Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_01_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_01_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_01_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk Novák Tematický celek Finanční gramotnost – finanční matematika Ročník 1. až 4. ročník, gymnaziální vzdělávání Datum tvorby 5.7.2012 Anotace V Prezentaci jsou uvedeny základní definice vztahující se k dluhopisům. Úlohy zaměřené na praktickou aplikaci finanční matematiky i s informacemi pomáhajícími při jejich řešení Metodický pokyn prezentace je určena jako výklad do hodiny Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora

2 Je to cenný papír, který vyjad ř uje závazek dlu ž níka v ůč i majiteli dluhopisu (v ěř iteli) Dluhopisy vydává stát, obce a m ě sta, banky a podniky

3 Potřetí za sebou uvedlo ministerstvo financí emisi státních spořicích dluhopisů pro domácnosti a neziskové právnické osoby. Ministr financí Miroslav Kalousek tentokrát lákal na "vánoční emisi", novinkou byl i dárkový certifikát. Dluhopisy byly oficiálně vydány 12. prosince, kdy došlo k připsání na majetkové účty. Obr. 2

4  Upisovací období bylo mezi 5. listopadem a skončilo 30. listopadu.  Ministerstvo vydávalo podobné čtyři typy dluhopisů jako při loňské jarní emisi: diskontovaný na 1,5 roku - průměrný roční výnos 2,05 procenta pětiletý kupónový – průměrný roční výnos 3,22 procenta pětiletý reinvestiční – průměrný roční výnos 3,41 procenta 6,5letý protiinflační dluhopis (ten byl na jaře sedmiletý) Novinkou byl tříletý prémiový dluhopis – průměrný roční výnos 2,77 procenta  Po prvním roce se však připíše úrok jen 0,5 procenta, stejně jako po druhém. Teprve po třetím roce se vedle dalších 0,5 procenta připíše také sedmiprocentní prémie.

5 Pan Onderka zakoupil dluhopis za 30 000 Kč s dobou splatnosti pět let a s roční úrokovou mírou 5,8%. Po dobu pěti let bude dostávat vždy po uplynutí jednoho roku úrok z částky 30 000 Kč; daň z úroku je 15%. Po pěti letech dostane spolu s úrokem zpět i částku 30 000 Kč. ◦ Vypočítejte úrok za jeden rok před zdaněním. ◦ Vypočítejte zdaněný úrok za jeden rok. ◦ Vypočítejte, kolik korun pan Onderka obdrží ve formě úroků za pět let celkem. příklad

6 Cena dluhopisu…………………30 000 Kč P. Onderka dostane každý rok 5,8% ze 30 000 Kč a to je (0,058.30 000) Kč = 1 740 Kč Tento úrok se musí zdanit 15% a to je (0,15.1 740) = 261 Kč Zdaněný úrok činí 1 740 – 261 = 1479 Kč. Pan Onderka dostane zpět ve formě úroků 1 749.5 = 7 395 Kč řešení

7 PPaní Fárová si koupila dluhopisy v celkové hodnotě 45 000 Kč. Doba splatnosti dluhopisů je 5 let, úroková míra je 6,4%, daň z úroku je 15 %. Paní Fárová získá každý rok úroky z dluhopisů. Kolik je roční úrok po zdanění? Jakou částku získá na úrocích celkem? příklad

8 Cena dluhopisu…………………45 000 K č Paní Fárová dostane každý rok 6,4% ze 45 000 K č a to je (0,064.45 000) K č = 2 880 K č Tento úrok se musí zdanit 15% a to je (0,15.2 880) = 432 K č Zdan ě ný úrok č iní 2 880 – 432 = 2 448 K č. Paní Fárová dostane zp ě t ve form ě úrok ů 2 448. 5 = 12 240 K č řešení

9 Depozitní certifikát Depozitní certifikát (vkladový certifikát, depozitní list, vkladový list) je cenný papír, který vydává banka (dlužník) klientovi (v ěř iteli) jako potvrzení p ř ijetí vkladu. Doba splatnosti depozitních certifikát ů, tj. doba, za kterou je vložená č ástka spolu s úrokem klientovi vyplacena, bývá obvykle n ě kolik týdn ů až jeden rok. Obr. 1

10 Depozitní certifikáty dnes už nenabízí tém ěř žádná banka, pouze Reiffeisenbank. Depozitní certifikát je zajímavou alternativou termínovaného vkladu. Vyšší výnosnost je pro ř adu investor ů d ů vodem, pro č do tohoto bankovního cenného papíru vložit peníze.

11  Paní Veselá koupila v bance depozitní certifikát za 15 000 Kč. Certifikát má dobu splatnosti jeden rok; to znamená, že paní Veselá obdrží vloženou částku i s úrokem po uplynutí jednoho roku.  Úroková míra certifikátu je 4,9% a daň z úroku je 15%.  Vypočítej úrok z certifikátu před zdaněním.  Vypočítej zdaněný úrok.  Vypočítej celkovou částku, kterou paní Veselá po roce dostane. příklad

12  Cena depozitního certifikátu…………15 000Kč  Úrok před zdaněním je 4,9% z 15 000Kč a to je (0,049.15 000) Kč = 735 Kč  Úrok po zdanění, jestliže daň z úroku činí 15% je (0,15.735) Kč = 110, 25 Kč  Celková částka, která bude paní Veselé vyplacena je 15 000Kč + (735 - 110, 25 Kč) = 15 624, 75Kč neboli 15 625 Kč. řešení

13 příklad PPan Bouček si koupil depozitní certifikát za 20 000 Kč. Doba splatnosti certifikátu je jeden rok, úroková míra je 5,3%, daň z úroku je 15%. Po uplynutí jednoho roku obdrží pan Bouček vloženou částku zvýšenou o úrok. VVypočítej úrok po zdanění.

14 řešení  Cena depozitního certifikátu…………………20 000Kč  Zúročení 5,3% z 20 000Kč a to je (0,053.20 000) Kč = 1 060 Kč  Úrok po zdanění 85% ze 1 060 Kč a to je (0,85.1 060) Kč = 901 Kč

15 Literatura  http://trhy.mesec.cz/clanky/jsou-sporici-statni-dluhopisy-opravdu- vhodne-pro-obcany/  ODVÁRKO, O., KADLEČEK, J., Matematika pro 9.ročník základní školy, 3.díl. 1. vydání Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80–7196–212-0  ODVÁRKO, O., KADLEČEK, J., Pracovní sešit z matematiky pro 9.ročník základní školy, 1. vydání Praha: Prometheus, 2001. ISBN 80–7196–227-9 Zdroje obrázků Obr.1: Obr.1: http://old.sps-kadan.cz/aktuality/02-03/FirmaBanka.jpg Obr.2: http://www.miroslav-kalousek.estranky.cz/img/mid/1/kalousek.jpg


Stáhnout ppt "Číslo projektu CZ.1.07/1.500/34.0200 Číslo materiálu VY_62_INOVACE_01_FINANCE Název školy Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Tábor Autor Mgr. Zdeněk."

Podobné prezentace


Reklamy Google