Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."— Transkript prezentace:

1 Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo DUM11 PředmětPřestavby budov Tematický okruhTrhliny svislých konstrukcí Název materiáluDodatečné ztužení budov AutorBílek Petr Datum tvorby 3.11.2013Ročník 3. Anotace Prezentace seznamuje žáky 3. ročníku oboru Zednické práce a Zedník s postupy dodatečného ztužení budov Metodický pokyn Učitel látku promítá na tabuli a provádí výklad. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Bílek. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Trvalé zajištění stability staveb (dodatečné ztužení)se provádí : 1)Stažením ocelovými táhly nebo předpjatými ocelovými lany. 2)Dodatečným zhotovením ztužujících věnců. 3)Stažením narušeného zdiva pomocí prutů z vysokopevnostní oceli. 4)Oplášťováním a torkretováním.

3 1) Stažením ocelovými táhly Ocelová táhla se osazují při vnějším líci, případně i vnitřním líci, obvodových i vnitřních stěn objektu. Někdy se táhla osazují u obou líců stěny. Umísťují se v úrovni stropních konstrukcí a základů. Táhla (ocelové tyče Ø 20 - 40 mm se závity na koncích) se vkládají do vysekaných nebo vyřezaných drážek ve zdivu. Kotví se nachází v rozích objektu pomocí ocelových ploten. Táhla se uvádějí do funkce dotažením matic v místech kotvení, kterým se vyvolá mírné předpětí. Táhla je nutné chránit nátěrem před účinky koroze.

4 Obr. č. 1: Schéma ztužení objektu pomocí ocelových táhel nebo předpínacích lan (archiv autora)

5 Obr. 2: Kotvení táhel dodatečného ztužení ( archiv autora)

6 Stažení předpjatými ocelovými lany Stažení ocelovými předpjatými lany se používá od konce padesátých let minulého století. Často je to jediný způsob jak prodloužit životnost staticky narušeného objektu a zachovat jej. Princip funkce a prostorové uspořádání kabelů je stejné jako v případě ocelových táhel. Rozdíl je ve velikosti předpínacích sil (až 100 kN). Velikost předpínací síly závisí především na pevnosti materiálu zdiva. Postup realizace je rovněž obdobný jako v případě ocelových táhel. Po osazení předpínacích lan do drážek ve zdivu a kotevních desek nebo rohových úhelníků se provede jejich napnutí ve dvou nebo více fázích. Lana pak spolupůsobí s objektem a jsou účinná zpravidla po celou dobu životnosti stavby.

7 2) Dodatečné provedení ztužujícího věnce Dodatečné železobetonové ztužující věnce nebo věnce z předpjatého betonu se provádí pokud je nutné zlepšit prostorovou tuhost budovy, zejména postavené na nestabilním podloží (na poddolovaném území, na povodňovém území, působí-li na objekt dopravní nebo technologické otřesy, nebo při chybném založení objektu na málo únosném podloží). Dodatečné ztužující věnce se navrhují u obvodového případně i vnitřního zdiva v úrovni stropních konstrukcí. Pro ukotvení věnce se osadí ocelové kotevní trny do vyvrtaných otvorů (cca po 3 m) v mělké drážce vysekané ve zdivu.

8 Obr. č. 3: Schéma dodatečných ztužujících věnců (archiv autora)

9 3) Ztužení zdiva pomocí nerezavějící výztuže a) z vysokopevnostní nezrezové oceli Speciální nerezové pruty s vysokou pevností v tahu (mez pevnosti σ p = 1100 MPa) se umístí do vyfrézovaných drážek malých rozměrů a zalijí se speciální zálivkou, která je součástí příslušného systému, nebo polyesterovou pryskyřicí. b) nekovovou kompozitní výztuží ze speciálních skleněných, uhlíkových, čedičových nebo aramidových (kevlarových) vláken. Výztuž z antikorozní oceli a z kompozitů jsou velmi vhodné pro konstrukce vystavené nepříznivým vlivům (například mostovky vystavené účinkům zimních posypů).

10 Obr. č. 4 : Helikální výztuž z antikorozní oceli (archiv autora)

11 Obr. č. 5: Ztužení zdiva helikální výztuží (archiv autora)

12 Obecný postup při sanaci trhlin helikální výztuží: 1. Po cca 450 mm (každá 6. ) se vyškrábe ložná spára zdiva do hloubky 25 - 35 mm nejméně 500 mm na každou stranu trhliny. Spára se vyčistí a důkladně navlhčí vodou. 2.Na zadní stěnu drážky se aplikač ní pistolí nanese vrstva speciální zálivky. 3. Do drážky se vtlačí ocelový prut tak, aby byl z větší části zakryt zálivkou. 4. Na nezakrytou část prutu se nanese další vrstva zálivky a pomocí úzké špachtle se vtlačí do drážky. 5. Drážka se zakryje jutovou tkaninou a pravidelně se provádí její zvlhčování. 6. Po zatvrdnutí zálivky (cca 14 dní) se tkanina odstraní, drážka vyspáruje nebo vyplní materiálem určeným v projektu.

13 − minimální zásahy do konstrukce při současné extrémní únosnosti (malé rozměry drážky) − dobrá tvarovatelnost výztuže − možnost umístění více prutů v jedné drážce − použitelnost pro všechny běžné zděné i betonové konstrukce − vysoká soudržnost výztuže a malty − kotevní malta pro HV - zamezuje nežádoucí sedání a stékání malty, nesmršťuje se, má rychlý nárůst pevnosti − soudržnost výztuže a malty je zajištěna helikálním šroubovitým tvarem závitu prutu Výhody systému helikální výztuže

14 Torkretování je metoda nanášení betonové směsi nástřikem pomocí torkretovacího stroje, který suchou betonovou směs dopravuje pomocí hadice a stlačeného vzduchu do torkretovací pistole, ve které se smísí s vodou a metá se na svislé konstrukce nebo na stropy. Torkretování se používá při zesilování zděných i betonových konstrukcí. Zvlášť výhodné je pro sanaci zakřivených ploch a všude tam, kde běžné bednění by bylo pracné, nákladné a vzhled povrchu by byl nepřijatelný. 4) Oplášťování a torkretování

15 Otázky a úkoly: 1.Jakými metodami můžeme trvale zajistit narušené konstrukce? 2.Popište stažení objektu ocelovými táhly. 3.Jaké jsou výhody použití helikální výztuže nebo výztuže z kompozitů? 4.Vyhledejte a nakreslete do sešitu způsob ztužení trhliny v blízkosti rohu objektu pomocí helikální výztuže. 5.Popište princip kontretování.


Stáhnout ppt "Obchodní akademie a Střední odborná škola, gen. F. Fajtla, Louny, p.o. Osvoboditelů 380, Louny Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0052Číslo sady 11Číslo."

Podobné prezentace


Reklamy Google