Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o.
Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo sady  11 Číslo DUM 11 Předmět Přestavby budov Tematický okruh Trhliny svislých konstrukcí Název materiálu Dodatečné ztužení budov Autor Bílek Petr Datum tvorby   Ročník  3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s postupy dodatečného ztužení budov Metodický pokyn  Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu ISSN:  , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Trvalé zajištění stability staveb (dodatečné ztužení)se provádí :
Stažením ocelovými táhly nebo předpjatými ocelovými lany. Dodatečným zhotovením ztužujících věnců. Stažením narušeného zdiva pomocí prutů z vysokopevnostní oceli. Oplášťováním a torkretováním.

3 1) Stažením ocelovými táhly
Ocelová táhla se osazují při vnějším líci, případně i vnitřním líci, obvodových i vnitřních stěn objektu. Někdy se táhla osazují u obou líců stěny. Umísťují se v úrovni stropních konstrukcí a základů. Táhla (ocelové tyče Ø mm se závity na koncích) se vkládají do vysekaných nebo vyřezaných drážek ve zdivu. Kotví se nachází v rozích objektu pomocí ocelových ploten. Táhla se uvádějí do funkce dotažením matic v místech kotvení, kterým se vyvolá mírné předpětí. Táhla je nutné chránit nátěrem před účinky koroze.

4 Obr. č. 1: Schéma ztužení objektu pomocí ocelových táhel nebo předpínacích lan (archiv autora)

5 Obr. 2: Kotvení táhel dodatečného ztužení ( archiv autora)

6 Stažení předpjatými ocelovými lany
Stažení ocelovými předpjatými lany se používá od konce padesátých let minulého století. Často je to jediný způsob jak prodloužit životnost staticky narušeného objektu a zachovat jej. Princip funkce a prostorové uspořádání kabelů je stejné jako v případě ocelových táhel. Rozdíl je ve velikosti předpínacích sil (až 100 kN). Velikost předpínací síly závisí především na pevnosti materiálu zdiva. Postup realizace je rovněž obdobný jako v případě ocelových táhel. Po osazení předpínacích lan do drážek ve zdivu a kotevních desek nebo rohových úhelníků se provede jejich napnutí ve dvou nebo více fázích. Lana pak spolupůsobí s objektem a jsou účinná zpravidla po celou dobu životnosti stavby.

7 2) Dodatečné provedení ztužujícího věnce
Dodatečné železobetonové ztužující věnce nebo věnce z předpjatého betonu se provádí pokud je nutné zlepšit prostorovou tuhost budovy , zejména postavené na nestabilním podloží (na poddolovaném území, na povodňovém území, působí-li na objekt dopravní nebo technologické otřesy, nebo při chybném založení objektu na málo únosném podloží). Dodatečné ztužující věnce se navrhují u obvodového případně i vnitřního zdiva v úrovni stropních konstrukcí. Pro ukotvení věnce se osadí ocelové kotevní trny do vyvrtaných otvorů (cca po 3 m) v mělké drážce vysekané ve zdivu.

8 Obr. č. 3: Schéma dodatečných ztužujících věnců (archiv autora)

9 3) Ztužení zdiva pomocí nerezavějící výztuže
a) z vysokopevnostní nezrezové oceli Speciální nerezové pruty s vysokou pevností v tahu (mez pevnosti σp = 1100 MPa) se umístí do vyfrézovaných drážek malých rozměrů a zalijí se speciální zálivkou, která je součástí příslušného systému, nebo polyesterovou pryskyřicí. b) nekovovou kompozitní výztuží ze speciálních skleněných, uhlíkových, čedičových nebo aramidových (kevlarových) vláken. Výztuž z antikorozní oceli a z kompozitů jsou velmi vhodné pro konstrukce vystavené nepříznivým vlivům (například mostovky vystavené účinkům zimních posypů).

10 Obr. č. 4 : Helikální výztuž z antikorozní oceli (archiv autora)

11 Obr. č. 5: Ztužení zdiva helikální výztuží (archiv autora)

12 Obecný postup při sanaci trhlin helikální výztuží:
Po cca 450 mm (každá 6. ) se vyškrábe ložná spára zdiva do hloubky mm nejméně 500 mm na každou stranu trhliny. Spára se vyčistí a důkladně navlhčí vodou. Na zadní stěnu drážky se aplikační pistolí nanese vrstva speciální zálivky. Do drážky se vtlačí ocelový prut tak, aby byl z větší části zakryt zálivkou. Na nezakrytou část prutu se nanese další vrstva zálivky a pomocí úzké špachtle se vtlačí do drážky. Drážka se zakryje jutovou tkaninou a pravidelně se provádí její zvlhčování. Po zatvrdnutí zálivky (cca 14 dní) se tkanina odstraní, drážka vyspáruje nebo vyplní materiálem určeným v projektu.

13 Výhody systému helikální výztuže
minimální zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti (malé rozměry drážky) dobrá tvarovatelnost výztuže možnost umístění více prutů v jedné drážce použitelnost pro všechny běžné zděné i betonové konstrukce vysoká soudržnost výztuže a malty kotevní malta pro HV - zamezuje nežádoucí sedání a stékání malty, nesmršťuje se, má rychlý nárůst pevnosti soudržnost výztuže a malty je zajištěna helikálním šroubovitým tvarem závitu prutu

14 4) Oplášťování a torkretování
Torkretování je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkretovacího stroje, který suchou betonovou směs dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do torkretovací pistole, ve které se smísí s vodou a metá se na svislé konstrukce nebo na stropy. Torkretování se používá při zesilování zděných i betonových konstrukcí. Zvlášť výhodné je pro sanaci zakřivených ploch a všude tam, kde běžné bednění by bylo pracné, nákladné a vzhled povrchu by byl nepřijatelný.

15 Otázky a úkoly: Jakými metodami můžeme trvale zajistit narušené konstrukce? Popište stažení objektu ocelovými táhly. Jaké jsou výhody použití helikální výztuže nebo výztuže z kompozitů? Vyhledejte a nakreslete do sešitu způsob ztužení trhliny v blízkosti rohu objektu pomocí helikální výztuže. Popište princip kontretování.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o."

Podobné prezentace


Reklamy Google