Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v budovách a zařízeních SEAP Rokycany s.r.o. EKIS-ČEA Ing.Vlastimil Brada,CSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v budovách a zařízeních SEAP Rokycany s.r.o. EKIS-ČEA Ing.Vlastimil Brada,CSc."— Transkript prezentace:

1 Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v budovách a zařízeních SEAP Rokycany s.r.o. EKIS-ČEA Ing.Vlastimil Brada,CSc.

2 Klasifikace obnovitelných zdrojů energie pro ELEKTŘINU  vyhl. 214/2001 Sb - pro výrobu elektřiny  vodní energie do 10 MWe  sluneční energie  větrná energie  geotermální energie  biomasa do 5 MWe  bioplyn  palivové články

3 Klasifikace obnovitelných zdrojů energie pro TEPLO  vyhl. 214/2001 Sb - pro výrobu tepla  sluneční energie  větrná energie  geotermální energie  biomasa do 20 MWt  bioplyn  palivové články

4 Změna pohledu na OZ  zvýšení ceny energií  nová moderní zařízení v široké nabídce  snižující se cena zařízení pro OZ  výhodná investice  změny ekologického myšlení

5 Hlediska pro posouzení využití OZ  novostavba či rekonstrukce,  poloha budovy,  druh a množství odpadní energie a jejich časová produkce,  možnosti a dimenze napojení na klasické energie,  objem potřebné energie, její druhy a časové rozložení,  ceny energií v místě budovy při potřebném množství,  způsob využití objektu a perspektiva užívání.

6 Možnosti k využití OZ  tepelná čerpadla ( princip voda/voda, země/voda, vzduch/voda…)  sluneční kolektory ( teplovodní, teplovzdušné)  spalování biomasy (dřevní štěpka, obilná sláma, pelety..)  solární elektrické články  malé vodní elektrárny (do 10 MWe)  větrné elektrárny  spalování bioplynu

7 Aplikace tepelných čerpadel  posoudit vhodnost aplikace pro konkrétní případ  preference nízkoteplotních systémů  je možné uspořit až 75% energie pro vytápění  správné dimenzování (cca 70% tepelných ztrát)  pro TUV je potřeba dohřev  posoudit návratnost v závislosti na ceně investice  je vhodné využít dotace

8 Parametry pro tepelná čerpadla A. Státní program na podporu úspor energie  požadované parametry tepelného čerpadla  země-voda 0°C/35°C..topný faktor > 3,9  voda-voda 10°C/35°C..topný faktor > 4,8  vzduch-voda 7°C/35°C..topný faktor >3,9 B. Státní program SFŽP lokální tepelná čerpadla

9 Příklady aplikací TČ  v blízkosti vodních toků s nezamrzající částí  u zemědělských výrobních zařízení  místo s vysokou podzemní vodou – princip dvou studní  odpadní teplo z technologií  v místech s možností hlubinných vrtů (100-150 m)

10 Využití energie slunce  získání tepla – teplovodní kolektory  vytápění  ohřev TUV  bazény  získání elektřiny – malé zdroje s nízkým napětím

11 Intenzita slunečního záření

12 Parametry pro sluneční kolektory  optická účinnost 80% při klidové teplotě min.115°C a teplotě vzduchu 25°C  regulace odvodu tepla  doba využití – pro celoroční provoz sklon 45°

13 Využití biomasy  složité palivo mnoha druhů –hmota organického původu  dřevo z lesní produkce a dřevní odpad  sláma  rychle rostoucí energetické plodiny  místo s vysokou podzemní vodou – princip dvou studní

14 Využití biomasy  suché procesy (termochemická přeměna) - spalování a zplynování  mokré procesy (biochemická přeměna) - produkce etanonlu a bioplynu

15 Možnosti využití biomasy

16 Využití biomasy v domech  spalování v poloautomatických kotlích - zplyňování  široký sortiment moderních kotlů  možnost automatické regulace  výroba komfortního paliva – pelety, dřevěné brikety

17 Srovnání cen energií Srovnání cen paliv a energií pro domácnosti se spotřebou tepla 100GJ Druh paliva (energie) Cena vč. dopravy a DPH HÚčinnSpotřeba Konečná cena Roční cena Kč/GJ h.uhlí1750Kč/t17,4MJ/kg0,668,71t100,5715 239 Kč brikety3450Kč/t23,4MJ/kg0,676,38t147,4422 005 Kč zem.plyn6,71Kč/m334,05MJ/m30,883337,34m3197,0325 258 Kč tepelné čerpadlo +el. (D56)1,37Kč/kWh3,6MJ/kWh3,813450,29kWh381,7124 459 Kč el.akumulační (D25)1,00Kč/kWh3,6MJ/kWh0,9928058,36kWh277,7830 434 Kč štěpka do 20% vlhk.2560,00Kč/t11,5MJ/kg0,6712,98t222,6133 225 Kč koks6420Kč/t27,3MJ/kg0,695,31t235,1634 082 Kč dřevěné pelety3800,00Kč/t14MJ/kg0,6710,66t271,4340 512 Kč CZT průměr410Kč/GJ1GJ/GJ1100,00GJ410,0041 000 Kč LTO (0,2%síry)18,07Kč/kg42MJ/kg0,852801,12kg430,2950 623 Kč elektřina přímotop (d45)1,61Kč/kWh3,6MJ/kWh0,9928058,36kWh446,7651 103 Kč Propan22,50Kč/kg46MJ/kg0,882470,36kg489,1355 583 Kč

18 Srovnání cen energií

19 Vytápění včetně investice a provozu Druh paliva (energie)cena paliva cena zařízení ostatní roční provozní náklady životnost - odpis Roční náklady na vytápění Cena GJ Kč/rokKčKč/rokrokyKčKč/GJ h.uhlí15 23970 00016800840 789408 brikety22 00570 00016800847 555476 tepelné čerpadlo +el. (D56)24 459250 00060001251 292513 zem.plyn25 25880 00060001237 924379 el.akumulční (D25)30 434120 00020001242 434424 štěpka do 20% vlhk.33 225110 00022800869 775698 koks34 08270 00016800859 632596 dřevěné pelety40 512100 00016800869 812698 CZT průměr41 00050 00001544 333443 LTO (0,2%síry)50 623120 00080001268 623686 elektřina přímotop (d45)51 10350 00001255 270553 Propan55 583150 00080001276 083761

20 Srovnání cen vytápění včetně investice a provozu

21 Využití energie větru  větrné elektrárny  lokality s průměrnou rychlostí nad 4,8m/s  ostrovní zdroj elektřiny – nízké napětí  malé doplňkové zdroje  energetické zařízení pro dodávky do sítě

22 Využití energie vody  výroba elektřiny  závislost na vhodné lokalitě, spádu, průtoku  nutné posouzení ekonomické výhodnosti  minielektrárny do 100 kWe  závodní, obecní do 1 MWe  průmyslové do 10MWe

23 Obnovitelné energie pro úsporné domy  v ČR neexistuje zákonný pojem  kritéria stanovují Programy ČEA  při hodnocení se vychází z ČSN 73 0540 a vyhl. 291/01Sb.  qcred< qcredN doporučené dle ČSN

24 Bezplatné energetické poradenství EKIS-ČEA SEAP Rokycany s.r.o. Po- Pá 9.00 - 17.00 hod. tel. 371 746 011 www.seap.cz


Stáhnout ppt "Možnosti využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v budovách a zařízeních SEAP Rokycany s.r.o. EKIS-ČEA Ing.Vlastimil Brada,CSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google