Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Bezpečnost Čekatelský kurz Albrechtičky 2012. Co nás čeká • Odpovědnost čekatele • Zásady bezpečné činnosti – v klubovně – na výpravě – při koupání –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Bezpečnost Čekatelský kurz Albrechtičky 2012. Co nás čeká • Odpovědnost čekatele • Zásady bezpečné činnosti – v klubovně – na výpravě – při koupání –"— Transkript prezentace:

1 Bezpečnost Čekatelský kurz Albrechtičky 2012

2 Co nás čeká • Odpovědnost čekatele • Zásady bezpečné činnosti – v klubovně – na výpravě – při koupání – při práci s nástroji • Chování v krizové situaci

3 Odpovědnost • ZA SEBE – za svoje chování – následky – za svoje zdraví • ZA SVĚŘENÉ OSOBY – Za jejich chování – Za zdraví a bezpečí – Za budoucnost – proces výchovy=>vlastní příklad

4 Předpoklady odpovědnosti • Z právního hlediska – Věku (do 15/15-18/18+) – Fyzické způsobilosti – Duševní způsobilosti • Skautské hledisko – Stupeň dosažené kvalifikace – Zkušenost

5 Kompetence čekatele • „Spolupůsobení při vedení oddílu“ • Vedení krátkodobých akcí po domluvě s vedoucím (družinovky, jednodenní výpravy) • Při pověření vedoucím přebíráme částečnou či plnou zodpovědnost (závisí na věku) • Nikdy nepořádáme akce na „vlastní pěst“ bez vědomí vedoucího

6 Zdroje nebezpečných situací • Přeceňování vlastních sil (únava, nepozornost) • Nedostatek důvěry a autority • Vypjaté soutěžní a konkurenční prostředí • Činnost z donucení • Snaha za každou cenu dodržet plán, program • Nevhodné zařazování jednotlivých bodů programu • Nedostatečné materiální zajištění

7 Bezpečnost nebo zábavu? • Dobře připravený program – Předem vím o rizicích a snažím se je minimalizovat – Činnost má jasný cíl a proto ji zařazuji do programu – Děti ví, o co jde, co je účelem a jsou poučeny o rizicích • Špatně připravený program – Narychlo vymyšlené cestou na schůzku – nedomyšlené důsledky a neočekávaný průběh – Rizika zjišťuji v průběhu činnosti (v lepším případě) – Panuje zmatek

8 V klubovně • Poslouchat zdravý rozum • Při sestavování programu počítat s jeho vhodným umístěním • Pozor na ostré hrany nábytku, topení, skříňky, volné konce lina, klouzající koberce atd… • Pozor na okna – manipulace, vyklánění se • Udržovat pořádek, čistotu • Topení – před odchodem nechat dohořet oheň či jej uhasit • Dodržovat pravidla a řád klubovny – být v kontaktu se správcem budovy • Závěrečná kontrola - před odchodem zavřít okna, vše zběžně přehlédnout

9 • Sušení věcí na kamnech – nenechávat bez dozoru • Znát umístění hlavního uzávěru vody (HUV), plynu (HUP), hlavních jističů el. proudu • Znát umístění hasicích přístrojů a lékárničky

10 V tělocvičně • Cvičení na nářadí je možné pouze pod dohledem osoby s kvalifikací (pedagog, trenér, cvičitel) • Poučit účastníky - dostatečná kázeň mezi dětmi • Před cvičením provést rozcvičení • Nářadí musí být v bezvadném pořádku – nutno zkontrolovat • Ochranné pomůcky – žíněnky • Podávání záchrany u každého nářadí

11 Práce s nářadím • Použití nářadí je na uvážení vedoucího, je nutné znát schopnosti dětí a přizpůsobit jim danou práci • Sám musím mít s prací zkušenost … a ovládat ji • Poučit děti o rizicích a poučit je o zásadách práce • Mít pracovní pomůcky v pořádku • Vždy uklizené na svém místě • Při přenášení dbát na zvýšenou opatrnost (neházet, ostré hrany a špičky směrem k zemi)

12 Elektrické spotřebiče • Veškerá elektrická zařízení musí být v pořádku, včetně přívodních šňůr, krytů, atp. • Manipulace se spotřebiči jen vypnutými, popř. odpojenými ze sítě • Děti by měly obsluhovat jen jednoduché spotřebiče (osvětlení, spotřební elektronika) • Složitější přístroje a spotřebiče s velkým příkonem obsluhuje poučená osoba starší 15 let

13 Pomůcky • Ochranné – K prevenci před úrazem za běžných podmínek – Vhodné oblečení na práci, rukavice, brýle • Bezpečnostní – Snížení rizika při předvídatelných situacích – Plovací vesta, cyklistická přilba, horolezecký sedák • Záchranné – K záchraně či omezení škod – Hasicí přístroje, lékárničky, záchranný kruh

