Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RŮSTOVÁ SKUPINA NA SOU KOPŘIVNICE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RŮSTOVÁ SKUPINA NA SOU KOPŘIVNICE."— Transkript prezentace:

1 RŮSTOVÁ SKUPINA NA SOU KOPŘIVNICE

2 1. JAK ? 2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU NA SOU 3. PROČ REALIZOVAT RŮSTOVKU NA ŠKOLE ? 4. CO JE RŮSTOVÁ SKUPINA? 5. KDO, KDE A PRO KOHO ?

3 POJĎME SI TO VYZKOUŠET !!! Čeká vás řemeslná dílna !
ochutnávka aktivit: - portrét - třídní křížovka

4 2. POPIS SOUČASNÉHO STAVU NA SOU
SOU je součástí VOŠ, SOŠ a SOU. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu žáků přednostně navštěvujících tuto součást integrované školy. Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje SOU 500 žáků ve věku 15 – 19 let. V loňském školním roce bylo uděleno celkem 53 důtek třídního učitele a mistra odborného výcviku, 20 důtek ředitele školy a 17 podmínečných vyloučení. Z této statistiky je zřejmé, že prvky persekuce převládají nad prevencí.

5 3. PROČ ? Řada žáků vykazuje obtížnou zvladatelnost během výuky, vážné porušování a nerespektování pravidel školního řádu a obecně uznávaných etických norem. Nezanedbatelná část žáků je diagnostikována v pedagogicko psychologických poradnách. Školní instituce řeší problémové chování žáků stupňovaným kázeňským opatřením, které má na nápravu jejich chování jen mizivý dopad a mnohdy negativní chování ještě vystupňuje. Jedná se spíše o oblast persekuce než prevence, která je v praxi silně potlačována. Zcela úplně se opomíjí možný pozitivní vliv vrstevnické skupiny, jenž je nedílnou součástí socializačního procesu. dále

6 Přímou, intervenční práci s žáky, jejichž chování se jeví jako problémové, uskutečňujeme formou individuálních konzultací žáků s třídním učitelem, metodikem prevence rizikového chování, s výchovným poradcem a školním psychologem, ale bohužel až v době, kdy problém již nastal. Řešením tohoto nedostatku by mohl být i předkládaný projekt na realizaci pravidelně opakujících se schůzek školního psychologa a školního metodika prevence rizikového chování a oslovených žáků v otevřené vrstevnické skupině. dále

7 - podchycení problémového jedince
Idea programu spočívá v myšlence, že adolescent lépe přijímá názor od vrstevníků než od autority. Vliv vrstevnické skupiny je pro změnu v chování mnohdy důležitější než individuální práce s ním. Při práci ve vrstevnické skupině vytěžíme ze vztahových problémů vzniklých ve skupině, z toho, že dojde k pojmenování a zviditelnění negativních projevů jednotlivých členů a z možnosti podpoření zdravých a společensky žádoucích názorů. Skupina může pomoci jednotlivcům vyrovnávat se s osobními problémy a činit rozhodnutí o tom, jak povedou svůj život. Cíle skupiny: - podchycení problémového jedince - práce s potenciálně problematickými klienty pro společnost - pomoc a ulehčení škole s výchovnou stránkou vzdělávacího procesu - prevence rizikového chování na škole. zpět

8 4. CO JE VRSTEVNICKÁ SKUPINA ?
Otevřená růstová skupina 8 – 15 adolescentů ve věku 15 – 19 let. Pravidla skupiny: - dobrovolnost, soustavnost, otevřenost, zachování diskrétnosti - spolupráce s rodiči - spolupráce s odborníky. Náplň tvoří tematicky zaměřené bloky na osobnostní a sociální výchovu: - lidské potřeby a vlastní chování - sebeúcta - účinná komunikace - řešení konfliktů - zvládání zátěže, stresu - zvládání agrese - vytváření zdravých vztahů - nácvik relaxace

9 5. KDO, KDE A PRO KOHO ? Výběr žáků dle tohoto klíče:
- diagnostikovaní žáci s vývojovou poruchou ADHD a ADD (doporučení z PPP, doporučení výchovným poradcem) - žáci, u nichž se projevila jakákoliv forma rizikového chování (doporučení třídním učitelem, žáci, kteří se účastnili individuálních intervenčních konzultací u metodika prevence, výchovného poradce, školního psychologa) - snaživí, komunikativní žáci, kteří se „nabalují“ na dospělou autoritu. Skupina je vedena školní psycholožkou PhDr. Stanislavou Podžornou a školní metodičkou prevence rizikového chování Mgr. Jana Sykalovou. dále

10 Pravidelná setkávání vrstevnické skupiny probíhají v relaxační místnosti v přilehlé budově školy SOU na sportovní hale. Místnost bez školních lavic a bez školního zvonění poskytuje žákům určité soukromí a snáze u nich navodí atmosféru uvolnění a bezpečí, atmosféru bez stresů a negativních prožitků běžného školního dne. dále

11 Prosíme, vyjádřete svůj souhlas na přiložené návratce.
Souhlas rodičů Vážení rodiče, dovolujeme si Vás oslovit jménem naší školy s nabídkou k zapojení vašeho syna/vaší dcery do „Klubu sociálních dovedností“. Činnost klubu bude zaměřena na rozvoj sociálních dovedností, jako jsou např. komunikace, spolupráce, zodpovědnost, dovednost relaxace a další. Program bude veden zážitkovou formou. Odborně jej povede školní psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná a školní metodička prevence rizikového chování Mgr. Jana Sykalová. Prosíme, vyjádřete svůj souhlas na přiložené návratce. návratka Souhlasím, aby můj syn/má dcera, žák/žákyně třídy pravidelně navštěvoval/a „Klub sociálních dovedností“, který bude probíhat jednou za čtrnáct dnů v úterý od 14:45 do 16:15 hodin v prostorách školní sportovní haly. Bližší informace na tel.: Mgr. Jana Sykalová PhDr. Stanislava Podžorná podpis zákonného zástupce zpět


Stáhnout ppt "RŮSTOVÁ SKUPINA NA SOU KOPŘIVNICE."

Podobné prezentace


Reklamy Google