Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí Konference „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI,“ 28.11.2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí Konference „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI,“ 28.11.2007."— Transkript prezentace:

1 Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí Konference „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI,“ 28.11.2007

2 Základním důvodem pro optimalizaci sběrných systémů jsou neustále se zvyšující náklady na odstraňování odpadů, které jsou ovlivňovány: zákonnými poplatky (očekáván dramatický nárůst) dopravními náklady inflací personálními náklady omezenými příjmy Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

3 Cílem optimalizaci sběrných systémů je: snížení nákladů na nakládání s odpady zvýšení příjmů dodržení zákonů optimální využívání prostředků a technologií zachování, nebo zlepšení komfortu pro obyvatele akceptovatelnost pro obyvatelstvo Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

4 Snižování nákladů na odpadové hospodářství Efektivní využívání sběrných nádob na SKO Maximum odpadů předávat k využití Odklonění výrobků podléhajících ZO z režimu odpadů Rozložení nákladů mezi obcemi Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

5 Efektivní využívání sběrných nádob na SKO „Vím za co platím, aneb neplatím někde zbytečně?“ Většina obcí platí svozovým firmám podle ceníků, které zohledňují objem nádob a frekvenci vývozu Nezbytná analýza skutečně potřebného objemu a počtu nádob Úprava objemu nádob (využití objemů 60, 80, 240, 360l, případně pytlů) Úprava frekvencí vývozu na čtrnáctidenní, případně kombinovaný Tento postup je prakticky realizovatelný všude, s výjimkou případů že obec obsluhuje firma, provozující jen jeden typ nádob Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

6 Efektivní využívání sběrných nádob na SKO „Obec je vlastníkem odpadu, obec rozhodne, kam se bude dávat“ Nahrazování velkého počtu malých nádob, menším počtem nádob s větším objemem (ulice, bytové domy) Úprava frekvencí vývozu buď na četnější, nebo na čtrnáctidenní, případně kombinovaný Nezbytná analýza skutečně potřebného objemu a počtu nádob Tento postup je prakticky realizovatelný v ulicové nebo sídlištní zástavbě, v lokalitách, kde se netopí lokálně tuhými palivy, lze počítat s protesty obyvatel Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

7 Efektivní využívání sběrných nádob na SKO „Objem zůstává stejný, barva nádob se mění“ Snížení objemu nádob na SKO, včetně úpravy frekvencí vývozu, posílení stanovišť na tříděný odpad, případně zavedení pytlového sběru VSKO Nakládání s využitelnými složkami je díky odměnám EKO-KOM výhodnější, než odstraňování SKO, obyvatelstvu zůstal k dispozici stejný celkový objem pro nakládání s domovním odpadem, ale musí víc třídit Tento postup je prakticky realizovatelný ve většině případů, lze počítat s protesty obyvatel, dochází ke stagnaci reálných nákladů, případně k jejich snižování Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

8 Efektivní využívání sběrných nádob na SKO „Objem zůstává stejný, barva nádob se mění“ Nejnáročnější metoda, přinášející největší efekt Důležitá práce s obyvatelstvem Dá se aplikovat jak v malých obcích, tak velkých městech Více než polovina domovního odpadu se dá vytřídit Je třeba dobře nastavit i systém nakládání s VSKO Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

9 Maximum odpadů předávat k využití Více než polovina domovního odpadu se dá vytřídit Příspěvek EKO-KOM snižuje náklady Při kvalitním nastavení systému i 100% Je třeba dobře nastavit i systém nakládání s VSKO Náročnější metoda, přinášející největší efekt Důležitá práce s obyvatelstvem Dá se aplikovat jak v malých obcích, tak velkých městech Do budoucna jediná cesta Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

10 Maximum odpadů předávat k využití Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí Analýza 972 kg SKO 100%  Papír 121 kg 12,5%  Plast 103 kg 10,7%  Sklo 52,5 kg 5,4 %  Kov 33,5 kg 3,4 %  Textil 62 kg 6,4 %  Kuchyňský odpad 236 kg 24,3 %  Hygienický o. 40 kg 4,1 %  Dřevo 12 kg 1,2 %  Neb. Odpad 10,2 kg 1 %  Ostatní odpad 302 kg 31 %

11 Získání maximální možné výše odměny EKO-KOM Základním podkladem pro výpočet odměny je výkaz Do výkazu je třeba vyplnit maximální množství vytříděného odpadu, zejména: - nádobový sběr, případně pytlový sběr od svozové firmy - sběry ze škol - sběry od zájmových organizací (skaut, hasiči…) - odpad sebraný ve výkupnách (lze-li prokázat jeho původ) - mobilní a jednorázové sběry Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

