Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ MANIPULACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ MANIPULACE"— Transkript prezentace:

1

2 NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ MANIPULACE
KYBERGROOMING NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ MANIPULACE Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. - Mgr. Veronika Krejčí Univerzita Palackého v Olomouci - Centrum prevence rizikové virtuální komunikace

3 Definujeme kybergooming
Kybergrooming (child grooming) označuje jednání osoby, která se snaží zmanipulovat vyhlédnutou oběť a donutit ji k osobní schůzce. Výsledkem schůzky může být: sexuální zneužití oběti, zneužití oběti pro dětskou prostituci, fyzické mučení, zneužití dítěte k terorismu apod. Útočník s obětí komunikuje zejména prostřednictvím chatu, ICQ, Skype, SMS zpráv či sociálních sítí (Facebook, Twitter aj.).

4 Charakteristické rysy kybergroomingu
Místo výskytu kybergroomingu Veřejný chat, internetové seznamky, instant messengery a VoIP (ICQ, Skype), sociální sítě (Facebook, Twitter, MySpace, Bebo), inzertní portály, herní portály, portály pro nezletilé uživatele internetu. Podle CEOP, 2008 – 56 % případů kybergroomingu proběhlo ve spojení s instant messengery, 11,4 % ve spojení se sociálními sítěmi

5 Charakteristické rysy kybergroomingu
B. Délka manipulace oběti Psychická manipulace probíhá delší dobu (od 3 měsíců po několik let). Délka manipulace je často závislá na dosažení zletilosti oběti (v kazuistice nalezneme případy, kdy útočník z obavy před tvrdými tresty čekal, dokud oběť nedosáhne věkové hranice zletilosti, poté došlo k osobní schůzce a k sexuálnímu zneužití).

6 Charakteristické rysy kybergroomingu
C. Kdo jsou oběti Nejčastěji jsou oběti děti a mládež ve věku 11 – 17 let, častěji dívky než chlapci. Oběti tráví velké množství volného času v online komunikačních prostředích. Nejčastější oběti: a) děti s nízkou sebeúctou nebo nedostatkem sebedůvěry, b) děti s emocionálními problémy, oběti v nouzi, c) děti naivní a přehnaně důvěřivé, d) adolescenti/teenageři.

7 Charakteristické rysy kybergroomingu
D. Kdo jsou útočníci Kyberútočníci tvoří heterogenní skupinu (uživatelé s nízkým i vysokým sociálním statutem). V řadě případů oběť útočníka zná (příbuzní, známí rodiny). U většiny útočníků byl diagnostikován patologický zájem o děti. Vztahy s dětmi vnímají kybergroomeři jako méně ohrožující, cítí se ve vztazích s dětmi bezpečněji než ve vztazích s dospělými.

8 ETAPY MANIPULACE Příprava kontaktu Kontakt s obětí
Manipulace útočníka prochází několika etapami: Příprava kontaktu Kontakt s obětí Příprava na osobní schůzku Osobní schůzka

9 Etapa 1. Příprava kontaktu
Falešná identita Charakteristickým znakem této etapy je tvorba falešné identity útočníka. Identita kyberútočníka: Statická – útočník pracuje s jednou identitou Dynamická – útočník modifikuje identitu v závislosti na oběti (mění věk, pohlaví, osobní charakteristiku) Kyberútočník může také využívat více identit (například na více sociálních sítích viz kazuistika).

10 Etapa 1. Příprava kontaktu
Falešná autorita Útočník může předstírat, že je představitelem významné a silné firmy, která oběti přinese užitek, například daruje počítač, peníze apod. Jménem firmy pak navazuje kontakty s potenciálními oběťmi a získává od nich osobní údaje. Autorita (i když fiktivní) dodává informacím šířeným internetem na věrohodnosti.

11 Etapa 2. Kontakt s obětí, budování vztahu
Útočník používá pestrou paletu manipulativních technik: Technika zrcadlení (mirroring) Snaha získat co nejvíce osobních informací o oběti (fishing) Profilování oběti Vábení a uplácení oběti (luring) Snižován zábran dětí a mládeže zaváděním sexuálního obsahu do konverzace Snahy o izolaci oběti od okolí

12 Etapa 3. Příprava na osobní schůzku
Útočník používá pestrou paletu manipulativních technik: Technika překonávání věkového rozdílu mezi útočníkem a obětí Vyhrožování a vydírání oběti

13 Etapa 4. Osobní schůzka V této etapě došlo k osobní schůzce. Na první schůzce nemusí dojít k útoku na oběť. Pokračující manipulace Útok na oběť (sexuální, fyzický)

14 Další rysy kybergoomingu
Vytváření sítí predátorů Kyberútočníci se často sdružují do sítí, které komunikují napříč státy i kontinenty. V rámci sítí si vyměňují informace o nezletilých (vytvářejí si databáze potenciálních obětí). Existují případy, ve kterých kyberútočníci provedli únos nezletilé oběti na objednávku útočníka z jiné země.

