Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"— Transkript prezentace:

1 IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU - 10-10
Anotace Prezentace, která se zabývá skládáním sil opačného směru. Autor Mgr. Michal Gruber Jazyk Čeština Očekávaný výstup Žáci umí vypočítat a skládat výslednici sil. Speciální vzdělávací potřeby Ne Klíčová slova Fyzika, výslednice sil opačného směru Druh učebního materiálu Procvičování Druh interaktivity Kombinace Cílová skupina Žák Stupeň a typ vzdělávání Základní vzdělávání – 2. stupeň Typická věková skupina 12-15 let Celková velikost 1550,6kB/ listopad

2 Jaké síly působí současně na parašutistu při seskoku z letadla a jaký mají směr?
Obr. 1 Působí současně: A) síla gravitační směrem svisle dolů B) odporová síla vzduchu svisle nahoru

3 Jak můžeme tyto síly nahradit jedinou?
Nahradíme je pomocí výslednice sil. Vysvětli pojem výslednice sil? Síla, která má na těleso stejný účinek jako několik současně působících sil. Nalezení výslednice sil se nazývá skládání sil.

4 Skládání sil opačného směru: přetahování družstev o lano
F1 F2 F Dvě síly působící opačným směrem nahradíme jednou silou – výslednicí. Velikost výslednice: F = F1 - F2 ( směr je dán směrem větší síly )

5 Skládání sil opačného směru: parašutista při seskoku z letadla
Působí současně tyto síly: F1 – odporová síla vzduchu F2 – gravitační síla F –výslednice sil Obr. 2

6 Vypočti a graficky znázorni výslednici sil působících na parašutistu?
Obr. 3 Na parašutistu působí výsledná síla 500 N směrem svisle dolů.

7 Dvě družstva se přetahují o bednu. Znázorni výslednici těchto sil ?
F1 = 1100 N – směr vodorovně doleva F2 = 890 N – směr vodorovně doprava F = ? N Obr. 4 Výslednice má velikost 210 N a směr doleva.

8 Na misce sklonných vah je položeno závaží o hmotnosti 450 g
Na misce sklonných vah je položeno závaží o hmotnosti 450 g. Misku táhneme vzhůru silou 3 N. Jakou sílu naměříme na misce sklonných vah? m1= 450 g = 0,45 kg F2= 3 N g=10 N/kg F = ? N F1 = m1.g = ( 0, ) N = 4,5 N F = F1 - F2 F = ( 4,5 - 3 ) N F = 1,5 N Na misce sklonných vah naměříme sílu 1,5 N.

9 Zdroje: Text: KOLÁŘOVÁ, Růžena a Jiří BOHUNĚK.Fyzika pro 7. ročník základní školy. 2. vyd. Praha: Prometheus, c2003, 203s. Učebnice pro základní školy (Prometheus). ISBN BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7. ročník základní školy: studijní část. 2. vyd. Praha: SPN, Učebnice pro základní školy(SPN).ISBN BOHUNĚK, Jiří. Fyzika pro 7. ročník základní školy: pracovní část. 2.vyd. Praha: SPN, Učebnice pro základní školy(SPN).ISBN Vlastní text z archivu autora Obrázky: Obr. 1. – 4 - autor Michal Gruber, říjen 2011

10 Metodický pokyn: Pedagog se řídí pokynu autora v prezentaci. Jednotlivé obrázky a schémata je možné doplnit vhodnými pokusy. Žáci řeší zadané otázky a úlohy nejprve samostatně. Potom společně s pedagogem doplní a ověří správné odpovědi a tím procvičí dané téma.


Stáhnout ppt "IDENTIFIKÁTOR MATERIÁLU: EU"

Podobné prezentace


Reklamy Google