Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 tel.: 222 321 793

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 tel.: 222 321 793"— Transkript prezentace:

1 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 tel.: 222 321 793 e-mail: szsavzs@szspraha1.cz http://www.szspraha1.cz IČO: 00638749

2 Nabízené obory vzdělání na VOŠ: Diplomovaná dentální hygienistka – přijímáme 1 studijní skupinu, tj. 22 studentů Diplomovaný farmaceutický asistent – přijímáme 2 studijní skupiny, tj. 60 studentů Diplomovaný oční optik (bez získání způsobilosti zdravotnického pracovníka) – přijímáme 1 studijní skupinu, tj. 24 studentů Diplomovaný zdravotní laborant – přijímáme 1 studijní skupinu, tj. 30 studentů Diplomovaný zubní technik – přijímáme 1 studijní skupinu, tj. 30 studentů VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

3 VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6 škola s tradicí Oslavy 60. výročí zdravotnické školy v budově školy na Alšově nábřeží Oslavy 130. výročí zahájení stavby budovy školy VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

4 Almanach zachycení historie školy i její budovy i okolí

5 Diplomovaný zdravotní laborant 53-43-N/2 pro 1. ročník ve školním roce 2010-2011 přijímáme 1 studijní skupinu tj. 30 studentů VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

6 Organizace výuky  tříleté denní studium (student může žádat ze závažných důvodů ředitele školy o udělení individuálního studijního plánu)  zakončené absolutoriem + obhajoba absolventské práce  praktická výuka v laboratořích školy a na smluvních pracovištích VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

7 Profil absolventa Absolvent je vyškolen pro práci samostatného zdravotního laboranta. Studiem je připraven pro následující činnosti: praktické provádění odběrů - včetně odběrů ze žíly; samostatné zpracování vzorků a následné vyhodnocení získaných hodnot a výsledků včetně screeningu; samostatná základní údržba laboratorní přístrojů a pomůcek. Jazyková znalost odborné terminologie umožňuje absolventovi práci s laboratorními informačními systémy a práci s odbornou literaturou. Absolvent má základní znalosti legislativy oboru a je vybaven i dovednostmi v oblasti komunikace. VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

8 Uplatnění absolventa absolventa Ve zdravotnických zařízeních např. v laboratořích:  klinické biochemie  hematologie  krevní transfuze  histologie  mikrobiologie  imunologie  genetiky  toxikologie  hygieny  soudního lékařství VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

9 Uplatnění absolventa absolventa Kromě laboratoří zdravotnických zařízení může absolvent pracovat :  v laboratořích vědeckých a výzkumných pracovišť  v laboratořích veterinárního lékařství  ve vodohospodářských a potravinářských laboratořích VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

10 Proč si vybrat obor Diplomovaný zdravotní laborant? zajímají Vás přírodní vědy, máte trpělivost a dovedete svědomitě pracovat? obor s dynamickým rozvojem - stále obohacován o nové poznatky z oblasti vědy a medicíny rozhodně se nebudete nudit stále budete poznávat něco nového široké uplatnění na trhu práce VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

11 Odborné předměty studia mimo obecně přírodovědných předmětů získají studenti obecný rozhled v následujících profilových předmětech: KLINICKÁ BIOCHEMIE HEMATOLOGIE IMUNOHEMATOLOGIE HISTOLOGIE MIKROBIOLOGIE GENETIKA IMUNOLOGIE VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

12 Klinická biochemie Charakteristika předmětu: studium fyziologického i patologického metabolismu praktická část - postupy zpracování biologického materiálu (krev, moč, likvor,...) a stanovením látek v něm obsažených VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

13 Mikrobiologie Charakteristika předmětu: teoretická část - zařazení mikroorganismů, jejich patogenita, vlastnosti a možnosti léčby chorob, které mikroorganismy způsobují praktická cvičení - postupy odběru a kvalitativní a kvantitativní laboratorní diagnostika patogenního agens VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

14 Histologie Charakteristika předmětu: teorie - přehled a znalosti o mikroskopické a submikroskopické stavbě tkání a buněk praktická část - zpracování materiálu pro histologické vyšetření (postupy od zpracování odebraného materiálu až ke zhotovení a vyhodnocení histologického barveného preparátu) VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

15 Hematologie Imunohematologie Charakteristika předmětů: teoretické znalosti z oboru klinické hematologie a krevní transfuze (imunohematologie) praktická cvičení - zpracování materiálu a jeho diagnostika, tzn. hodnocení a diagnostiku krevního nátěru, vyšetření krevního obrazu, koagulační vyšetření a vyšetření pro transfuzní službu VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