15

16 Kauzy – Česká republika
Pavel Hovorka Pavel Hovorka, vrátný v pražských tiskárnách, byl v roce 2008 odsouzen za pohlavní zneužívání, vydírání, svádění k pohlavnímu styku – u 20 chlapců (8 z nich donutil k sexuálnímu styku). Byl odsouzen na 6,5 roku odnětí svobody (původní trest 8 let mu byl zmírněn). Oběti lákal na fiktivní soutěž Dítě VIP, v rámci které vítězům sliboval, že stráví 2 týdny v Praze a získají zajímavé soutěžní ceny. S dětmi se seznamoval na internetu (Lide.cz), postupně je manipuloval, získával od nich fotografie, pomocí kterých je vydíral.

17 Kauzy – Zahraničí Michael Wheeler (Velká Británie)
Michael Wheeler se v roce 2003 přiznal k 11 sexuálním útokům na nezletilé díky, přičemž 2 z dívek sexuálně zneužil. Byl odsouzen na 3 roky odnětí svobody. Wheeler používal k seznamování se s dívkami veřejný chat. Na chatu navázal kontakt s jednou ze zneužitých dívek (v té době jí bylo 11 let), postupně ji manipuloval, řešil s ní citlivé otázky a po jejích 13. narozeninách ji začal sexuálně obtěžovat a zneužil ji. V případě, že by ke zneužití dívky došlo před jejími 13. narozeninami, hrozil mu trest doživotí.

18 Kauzy – Zahraničí Dougles Lindsell (Velká Británie)
Byl odsouzen na 5 let za sexuální obtěžování několika dívek a za pokus o znásilnění. Bývalý pošťák Douglas Lindsell získával sympatie dívek např. tvrzením, že má rakovinu. Vedl si databázi dívek, se kterými se seznámil online, plánoval si s nimi osobní setkání a znásilnění, některým posílal své nahé fotografie nebo je nutil např. k obnažování. Dvě dívky (13 a 14 let) dokonce přiměl k osobní schůzce. Jednu z nich se snažil nalákat do svého auta a znásilnit.

19 Kauzy – Zahraničí Peter Chapman (Velká Británie)
V roce 2010 odsouzen na doživotí za znásilnění a vraždu. Ashleigh Hall, studentka ošetřovatelství, se na Facebooku seznámila s 16letým chlapcem. S tím si po delší komunikaci domluvila osobní schůzku. Po schůzce se už ale nevrátila domů. K jejímu zabití se přiznal 32letý Peter Chapman, již dříve trestaný za sexuální delikty. Dívku znásilnil a zardousil. Po zveřejnění případu se na policii začaly obracet další dívky, se kterými Chapman komunikoval.

20 Prevence Při předcházení zneužití dítěte hraje velmi důležitou roli prevence. Dítě by mělo vědět, jaké nebezpečí plyne z komunikace s neznámými lidmi na internetu, jak nebezpečné je sdělovat osobní údaje nebo zveřejňovat fotky a jak riskantní může být osobní setkání s neznámým člověkem.

21 Pravidla pro děti 1. Nenechte se oklamat sliby virtuálních útočníků (mohou vám slibovat lásku, pokračování vztahu v reálném světě, peníze, dárky apod.). Uvědomte si, že lidé na internetu mohou lhát! 2. Všímejte si nesrovnalostí v komunikaci s kyberútočníky (útočník například udává různý věk, mění informace, které vám o sobě sdělil dříve apod.). 3. Uvědomte si, proč by někdo chtěl za každou cenu udržet internetový vztah nebo obsah komunikace v tajnosti. 4. Vytyčte si své osobní hranice s ohledem na sex. Nepřijímejte ani neodesílejte jiným uživatelům materiály sexuální povahy.

22 Pravidla pro děti 5. Ve virtuálním prostředí nikomu nesdělujte své osobní údaje (zejména své fotografie). 6. Nikdy nechoďte na osobní schůzku, aniž by o ní věděli rodiče. Uvědomte si, co všechno se vám na schůzce může stát a jak může být schůzka riskantní. 7. Dejte si pozor na to, s kým se bavíte a o čem. Internetová komunikace vypadá jako anonymní, ale není. Nechcete přece, aby vás „internetový známý“ např. vystopoval v reálném světě, nebo aby vás nutil dělat něco, co dělat nechcete.

23 Pravidla pro rodiče 1. Komunikujte se svými dětmi o tom, co dělají na internetu. Uvědomte si, že i když je vaše dítě v bezpečí domova a sedí u počítače, nemusí to znamenat, že je v bezpečí! 2. Počítač dítěte nechejte na veřejně dostupném místě, například v obývacím pokoji, které můžete namátkou kontrolovat. 3. Vysvětlete dětem, jaká rizika může internet představovat. 4. V případě, že se vaše dítě dostane do problémů spojených s kybergroomingem, nepoužívejte nefunkční metodu zákazu práce s počítačem a internetem! Uvědomte si, že když dítěti doma zakážete počítač a internet, najde si jinou cestu, jak se k těmto nástrojům dostat (u kamaráda, ve škole, prostřednictvím mobilního telefonu atd.).

24 Další informace Centrum prevence rizikové virtuální komunikace ( Projekt E-Bezpečí ( Poradna E-Bezpečí ( SaferInternet ( E-Nebezpečí pro učitele ( Kybergrooming (

25 Děkujeme za pozornost! Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D.
Mgr. Veronika Krejčí Centrum prevence rizikové virtuální komunikace & projekt E-Bezpečí Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci


Stáhnout ppt "NEBEZPEČNÁ INTERNETOVÁ MANIPULACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google