Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu."— Transkript prezentace:

1 Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu

2 Záměr Ministerstva dopravy Zájem na snižování počtu billboardů (reklamních zařízení - RZ) podél pozemních komunikací Snaha o úplnou eliminaci RZ podél D a R po vzoru většiny zemí EU. Záměr je součástí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

3 Legislativa Z. 13/1997 Sb. –Povolování nových a prodloužení povolení stávajících RZ podléhá režimu Zvláštního užívání (§ 25) v tělese komunikace Stavby v ochranném pásmu (§ 31) –V případě dálnic a rychlostních silnic je nutný předchozí souhlas Ministerstva vnitra – interní předpis MV téměř vylučuje vydání předchozího souhlasu pro RZ na D a R

4 Historie 90. léta –rapidní nárůst počtu reklamních zařízení –povolení byla vydávána na neomezenou dobu <= souvislost s výměnou zastaralého dopravního značení na D1 –uzavírání smluv s ŘSD na pronájem pozemků pro umístění reklamního zařízení

5 Historie 2010 –ŘSD zpracovalo audit reklamních zařízení podél většiny pozemních komunikací v jeho správě –Kolem D + R bylo kontrolováno cca 2.200 reklamních zařízení –Zaměře no na soulad s normami, platnost povolení a možnosti ukončení nájemních smluv

6 Současnost 10.3.2011 –ŘSD předalo MD podnět k odstranění 469 reklamních zařízení nedostatky plynoucí z nedodržení norem pro dopravní značení –cca polovina RZ závada pouze v nesprávnosti zaoblení rohů zkoumání neplatnosti či neexistence povolení

7 Současnost MD zadalo zpracování právní analýzy týkající se možností odstraňování reklamních zařízení VÝSLEDEK: –Nedostatky vyplývající pouze z norem nemohou být důvodem pro zpracování výzvy k odstranění RZ

8 Současnost Problematika –ochranné pásmo vs. zastavěné území 1 2 3 4 555

9 Současnost Problematika –ochranné pásmo vs. zastavěné území 3 5 2 1 4

10 Současnost Problematika –ochranné pásmo vs. zastavěné území 3 5 2 1 4 Rozhoduje MD po vyjádření MV Místně příslušný stavební úřad

11 Budoucnost Varianty řešení –reklamní zařízení: v zastavěném území neznámý vlastník neexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma neplatná nájemní smlouva nesoulad s normou –ostatní možnosti metodická činnost změna legislativy

12 Budoucnost Z ařízení v zastavěném území –povoluje místně příslušný stavební úřad – bez účasti MD a často i MV resp. Policie (dotčený orgán ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) –stavební úřad má řadu možností ovlivnit podobu nebo nepovolit výstavbu reklamního zařízení –MD nemá možnost nařídit odstranění zařízení v zastavěném území

13 Budoucnost N eznámý vlastník reklamního zařízení –výzva k přihlášení se k vlastnictví reklamního zařízení – aktuálně proběhlo 04/ 2011 u dálnice D1 –následuje výzva k odstranění, kterou vydává silniční správní úřad (MD), pokud RZ nesplňuje požadavky určené a) povolením k provozování, b) zákonem o PK (vybavení svodidly atp.)

14 Budoucnost N eexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma –výzva k odstranění RZ (do 5 dnů) –zajištění zakrytí a následně odstranění zařízení silničním správním úřadem resp. vlastníkem komunikace (MD -> ŘSD) –aktuálně řešeno na R6 (dle výstupů z právní analýzy vydaných povolení), v přípravě další rychlostní silnice

15 Budoucnost N eplatná nájemní smlouva –výzva k odstranění na základě podnětu ŘSD na MD –v lastník RZ buď odstraní nebo –v lastník PK zajistí na základě výzvy MD zakrytí a následně odstranění RZ

16 Budoucnost N esoulad s normou –v podstatě není možnost odstranění –norma není závazná, pokud na ní nebylo odkazováno v povolení k umístění RZ formou zvláštního užívání nebo umístění stavby RZ v ochranném pásmu (v povoleních z 90. let takové požadavky nebyly uváděny)

17 Budoucnost M etodická činnost –informace pro stavební úřady (snaha reklamních agentur vyhledávat zastavěná území, žádosti o potvrzení zastavěného území na MD) –Ministerstvo vnitra (případně Policie) není vyloučeno z řízení o povolení stavby v zastavěném území

18 Budoucnost Z měna legislativy –zastavěné území nová definice, již zahrnuto v z. 13/1997 v rámci aktuálně projednávané novely návrat k definici pomocí budov nikoli staveb, příp. přímý odkaz na zastavěné území dle stav.zákona –plošné omezení v rovině návrhu nové změny z. 13/1997 Sb. formulace zákazu umisťování RZ formou zvláštního užívání a v ochranném pásmu PK

19 Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Tel.: 225 131 258 Mob.: 602 298 926 E-mail: milan.dont@mdcr.cz www.mdcr.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu."

Podobné prezentace


Reklamy Google