Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Komunikace Označení materiálu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Komunikace Označení materiálu:"— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Komunikace Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. S3. 819 Datum vytvoření: 1. 9. 2013 Vzdělávací oblast: Psychologie Ročník: Sociální činnost – 3. ročník Název školy: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2

2 Anotace Psychologie.. Učební materiál pro výuku předmětu psychologie. Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti komunikace. Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již probraných témat z oblasti komunikace.

3 Metodické pokyny Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma verbální komunikace. Druhá část DUMu obsahuje osmisměrku. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k výkladu při probírání nové látky na téma verbální komunikace. Druhá část DUMu obsahuje osmisměrku. Ve výuce je možná samostatná i skupinová práce. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor. K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem PowerPoint a dataprojektor.

4 Zdroje 1. NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, 287 s. ISBN 80-200-0690-7. 2. 2. KOPECKÁ, Ilona. Psychologie 2. díl: Učebnice pro obor sociální činnost. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2012. ISBN 978-80-247-3876-5. 3. ZACHAROVÁ, Eva, Jitka ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ. Základy psychologie pro zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 288 s. ISBN 978-802-4740-621. 4. ZACHAROVÁ, Eva, Miroslava HERMANOVÁ a Jaroslava ŠRÁMKOVÁ. Zdravotnická psychologie: teorie a praktická cvičení. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 232 s. ISBN 978-802-4720-685.

5 Zdroje 1. 1. http://pixabay.com/. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/vol%C3%A1n%C3%AD- bun%C4%9Bk-mobiln%C3%AD-telefon-15836/ http://pixabay.com/cs/vol%C3%A1n%C3%AD- bun%C4%9Bk-mobiln%C3%AD-telefon-15836/ 2. 2. http://pixabay.com/. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/obrazovce- podnik%C3%A1n%C3%AD-bun%C4%9Bk-18870/ http://pixabay.com/cs/obrazovce- podnik%C3%A1n%C3%AD-bun%C4%9Bk-18870/ 3. 3. http://pixabay.com/. [online]. [cit. 2013-09-01]. Dostupné z: http://pixabay.com/cs/fouk%C3%A1n%C3%AD- komunikace-po%C4%8D%C3%ADta%C4%8De-15795/

6 Komunikace jako systém znaků Pokud se chceme s někým dorozumět, musíme znát význam znaků, které jsou prostředkem komunikace. Pokud se chceme s někým dorozumět, musíme znát význam znaků, které jsou prostředkem komunikace. Příkladem těchto znaků (symbolů) je např.: národní jazyk, gesta určité kultury (Arabové x Evropané x Japonci), smích nebo pláč, různé symboly. Příkladem těchto znaků (symbolů) je např.: národní jazyk, gesta určité kultury (Arabové x Evropané x Japonci), smích nebo pláč, různé symboly. Komunikace jako druh sociální interakce znamená jednostranné sdělování nebo vzájemnou výměnu informací. Komunikace jako druh sociální interakce znamená jednostranné sdělování nebo vzájemnou výměnu informací. Komunikaci tedy tvoří systém znaků. Tento systém tvoří následující formy komunikace. Komunikaci tedy tvoří systém znaků. Tento systém tvoří následující formy komunikace.

7 Formy komunikace 1. Komunikace verbální □mluvená □psaná 2. Meta komunikace – paralingvistické znaky (hlasové zabarvení, akcent atp.) 3. Nonverbální komunikace □neverbální komunikace □vokalizace – smích a pláč □piktogramy

8 Komunikace verbální Při verbální komunikaci dochází ke sdělování informací pomocí slov. Při verbální komunikaci dochází ke sdělování informací pomocí slov. Řeč má pro člověka řadu funkcí: sděluje myšlenky, přináší nové informace, znalosti, obohacuje fakta. Řeč má pro člověka řadu funkcí: sděluje myšlenky, přináší nové informace, znalosti, obohacuje fakta. Obr. č. 1

9 Verbální komunikace - řeč U řeči můžeme sledovat: obsahovou stránku řeči (co říkáme): význam řeči, správné porozumění slovům obsahovou stránku řeči (co říkáme): význam řeči, správné porozumění slovům neobsahovou – paralingvistickou stránku řeči (jak to říkáme): intenzita hlasu (jak hlasitě mluvíme, co říkáme nahlas), tónová výška hlasu (jak vysoko je hlas položen), barvu hlasu, délku hovoru, zda mluví pouze jedinec nebo více lidí, rychlost řeči, přestávky – členění a pomlky v řeči, klid v průběhu přestávky (někdy může být narušena např. vyslovováním citoslovcí „ehm“, chybami v řeči způsobené přeříkáváním se, koktáním atp.) neobsahovou – paralingvistickou stránku řeči (jak to říkáme): intenzita hlasu (jak hlasitě mluvíme, co říkáme nahlas), tónová výška hlasu (jak vysoko je hlas položen), barvu hlasu, délku hovoru, zda mluví pouze jedinec nebo více lidí, rychlost řeči, přestávky – členění a pomlky v řeči, klid v průběhu přestávky (někdy může být narušena např. vyslovováním citoslovcí „ehm“, chybami v řeči způsobené přeříkáváním se, koktáním atp.)

10 Verbální komunikace - řeč Verbální komunikace může být: 1.Mluvená (rozhovor, výklad učitele, přednáška, diskuse) 2.Mluvenou řeč můžeme dále rozdělit na: vnitřní a vnější 3.Psaná (dopis, e-mail, SMS, Facebook); klade nároky např. i na pravopis a stylistiku) 4.Přímá (přímý kontakt) 5.Zprostředkovaná (nepřímý kontakt) 6.Živá (přímé sdělení mezi sdělujícím a posluchačem) 7.Reprodukovaná (ze záznamu – videonahrávka, diktafon)

11 Psaná komunikace Obr. Č. 2

12 Psaná komunikace Obr. Č. 3

13 Osmisměrka OAKJOVZEMPĚJDL ŘSLOVONIŽSTUVR MELTECAKINUMOK OPČÁRYKAVEMZTO VSYMBOLZÁKHUST UMŠRUMSIPODOZR GSEŽMUKEVPZTYK MELERBRONTORVÉ ZATOŽURSUDTEIC

14 Osmisměrka - legenda ZNAK ZNAK ŘEČ ŘEČ SLOVO SLOVO KOMUNIKACE KOMUNIKACE ŽIVÁ ŽIVÁ SYMBOL SYMBOL SMS SMS DOPIS DOPIS ROZHOVOR ROZHOVOR VERBUM VERBUM

15 Osmisměrka - řešení Z ŘSLOVON Ž R E ECAKINUMOK Č R K V Z SYMBOL Á H M U SIPOD S M V O R


Stáhnout ppt "Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188 Název projektu: Moderní škola Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D. Název materiálu: Komunikace Označení materiálu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google