Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk Novák Tematický celek Finanční gramotnost – finanční matematika Ročník 1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání Datum tvorby 14.9.2013 Anotace V Prezentaci jsou uvedeny definice vztahující se k základním termínům z finanční matematiky, zaměřené především na jednoduché a složené úročení. Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2

3 Definice peněz a) Hotovost a papírové peníze b) Prost ř edek sm ě ny, který je všeobecn ě p ř ijímán k placení za výrobky a služby c) Vše vhodné k placení

4 Co není základní funkcí peněz a) Tv ů rce zisku b) Uchovatel hodnot c) Zú č tovací jednotka d) Prost ř edník sm ě ny

5 Čím jsou kryty peníze a) Do roku 1976 byly kryty zlatem b) Slibem vlády a prezidenta republiky c) Výkonem NH, zárukou státu

6 Která banka má monopol na emisi peněz a) Komer č ní banka a.s b) Č eská národní banka c) Evropská banka pro obnovu a rozvoj d) Č eská spo ř itelna a.s.

7 Kdo stojí v čele ČNB a kým je jmenován a) Prezident, jmenovaný p ř edstavenstvem b) Guvernér, jmenovaný prezidentem republiky c) Guvernér, bankovní rada jmenovaní vládou d) Ř editel, jmenovaný vládou

8 Definujte pojem bankovní zisk a) Výnos z podnikatelské č innosti banky b) Rozdíl úro č ení úv ě r ů na jedné stran ě a úro č ení vklad ů na druhé stran ě c) Hlavní cíl č innosti banky

9 Která instituce denně vydává kurzovní lístek a) Č eský statistický ú ř ad b) Č NB c) BCP, a.s., Praha

10 Co je to bárterový obchod a) Vzájemná sm ě na zboží v rámci zahrani č ního obchodu b) Platba na protiú č et c) Obdoba naturální sm ě ny

11 Co je to deflace a) Zvyšování hodnoty pen ě z b) Makroekonomický ukazatel c) Opak inflace

12 Co je v praxi častější, deflace nebo inflace a) Inflace b) Deflace c) Oba jevy se projevují stejn ě

13 Jednoduché úrokování příklad Na vkladní knížce, která byla zřízena 4. května 2012 na roční úrok 9 % bylo 31. prosince částka 16 948. Kolik byla původní jistina? řešení V našem případě je i = 0,09, t = 236, K 1 = 16 948 Kč Výše původní jistiny byla 16 003,78 Kč.

14 příklad Půjčka i s ročními úroky ve výši 12 % byla splacena po 327 dnech. Kolik činily vlastní úroky ? řešení V našem případě úloha nemá řešení pro nedostatek údajů.

15 příklad Pan Novinka si půjčil 21. ledna 2012 180 000.- Kč při roční úrokové míře12 %. Který den musel zaplatit dluh, jestliže s bankou se vyrovnal částkou 195 000.- Kč. řešení V našem případě je i = 0,12, t = ?, K 0 = 180 000Kč, K 1 = 195 000Kč Celkově se jednalo o 250 dní, tzn. že veškeré dluhy musel s bankou vyrovnat 1. října 2012.

16 příklad Paní Mrázková si půjčila 1. března 2012 částku 400 000.- Kč v bance na 12 % roční úvěr. 1.srpna 2012 splatila 50 000.- Kč a 1. října dalších 50 000.- Kč. Kolik dlužila bance 1. ledna 2013? řešení určení počtu dní půjčky do první splátky 150 dní Výše úroku činí 20 000 Kč, tzn., že podnikatel musí zaplatit dluh 420 000Kč, ale zaplatil pouze 50 000 Kč, tzn. že dluh má 370 000 Kč. určení počtu dní druhého období 60 dní určení počtu dní třetího období 90 dní Výše úroku činí 7400Kč, tzn., že podnikatel musí zaplatit dluh 377 400Kč, ale zaplatil pouze 50 000 Kč, tzn. že dluh má 327 400 Kč. Výše úroku činí 9 822 Kč, tzn., že podnikatel musí zaplatit dluh 337 222 Kč přesně 1. ledna 2013.

17 SLOŽENÉ úrokování Složené úrokování je takové úrokování, kdy úroková doba je rovna aspoň dvěma celým úrokovacím obdobím. Nejdříve vypočítáme příklad na složené úrokování za pomoci našich znalostí jednoduchého úrokování.

18 příklad Pan Pavel si uložil na vkladní knížku do banky částku 12 000.- Kč s roční úrokovou mírou ve výši 5 %. Kolik Kč bude mít na knížce za tři roky? řešení l. fáze – kolik bude mít na knížce po roce 2. fáze – kolik bude mít na knížce po dvou letech 3. fáze – kolik bude mít na knížce po třech letech

19 příklad Pan Pavel si uložil na vkladní knížku do banky částku 12 000.- Kč s roční úrokovou mírou ve výši 5 %. Kolik Kč bude mít na knížce za tři roky? řešení Na knížce bude mít za tři roky 13891,50 Kč.

20  ODVÁRKO, O., Úlohy z finanční matematiky pro střední školy. 1. vydání. Praha : Prométheus, 2005. ISBN 80-7196-303-8.  PETÁKOVÁ J., Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ Praha : Prométheus, 2008. ISBN 80-7196-099-3  http://iss-cheb.cz/web_kn/index.htm


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0200 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_04_GRAMOTNOST Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google