Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čekatelský kurz Mraveniště 2014

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čekatelský kurz Mraveniště 2014"— Transkript prezentace:

1 Čekatelský kurz Mraveniště 2014
Bezpečnost Čekatelský kurz Mraveniště 2014

2 Proč bezpečnost? Není účelem nulové riziko. Příklady průserů – dítě nemá své prášky, dítě se ztratí, úraz, není lékárnička Nebýt „jednou nohou v kriminále“ Vzbuzovat důvěru u rodičů

3 Bezpečnost nebo zábavu?
Dobře připravený program Předem vím o rizicích a snažím se je minimalizovat Činnost má jasný cíl a proto ji zařazuji do programu Děti ví, o co jde, co je účelem a jsou poučeny o rizicích Špatně připravený program Narychlo vymyšlený cestou na schůzku – nedomyšlené důsledky a neočekávaný průběh Rizika zjišťuji v průběhu činnosti (v lepším případě) Panuje zmatek

4 Kompetence čekatele „Spolupůsobení při vedení oddílu“
Vedení krátkodobých akcí po domluvě s vedoucím (družinovky, jednodenní výpravy) Při pověření vedoucím přebíráme částečnou či plnou zodpovědnost (závisí na věku)

5 Odpovědnost Pokud na oddílové akci není nikdo starší 15-ti let je za akci vždy zodpovědný vedoucí, ať je kde je. Pokud na akci je rádce starší 15-ti let a nikdo další nad 18 let je za akci zodpovědný jak rádce tak vedoucí!

6 Odpovědnost ZA SEBE ZA SVĚŘENÉ OSOBY za svoje chování – následky
za svoje zdraví ZA SVĚŘENÉ OSOBY Za zdraví a bezpečí Za jejich chování Za budoucnost – proces výchovy=>vlastní příklad Rodiče vám s důvěrou svěřují své děti

7 Výprava Informované děti Sraz dostatečně včas – Rezerva pro opozdilce
– Dostatek času pro nástup do dopravního prostředku Účastníci Zkontrolovat počet – přehled o tom, kdo dorazil a kdo ne Kontrola vybavení (zejm. u nováčků a mladších účastníků) Rodiče Být s nimi v kontaktu Domluvit předání dětí po akci

8 Informovat stručně několik odpovědných jedinců o trase pochodu
Se všemi domluvit cíl pochodu a místo setkání pro případ ztracení Po nějaké době vždy počkat na pomalejší účastníky, přizpůsobovat jim tempo pochodu Poslední jde vždy vedoucí nebo odpovědný rádce Vždy mít s sebou lékárničku

9 Přiměřená zátěž Vzdálenost pochodu pro pěší turistiku: věk+2 (v km)
Uvažovat vyspělost jednotlivých účastníků Dostatečná časová rezerva Zejména v zimě nepodceňovat povětrnostní podmínky

10 Dopravní prostředky Nastupujeme do jednoho vagonu
Odpovědná osoba nastupuje a vystupuje první, vůdce jako poslední a dbá na to, aby ve venku či ve voze nezůstal nikdo z účastníků, kontroluje zapomenuté věci Nepřekážet odloženými batohy atd. Ohleduplné chování Počítat, počítat, počítat 

11 Přesuny po komunikacích
Skupina chodí vpravo, vepředu i vzadu jde odpovědná osoba, při špatné viditelnosti vpředu i vzadu odrazka nebo blikačka, popř. reflexní vesty Míjení velkých vozidel ustoupit za krajnici Pro přecházení využívat přechodů nebo přehledných míst (pokud přechod není do 50m), vždy hromadně na pokyn vedoucího, nespoléhat na přednost chodců!!!

12 Návrat Mít zjištěné i náhradní spoje
Po návratu ve stanovený čas pustit děti, které mohou jít samy domů, s ostatními počkat vždy až do příchodu rodičů nebo dovést dítě domů Při změně času návratu dát vědět rodičům

13 TERÉNNÍ HRY Vymezit a ohraničit prostor
Jasně určit pravidla, poučit o nebezpečích ve snaze jim předejít Zdravotní zabezpečení (v dosahu zdravotník s vybavením) Vyhýbat se rizikovému terénu (skály, suť, lomy, močály, prudké srázy, krasové oblasti) Stanovit konec a místo ukončení nebo způsob ukončení (tři písknutí)

