Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing"— Transkript prezentace:

1 Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing
Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing. Milan Dont, Odbor pozemních komunikací a územního plánu

2 Záměr Ministerstva dopravy
Zájem na snižování počtu billboardů (reklamních zařízení - RZ) podél pozemních komunikací Snaha o úplnou eliminaci RZ podél D a R po vzoru většiny zemí EU. Záměr je součástí Národní strategie bezpečnosti silničního provozu

3 Legislativa Z. 13/1997 Sb. Povolování nových a prodloužení povolení stávajících RZ podléhá režimu Zvláštního užívání (§ 25) v tělese komunikace Stavby v ochranném pásmu (§ 31) V případě dálnic a rychlostních silnic je nutný předchozí souhlas Ministerstva vnitra – interní předpis MV téměř vylučuje vydání předchozího souhlasu pro RZ na D a R

4 Historie 90. léta rapidní nárůst počtu reklamních zařízení
povolení byla vydávána na neomezenou dobu <= souvislost s výměnou zastaralého dopravního značení na D1 uzavírání smluv s ŘSD na pronájem pozemků pro umístění reklamního zařízení

5 Historie 2010 ŘSD zpracovalo audit reklamních zařízení podél většiny pozemních komunikací v jeho správě Kolem D + R bylo kontrolováno cca reklamních zařízení Zaměřeno na soulad s normami, platnost povolení a možnosti ukončení nájemních smluv

6 Současnost ŘSD předalo MD podnět k odstranění 469 reklamních zařízení nedostatky plynoucí z nedodržení norem pro dopravní značení cca polovina RZ závada pouze v nesprávnosti zaoblení rohů zkoumání neplatnosti či neexistence povolení

7 Současnost MD zadalo zpracování právní analýzy týkající se možností odstraňování reklamních zařízení VÝSLEDEK: Nedostatky vyplývající pouze z norem nemohou být důvodem pro zpracování výzvy k odstranění RZ

8 Současnost Problematika ochranné pásmo vs. zastavěné území 5 5 5 1 4 2
3

9 Současnost Problematika ochranné pásmo vs. zastavěné území 5 1 4 2 3

10 Současnost Problematika ochranné pásmo vs. zastavěné území 5 1
Místně příslušný stavební úřad 4 Rozhoduje MD po vyjádření MV 2 3

11 Budoucnost Varianty řešení reklamní zařízení: ostatní možnosti
v zastavěném území neznámý vlastník neexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma neplatná nájemní smlouva nesoulad s normou ostatní možnosti metodická činnost změna legislativy

12 Budoucnost Zařízení v zastavěném území
povoluje místně příslušný stavební úřad – bez účasti MD a často i MV resp. Policie (dotčený orgán ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) stavební úřad má řadu možností ovlivnit podobu nebo nepovolit výstavbu reklamního zařízení MD nemá možnost nařídit odstranění zařízení v zastavěném území

13 Budoucnost Neznámý vlastník reklamního zařízení
výzva k přihlášení se k vlastnictví reklamního zařízení – aktuálně proběhlo 04/2011 u dálnice D1 následuje výzva k odstranění, kterou vydává silniční správní úřad (MD), pokud RZ nesplňuje požadavky určené a) povolením k provozování, b) zákonem o PK (vybavení svodidly atp.)

14 Budoucnost Neexistující nebo neplatné povolení užívání ochranného pásma výzva k odstranění RZ (do 5 dnů) zajištění zakrytí a následně odstranění zařízení silničním správním úřadem resp. vlastníkem komunikace (MD -> ŘSD) aktuálně řešeno na R6 (dle výstupů z právní analýzy vydaných povolení), v přípravě další rychlostní silnice

15 Budoucnost Neplatná nájemní smlouva
výzva k odstranění na základě podnětu ŘSD na MD vlastník RZ buď odstraní nebo vlastník PK zajistí na základě výzvy MD zakrytí a následně odstranění RZ

16 Budoucnost Nesoulad s normou v podstatě není možnost odstranění
norma není závazná, pokud na ní nebylo odkazováno v povolení k umístění RZ formou zvláštního užívání nebo umístění stavby RZ v ochranném pásmu (v povoleních z 90. let takové požadavky nebyly uváděny)

17 Budoucnost Metodická činnost
informace pro stavební úřady (snaha reklamních agentur vyhledávat zastavěná území, žádosti o potvrzení zastavěného území na MD) Ministerstvo vnitra (případně Policie) není vyloučeno z řízení o povolení stavby v zastavěném území

18 Budoucnost Změna legislativy zastavěné území plošné omezení
nová definice, již zahrnuto v z. 13/1997 v rámci aktuálně projednávané novely návrat k definici pomocí budov nikoli staveb, příp. přímý odkaz na zastavěné území dle stav.zákona plošné omezení v rovině návrhu nové změny z. 13/1997 Sb. formulace zákazu umisťování RZ formou zvláštního užívání a v ochranném pásmu PK

19 Děkuji za pozornost Ing. Milan Dont
Odbor pozemních komunikací a územního plánu Tel.: Mob.: Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Stávající situace billboardů u silnic a případné návrhy opatření Ing"

Podobné prezentace


Reklamy Google