Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Čekatelský kurz Albrechtičky 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Čekatelský kurz Albrechtičky 2012"— Transkript prezentace:

1 Čekatelský kurz Albrechtičky 2012
Bezpečnost Čekatelský kurz Albrechtičky 2012

2 Co nás čeká Odpovědnost čekatele Zásady bezpečné činnosti
v klubovně na výpravě při koupání při práci s nástroji Chování v krizové situaci

3 Odpovědnost ZA SEBE ZA SVĚŘENÉ OSOBY za svoje chování – následky
za svoje zdraví ZA SVĚŘENÉ OSOBY Za jejich chování Za zdraví a bezpečí Za budoucnost – proces výchovy=>vlastní příklad

4 Předpoklady odpovědnosti
Z právního hlediska Věku (do 15/15-18/18+) Fyzické způsobilosti Duševní způsobilosti Skautské hledisko Stupeň dosažené kvalifikace Zkušenost

5 Kompetence čekatele „Spolupůsobení při vedení oddílu“
Vedení krátkodobých akcí po domluvě s vedoucím (družinovky, jednodenní výpravy) Při pověření vedoucím přebíráme částečnou či plnou zodpovědnost (závisí na věku) Nikdy nepořádáme akce na „vlastní pěst“ bez vědomí vedoucího

6 Zdroje nebezpečných situací
Přeceňování vlastních sil (únava, nepozornost) Nedostatek důvěry a autority Vypjaté soutěžní a konkurenční prostředí Činnost z donucení Snaha za každou cenu dodržet plán, program Nevhodné zařazování jednotlivých bodů programu Nedostatečné materiální zajištění

7 Bezpečnost nebo zábavu?
Dobře připravený program Předem vím o rizicích a snažím se je minimalizovat Činnost má jasný cíl a proto ji zařazuji do programu Děti ví, o co jde, co je účelem a jsou poučeny o rizicích Špatně připravený program Narychlo vymyšlené cestou na schůzku – nedomyšlené důsledky a neočekávaný průběh Rizika zjišťuji v průběhu činnosti (v lepším případě) Panuje zmatek

8 V klubovně Poslouchat zdravý rozum
Při sestavování programu počítat s jeho vhodným umístěním Pozor na ostré hrany nábytku, topení, skříňky, volné konce lina, klouzající koberce atd… Pozor na okna – manipulace, vyklánění se Udržovat pořádek, čistotu Topení – před odchodem nechat dohořet oheň či jej uhasit Dodržovat pravidla a řád klubovny – být v kontaktu se správcem budovy Závěrečná kontrola - před odchodem zavřít okna, vše zběžně přehlédnout

9 Sušení věcí na kamnech – nenechávat bez dozoru
Znát umístění hlavního uzávěru vody (HUV), plynu (HUP), hlavních jističů el. proudu Znát umístění hasicích přístrojů a lékárničky

10 V tělocvičně Cvičení na nářadí je možné pouze pod dohledem osoby s kvalifikací (pedagog, trenér, cvičitel) Poučit účastníky - dostatečná kázeň mezi dětmi Před cvičením provést rozcvičení Nářadí musí být v bezvadném pořádku – nutno zkontrolovat Ochranné pomůcky – žíněnky Podávání záchrany u každého nářadí

11 Práce s nářadím Použití nářadí je na uvážení vedoucího, je nutné znát schopnosti dětí a přizpůsobit jim danou práci Sám musím mít s prací zkušenost … a ovládat ji Poučit děti o rizicích a poučit je o zásadách práce Mít pracovní pomůcky v pořádku Vždy uklizené na svém místě Při přenášení dbát na zvýšenou opatrnost (neházet, ostré hrany a špičky směrem k zemi)

12 Elektrické spotřebiče
Veškerá elektrická zařízení musí být v pořádku, včetně přívodních šňůr, krytů, atp. Manipulace se spotřebiči jen vypnutými, popř. odpojenými ze sítě Děti by měly obsluhovat jen jednoduché spotřebiče (osvětlení, spotřební elektronika) Složitější přístroje a spotřebiče s velkým příkonem obsluhuje poučená osoba starší 15 let

13 Pomůcky Ochranné Bezpečnostní Záchranné
K prevenci před úrazem za běžných podmínek Vhodné oblečení na práci, rukavice, brýle Bezpečnostní Snížení rizika při předvídatelných situacích Plovací vesta, cyklistická přilba, horolezecký sedák Záchranné K záchraně či omezení škod Hasicí přístroje, lékárničky, záchranný kruh

