Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického."— Transkript prezentace:

1 Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického v Brně CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 PROJEKT SPOLUFINANCOVANÝ EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Doba řešení: 1.7.2006 až 30.6.2008 (24 měsíců) Projekt byl získán v rámci druhé výzvy operačního programu Rozvoje lidských zdrojů, opatření Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje, grantového schématu Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje

2 Stěžejním cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci akreditovaného magisterského studijního programu Ekonomika a management a v něm zařazených oborů Řízení a ekonomika podniku a Podnikové finance a obchod (v prezenční, kombinované formě studia i v programu celoživotního vzdělávání) na základě požadavků OP RZL. Cíle projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284

3 Svým zaměřením se projekt stává nedílnou součástí aktivní politiky trhu práce jako stálá podpora vývoje terciárního vzdělávání na vysokých školách. Za tímto účelem je nutné se věnovat zlepšení kvalitativního vývoje studijního programu a v něm zařazených oborů po obsahové i formální stránce a umožnit studentům dík modulovému uspořádání studovat postupně jednotlivé moduly s možností kdykoli pokračovat v dalším studiu. Cíle projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284

4 Projekt posílí spolupráci Fakulty podnikatelské s organizacemi zaměstnavatelů a odbornými pracovišti (např. formou partnerství v rámci projektu) při realizaci praktické části studijního programu. Předpokládá se tím snížení počtu vysokoškolsky vzdělaných osob, které jsou po skončení studia jen velmi obtížně uplatnitelné na trhu práce. Dílčím cílem projektu je také zvýšení úrovně odborné připravenosti vysokoškolských pedagogů (z oblasti pedagogiky, metodiky jednotlivých předmětů, vědy, výzkumu a vývoje). Tím se zvýší úroveň vzdělávání a připravenosti absolventů na českém i mezinárodním trhu práce a umožní absolventům další vzdělávání pro zvyšování kvalifikace nebo získat novou kvalifikaci v rámci programů celoživotního vzdělávání. Nedílnou součástí změn studijního programu je rovněž zavedení kreditního systému (ECTS), vyjádření studijní zátěže, která je základem pro lepší srovnání náročnosti jednotlivých oborů ve studijním programu Ekonomika a management nejen na tuzemských a zahraničních vysokých školách, ale také při uplatnění na trhu práce. Cíle projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284

5 Tým řešitelů Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 Fakulta podnikatelská VUT v BrněFunkce Doc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.DGarant projektu, vedoucí projektu studijního oboru Podnikové finance a obchod, garant předmětu PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.Vedoucí projektu studijního oboru Řízení a ekonomika podniku, garant předmětu Prof. Ing. Petr Němeček, DrSc.Koordinátor, garant předmětu Ing. Jiří PetrášMetodik Doc. Ing. Miloš Koch, CSc.Specialista IS/IT, garant předmětu Ing. Tomáš MeluzínAdministrativní pracovník Ing. Romáš HeráleckýAdministrativní pracovník Ing. Robert Zich, PhD.Administrativní pracovník, garant předmětu Doc. Ing. Maria Režňáková, CSc.Garant předmětu Prof. Ing. Marie Jurová, CSc.Garant předmětu Doc. Ing. František Bartes, CSc.Garant předmětu Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBAGarant předmětu Prof. Ing. Karel Rais, CSc.Garant předmětu Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc.Garant předmětu Ing. Václav ZemanGarant předmětu Doc. Ing. Jan Solař, CSc.Garant předmětu Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc.Garant předmětu Dva pracovníci ekonomického oddělení FPPomocní pracovníci

6 Partneři projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 Úřad práce Brno-město Funkce Ing. Petr Bajer, CSc.Partner Obchodní a hospodářská komora Brno Funkce Ing. Jiří Uklein, Ph.D.Partner

7 Obsah projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 INOVOVANÉ OBORYSTUDIJNÍ PROGRAM Podnikové finance a obchodEkonomika a management Řízení a ekonomika podnikuEkonomika a management INOVOVANÉ PŘEDMĚTY Podnikový managementManagement informačních systémů FinanceŘízení výroby Obchodní logistikaInovace v podniku Environmentální managementStrategický management Obchodní podnikáníSpolečenský styk a etika Risk managementMarketingové aplikace Elektronický obchodBankovnictví Rozbor výkonnosti firmyControling Praktikum na PC z nákladového managementu

8 Harmonogram projektu Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 ZAHÁJENÍ PROJEKTUUKONČENÍ PROJEKTU 1. 7. 200630. 6. 2008 Doba řešení projektu: 24 měsíců Aktivita2006 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Třídění a vyhodnocení získaných informací Příprava a tvorba návrhu Implementace návrhu Publicita, administrativa a řízení projektu Aktivita2006 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Třídění a vyhodnocení získaných informací Příprava a tvorba návrhu Implementace návrhu Publicita, administrativa a řízení projektu Aktivita2006 IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Třídění a vyhodnocení získaných informací Příprava a tvorba návrhu Implementace návrhu Publicita, administrativa a řízení projektu

9 Kontakty Projekt ESF CZ.04.1.03/3.2.15.2/0284 Kontaktní osobaDoc. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Telefon:+420 541 142 607 E-mail:kocmanova@fbm.vutbr.cz Instituce:Fakulta podnikatelská VUT v Brně Kolejní 2906/4, 612 00 Brno www.fbm.vutbr.cz Web projektuwww.esf-fp.cz


Stáhnout ppt "Zkvalitnění vzdělávání a zvyšování kompetence manažerů v rámci studijního programu Ekonomika a management na Fakultě podnikatelské Vysokého učení technického."

Podobné prezentace


Reklamy Google