Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc."— Transkript prezentace:

1 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. muzik.jaroslav@ujak.cz

2 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Hlavní vlivy působící na rozvoj profesního vzdělávání dospělých A.Změna společenského systému sociální revolucí, B.Přechod mírové výroby na válečné hospodářství, C.Prudký rozvoj průmyslové výroby v poválečném období, D.Informační exploze E.Rozvoj mikroekonomické sféry, F. Rozvoj řídících procesů.

3 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Systémová krize 80. let Americký model Všeobecně přijímané údaje hovoří o tom, že v USA je 27 milionů negramotných a dalších 20-40 milionů pologramotných lidí. Ve Filadelfii byla v roce 1991 shledána celá čtvrtina obyvatelstva nanejvýše na úrovni pologramotnosti. Západní Evropa Celé 4 miliony obyvatel v zemích EU jsou negramotní, dalších 8-12 milionů pologramotných. SSSR Zlikvidoval negramotnost ve 30 letech...- Pramen - Durman K.: Útěk od praporů

4 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Měření lidského kapitálu I Mezinárodní organizace pro hodnocení výsledků ve vzdělávání (IEA) - šetření IMSS - International Mathematise and Science Study (mezinárodní výzkum matematického a přírodovědného vzdělání) ZŠ, SŠ testy dotazníky (názory, zkušenosti, zázemí) pro žáky i učitele probíhá opakovaně IMSS - R Videostudy (výzkum výukových metod v matematice a přírodovědných předmětech pomocí videozáznamu videozáznamy z náhodně vybraných hodin v 8. ročnících ZS hodnocení odlišností v použití výukových metod

5 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Měření lidského kapitálu II CES - Civic Education Study (mezinárodní výzkum občanské výchovy) testy a dotazníky pro žáky dotazníky pro učitele a ředitele škol ověření znalostí žáků o fungování demokracie a lidských právech ITES - Information Technology in Education Study (mezinárodní výzkum informačních technologií ve vzdělávání) dotazníky pro učitele a koordináty vybavení ZŠ i SŠ výpočetní technikou zkoumá vybavenost škol, postoje a znalosti žáků v této oblasti probíhá opakovaně

6 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Měření lidského kapitálu III Organizace pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (OECD) PISA - Programme por Producing Indicators on Student Achievement zkoumání úrovně znalostí 15-ti letých žáků v matematice, přírodovědných předmětech a čtenářské gramotnosti mezipředmětové dovednosti srovnání výsledků s investicemi do vzdělávání na 1 žáka v přepočtu parity kupní síly v USD

7 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOFOEDOVA ŠKOLA I založil ji v roce 1928 v Dánsku v Kodani HANS KRISTIÁN KOFOED, veřejný činitel Není klasickou vzdělávací institucí, realizuje komplexní pomoc nezaměstnaným a lidem s nejrůznějšími problémy. Od státních aktivit se liší tím, že do rekvalifikačních kurzů přijímá i ty lidi, kteří již na rekvalifikaci nemají nárok. Cílem školy je resocializace žáků, sociální pomoc je spojena se vzděláváním, které představuje východisko ze složitých životních situací.

8 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. KOFOEDOVA ŠKOLA II Cíl školy není maximalistický - pokud se žák nedostal zpět do pracovního procesu, nevadí, je dále závislý na sociální pomoci. Za úspěch se považuje skutečnost, že zvládl samostatně řídit svůj život. Vybavení školy je velmi komplexní (učebny, dílny, knihovny, lázně, jídelna, prádelna, ubytovna, protialkoholní léčebna apod.). Žák se musí vzdělávat a souběžně i pracovat, aby si vydělal na ubytování, jídlo apod. Financování je vícezdrojové, 15 % jde z výnosů z vlastní činnosti.

9 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vzdělávací kurzy I Nejen jazyky se lze naučit v kurzech. Firmy a vzdělávací instituty nabízejí zlepšení i jiných dovedností, jako je například jednání s lidmi. Řada z nich umožňuje nejen pomaturitní studium cizích jazyků, ale i přípravu na přijímací zkoušky na vysokou školu právnického, ekonomického, lékařského či humanitního zaměření.

10 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vzdělávací kurzy II Účetní kurzy Většina kurzů se zaměřuje na daňovou evidenci (dříve jednoduché účetnictví) a účetnictví (dříve podvojné účetnictví) Kurzy mohou být zaměřeny více specificky, například na mzdové účetnictví či na základní informace z oboru, určené pro živnostníky či podnikatele. Motivační kurzy Jejich náplň je různorodá, týká se osobních dovedností, seberozvoje i sebeprezentace.

