsledků na vývoj HDP a zaměstnanosti  zahrnuje především regulace mezd a stanovení minimální mzdy  pokud selhávají opatření monetární a fiskální politiky nebo v mimořádných situacích (např. válka) jsou regulovány mzdy a ceny (jde o vážný zásah do tržního mechanismu)

11  dnes je většina cen zboží a služeb tvořena na základě tržního mechanismu, přesto zůstávají stále některé ceny státem regulované (elektřina, plyn, voda, nájemné v bytech, telekomunikační a poštovní poplatky aj.)  regulace mezd u nás byla používána v letech 1990-1995 a měla zabránit nekontrolovatelnému vývoji inflace  dnes stát mzdy v soukromém sektoru nereguluje (sám ale zaměstnává pětinu práceschopného obyvatelstva a ovlivňuje vývoj mezd ve státním sektoru)

12  jedná se o politiku měnového kurzu, celních sazeb a kvót  reguluje zahraniční obchod pomocí proexportních a antiimportních opatření  tato opatření mají stabilizovat obchodní a platební bilanci a chránit zájmy státu

13  stát může vytvářet nebo naopak odstraňovat překážky v zahraničním obchodě a svou ekonomiku tak uzavírat nebo otevírat zahraničním trhům  dovozní a vývozní kvóty jsou administrativně stanovená množství pro dovoz či vývoz určitého zboží  clo je dávka, kterou vybírá stát ze zboží při jeho přechodu přes hranice

14 Sociální politika  zahrnuje rozvíjení sociálních programů, podpor apod. Regionální politika  jejím cílem je dosáhnout rovnoměrnějšího vývoje a překonat zaostalost některých regionů

15  má překonávat negativní důsledky nezaměstnanosti  stát používá: ◦ pasivní nástroje (vyplácení podpor v nezaměstnanosti) ◦ aktivní nástroje (podpora vytváření nových pracovních míst, rekvalifikace apod.)

16

17 ŠVARCOVÁ, Jena. Ekonomie: stručný přehled: teorie a praxe aktuálně a v souvislostech. 2011. vyd. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2. SOJKA, Milan a Bronislav KONEČNÝ. Malá encyklopedie moderní ekonomie. 2001. vyd. Praha 5: Libri, s.r.o., 2001. ISBN 80-7277-032-2. Prezentace byla vytvořena v MS PowerPoint 2010


Stáhnout ppt "2. října 2013VY_32_INOVACE_100215_Hospodarska_politika_statu_DUM Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Roman Blaha. Obchodní."

Podobné prezentace


Reklamy Google