Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MULTIMÉDIA. Multimédia  oblast informačních a komunikačních technologií  multimediální systém se označuje souhrn technických prostředků(kamera, video,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MULTIMÉDIA. Multimédia  oblast informačních a komunikačních technologií  multimediální systém se označuje souhrn technických prostředků(kamera, video,"— Transkript prezentace:

1 MULTIMÉDIA

2 Multimédia  oblast informačních a komunikačních technologií  multimediální systém se označuje souhrn technických prostředků(kamera, video, graf. karta..)

3 Princip digitálního záznamu zvuku a obrazu  Digitální zvuk  při digitálním vytváření zvuku jsou na reproduktor převáděny napěťové pulsy o určité šířce a intenzitě  propojíme-li tyto pulsy křivkou, vznikne křivka, která určuje tvar akustického signálu  jeli tímto tvarem sinusoida, jedná se o jednoduchý zvuk, není-li, jedná se o složený zvuk  Digitální obraz  je reprezentace dvojrozměrného obrazu, který používá jedničky a nuly (binární soustavu)  rozlišují se dva typy obrázků. vektorový nebo rastrový (bitmapový) typ  bez hlubšího rozlišení se termín "digitální obraz" obvykle používá pro rastrové obrázky  digitální obrazové soubory jsou zaznamenávány na paměťová média nebo do počítače v různých formátech  digitální formáty se rozlišují příponou v názvu souboru, lze se setkat se soubory: BMP, GIF, PNG, JPG, WPG…atd.  obrazové soubory pořízené digitálními fotoaparáty jsou ukládány nejčastěji ve formátu JPG(komprimovaný soubor) a někdy ve formátu TIF( nekomprimovaný i komprimovaný soubor)

4 Komprese dat  speciální postup při ukládání nebo transportu dat  snahu zmenšit velikost datových souborů (lepší přenos či archivace)  Ztrátová komprese – používá se pro kompresi zvuku a obrazu(videa), při jejichž vnímání si člověk chybějících údajů nevšimne nebo si je dokáže domyslet (do určité míry)  Bezeztrátová komprese – obvykle není tak účinná jako ztrátová komprese dat – výhodou je, že komprimovaný soubor lze opačným postupem rekonstruovat do původní podoby

5 Kodek  (složenina z počátečních slabik slov „kodér a dekodér“, respektive komprese a dekomprese; převzato z anglického codec analogického původu)  je zařízení nebo počítačový program, který dokáže transformovat datový proud (stream) nebo signál  kodeky ukládají data do zakódované formy (většinou za účelem přenosu, uchovávání nebo šifrování), ale častěji se používají naopak pro obnovení přesně nebo přibližně původní formy dat vhodné pro zobrazování, případně jinou manipulaci  jsou základní součástí softwaru pro editaci (střih) multimediálních souborů (hudba, filmy) a často se používají pro videokonference a distribuci multimediálních dat v sítích (streamování)

6 Komprese zvukových souborů  důležitá úlohu v současných multimediálních aplikacích  uplatňuje se zejména v oblasti komprese hlasového signálu, kde můžeme pro digitální záznam použít nižších vzorkovacích frekvencí (např. 800 vzorků za sekundu), a v oblasti hudebního signálu, vyžadující pro zachování kvality použití vysokých frekvencí (např. 44000 vzorků sekundu)  pro definování různé úrovně kvality komprese, zavádí standard MPEG pojem vrstvy, které jsou označeny podle vzrůstající složitosti počínaje 1.  je-li dekodér určen pro jistou vrstvu, musí dokázat dekódovat i data všech vrstev nižších

7 Digitální zvuk  při digitálním vytváření zvuku jsou na reproduktor přiváděny napěťové pulsy o určité šířce a intenzitě Typy zvukových souborů  WAV, MP3, OGG, WMA (Windows Media Audio), RA, MIDI

8 Zvukové formáty  MP3 je formát ztrátové komprese zvukových souborů, založený na kompresním algoritmu MPEG. Při zachování poměrně vysoké kvality umožňuje zmenšit velikost hudebních souborů v CD kvalitě přibližně na desetinu, u mluveného slova však dává výrazně horší výsledky

9  WMA (Windows Media Audio) je komprimovaný zvukový formát vyvinutý jako součást Windows Media. Původně byl určen jako náhrada za MP3  WAV (WAVE) je zkratka a běžně používaná přípona pro Waveform audio file format. Vytvořily to firmy IBM a Microsoft pro ukládání zvuku na PC

10 Digitální obraz  zobrazením trojrozměrných objektů pomocí čoček např. do roviny s CCD čidlem obdržíme dvojrozměrný digitální záznam objektu  digitální záznam lze však vytvořit i opticko-mechanickým rozkladem obrazu nebo digitalizací analogových obrazových signálů pomocí digitalizačních počítačových karet  digitální záznamy mohou být černobílé i barevné  výhodou digitálních záznamů je především to, že je lze přenášet a kopírovat bez šumů a navíc odpadá složité vyvolávání obrazu, které bylo nezbytné u fotografických záznamů

11  Formáty digitálních obrazových souborů se rozlišují příponou v názvu souboru, přičemž se lze setkat se soubory typu *.BMP, *.GIF, *.PNG, *.JPG, *.PCX, *.TIF, ale i *.CGM, *.EMF, *.EPS *.FLI, *.IMG, *.MAC, *.PCD, *.PCT, *.PIC, *.PSD, *.RLE, *.TGA, *.WMF, *.WPG a dalšími.  obrazové soubory pořízené digitálními fotoaparáty jsou ukládány nejčastěji ve formátu *.JPG (komprimovaný soubor) a někdy také ve formátu *.TIF (nekomprimovaný nebo i komprimovaný soubor)

12 Videosoubory- formáty  MPEG-2 zahrnuje přenosové, obrazové a zvukové kódovací standardy pro vzduchem šířené televizní vysílaní ATSC a DVB, digitální satelitní TV přenos, digitální kabelový TV signál a disky DVD Video

13  AVI je tzv. kontejner videa pro PC. Obsahuje video i audio soubory. Ke kompresi se používá nejrůznější kodeky, které dokážou dát velmi velkou kompresi, při zachování dobré kvality. Díky kompresi, kterou tento formát používá je možné film například z DVD dostat na dvě CD. - rozlišení(velikost), datový tok, komprese i zvuk je možno nastavovat individuálně  DivX je značka produktů vytvořených společností DivX, Inc. (dříve DivXNetworks), včetně obrazového kodeku kompatibilního se standardem MPEG-4. Tento kodek se díky své schopnosti kvalitní komprese filmů na výrazně menší velikost velice často používá pro nelegální šíření filmů chráněných autorskými právy


Stáhnout ppt "MULTIMÉDIA. Multimédia  oblast informačních a komunikačních technologií  multimediální systém se označuje souhrn technických prostředků(kamera, video,"

Podobné prezentace


Reklamy Google