11 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vzdělávací kurzy III Kurzy administrativních dovedností Určeny sekretářkám, asistentkám, office manažerkám Zaměřeny na zlepšení organizace práce a samostatné vedení sekretariátu. Kurzy pro manažery Zaměřeny na vedení lidí a jejich motivaci, budování týmu, týmovou práci či vedení porad Svým obsahem se částečně překrývají s kurzy pro personalisty, které se zaměřují na vedení výběrových a náborových řízení a pohovorů

12 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vzdělávací kurzy IV Komunikační kurzy Seznamují se základními principy a technikami komunikace (asertivním jednáním), i té neverbální, učí jak hovořit s různými typy partnerů (i s médii a veřejností) Mohou se zaměřovat na komunikaci krizovou,konfliktní, se zahraničím i na písemný projev

13 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Vzdělávací kurzy IV Kurzy obchodních dovedností Částečně se překrývají s komunikačními kurzy Zabývají se psychologií prodeje a zákazníka, seznamují s prodejními styly Učí navazování vztahu se zákazníkem, kladení otázek a naslouchání, vyvolávání zákazníkových potřeb, vyjednávání, řešení námitek Zaměřuje se i na prodej po telefonu

14 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Kategorie pro certifikaci účetních (pramen : Svaz účetních) 1. Stupeň - Účetní asistent 2. Stupeň – Bilanční účetní 3.Stupeň - Účetní expert Právo IPrávo IIMezinárodní účetní standardy a konsolidace EkonomikaFinanceFinanční strategie Daně IDaně IIFinanční analýza Účetnictví IÚčetnictví IIAuditing Informační technologie a kvantitativní metody Informační technologie a řízení Manažerské účetnictví

15 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklad z podnikatelského prostředí I Dr. August Oetker (1862-1918) = lékárník z německého Bielenfeldu = vystudoval přírodní vědy a filozofii = založil dnes více než 100 let prosperující firmu na výrobu prášků do pečiva, pudinků a dalších polotovarů pro domácí pečení a zavařování KVALITA JE TEN NEJLEPŠÍ RECEPT MODERNÍ TECHNOLOGIE VÝROBY A DESIGN

16 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklad z podnikatelského prostředí II Dr. August Oetker (1862-1918) reklamní sešity „Almanach pro nemocné (testoval prášek do pečiva) kuchařky, sešity pro pečení byly psány jednoduše a srozumitelně veletrhy a výstavy 20. léta osvětové akce na vesnicích, přednášky, kurzy domácího pečení

17 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklad z makroekonomického prostředí V listopadu 1997 se vláda České republiky ucházela o investici největší automobilky na světě General Motors (GM) v.hodnotě 14 miliard Kč. Vláda se ve své nabídce snažila americkému investorovi vytvořit nadstandardní podmínky. Mimo jiné nabídla 140 miliónů Kč bezúročné půjčky určené na školení a rekvalifikaci pracovníků na dobu 5 let. Při splnění další podmínky t.j. zajištění zaměstnání 400 lidí na toto období by tato půjčka byla převedena na dotaci.

18 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady vlivu vzdělávání na společenský a hospodářský rozvoj I Zneužívání podnikového vzdělávání k daňovým účelům, korupci, ovládání myšlení a chování lidí. Vliv vzdělávání na obchodní zakázky. Příklad Pandury Steyer 107ks. 14,4 mld. Kč. Školení 850 mil. Kč.

19 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Příklady vlivu vzdělávání na společenský a hospodářský rozvoj II Katastrofa letadla s hokejisty Jaroslavle(2011) stav ve výcviku pilotů Pletichy v obchodní soutěži IBP, kurzy čkolení řidičů vysokozdvižných vozíků a zkoušky

20 Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. Role státu v profesním vzdělávání dospělých Tržní prostředí Centralistická role Bez státních zásahů. Vzdělávací instituce v tržní konkurenci. Vzdělávání = zisk. Stát přebírá odpovědnost za vzdělávání dospělých: funkce strategická a koncepční systémotvorná funkce funkce analytická a informační(propagační) obecná garance kvality Centrální řízení vzdělávací sféry Státní vzdělávací programy a aktivity Státní a státem zřizované vzdělávací instituce


Stáhnout ppt "Create think tank! Doc. PhDr. Jaroslav Mužík DrSc. DALŠÍ PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Doc.PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc."

Podobné prezentace


Reklamy Google