Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Uhlí. Původ energie v ČR 1)Zemní plyn 2)Jaderná energie 3)Obnovitelné zdroje 4)Ropa a ropné produkty 5)Uhlí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Uhlí. Původ energie v ČR 1)Zemní plyn 2)Jaderná energie 3)Obnovitelné zdroje 4)Ropa a ropné produkty 5)Uhlí."— Transkript prezentace:

1 Uhlí

2 Původ energie v ČR 1)Zemní plyn 2)Jaderná energie 3)Obnovitelné zdroje 4)Ropa a ropné produkty 5)Uhlí

3 Charakteristika  Tuhé fosilní palivo  Nejpoužívanější ze všech fosilních paliv  Roční světová spotřeba = více než 6 mld tun  75% se spotřebuje při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách  Zbytek: výroba dalších paliv a jiných produktů

4 Jak funguje tepelná elektrárna  Uhlí se rozemele na prášek  Ventilátor dopraví tento prášek spolu se vzduchem k hořákům  V ohništi v kotli uhlí shoří, uvolněné teplo ohřívá vodu v trubkách, čímž vzniká pára o vysokém tlaku a teplotě asi 550°C  Tato pára roztáčí turbínu

5 Jak funguje tepelná elektrárna  Turbína je umístěna na jedné hřídeli s generátorem, ve kterém vzniká elektrický proud  Pára poté přechází do kondenzátoru  V kondenzátoru se pára ochlazuje studenou vodou a kondenzuje zpět na kapalné skupenství

6 Jak funguje tepelná elektrárna  Chladící voda se ochlazuje vzduchem v chladící věži  Při spalování vznikají aerosoly, které se v tzv. Odlučovač i zbavují pevných složek (popílku)  Popílek je splachován vodou do úložiště popílku

7 Jak funguje tepelná elektrárna  Při spalování uhlí vzniká celá řada plynných zplodin  Zplodiny se nejprve v odsiřovači zbavují oxidu siřičitého  Zbylé zplodiny jsou již uvolňovány do atmosféry

8 Zpracování uhlí  Černé uhlí se zpracovává procesem tzv. vysokoteplotní karbonizací  Při tomto procesu se uhlí zahřívá na teplotu až 1100°C  Tímto procesem vzniká: - pevný produkt: koks - kapalný produkt: černouhelný dehet - plynný produkt: svítiplyn

9 Využití koksu  Při výrobě železa a oceli  Palivo s vysokou výhřevností  Výchozí látka pro výrobu tzv. syntézního plynu (obsahuje především CO a H2)  Syntézní plyn se používá při výrobě vodíku, uhlovodíků, methanolu a dalších organických sloučenin

10 Černouhlený dehet  Kapalná směs  Obsahuje zejména aromatické uhlovodíky a fenoly

11 Svítiplyn  Obsahuje velké množství CO  Dříve se používal jako palivo v domácnostech (dnes se používá bezpečnější zemní plyn)  V dnešní době je svítiplyn součástí různých plynných paliv v průmyslu.

12 Zajímavosti  Uhlí je schopno samovznícení  Např. australská Hořící hora (Burning Mountain) je již více než 5000 let hořící podzemní sloj uhlí (dříve se předpokládalo, že se jedná o sopku)


Stáhnout ppt "Uhlí. Původ energie v ČR 1)Zemní plyn 2)Jaderná energie 3)Obnovitelné zdroje 4)Ropa a ropné produkty 5)Uhlí."

Podobné prezentace


Reklamy Google