Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt: KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. Průběžné poznatky z terénních šetření.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt: KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. Průběžné poznatky z terénních šetření."— Transkript prezentace:

1 Projekt: KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. Průběžné poznatky z terénních šetření Sdružení EUFC CZ s.r.o a NVF o.p.s Aktivita 05 Praha, 13. 6. 2012

2 Terénní šetření MSP - Aktivita 1.1. Forma : 1.Dotazníkové šetření/online dotazník 2.Kvalitativní šetření face to face zaměřené na design vzorových vzdělávacích modulů Aktivity č. 2.1 a tvorbu scénáře Online dotazník: 1.Pilotáž - 23.4. – 27.4 2.„Ostrá“ verze – 9.5 –do 25.5. Oslovený vzorek: 1.Cca 10,5 tis. MSP 2.Response rate 10 % 3.Sektory (výroba, řemesla, stavebnictví, maloobchod, komunální služby)

3 Terénní šetření – Aktivita 1.1. Předběžné a průběžné poznatky Předběžné poznatky z terénního šetření MSP  Malý zájem o téma DV i o jeho systémové/centrální řešení z hlediska MSP ve vybraných sektorech (problematický segment)  Jedná se zejména o postoje vyššího managementu nebo vlastnické struktury  Nízký zájem samotných zaměstnanců o další zvyšování kvalifikace

4 Terénní šetření – Aktivita 1.1. Předběžné a průběžné poznatky Předběžné poznatky z terénního šetření MSP  Vzdělávací priority – odborné vzdělávání a dovednosti, schopnost rychle se učit a být flexibilní, obchodní a vyjednávací schopnosti, ekonomické schopnosti a dovednosti, management a marketing, komunikace a prezentační (cca 80 %)  Preferované formy vzdělávání - na pracovišti (1) vlastním zaměstnancem, (2) externím lektorem (cca 80 % korelace s potřebou specifického technického vzdělávání)  Učení se z lidmi z jiných spolupracujících firem, dodavatelů, odběratelů - převážně ANO v rovině soft skills, specifické odborné vzdělávání víceméně NEGATIVNĚ v souvislosti s odborným vzděláváním (konkurenceschopnost, přetahování zaměstnanců). Ve větší míře na regionálním než oborovém základě.

5 Terénní šetření – Aktivita 1.1. Předběžné a průběžné poznatky Předběžné poznatky z terénního šetření MSP  Nejmarkantnější bariéry - (1) interní: finance (náklad oproti přínosu), nezastupitelnost; (2) externí: podpora státu, nevhodně navržené programy pro MSP a garance důvěry v poskytovatele, logistika (nad 50 % odpovědí)  Výhody vzdělávání sdružení/klastrů/sítí firem - rozložení nákladů, programy na míru (tlak poptávky), řešení problémů z praxe  Nevýhody – únik know-how  Spolupráci by měla zastřešovat důvěryhodná organizace - hospodářská komora, profesní svaz či oborová asociace (zejména na regionální úrovni), v roli odborného garanta a garanta kvality, popřípadě organizátora.  2/3 respondentů – podpora zaměstnanců formou podílu na financování školení a částečným uvolněním z práce.  Více jak 2/3 respondentů - by uvítali funkční standardizované kvalifikace (garance úrovně a platnosti vůči standardům, zvýšení motivace pracovat na své kvalifikaci)

6 Aktivita 1. 2. Terénní šetření /stakeholders 1.2 Šetření stakeholders Vzorek subjektů, krajů a institucí:  Zvolené kraje: Jihočeský, Moravskoslezský, Plzeňský, Olomoucký a kraj Vysočina  Instituce Kraje: volená krajská zastupitelstva (včetně hejtmana), školské odbory krajských úřadů, krajské pobočky Úřadu práce ČR, krajské pobočky Hospodářské komory ČR, vzdělávací organizace, poradenské firmy a školy, které se podílejí na dalším vzdělávání  Národní úroveň/Praha: Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, Českomoravské konfederace odborových svazů, Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a obchodu, Asociace institucí vzdělávání dospělých

7 Aktivita 1. 2. Terénní šetření /stakeholders 1.2 Šetření stakeholders Semistrukturované rozhovory  Normativní – aktuální stav napříč regiony a stakeholdery (zapojení, výsledky, zkušenosti, vnímání DV jako tématu)  Ovlivnění přístupu do budoucnosti (zlepšení, zvýšení motivace),  Dobrá praxe – zkušenosti v Evropě (síť, propojení se vzdělávací institucí, vnitrofiremní tutoři)

8 Aktivita 1. 2. Terénní šetření /stakeholders Předběžné poznatky  Téma DV důležité avšak ne prioritní - potřeba osvěty a propagace  Nesoulad požadavků trhu práce s kvalitou formálního vzdělávání - DV nástroj na překlenutí tohoto nesouladu  Témata, obsah, potřeby – nutná regionální dimenze  Předpoklady DV - Institucionální rámec: systematizace požadavků na jednotlivé aktéry - stabilizace a vícezdrojovost financí, systematická kooperace aktérů = dlouhodobý rozvoj  Prostředky EU – dvojí efekt !!!! (kvalita/cena vs. dostupnost)  Podniky, zejména MSP ve vybraných sektorech nemají monitoring potřeb zaměstnanců a systém jejich vzdělávání

9 Aktivita 1. 2. Terénní šetření /stakeholders Předběžné poznatky  Podpora DV - informační, poradensko-konzultační, administrativní, především finanční (vícezdrojové financování, daňové úlevy, kupóny na vzdělávání)  Povědomí o NSK a NSP minimální jak u zaměstnavatelů tak i u stakeholderů  Evropské modely spolupráce – většinou zahraniční zkušenosti, v omezené míře i zkušenosti v ČR:  Vnitrofiremní tutoři – praxí u větších podniků, u MSP problém financování  Klastrování za účelem DV – problém konkurence, velký potenciál – závisí na financování, fungující jednotky případů (MSK)  Spolupráce firem a škol – nutná důvěra, relativně rozšířené  ICT – forma e-learningu, rozšířená, levná, ne samospasitelná

10 Aktivita 2.1. Pilotní projekty vzdělávání zaměstnanců MSP  Průběh srpen – listopad 2012, účast min. 200 zaměstnanců MSP, jednodenní  Na základě výsledků šetření a analýz:  Vytipování regionu/ů – 1-2 v rámci šetření stakeholderů  Oslovení relevantního stakeholdera jako „door keepera“, garanta a mediátora pro daný region (např. HK v regionu)  2. vytipování školení pro odborné vzdělávání s regionálním stakeholderem - téma dle vyhodnocení kvalitativního došetřování MSP (pro dotazník nebylo dostatečně průřezové)  Soft – skills: témata v rámci dotazníkového šetření: Time management, Komunikace a prezentace, Obchodní dovednosti, Týmová spolupráce a podniková kultura  Forma: interaktivní s okamžitě využitelnými poznatky, řešení konkrétních pracovních problémů  Formy učení: interaktivní workshop, zkušenostní učení, trénink, diskuse, týmová práce, videotrénink, případová studie (kombinace)  Průběžná korekce a vytvoření modelového projektu s variabilním obsahem

11 Závěr Děkuji za pozornost Sdružení NVF o.p.s. a EUFC CZ s.r.o Tomáš Gago


Stáhnout ppt "Projekt: KONCEPT – Zajištění koncepčního řešení v oblasti podpory vzdělávání zaměstnanců malých a středních podniků. Průběžné poznatky z terénních šetření."

Podobné prezentace


Reklamy Google