14 Výprava Informované děti Sraz dostatečně včas – Rezerva pro opozdilce
– Dostatek času pro nástup do dopravního prostředku Účastníci Zkontrolovat počet – přehled o tom, kdo dorazil a kdo ne Kontrola vybavení (zejm. u nováčků a mladších účastníků) Rodiče Být s nimi v kontaktu Domluvit předání dětí po akci

15 Informovat stručně několik odpovědných jedinců o trase pochodu
Se všemi domluvit cíl pochodu a místo setkání pro případ ztracení Po nějaké době vždy počkat na pomalejší účastníky, přizpůsobovat jim tempo pochodu Poslední jde vždy vedoucí nebo odpovědný rádce Pozor na aktuálnost map a značených cest

16 Přiměřená zátěž Dle zákoníku práce mladiství do 16 let nesmí nosit břemena těžší než 10kg, ženy obecně břemene do 20kg Vzdálenost pochodu pro pěší turistiku: věk+2 (v km) Zátěž pro pěší turistiku: věk/2 (v kg) Uvažovat vyspělost jednotlivých účastníků Dostatečná časová rezerva Nepodceňovat povětrnostní podmínky !!!

17 Doprava Nastupujeme do jednoho vagonu
Odpovědná osoba nastupuje a vystupuje první, vůdce jako poslední a dbá na to, aby ve venku či ve voze nezůstal nikdo z účastníků, kontroluje zapomenuté věci Nepřekážet odloženými batohy atd. Ohleduplné chování (hluk) Počítat, počítat, počítat 

18 Přesuny po komunikacích
Skupina chodí vpravo, vepředu i vzadu jde odpovědná osoba, při špatné viditelnosti vpředu i vzadu odrazka nebo blikačka, popř. reflexní vesty Míjení velkých vozidel ustoupit za krajnici Pro přecházení využívat přechodů nebo přehledných míst (pokud přechod není do 50m), vždy hromadně na pokyn vedoucího, nespoléhat na přednost chodců!!!

19 Návrat Mít zjištěné i náhradní spoje
Po návratu ve stanovený čas pustit děti, které mohou jít samy domů, s ostatními počkat VŽDY až do příchodu rodičů V nouzi dovést dítě domů Při změně času návratu dát vědět rodičům

20 TERÉNNÍ HRY Vymezit a ohraničit prostor
Jasně určit pravidla, poučit o nebezpečích ve snaze jim předejít Zdravotní zabezpečení (v dosahu zdravotník s vybavením) Vyhýbat se rizikovému terénu (skály, suť, lomy, močály, prudké srázy, krasové oblasti) Stanovit konec a místo ukončení nebo způsob ukončení (tři písknutí)

21 V lese Každý má právo: Zákaz vstupovat do lesa
brát klest a sbírat houby a plody (mimo NP) Zákaz kouřit rozdělávat oheň tábořit mimo vyhrazená místa Jezdit na kole mimo značené cesty Znečišťovat les Rušit klid a ticho

22 Koupání Koupání dětí vždy pod dohledem osoby nad 18 let s kvalifikací zdravotníka 6-10 plavců na jednu dospělou osobu Doprovod s dětmi po celou dobu ve vodě Druhý vedoucí sleduje dění ze břehu

23 Přestávky Při více lidech a větší vodní ploše loďka se záchranným kruhem, házecím pytlíkem Pro neplavce vyhrazený prostor nebo plovací vesta Vedoucí nejdříve prověří bezpečnost, hloubku, prostor Mimo skokanské můstky zákaz skákání do vody Nikoho nikdy do koupání nenutit

24 Střelba Vedoucí nesmí strpět nepříkázanou manipulaci se zbraní
Všichni přihlížející musí stát ZA střelcem Nesmí se mířit jinam než směrem k terči. I s nenabitou zbraní. Za terči musí být vhodné pozadí Vymezení, zabezpečení prostoru I primitivně vyrobené luky, kuše mohou být smrtící

25 Krizová situace Zachraňujeme především sami sebe
Pak ostatní a až na konec materiál Zachováme chladnou hlavu Podáme první pomoc (nepodání první pomoci je trestný čin) Kontaktujeme příslušné orgány Obecně nezpanikařit, zachovat rozvahu, pokud to bude možné, být pro ostatní oporou, dopřát jim povzbuzení..

26

27

28

29 Buď připraven  A to je vše Zdroje:
Prezentace Bezpečnost ČK Řemřich Praha Junák - Čekatelská zkouška


Stáhnout ppt "Čekatelský kurz Albrechtičky 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google