14 V lese Každý má právo: Zákaz vstupovat do lesa
brát klest a sbírat houby a plody (mimo NP) Zákaz kouřit rozdělávat oheň tábořit mimo vyhrazená místa Jezdit na kole mimo značené cesty Znečišťovat les Rušit klid a ticho

15 Koupání Koupání dětí vždy pod dohledem osoby nad 18 let s kvalifikací zdravotníka 6-10 plavců na jednu dospělou osobu Doprovod s dětmi po celou dobu ve vodě Druhý vedoucí sleduje dění ze břehu

16 Přestávky Při více lidech a větší vodní ploše loďka se záchranným kruhem Pro neplavce vyhrazený prostor nebo plovací vesta Vedoucí nejdříve prověří bezpečnost, hloubku, prostor Nikoho nikdy do koupání nenutit

17 V klubovně Seznámit děti s pravidly chování v klubovně, upozornit na rizika Pozor na okna – manipulace, vyklánění se Topení – před odchodem nechat dohořet oheň či jej uhasit Závěrečná kontrola - před odchodem zavřít okna, vše zběžně přehlédnout

18 Sušení věcí na kamnech – nenechávat bez dozoru
Znát umístění hasicích přístrojů, hlavního uzávěru plynu (HUP), elektrických jističů Vědět, kde je lékárnička Otázka: Jističe. Otázka: Jaký hasičák je na co?

19 Práce s nářadím Použití nářadí je na uvážení vedoucího, je nutné znát schopnosti dětí a přizpůsobit jim danou práci Sám musím mít s prací zkušenost … a ovládat ji Poučit děti o rizicích a poučit je o zásadách práce Mít pracovní pomůcky v pořádku Při přenášení dbát na zvýšenou opatrnost (neházet, ostré hrany a špičky směrem k zemi)

20 Elektrické spotřebiče
Veškerá elektrická zařízení musí být v pořádku, včetně přívodních šňůr, krytů, atp. Přenášení spotřebičů jen vypnutých, popř. odpojených ze sítě Děti by měly obsluhovat jen jednoduché spotřebiče (osvětlení, spotřební elektronika) Složitější přístroje a spotřebiče s velkým příkonem obsluhuje poučená osoba starší 15 let

21 V tělocvičně Poučit účastníky - dostatečná kázeň mezi dětmi, rozdělení do skupinek Před cvičením provést rozcvičení Cvičení na nářadí je možné pouze pod dohledem osoby s kvalifikací (pedagog, trenér, cvičitel) Nářadí musí být v bezvadném pořádku – nutno zkontrolovat Ochranné pomůcky – žíněnky Podávání záchrany u každého nářadí

22 Pomůcky Ochranné Bezpečnostní Záchranné
K prevenci před úrazem za běžných podmínek Vhodné oblečení na práci, rukavice, brýle Bezpečnostní Snížení rizika při předvídatelných situacích Plovací vesta, cyklistická přilba, horolezecký sedák Záchranné K záchraně či omezení škod Hasicí přístroje, lékárničky, záchranný kruh Ptát se, postupně odkrývat

23 Střelba Vedoucí nesmí strpět nepřikázanou manipulaci se zbraní
Zbraň se vždy považuje za nabitou! Všichni přihlížející musí stát ZA střelcem Nesmí se mířit jinam než směrem k terči. I s nenabitou zbraní. Za terči musí být vhodné pozadí I primitivně vyrobené luky, kuše mohou být smrtící

24 Krizová situace Zachováme chladnou hlavu Zabráníme zhoršení situace
Podáme první pomoc (nepodání první pomoci je trestný čin) Kontaktujeme příslušné orgány Být pro ostatní oporou, zejména pro děti, dopřát jim povzbuzení. Probrat s nimi později v klidu celou událost

25

26

27

28 Pojištění Úrazové Pojištění odpovědnosti členové Junáka
všichni ostatní účastníci akcí pořádaných Junákem Pojištění odpovědnosti vedoucí organizačních jednotek, vedoucí oddílů mladších členů a jejich zástupci oddíloví rádci vedoucí táborů

29 Buď připraven  A to je vše Zdroje:
Prezentace Bezpečnost ČK Řemřich Praha Junák - Čekatelská zkouška


Stáhnout ppt "Čekatelský kurz Mraveniště 2014"

Podobné prezentace


Reklamy Google