Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘÍZENÍ PRODEJNÍ SÍLY Prodejní síla Úkoly prodejní síly

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘÍZENÍ PRODEJNÍ SÍLY Prodejní síla Úkoly prodejní síly"— Transkript prezentace:

1 ŘÍZENÍ PRODEJNÍ SÍLY Prodejní síla Úkoly prodejní síly
Struktura prodejní síly Výcvik prodejní síly Řízení a kontrola prodejní síly

2 Prodejní síla Spojovací článek mezi společností a zákazníkem
Reprezentuje firmu Přináší potřebné informace o zákazníkovi Firma musí věnovat hodně úsilí formování prodejní síly tj.: Cílů Strategie Struktury Odměňování apod.

3 Klasifikace prodejní síly:
Doručovatel – úkol doručovat výrobky Příjemce objednávek - pracuje: Uvnitř firmy V terénu Misionář – smyslem je: Navázat dobré vztahy Vzbudit důvěru u zákazníka Vzdělávat potenciálního zákazníka

4 Technik – důraz klade na technické znalosti
Tvůrce poptávky – vyžaduje tvůrčí prodej

5 Úkoly prodejní síly Vyhledávání zákazníků Komunikování Prodávání
Servis Shromažďování informací Rozmisťování informací

6 Strategie prodejní síly
Musí být v souladu s obchodní strategii Firmy musí strategicky využívat své prodejce v získávání objednávek zákazníků Prodejci dostihnou zákazníka několika způsoby: Prodejce pro zákazníka – prodejce hovoří se zákazníkem osobně nebo telefonicky Prodejce pro skupinu zákazníků – prodejce předvádí zboží skupině zákazníků

7 Prodejní tým pro skupinu zákazníků
Prodejní konference – zaměřené na prodiskutování problému se zákazníky Prodejní semináře – vzdělávací seminář pro skupinu pracovníků od nakupující firmy

8 Struktura prodejní síly
Podle druhu výrobků Velké množství výrobků – technicky složitější např. Kodak – používá zvlášť: PS pro filmové produktu PS pro průmyslové výrobky Mnoho typů zákazníků – Kon.spotř. Kanceláře, atd.

9 Např. firma IBM má zvlášť PS pro velké firmy, pro finanční sféru, atd.
Podle trhu Spotřebitelské trhy Finanční trhy Vládní trhy Např. firma IBM má zvlášť PS pro velké firmy, pro finanční sféru, atd. Nevýhodou této specializace mohou být vysoké dopravní náklady

10 Územně strukturovaná Přidělena určitá oblast pro prodej celé šíře produkce firmy nebo určitého sortimentu Výhody: Snadná kontrola odpovědnosti PS (úspěch/neúspěch) Motivuje PS na upevňování vazeb

11 Postup výběru PS Kritéria výběru Získávání zájemců Vlastní výběr
Výcvik prodejců

12 4. Výcvik prodejní síly Průměrná doba zácviku je u:
Průmyslové výrobky týdnů Služby týdnů Spotřební zboží – 4 týdny

13 Cíle výcvikového programu
Znát svoji firmu a ztotožnit se s ní – historie firmy, filosofii firmy, org.struktura, rozdělení pravomocí a zodpovědnosti, hlavní výrobky apod. Znát výrobu zboží a jak funguje při různém užití

14 Znát charakteristiku svých zákazníků i konkurentů tzn. učí se
Typy zákazníků, jaké jsou jejich potřeby Motivy koupě Strategie konkurence Znát jak zboží účinně nabízet – AIDA Pochopit práci v terénu a míru své odpovědnosti Rozdělit čas mezi stávajícími a potenciálními zákazníky

15 Výcvikové programy sledují změnu PS z role:
Která pasivně přijímá objednávky Na PS : Která aktivně získává objednávky

16 Přístupy k výcviku PS Přístup orientovaný na prodej
Školí PS v technikách silného tlaku – tyto metody jsou založené na: Zveličování přednosti výrobků Šikovné předvedení výrobků Nabízení výhod Kritizování konkurence Tato metoda předpokládá: Zákazník koupí zboží jenom pod určitým tlakem Zákazník se nechá ovlivnit brilantním předvedením

17 Přístup orientovaný na zákazníka
Řeší zákazníkovy problémy PS se učí Jak poslouchat a ptát se zákazníka Analyzovat potřeby zákazníka Umění předvést zboží je druhotné Tento přístup vychází, že zákazníci ocení konstruktivní návrhy řešení jeho problému

18 Hlavní kroky výcviku – „Efektivní prodej“
Vyhledávání a posuzování potenciálních zákazníků Zdroje tel.seznamy, průzkumy v terénu apod. Informace od stávajících zákazníků Veletrhy Příprava k navázání kontaktu Dovědět se nejvíce o potencionálním zákazníkovi (potřeby, povahové vlastnosti, atd.)

19 Prezentace a demonstrace využít vhodné taktiky – nabídky, argumentace
Navázání kontaktu Vědět jak pozdravit zákazníka Vzhled – odívání atd. Věnovat zákazníkovi pozornost Prezentace a demonstrace využít vhodné taktiky – nabídky, argumentace Zdůraznit pověst a zkušenost firmy Odbornost – hluboká znalost o výrobcích Síla referencí Zavděčení se – oběd, dárek Toto jest řízení vztahů se zákazníkem

20 Zvládnutí námitek Žádat o objasnění námitek Vyvrátit validitu námitek

21 Uzavírání obchodu Následná činnost Požádat o objednávku
Zrekapitulovat bodu obchodní dohody Nabídnout pomoc při psaní objednávky Následná činnost Důležitá pokud chce obchod opakovat

22 Principy vyjednávání Oddělit lidi od problému
Každá strana musí pochopit hledisko druhé a snažit se vycítit stupeň emocí Emoce vztažené do jednání by se měly vyjasnit Komunikace mezi stranami musí být jasná Zaměřit se na zájmy ne na pozice např. Pozice při smlouvání - trvat na penalizaci za pozdní dodávky ale zájmem strany je prosadit neustály přísun materiálů

23 Využít možností vzájemného zisku
Pomáhá identifikovat vzájemné zájmy Získat větší koláč zisku Trvat na objektivních kritériích

24 5. Řízení a kontrola prodejní síly
Stanovit pravidla návštěv současných zákazníků např. Podle objemu prodeje Podle ziskovosti Podle konkurence

25 Stanovit pravidla návštěv pro potenciální zákazníky z důvodu:
Tito zákazníci nepřinášejí zatím zisky tzn. že PS by se věnovala jenom současným zákazníkům Kontrola PS Větší při fixní odměně Menší při provizi Předkládány záznamy z návštěv

26 Struktura času PS Cestování – 50% Stravování a odpočinek
Čekání – u zákazníka než ho přijme Vlastní jednání (face to face) – 25%

27 Hodnocení prodejní síly
Na základě informací: Zprávy z návštěv – informují o činnosti prodejce, postavení u zákazníků, Dopisy zákazníků – stížnosti, pochvaly Dotazováním zákazníků Osobním pozorováním PS

28 Hodnocení výkonů PS Porovnávání současného a minulého prodeje
Vzájemné porovnávání prodejců Hodnocení spokojenosti zákazníků Kvalitativní hodnocení PS Znalosti firmy Znalosti konkurence Prezentace Průměrné náklady návštěv atd.

29 Odměňování prodejní síly
Fixní + odměny Provize


Stáhnout ppt "ŘÍZENÍ PRODEJNÍ SÍLY Prodejní síla Úkoly prodejní síly"

Podobné prezentace


Reklamy Google