Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Univerzitní centrum energeticky efektivních budov"— Transkript prezentace:

1 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

2 Univerzitní centrum energeticky efektivních budov je interdisciplinární výzkumný ústav Českého vysokého učení technického v Praze zaměřený na energeticky úsporné budovy se zdravým vnitřním prostředím, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí.

3 Projekt UCEEB je součástí evropského programu Výzkum a vývoj pro inovace, který v ČR administruje MŠMT. Celkový finanční objem 672 mil. Kč Předmětem projektu jsou především výzkumné programy a jejich celková počáteční podpora (start –up) Do projektu jsou spojeny celkem 4 fakulty ČVUT: stavební strojní biomedicínské inženýrství elektro

4 Teoretické přístupy ve všech programech jsou kombinovány s experimentálním výzkumem, který bude sloužit i k validaci počítačových simulací. Pro experimenty je typické testování v reálném měřítku (full – scale), které umožní dosažení spolehlivých informací o funkčních parametrech materiálů, konstrukcí, navrhovaných energetických systémů a systémů inteligentního řízení, včetně jejich dopadů na kvalitu vnitřního prostředí budov i na životní prostředí. Podrobnosti jsou patrné z popisu jednotlivých výzkumných programů:

5 Výzkumné aktivity centra
Architektura a interakce budov s životním prostředím Energetické systémy budov Kvalita vnitřního prostředí budov Materiály a konstrukce budov Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov

6 Architektura a interakce budov s životním prostředím
Hlavní výzkumná témata Obvodové pláště budov na bázi přírodních a obnovitelných materiálů Nové tepelně-izolační kompozitní konstrukce Integrace solárních systémů do obvodových plášťů budov Energetické sanace budov Nová generace lehkých prefabrikovaných obvodových konstrukcí Monitoring energetického potenciálu lokality Hodnocení životního cyklu budov z hlediska dopadů na životní prostředí Požární zkoušky nových materiálů a konstrukcí Akustika Kontakt prof. Ing. Petr Hájek, CSc.

7 Energetické systémy budov
Hlavní výzkumná témata Decentralizované zdroje energie Solární soustavy, tepelná čerpadla Mikrokogenerace, mikroturbíny, organický Rankinův cyklus Akumulace tepla a chladu Spolupráce OZE s aktivními palivovými zdroji a nadřazenými sítěmi prostřednictvím inteligentního řízení Systémy úpravy vnitřního prostředí pro energeticky úsporné budovy Technické systémy budov s nízkou spotřebou primární energie Pokročilé metody prediktivního řízení Kontakt prof. Ing. František Hrdlička, CSc.

8 Kvalita vnitřního prostředí budov
Hlavní výzkumná témata Vývoj postupů pro zlepšení vnitřního prostředí budov s nízkou a nulovou spotřebou energie s ohledem na zdraví, komfort a pracovní produktivitu Vývoj pokročilých integrovaných systémů technických zařízení budov zajišťujících kvalitní vnitřní prostředí Predikce kvality vzduchu a zdravotních rizik ve větraném prostoru, úprava kvality vzduchu Využití nanomateriálů pro úpravu, detekci škodlivin a monitorování stavu vnitřního prostředí Osobní zdravotní systémy a pomocné zdravotnické technologie v budovách Fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti materiálů určených pro využití v medicíně Kontakt prof. Ing. Karel Kabele, CSc.

9 Materiály a konstrukce budov
Hlavní výzkumná témata Využití keramického odpadu při produkci nízkoenergetických kompozitních materiálů Využití nízkoenergetického kameniva v odlehčených pojivových směsích Ochranné vrstvy na bázi nanotechnologií Techniky vyztužování a zlepšování vlastností dřeva Hybridní materiály a konstrukční systémy na bázi přírodních materiálů Vývoj zdokonalené hydrofilní minerální vlny jako multifunkčního materiálu Konstrukce s krátkou dobou výstavby Kontakt doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

10 Monitorování, diagnostika a inteligentní řízení efektivních budov
Hlavní výzkumná témata Inteligentní řízení budov a domácností Prediktivní regulace Využívání pokročilých technologií měření a regulace Modelování budov Adaptace spotřeby energií podle stavu vnější energetické sítě Inteligentní akumulace energie a její opětovné využití Modelování komunikačních sítí v budovách Zakázkový vývoj v oblasti senzorové a elektroniky a kompletní realizace systémů pro měření, vyhodnocování a řízení Senzorové sítě, monitorování a diagnostika dlouhodobých strukturních změn ve stavebních konstrukcích Kontakt prof. Ing. Michael Šebek, DrSc.

11

12

13

14 Aktuální stav Byla dokončena příprava stavby
Jsou podepsány základní smlouvy Byla zahájena vlastní výstavba centra – je dokončena hrubá stavba Probíhá příprava výzkumných týmů na dosažení závazných parametrů projektu a start-up programy Probíhají výběrová řízení na přístrojové vybavení

15 Aktuální stav přípravy
v současnosti ukončena přípravná fáze probíhá realizace centra bylo ukončeno výběrové řízení na hlavní partnery výstavby (zhotovitel, TDS, KBOZP atd.) příprava na výběr dodavatelů zkušebních zařízení a přístrojové techniky legislativní kompletace

16

17

18

19

20

21

22 ukázka harmonogramu ukázka přehledného rozpočtu ukázka finančního toku

23

24

25

26

27

28 ukázka harmonogramu ukázka přehledného rozpočtu ukázka finančního toku

29

30 ukázka harmonogramu ukázka přehledného rozpočtu ukázka finančního toku

31 ukázka harmonogramu ukázka přehledného rozpočtu

32 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Univerzitní centrum energeticky efektivních budov"

Podobné prezentace


Reklamy Google