12 Získání maximální možné výše odměny EKO-KOM Maximální využití bonusů Bonus za hustotu sběrné sítě 13 – 26% (dostatek nádob, které jsou často vyváženy) Bonus za akreditovanou SF 4% Pokud obec spolupracuje s akreditovanou SF, všechny její tuny jsou násobeny 4 % Bonus za čtyřkomoditní sběr 4 - 6 % Pokud obec sbírá papír, sklo plasty a NK má nárok na 4%, pokud ve sběru NK dosáhne určité výtěžnosti, další 2% Bonus za oddělený sběr skla 8 – 12% Stejný princip jako výše Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

13 Získání maximální možné výše odměny EKO-KOM ve vztahu k vynaloženým nákladům Základním principem je efektivní systém nakládání s VSKO, s rozumnou cenou Musí co nejlépe přizpůsobený zástavbě V hustě obydlené zástavbě využívat nádobový sběr, v řídce osídlené je vhodný pytlový sběr Volit vhodný objem nádob ve vztahu k frekvenci vývozu, malé nádoby je lepší nahradit pytli Pro plasty nejsou vhodné malé objemy nádob Pro sklo jsou vhodné velké objemy a delší frekvence Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

14 Odklonění výrobků podléhajících ZO z režimu odpadů Využívání a zřizování míst ZO pro EEZ, včetně mobilních svozů Pneumatiky, oleje a vraky nejsou řešeny přes obce, je třeba informovat a motivovat obyvatelstvo Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

15 Rozložení nákladů mezi obce Rozložení nákladů na provoz SD u VOO a NSKO Spádové obce uzavřou s obcí provozující SD smlouvu o využívaní SD Přidružené obce se podílí na provozu a hradí si odstranění odpadů Možné nastavení limitů pro přijímané odpady Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

16 Obec je podle zákona původcem a vlastníkem odpadu Obec hradí náklady spojené s nakládáním s odpady Obec má tři možnosti pro vybírání úhrad za odpady od fyzických osob může přijímat platby od právnických osob. Způsoby zpoplatnění obyvatelstva

17 Místní poplatek za provoz systému… § 10b, zákona 565/1990 Sb. O místních poplatcích Poplatník je fyzická osoba trvale bydlící a vlastník rekreačního objektu Plátcem může být společný zástupce, vlastník nebo správce objektu Maximální výše a konstrukce výpočtu poplatku je dána zákonem Způsoby zpoplatnění obyvatelstva

18 Poplatek za komunální odpad § 17a, zákona 185/2001 Sb. O odpadech …. Poplatník je fyzická osoba produkující odpad Plátcem může být, vlastník nemovitosti nebo sdružení vlastníků Maximální výše a konstrukce výpočtu poplatku není stanovena, jsou dány dvě možnosti rozpočítání nákladů (předpokládané oprávněné náklady) Způsoby zpoplatnění obyvatelstva

19 Smluvní úhrada § 17, zákona 185/2001 Sb. O odpadech …. Plátce je fyzická osoba na základě smlouvy s obcí Plátcem může být i vlastník nemovitosti nebo sdružení vlastníků na základě plné moci Maximální výše ceny je dána smlouvou Způsoby zpoplatnění obyvatelstva Způsoby zpoplatnění obyvatelstva

20 Nulová varianta Obec hradí odpady sama ze svého rozpočtu Náklady na odpady neustále porostou Není cesty zpět Nemotivuje obyvatelstvo k třídění = nemožnost optimalizace Způsoby zpoplatnění obyvatelstva

21 Smluvní úhrada Obec může zapojit podnikatele do sytému obce písemnou smlouvou Ve smlouvě musí být sjednána cena, musí být písemná Způsoby zpoplatnění podnikatelů

22 Smluvní úhrada + Zamezení zneužívání systému obce + Zvýšení příjmu obce + Možnost vykazování VSKO od podnikatele do systému EKO-KOM + Pro podnikatele značné usnadnění evidencí -Nejasná právní úprava -Nutná zkušenost obce s podnikatelem, odhad produkce Způsoby zpoplatnění podnikatelů

23 Optimalizace sběrných systémů obcí umožňuje držet pod kontrolou náklady na odpadové hospodářství Optimalizace je nutné provádět s ohledem na místní podmínky, zejména typ zástavby a převažující způsob vytápění Optimalizace je možné provádět v několika úrovních Optimalizace často vyžadují politickou odvahu Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

24 Základním předpokladem pro úspěšnou optimalizaci sběrných systémů je: důkladná analýza situace, těsná spolupráce s partnery (SF, další oprávněné osoby, školy apod) maximální využívání dostupných technologií dostatečná technická vybavenost území spolupráce s obyvatelstvem nastavení příjmů obce Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí

25 Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí


Stáhnout ppt "Optimalizace nákladů a sběrných systému obcí Konference „ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V LIBERECKÉM KRAJI,“ 28.11.2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google