Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Mladá Boleslav, 3. dubna 2013.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Mladá Boleslav, 3. dubna 2013."— Transkript prezentace:

1 ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Mladá Boleslav, 3. dubna 2013

2 Priority zaměstnavatelů ve Středočeském kraji: podpora a zkvalitnění technického školství, zajištění kvalitní dopravní infrastruktury, otázka nelegálního zaměstnávání včetně zaměstnávání cizinců CÍL DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY  Leden až duben 2013 - 8 diskusních setkání v regionech - vedení SP ČR, hejtman, jejich náměstci a zástupci firem v krajích  Cíl - poukázat na možnosti řešení problémů podnikatelského prostředí  Podklad k debatě - dotazníkové zjišťování mezi podnikateli  Počet oslovených respondentů - 95

3 Nedostatek technických profesí Celkově více než 2/3 respondentů vyjádřily své znepokojení s nedostatkem odborných profesí. Více než polovina respondentů vnímá nedostatek technických profesí jako závažnou překážku při jejich podnikání. Citace: „Technické školství = absolutní nedostatek motivace vzdělávání v technických oborech, nekoncepce a chybí podpora tech. školství (SOU, SPŠ, VŠ), odborných praxí pro žáky, studenty, dotace pro školy dle uplatnitelnosti jejich absolventů!“

4 Problematika v oblasti nelegálního zaměstnávání včetně zaměstnávání cizinců Otázka nelegálního zaměstnávání a to včetně zaměstnávání cizinců představuje problém pro téměř polovinu z dotázaných firem ve Středočeském kraji, pro 1/4 dokonce závažný problém.

5 Dopravní infrastruktura Dopravní infrastrukturu ve Středočeském kraji vnímá jako problém více než 2/5 respondentů.

6 Problémy související s environmentální legislativou Problémy související s environmentální legislativou jsou překážkou v podnikání pro více než 1/4 firem v kraji.

7 Stávající opatření na podporu zaměstnanosti v regionu (např. ESF projekty typu „kurzarbeit“, rekvalifikace aj.) 1/4 respondentů ohodnotila stávající opatření na podporu zaměstnanosti ve Středočeském kraji jako vyhovující a dostatečná. Pouze 16 % firem je hodnotí jako nevyhovující.

8 Nová struktura Úřadu práce (ve smyslu komunikace ÚP se zaměstnavateli v regionu) Nová struktura ÚP představuje problém pouze pro 13% oslovených firem, téměř polovina firem je s fungováním úřadů práce v kraji spokojená. Citace: „Finance na podporu rekvalifikací a vytváření pracovních míst v technických oborech. Kurzarbeit - jednoduší koncept žádostí a jejich vyřízení tak, aby bylo možné REAGOVAT NA AKTUÁLNÍ SITUACI. Nové uspořádání ÚP zcela omezilo rozhodování místních UP, které znaly situaci středních podniků a dokázaly okamžitě reagovat na aktuální situaci, nyní delší schvalovací lhůty.“

9 Potřeba zřízení technologického a inovačního centra, které by sloužilo pro podporu podnikání firem v kraji Více než 2/5 respondentů necítí potřebu zřízení technologických a inovačních center v kraji, které by podpořily podnikání. Nedostatečnou podporu podnikání vnímá pouze 13 % dotázaných.

10 Novela zákona o veřejných zakázkách platná od 1. 4. 2012 Novela zákona o veřejných zakázkách pro většinu firem nepředstavuje závažný problém, který by je nějak omezoval v podnikání.

11 Přístup úředníků hejtmanství k problémům podnikatelů Více než 1/3 dotázaných firem není spokojená s přístupem hejtmanství ve Středočeském kraji k problémům podnikatelů.

12 Další problémy firem  neustále se měnící legislativa a tím pádem nemožnost domoci se práva  nekompetentnost vládních úředníků související s jejich nedostatečnou kvalifikací  způsob posuzování a hodnocení nemocí z povolání

13 Měl by Svaz průmyslu a dopravy ČR zastupovat zájmy zaměstnavatelů v krajské tripartitě? Více než 20 % firem ve Středočeském kraji má zájem, aby je SP ČR zastupoval v krajské tripartitě. Alarmující je fakt, že více než 2/5 respondentů o existenci a práci tripartity v kraji vůbec neví a téměř 1/4 se nebyla schopna se k otázce vyjádřit.

14 Jaká jsou očekávání firem od nové krajské vlády?  průhlednost zakázek v rámci Středočeského kraje  zjednodušení života podnikatelského sektoru (zlepšení komunikace a podmínek podnikání, vstřícnost při řešení problémů, aktivní spolupráce v oblasti zvyšování konkurenceschopnosti podniků)  dopracování plánu rozvoje kraje  podpora technického školství  zásadní podpora malých a středních firem  péče o školství, komunikace, ochranu památek  snížení nezaměstnanosti

15 Jaké služby ze strany SP ČR by zástupci firem v kraji uvítali? Z hlediska poptávky firem po službách SP ČR dominuje poradenství v legislativní oblasti, následuje zájem o organizaci odborných seminářů a možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách.

16 Závěr  Palčivým problémem je nedostatek technických profesí a úroveň technického školství v kraji.  Pro velké množství firem představuje problém otázka nelegálního zaměstnávání včetně zaměstnávání cizinců.  Firmy vnímají jako problematickou i dopravní infrastrukturu v kraji.  Čtvrtina firem není spokojená s přístupem hejtmanství ve Středočeském kraji k problémům podnikatelů.  Firmy očekávají od nové krajské vlády transparentnost, zlepšení komunikace s podnikateli, větší podporu podnikatelského sektoru (hlavně malých a středních firem), podporu zaměstnanosti, či zvýšení podpory technického školství.  Tématem zjišťování byla také účast zástupců SP ČR v krajských tripartitách. Velká část dotázaných firem neměla ponětí o existenci a práci krajské tripartity.

17 Z komentářů šetření zúčastněných firem vyplynulo, že zaměstnavatelé by si přáli aktivnější přístup k problematice trhu práce, zvýšení tlaku na řešení problému dopravní infrastruktury, vyšší transparentnost jednání ze strany krajského úřadu a větší vstřícnost k problémům podnikatelů. Oslovené firmy v kraji vidí služby SP ČR jako přínosné, zejména poradenství v legislativní oblasti, organizaci odborných seminářů a možnost prezentace na zahraničních veletrzích a výstavách.

18 Děkuji za pozornost Svaz průmyslu a dopravy ČR Regionální zastoupení pro Středočeský kraj Kateřina Budínková Plzeňská 3217/16 150 00 Praha 5 tel: +420 733 643 520 email: kbudinkova@spcr.cz Centrála Freyova 948/11 190 00 Praha 9 tel: +420 225 279 111 email: spcr@spcr.cz web: www.spcr.cz


Stáhnout ppt "ZÁVĚRY ŠETŘENÍ SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR VE STŘEDOČESKÉM KRAJI Mladá Boleslav, 3. dubna 2013."

Podobné prezentace


Reklamy Google