16 Genetika a genetická cytologie Charakteristika předmětu: teorie - o geneticky podmíněných chorobách, genetice člověka a genetice buněk, genetické aspekty buněčného dělení cvičení - odebírání, zpracování a vyhodnocování genetického materiálu (např. určování karyotypu) VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

17 Imunologie Charakteristika předmětu: teoretická průprava - o široké spektrum otázek: od oplodnění a těhotenství až k problémům stárnutí, od očkování k maligním nádorům, poznatky o patogenezi nejzávažnějších a nejrozšířenějších chorob (bronchiálním astmatu, diabetu, osteoporóze, degenerativních neurologických onemocněních apod.) praktická cvičení - postupy odběru a kvalitativní a kvantitativní laboratorní diagnostika patogenního agens VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

18 Podoba přijímacího řízení  Do prvního ročníku mohou být přijati absolventi středních škol s maturitou, kteří splnili podmínky přijímacího řízení, splňují zdravotní kriteria stanovená vyhláškou MZ ČR.  Pro 1. kolo přijímacího řízení podává uchazeč přihlášku ke vzdělávání ve vyšší odborné škole do 31. května 2010.  Školné činí 3.000,- Kč ročně a je splatné ve dvou splátkách po 1.500,- Kč.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy a na úřední desce školy 30. 6. 2010 v odpoledních hodinách. VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

19 Podoba přijímacího řízení Na přihlášce musí být vyplněny následující údaje: zdravotní způsobilost - včetně údaje o případném očkování proti hepatitidě B s uvedením data poslední dávky vyplněné známky za čtyři roky studia na střední škole, včetně spočítaných průměrů za jednotlivé ročníky, (dle údajů předtištěných na přihlášce) vyplněné datum maturitní zkoušky správnost uvedených údajů bude potvrzena střední školou VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

20 Podoba přijímacího řízení uchazeči, kteří nemají možnost získat potvrzení SŠ, vyplní známky za 1. až 4. ročník (4. ročník - 1. pololetí), včetně průměrů za jednotlivé ročníky a místo potvrzení správnosti uvedených údajů na přihlášce SŠ, připojí svůj podpis a přiloží neověřenou fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ a ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení uchazeči, kteří konají maturitní zkoušku v roce 2010 doručí škole ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení nejpozději do 24. 6. 2010 VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

21 Podoba přijímacího řízení Pokud uchazeč nedodá ověřenou fotokopii maturitního vysvědčení a nedodá přihlášku potvrzenou SŚ s vyplněnými známkami ze 4. ročníku SŠ včetně spočítaných průměrů (1. pololetí) nebo místo potvrzení nedodá fotokopii vysvědčení ze 4. ročníku SŠ, nemůže být jeho přihláška zařazena do vyhodnocení přijímacího řízení, jelikož nelze takovou přihlášku vyhodnotit dle stanovených kritérií pro přijetí ke vzdělávání pro školní rok 2010/2011. Uchazeč v takovém případě nesplní podmínky přijímacího řízení. Kritéria stanovená pro přijímací řízení do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 jsou uvedena na webových stránkách školy. VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

22 Stravování, ubytování Stravování:  školní jídelna Dušní ul., Praha 1  bufet v budově školy  nápojový a potravinový automat Ubytování:  DM Na Třebešíně 2299, Praha 10 (chlapci)  DM Lovosická 42, Praha 9 (dívky)  Katolický domov studujících - DM Černá 14, Praha 1 (dívky) Komplementární vybavení školy:  studovna, knihovna  posilovna, víceúčelové hřiště  vstupní systém do školy, ISIC karty VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

23 Kde lze nalézt další informace? Dny otevřených dveří: 13. 1. 2010, 14. 4. 2010 od 16:00 do 18:00 hod studijní oddělení školy 222 321 793, linka 105 telefon: 222 321 793, linka 105 221 771 105 nebo 221 771 105www.szspraha1.cz VOŠZ a SZŠ, Praha 1, Alšovo nábřeží 6

24 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 tel.: 222 321 793 e-mail: szsavzs@szspraha1.cz http://www.szspraha1.cz IČO: 00638749


Stáhnout ppt "Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola Praha 1, Alšovo nábřeží 6 tel.: 222 321 793"

Podobné prezentace


Reklamy Google