14 Výprava • Informované děti • Sraz dostatečně včas – Rezerva pro opozdilce – Dostatek času pro nástup do dopravního prostředku • Účastníci – Zkontrolovat počet – přehled o tom, kdo dorazil a kdo ne – Kontrola vybavení (zejm. u nováčků a mladších účastníků) • Rodiče – Být s nimi v kontaktu – Domluvit předání dětí po akci

15 • Informovat stručně několik odpovědných jedinců o trase pochodu • Se všemi domluvit cíl pochodu a místo setkání pro případ ztracení • Po nějaké době vždy počkat na pomalejší účastníky, přizpůsobovat jim tempo pochodu • Poslední jde vždy vedoucí nebo odpovědný rádce • Pozor na aktuálnost map a značených cest

16 Přiměřená zátěž • Dle zákoníku práce mladiství do 16 let nesmí nosit břemena těžší než 10kg, ženy obecně břemene do 20kg • Vzdálenost pochodu pro pěší turistiku: věk+2 (v km) • Zátěž pro pěší turistiku: věk/2 (v kg) • Uvažovat vyspělost jednotlivých účastníků • Dostatečná časová rezerva • Nepodceňovat povětrnostní podmínky !!!

17 Doprava • Nastupujeme do jednoho vagonu • Odpovědná osoba nastupuje a vystupuje první, vůdce jako poslední a dbá na to, aby ve venku či ve voze nezůstal nikdo z účastníků, kontroluje zapomenuté věci • Nepřekážet odloženými batohy atd. • Ohleduplné chování (hluk) • Počítat, počítat, počítat 

18 Přesuny po komunikacích • Skupina chodí vpravo, vepředu i vzadu jde odpovědná osoba, při špatné viditelnosti vpředu i vzadu odrazka nebo blikačka, popř. reflexní vesty • Míjení velkých vozidel ustoupit za krajnici • Pro přecházení využívat přechodů nebo přehledných míst (pokud přechod není do 50m), vždy hromadně na pokyn vedoucího, nespoléhat na přednost chodců!!!

19 Návrat • Mít zjištěné i náhradní spoje • Po návratu ve stanovený čas pustit děti, které mohou jít samy domů, s ostatními počkat VŽDY až do příchodu rodičů • V nouzi dovést dítě domů • Při změně času návratu dát vědět rodičům

20 TERÉNNÍ HRY • Vymezit a ohraničit prostor • Jasně určit pravidla, poučit o nebezpečích ve snaze jim předejít • Zdravotní zabezpečení (v dosahu zdravotník s vybavením) • Vyhýbat se rizikovému terénu (skály, suť, lomy, močály, prudké srázy, krasové oblasti) • Stanovit konec a místo ukončení nebo způsob ukončení (tři písknutí)

21 V lese • Každý má právo: – vstupovat do lesa – brát klest a sbírat houby a plody (mimo NP) • Zákaz – kouřit – rozdělávat oheň – tábořit mimo vyhrazená místa – Jezdit na kole mimo značené cesty – Znečišťovat les – Rušit klid a ticho

22 Koupání • Koupání dětí vždy pod dohledem osoby nad 18 let s kvalifikací zdravotníka • 6-10 plavců na jednu dospělou osobu • Doprovod s dětmi po celou dobu ve vodě • Druhý vedoucí sleduje dění ze břehu

23 • Přestávky • Při více lidech a větší vodní ploše loďka se záchranným kruhem, házecím pytlíkem • Pro neplavce vyhrazený prostor nebo plovací vesta • Vedoucí nejdříve prověří bezpečnost, hloubku, prostor • Mimo skokanské můstky zákaz skákání do vody • Nikoho nikdy do koupání nenutit

24 Střelba • Vedoucí nesmí strpět nepříkázanou manipulaci se zbraní • Všichni přihlížející musí stát ZA střelcem • Nesmí se mířit jinam než směrem k terči. I s nenabitou zbraní. • Za terči musí být vhodné pozadí • Vymezení, zabezpečení prostoru • I primitivně vyrobené luky, kuše mohou být smrtící

25 Krizová situace • Zachraňujeme především sami sebe • Pak ostatní a až na konec materiál • Zachováme chladnou hlavu • Podáme první pomoc (nepodání první pomoci je trestný čin) • Kontaktujeme příslušné orgány • Obecně nezpanikařit, zachovat rozvahu, pokud to bude možné, být pro ostatní oporou, dopřát jim povzbuzení..

26

27

28

29 A to je vše Buď připraven  Zdroje: • Prezentace Bezpečnost ČK Řemřich Praha • Junák - Čekatelská zkouška


Stáhnout ppt "Bezpečnost Čekatelský kurz Albrechtičky 2012. Co nás čeká • Odpovědnost čekatele • Zásady bezpečné činnosti – v klubovně – na výpravě – při koupání –"

Podobné prezentace


Reklamy Google